Funkce Nahradit příjemce je navržena tak, aby odesílatelům pomohla přesměrovat dohodu ve chvíli, kdy aktuální příjemce není k dispozici, nebo když byla zadána nesprávná hodnota e-mailu.

Nahrazení aktuálního příjemce

Nahrazení aktuálního příjemce začíná na stránce Správa a může jej provést pouze původní odesílatel dohody.

 1. Na kartě Správa jednou klikněte na dohodu, kterou chcete upravit.

  • Záznam dohody se po vybrání zvýrazní modře
 2. Umístěte ukazatel myši na aktuálního příjemce (na pravém panelu).

  • Vlevo se zobrazí bublina s informacemi
 3. V závislosti na povolených nastaveních se v bublině zobrazí buď jedno, nebo více nastavení:

  • Nahradit příjemce – Tato možnost nahradí aktuálního příjemce a odepře mu další přístup k dohodě.
  • Přidat alternativního příjemce – Přidání alternativního příjemce zahrne nového příjemce, zatímco původní příjemce bude stále mít možnost dokončit dohodu.
  Uživatelské prostředí pro nahrazení příjemce
 4. Bublina s informacemi se změní a požádá o e-mailovou adresu nového příjemce.

  • Zadejte novou e-mailovou adresu a klikněte na možnost Nahradit.
  nový e-mail

  Jste navráceni na stránku Domovská stránka a v horní části stránky se zobrazí pruh s informacemi o úspěších

 5. success_banner


Seznam aktivit a zpráva o auditu

 

V části Seznam aktivit se zobrazují delegace jednoho příjemce jinému.

Seznam aktivit

 

 

Zpráva o auditu rovněž správně odráží nahrazení příjemce

replace_recipientauditreport


Jak konfigurovat nastavení

Výchozí nastavení funkce Nahradit příjemce je úplné nahrazení aktuálního příjemce novým příjemcem.

Uživatelé s individuálním servisním plánem nemohou toto výchozí nastavení měnit.

Pro účty s více licencemi existuje možnost změnit výchozí chování na úrovni účtu či skupiny a volitelně udělit odesílateli dohody možnost zvolit si, která možnost nejvíce vyhovuje jeho stávající situaci.

Nahradit rozhraní pro správu příjemců

Správci musí zodpovědět dvě otázky:

Jaké by mělo být výchozí chování účtu/skupiny?

 • Zúčastnit se může pouze nový příjemce – Jedná se o výchozí akci.
  • Tato možnost vloží možnost Nahradit příjemce do uživatelské nabídky stránky Správa.
  • Pokud máte největší obavy z toho, že dohoda bude poslána nesprávnému příjemci, jedná se o lepší možnost
 • Zúčastnit se bude moci původní i nový příjemce – Toto je akce Zahrnutí
  • Tato možnost vloží možnost Přidat alternativního příjemce do uživatelské nabídky stránky Správa.
  • Pokud máte největší obavy z toho, že budou podepisování provádět příjemci, kteří jsou mimo kancelář nebo které lze jen těžko kontaktovat, je lepší využít tuto možnost

Mělo by být odesílateli dohody dovoleno měnit výchozí nastavení?

 • Zaškrtnutím políčka Uživatelé na mém učtu si mohou vybrat, zda se původní příjemce po nahrazení bude či nebude moci zúčastnit zahrnete obě možnosti Nahradit příjemce a Přidat alternativního příjemce do uživatelské nabídky stránky Správa.


Na co pamatovat

Nahradit můžete pouze aktuálního příjemce.

Příjemci, kterým byla přidělena role Delegátora, nemohou být nahrazeni

Dohody odeslané prostřednictvím služby Mega Sign nemohou funkci Nahradit příjemce využívat.

Stejný index příjemce lze nahradit několikrát

 • Při použití hodnoty zahrnutí zvýšíte počet potenciálních příjemců
 • Pokud někdy použijete akci nahrazení, celý seznam aktuálních příjemců se nahradí jednou nově navrženou adresou

Příjemce ve skupině příjemců lze individuálně odebírat a je také možné přidávat příjemce nové.

 • Neexistuje možnost odebrat příjemce, aniž by nebyl nahrazen jiným.

Příjemce v souběžném pořadí účasti lze nahrazovat jednotlivě.

Příjemce definované v rámci Hybridního pořadí směrování lze nahrazovat jednotlivě.