Nahrazení příjemce v dohodě

Funkce Nahradit příjemce je určena k aktualizaci libovolného příjemce (e-mailové adresy), který ještě nedokončil svou akci pro dohodu. Využití této funkce je vhodné v případech, kdy byla e-mailová adresa zadána nesprávně nebo je příjemce nedostupný a musí být využita jiná zúčastněná strana.

Jak nahradit příjemce

Nahrazení příjemce v rozhraní orientovaného na zákazníka může provést pouze původní odesílatel dohody a musí být provedeno prostřednictvím stránky Správa.

 1. Na kartě Správa jednou klikněte na dohodu, kterou chcete upravit.

  • Záznam dohody se po vybrání zvýrazní modře.
 2. Umístěte ukazatel myši na příjemce, kterého chcete upravit (na pravém panelu).

  • Vlevo se zobrazí bublina s informacemi.
 3. V závislosti na povolených nastaveních se v bublině zobrazí buď jedno, nebo více nastavení:

  • Nahradit příjemce – Tato možnost nahradí příjemce a odepře mu další přístup k dohodě
  • Přidat alternativního příjemce – Přidání alternativního příjemce zahrne nového příjemce, zatímco původní příjemce bude stále mít možnost dokončit dohodu.
  Uživatelské prostředí pro nahrazení příjemce

 4. Bublina s informacemi se změní a požádá o e-mailovou adresu nového příjemce.

  • Zadejte novou e-mailovou adresu a volitelnou zprávu pro nového příjemce.
  • Vyberte možnost Nahradit.
  Zadejte novou e-mailovou adresu a zprávu

  V horní části stránky se po aktualizaci zobrazí pruh s informacemi o úspěchu, který vyvolá staré a nové hodnoty e-mailu:

  Zpráva o úspěchu

Seznam aktivit a zpráva o auditu

 

V části Seznam aktivit se zobrazují delegace jednoho příjemce jinému.

Nahrazený příjemce v seznamu aktivit

 

 

Zpráva o auditu rovněž správně odráží nahrazení příjemce

Nahrazený příjemce ve zprávě o auditu

Jak konfigurovat nastavení

Výchozí nastavení funkce Nahradit příjemce je úplné nahrazení aktuálního příjemce novým příjemcem.

Uživatelé s individuálním servisním plánem nemohou toto výchozí nastavení měnit.

Pro účty s více licencemi existuje možnost změnit výchozí chování na úrovni účtu či skupiny a volitelně udělit odesílateli dohody možnost zvolit si, která možnost nejvíce vyhovuje jeho stávající situaci.

Nahraďte ovládací prvky příjemce v uživatelském rozhraní správce

Správci musí zodpovědět dvě otázky:

Jaké by mělo být výchozí chování účtu/skupiny?

 • Zúčastnit se může pouze nový příjemce – Jedná se o výchozí akci.
  • Tato možnost vloží možnost Nahradit příjemce do uživatelské nabídky stránky Správa.
  • Pokud máte největší obavy z toho, že dohoda bude poslána nesprávnému příjemci, jedná se o lepší možnost
 • Zúčastnit se bude moci původní i nový příjemce – Toto je akce Zahrnutí
  • Tato možnost vloží možnost Přidat alternativního příjemce do uživatelské nabídky stránky Správa.
  • Pokud máte největší obavy z toho, že budou podepisování provádět příjemci, kteří jsou mimo kancelář nebo které lze jen těžko kontaktovat, je lepší využít tuto možnost

Mělo by být odesílateli dohody dovoleno měnit výchozí nastavení?

 • Zaškrtnutím políčka Uživatelé na mém učtu si mohou vybrat, zda se původní příjemce po nahrazení bude či nebude moci zúčastnit zahrnete obě možnosti Nahradit příjemce a Přidat alternativního příjemce do uživatelské nabídky stránky Správa.

Na co pamatovat

Můžete nahradit pouze příjemce, kteří ještě dohodu nedokončili.

Příjemci, kterým byla přidělena role Delegátora, nemohou být nahrazeni

Dohody odeslané prostřednictvím služby Hromadné odeslání nemohou využívat funkci Nahradit příjemce.

Stejný index příjemce lze nahradit několikrát

 • Při použití hodnoty zahrnutí zvýšíte počet potenciálních příjemců
 • Pokud někdy použijete akci nahrazení, celý seznam aktuálních příjemců se nahradí jednou nově navrženou adresou

Příjemce ve skupině příjemců lze individuálně odebírat a je také možné přidávat příjemce nové.

 • Neexistuje možnost odebrat příjemce, aniž by nebyl nahrazen jiným.

Příjemce v souběžném pořadí účasti lze nahrazovat jednotlivě.

Příjemce definované v rámci Hybridního pořadí směrování lze nahrazovat jednotlivě.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.