Změna dokumentů nebo polí v již odeslané dohodě – pouze servisní plány pro velké podniky

Pokud byla dohoda odeslána k podpisu a vy si uvědomíte, že potřebujete udělat nějaké úpravy do již odeslané dohody, můžete mít možnost ji upravit místo toho, abyste ji museli rušit a tvořit ji znova. Nastavení změny dohody může být povoleno globálně (na úrovni účtu) nebo na bázi skupiny.

Můžete použít možnost upravovat dohody pro přidávání, odstraňování, nahrazování (odstranění a přidání) a změnu pořadí dokumentů nebo polí formuláře.

Funkci úpravy dohod lze použít pouze na dokumentech, které splňují kritéria „upravitelného dokumentu“. Je-li dokument upravitelný, zobrazí se na stránce Spravovat odkaz při výběru dokumentu Upravit smlouvu. Upravitelná dohoda je dohoda splňující následující kritéria:

 • Dohoda ještě nebyla podepsána, schválena ani delegována autorovi podpisu nebo schvalovateli delegující osobou, které byla přiřazena.
 • Dohoda neobsahuje digitální podpis ani písemný podpis.
 • Tvorba dohody nebyla zahájena z vlastního pracovního postupu.
 1. Kliknutím na odkaz Spravovat přejděte na stránku správy

 2. Vyberte dohodu, kterou chcete upravit.

  Pokud je možné dohodu upravit, je na pravém panelu k dispozici odkaz Úprava dohody.

  Obrázek stránky Spravovat s vybranou smlouvou

  Kliknutím na možnost Úprava dohody otevřete stránku Odeslat v režimu omezených úprav.

  V částech Příjemci nebo Zpráva nelze provádět změny.

 3. Na stránce Odeslat můžete přidávat, odstraňovat, nahrazovat (odstraňovat, poté přidávat) dokumenty a měnit jejich pořadí.

  Zobrazení omezené stránky Odeslat
 4. V závislosti na nastavení Odeslání máte možnost používat možnost Náhled a přidání polí podpisu pro přidání formulářových polí do upravené dohody.

  • Pokud nepotřebujete přidat formulářová pole nebo nemáte možnost Náhled a přidání polí podpisu, kliknutím na Aktualizovat uložte změny.
  • Pokud potřebujete přidat formulářová pole, zapněte možnost Náhled a přidání polí podpisu, je-li třeba, a kliknutím na Aktualizovat otevřete autorského prostředí. Až budete v autorském prostředí hotovi, klikněte na Aktualizovat.


Interakce příjemců s upravenými dohodami

Příjemce upravené dohody obdrží oznámení o změně dohody ihned po kliknutí na tlačítko Zkontrolovat a podepsat v e-mailu.

Ještě před podepsáním, schválením nebo delegováním dohody musí příjemce kliknutím na možnost OK změnu dohody potvrdit.

Obrázek chybové zprávy, když byla dohoda již podepsána