Úpravy dokumentů nebo polí odeslané dohody


Změna dokumentů nebo polí v již odeslané dohodě – pouze servisní plány pro velké podniky

Pokud byla dohoda odeslána k podpisu a vy si uvědomíte, že potřebujete udělat nějaké úpravy do již odeslané dohody, můžete mít možnost ji upravit místo toho, abyste ji museli rušit a tvořit ji znova. Nastavení změny dohody může být povoleno globálně (na úrovni účtu) nebo na bázi skupiny.

Můžete použít možnost upravovat dohody pro přidávání, odstraňování, nahrazování (odstranění a přidání) a změnu pořadí dokumentů nebo polí formuláře.

Funkci úpravy dohod lze použít pouze na dokumentech, které splňují kritéria „upravitelného dokumentu“. Je-li dokument upravitelný, zobrazí se na stránce Spravovat odkaz při výběru dokumentu Upravit smlouvu. Upravitelná dohoda je dohoda splňující následující kritéria:

 • Dohoda ještě nebyla podepsána, schválena ani delegována autorovi podpisu nebo schvalovateli delegující osobou, které byla přiřazena.
 • Dohoda neobsahuje digitální podpis ani písemný podpis.
 • Tvorba dohody nebyla zahájena z vlastního pracovního postupu.
 1. Kliknutím na odkaz Spravovat přejděte na stránku správy

 2. Vyberte dohodu, kterou chcete upravit.

  Pokud je možné dohodu upravit, je na pravém panelu k dispozici odkaz Úprava dohody.

  Obrázek stránky Spravovat s vybranou smlouvou

  Kliknutím na možnost Úprava dohody otevřete stránku Odeslat v režimu omezených úprav.

  V částech Příjemci nebo Zpráva nelze provádět změny.

 3. Na stránce Odeslat můžete přidávat, odstraňovat, nahrazovat (odstraňovat, poté přidávat) dokumenty a měnit jejich pořadí.  

  Zobrazení omezené stránky Odeslat

 4. V závislosti na nastavení Odeslání máte možnost používat možnost Náhled a přidání polí podpisu pro přidání formulářových polí do upravené dohody.

  • Pokud nepotřebujete přidat formulářová pole nebo nemáte možnost Náhled a přidání polí podpisu, kliknutím na Aktualizovat uložte změny.
  • Pokud potřebujete přidat formulářová pole, zapněte možnost Náhled a přidání polí podpisu, je-li třeba, a kliknutím na Aktualizovat otevřete autorského prostředí. Až budete v autorském prostředí hotovi, klikněte na Aktualizovat.


Interakce příjemců s upravenými smlouvami

Příjemce upravené dohody obdrží oznámení o změně dohody ihned po kliknutí na tlačítko Zkontrolovat a podepsat v e-mailu.

Ještě před podepsáním, schválením nebo delegováním dohody musí příjemce kliknutím na možnost OK změnu dohody potvrdit.

Obrázek chybové zprávy, když byla dohoda již podepsána

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.