Časté dotazy k aplikaci Adobe Creative Cloud Express pro přispěvatele do služby Adobe Stock

Aplikace Creative Cloud Express umožňuje komukoli rychle a snadno vytvářet výjimečný obsah na základě tisíců propracovaných šablon. K dispozici je vám ve verzi pro počítače i mobilní zařízení. Další informace  

Součástí aplikace Creative Cloud Express je přístup k fotografiím Adobe Stock bez nutnosti opustit uživatelské rozhraní. Fotografie z bezplatné kolekce Adobe Stock jsou k dispozici všem uživatelům aplikace Creative Cloud Express bez ohledu na to, zda využívají bezplatné nebo placené členství. Prostřednictvím placeného členství Creative Cloud Express mají uživatelé přístup k celé kolekci fotografií ve službě Adobe Stock bez dalších licenčních poplatků. 

 

Poznámka: Kolekce fotografií Adobe Stock nezahrnuje prémiový ani redakční materiál. Na webové stránce je dostupná omezená funkce služby Adobe Stock a v aplikaci pro počítače funkce pro video.

Fotografie mohou podle potřeby využívat v projektech Creative Cloud Express. Další podrobnosti viz úplné znění licenčních podmínek.

Pro standardní datové zdroje z kolekce, které nejsou součástí bezplatné kolekce, jsme vytvořili nový typ licence s názvem Omezená licence – Creative Cloud Express. Prostřednictvím této licence získávají uživatelé Creative Cloud Express následující možnosti:

  • Mohou používat datové zdroje v aplikaci Creative Cloud Express.

  • Mohou vkládat datové zdroje do svých projektů Creative Cloud Express a následně je publikovat nebo stahovat mimo aplikaci Creative Cloud Express.

  • Nemohou stahovat, exportovat nebo sdílet datové zdroje jako samostatné soubory. 

  • Mohou používat datové zdroje jako samostatné soubory mimo aplikaci Creative Cloud Express.

 

Stahování standardních fotografií v rámci bezplatné kolekce bude i nadále probíhat pod standardní licencí.

Kompletní informace o typech licencí a omezení použití viz licenční podmínky.

Přispěvatelům do služby Adobe Stock budou licenční poplatky vyplaceny za každou licenci k fotografii ze standardní kolekce Adobe Stock. Také předem zaplatíme přispěvatelům za každou fotografii, která je k dispozici v rámci bezplatné kolekce.

Věříme, že umožněním přístupu ke standardním fotografiím ze služby Adobe Stock v aplikaci Creative Cloud Express získá služba Adobe Stock pozornost širší skupiny uživatelů a zajistíme tak další zdroj příjmů naší komunitě přispěvatelů. 

Sazby licenčních poplatků pro materiály licencované dle nestandardních plánů, jako jsou např. omezené licence pro Creative Cloud Express, jsou buď: (A) v případě jiných materiálů než video 33 % z příslušné částky, a v případě videa 35 % z příslušné částky; nebo (B) paušální sazba (viz dokumentace dostupná zde).

Licenční poplatky za fotografie ze standardní kolekce, které byly licencovány prostřednictvím aplikace Creative Cloud Express, jsou na řídicím panelu pro přispěvatele označeny jako „Vlastní“.

 

Poznámka: licencované datové zdroje z bezplatné kolekce na řídicím panelu uvedeny nebudou.

Ano

Zpřístupnění bezplatné kolekce v aplikaci Creative Cloud Express nemá vliv na datum ukončení platnosti. Smlouva vztahující se na vaše datové zdroje dostupné prostřednictvím bezplatné kolekce, se kterou jste souhlasili, zůstává v platnosti. Po uplynutí jednoho roku, po který se vaše datové zdroje budou nacházet v bezplatné kolekci, se tyto zdroje přesunou zpět do standardní kolekce. Od tohoto okamžiku již vaše datové zdroje přestanou být k dispozici pro licencování pro uživatele s bezplatným přístupem k aplikaci Creative Cloud Express a zůstanou dostupné pro licencování platícím členům Creative Cloud Express.

Ne

V tento okamžik jsou k dispozici pouze fotografie. V budoucnu mohou být dostupné další typy standardních datových zdrojů.