Příručka uživatele Zrušit

Vyhledávání obrázků vhodných pro rozložení

Můžete rychle vyhledat datové zdroje, které mají místo na text nebo správnou orientaci. Zjistěte, jak před licencováním zobrazit náhled datových zdrojů v různých poměrech stran.

Vyhledání obrázků s místem na text

Filtrování obrázků podle místa na text

Najděte obrázky, které odpovídají vaší představě a mají volné oblasti vhodné pro různé textové nebo marketingové zprávy.

Zadejte hledaný výraz a vyberte možnost Snímky s negativním prostorem. Výsledky zahrnují obrázky s jedním z těchto dvou atributů:

  • prázdný prostor pro text v modelu (například osoba, která drží prázdnou vizitku),
  • prostor na vlastním obrázku, kam můžete přidat titulek nebo zprávu (například pole s otevřenou oblohou).

Když například budete hledat výraz „les na turistiku“, tento filtr vyloučí obrázky s hustým lesem, které mohou ztěžovat přidávání textu titulku.

Omezení výsledků na konkrétní orientaci

Filtrování obrázků podle orientace

Filtr Orientace umožňuje vyhledat obrázky, které jsou vhodné pro rozložení vašeho návrhu. Nemusíte je pro dané rozvržení vůbec upravovat.

Vyzkoušení různých poměrů stran před stažením

Ořezání náhledu před stažením

Funkce Náhled oříznutí umožňuje před stažením experimentovat s obrázkem. Po zvolení obrázku klikněte na možnost Náhled oříznutí a vyzkoušejte v reálném čase různé možnosti rozměrů. Můžete obrázek zobrazit v různých poměrech stran, změnit měřítko a pohrát si s jeho umístěním v okně oříznutí. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?