Příručka uživatele Zrušit

Přidávání a sdílení datových zdrojů Adobe Stock prostřednictvím knihoven Creative Cloud

Knihovny Creative Cloud představují jediné místo s možnostmi ukládání a přístupu k datovým zdrojům, včetně náhledů Adobe Stock. Sdílejte náhledy a licencované datové zdroje se svým týmem nebo jinými lidmi, a umožněte jim tak přístup z aplikací, které používají knihovny Creative Cloud.

Přidat datové zdroje Adobe Stock do knihovny Creative Cloud

Přidání datového zdroje do knihovny

Našli jste na webu Adobe Stock zajímavý datový zdroj, ale nejste si jisti, jak bude fungovat s vašimi stávajícími datovými zdroji nebo rozvrženími? Kliknutím na ikonu Uložit do knihovny uložte náhled s vodoznakem přímo do své knihovny. K náhledu pak získáte přístup z jakékoli své aplikace, která používá knihovny Creative Cloud. Přidejte náhled do rozvržení a upravte jej stejně jako jakýkoli jiný datový zdroj. Až jej budete mít připravený, můžete jej licencovat přímo z aplikace.

Sdílení datových zdrojů Adobe Stock s týmem

Pozvání týmu k zobrazení nebo úpravám vašich knihoven

Týmové knihovny zajišťují, že celý tým používá stejnou sadu a verzi datových zdrojů – šetří čas a omezují práci nutnou k přepracování. Spolupracovníci mohou také vidět aktualizace provedené v knihovně, takže budou vždy vědět, kdy se datové zdroje změnily.

Chcete-li sdílet knihovnu, otevřete panel Knihovny v jakékoli aplikaci Creative Cloud pro počítače. Klikněte na nabídku Možnosti knihoven a vyberte Spolupracovat... Poté můžete určit pozvané lidi a jejich nastavení spolupráce.  

Spolupracovníci obdrží pro přístup do knihovny e-mailové pozvánky. Mohou do svých rozvržení přidat sdílené datové zdroje knihovny, upravovat je a licencovat z jakékoli aplikace, která má přístup ke knihovnám Creative Cloud. Další informace naleznete v tématu Spolupráce na knihovnách a složkách služby Creative Cloud.

Sdílení datových zdrojů Adobe Stock ve veřejné knihovně

Svou knihovnu můžete sdílet s ostatními, aniž byste umožnili provádět v ní změny.

Otevřete panel Knihovny v aplikaci Creative Cloud pro počítače a vyberte z nabídky Možnosti knihovny možnost Sdílet odkaz.... Po otevření dialogového okna Sdílet odkaz na knihovnu <knihovna> na webu Creative Cloud klikněte na možnost Kopírovat odkaz. Poté odešlete odkaz těm uživatelům, kterým chcete umožnit přístup do knihovny. 

Sdílení veřejných odkazů

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.