Naučte se odstraňovat časté problémy se službou Adobe Stock.

Řešení potíží se službou Adobe Stock

Nelze stáhnout položky ze služby Adobe Stock

Přečtěte si tento článek znalostní báze.

Vektorovou grafiku nelze použít v aplikaci Adobe Illustrator

Vektorová grafika je obrázek vytvořený v editoru vektorové grafiky, například v aplikaci Adobe Illustrator, který se skládá z čar, křivek a tvarů. Díky tomu lze vektorovou grafiku zvětšovat a zmenšovat beze ztráty kvality. Proto se často používá na webu a v mobilních zařízeních a také na velkých tištěných materiálech, jako jsou plakáty.

  • Zkuste vektorovou grafiku otevřít v aplikaci Adobe Illustrator. Pokud grafiku nelze otevřít, stáhněte soubor znovu ze stránky Historie licence.
  • Pokud soubor nemůžete stáhnout, řiďte se radami uvedenými zde.

Službu Adobe Stock nelze používat v počítačových aplikací bez podpory knihoven Creative Cloud Libraries

  • Na webové stránce Adobe Stock vyhledejte požadovaný obrázek a poté jej stáhněte do počítače. 
  • Po stažení můžete obrázek otevřít v počítačové aplikaci, i když nepodporuje knihovny Creative Cloud Libraries.

Vzhled obrázků v prohlížeči a v aplikaci Adobe Photoshop se liší

V prohlížeči se barvy vykreslují jinak než v aplikaci Photoshop. 

  • Zkontrolujte, zda pracujete v barevném prostoru RGB, a nikoli v barevném prostoru CYMK či jiném barevném prostoru. Chcete-li nastavení zkontrolovat, vyberte možnost Obraz > Režim a ověřte, zda je zvolena možnost RGB.
  • Zkontrolujte barevný profil používaný v aplikaci Photoshop. Mělo by se jednat o profil sRGB IEC61966-2.1, který se považuje za standard pro většinu počítačových monitorů. Chcete-li nastavení zkontrolovat, vyberte možnost Úpravy > Nastavení barev. Pokud je nastavena možnost „Europe General Purpose 2“ nebo „Europe Web/Internet“, mělo by být vše v pořádku.
  • Nastavte kontrolní náhled barev monitoru. Vyberte možnost Zobrazení > Nastavení kontrolního náhledu > RGB monitoru. Poté můžete zapínat a vypínat barvy kontrolního náhledu pomocí zkratky pro možnost Kontrolní náhled barev (zkratka se liší podle operačního systému), která se nachází na panelu nástrojů Zobrazení.
  • Upravte jas a kontrast monitoru, čímž se změní zobrazení barev.
  • Vzhled obrázků v prohlížeči může být odlišný, pokud v prohlížeči není nastavena správa barev. Zkuste použít prohlížeč Firefox a zapnout správu barev podle tohoto postupu: http://www.gballard.net/photoshop/srgb_wide_gamut.html#.