Najděte řešení chyb informujících o překročení povoleného počtu aktivací.

Problém

Když spustíte aplikaci Adobe, zobrazí se chyba se zprávou, že se nezdařilo přihlášení, že existuje omezení aktivace nebo že byl překročen maximální počet aktivací. K těmto chybám dochází v případě, že se pokusíte použít nějakou aplikaci v příliš mnoha počítačích. Chcete-li chybu vyřešit, postupujte podle pokynů níže.

Nemáte již přístup ke starému počítači? Pokud nemáte přístup k původnímu počítači (například jste přeformátovali pevný disk nebo jste počítač ztratili), nemějte obavy. Můžeme vám pomoci deaktivovat aplikaci ze starého zařízení. Připravte si sériové číslo nebo účet Adobe ID a poté se na nás obraťte.

Odinstalovali jste aplikaci bez provedení deaktivace? Odinstalací aplikace z počítače nemusí dojít k deaktivaci její licence. Pokud jste odinstalovali aplikaci a zobrazuje se zpráva, že jste překročili povolený počet aktivací, zkuste znovu nainstalovat aplikaci ve starém počítači. Poté pomocí postupu níže deaktivujte aplikaci ve starém počítači a aktivujte ji v novém počítači.

Máte jiný problém? Pokud máte jiný problém s aktivací, přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

Sériové číslo už používá maximální povolený počet počítačů.

Creative Cloud

Pokud se v aplikaci Creative Cloud zobrazí chyba upozorňující, že byl vyčerpán povolený počet aktivací, nebo podobná chyba, řešení najdete v článku Chyba „Povolený počet aktivací je vyčerpán“ nebo „Pokus o přihlášení proběhl neúspěšně“ ve službě Creative Cloud.

Chcete-li vyřešit jiné chyby související s aktivací ve službě Creative Cloud, přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací služby Creative Cloud a přihlašováním k této službě.

Acrobat DC 

Verze předplatného

Verze bez předplatného (samostatná verze)

Pokud máte samostatnou verzi aplikace Acrobat DC bez předplatného, můžete použít aplikaci maximálně ve dvou počítačích. Pokud chcete používat aplikaci Acrobat ve třetím počítači, stačí se z aplikace Acrobat odhlásit v jednom z ostatních počítačů.

Poznámka:

Aby tento postup fungoval, je nutné připojení k internetu.

 1. Připojte se k internetu a spusťte aplikaci v jednom z ostatních počítačů.

 2. Vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se.

 3. Pokuste se aplikaci znovu aktivovat v novém počítači.

CS6, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X nebo Acrobat 9

Jednoduchá licence k aplikaci Adobe CS6 a dřívějším aplikacím umožňuje instalaci aplikace do dvou počítačů. Aplikaci je však možné používat v danou chvíli vždy jen v jednom počítači.

Chcete-li aplikaci instalovat do třetího počítače, deaktivujte aplikaci v počítači, ve kterém už nechcete software používat. Potom ji aktivujte v novém počítači.

Poznámka:

Aby tento postup fungoval, je nutné připojení k internetu.

 1. Ve starém počítači se připojte k internetu a poté spusťte aplikaci.

 2. Vyberte možnost Nápověda > Deaktivovat.

  Zvolte možnost Deaktivovat.
 3. V novém počítači se připojte k internetu a poté spusťte aplikaci.

 4. Vyberte možnost Nápověda > Aktivovat.

CS3, Acrobat 8 nebo předchozí verze

Licence pro jednoho uživatele k aplikaci Adobe CS3, Acrobat 8 a předchozím verzím aplikací umožňuje instalaci aplikace do dvou počítačů. Aplikaci je však možné používat v danou chvíli vždy jen v jednom počítači.

Chcete-li aplikaci instalovat do třetího počítače, deaktivujte aplikaci v počítači, ve kterém už nechcete software používat. Potom ji aktivujte v novém počítači.

 1. Ve starém počítači se připojte k internetu a poté spusťte aplikaci.

 2. Zvolte možnost Nápověda > Deaktivovat nebo Nápověda > možnost pro převod Aktivace.

 3. Pokud chcete software aktivovat v jiném počítači, zvolte možnost pro vymazání sériového čísla z počítače.

 4. Pokud se zobrazí zpráva o úspěšně provedené deaktivaci, klikněte na možnost pro ukončení.

 5. V novém počítači se připojte k internetu a poté spusťte aplikaci.

 6. Vyberte možnost Nápověda > Aktivovat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online