Řešení potíží s aktivací a deaktivací

Zde jsou uvedena jednoduchá řešení běžných problémů s aktivací a deaktivací.

Potíže s aktivací

Co je aktivace?

Aktivace připojí aplikaci nebo službu k platné uživatelské licenci.

U většiny aplikací je celý proces zcela jednoduchý a probíhá automaticky při přihlášení. Někdy však může dojít k chybám – když se například nemůžete připojit k aktivačnímu serveru, když nemáte aktivní licenci nebo když se snažíte nainstalovat aplikaci do více než dvou počítačů.

Zde jsou uvedena některá řešení běžných problémů s aktivací jiných produktů než Creative Cloud.

Poznámka:

Máte problémy s aktivací aplikace nebo služby Creative Cloud? Viz článek Odstraňování chyb týkajících se aktivace služby Creative Cloud.

Jsou datum a čas v počítači správné?

Nepřesné systémové hodiny počítače mohou způsobit problémy s aktivací. Přenastavovali jste v poslední době datum a čas v počítači? Ujistěte se, že jsou systémové hodiny počítače nastaveny na správné datum a čas.

Jste připojeni k internetu?

Před pokusem o aktivaci se ujistěte, že jste připojeni k internetu. Pokud jste připojeni a stále dochází k chybám s připojením, vyzkoušejte řešení v článku Řešení chyb připojení.

Je aplikace nainstalována v příliš mnoha počítačích?

Pokud jste si koupili jednoduchou licenci k softwaru Adobe, můžete aplikaci nainstalovat do dvou počítačů. Kdykoli ji však můžete použít pouze v jednom počítači. Chcete-li aplikaci nainstalovat do třetího počítače, je nutné ji deaktivovat v jednom z předchozích dvou počítačů.

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu, spusťte aplikaci, kterou chcete deaktivovat, a
vyberte možnost Nápověda > Deaktivace. Podrobné pokyny najdete v článku Aktivace a deaktivace produktů Adobe.

Chcete-li aplikaci souběžně používat v několika počítačích, zakupte další licenci v obchodě Adobe Store.

Potřebujete offline aktivaci?

Produkt Creative Cloud, Acrobat a předplatná vyžadují online aktivaci. Viz článek Přihlášení k aplikacím společnosti Adobe za účelem jejich aktivace.

Pokud se v případě produktů CS6, CS5.5 a CS5 počítač, ve kterém je software nainstalován, nemůže připojit k internetu nebo aktivačním serverům společnosti Adobe, můžete software aktivovat offline. Pokyny naleznete v článku Offline aktivace.

Kód chyb aktivace

Zde jsou uvedeny některé běžné kódy chyb aktivace a jejich řešení.

Kód chyby Chybová zpráva Řešení
 

„Povolený počet aktivací pro produkt [název produktu] je vyčerpán. Toto sériové číslo již bylo aktivováno na dvou počítačích.“

-nebo-

„Překročili jste maximální počet aktivací.“

Viz článek Chyba „Povolený počet aktivací je vyčerpán“ nebo „Přihlášení se nezdařilo“.
159:41

"Nebylo zjištěno připojení k internetu.“

-nebo-

„Produkt [název produktu] nelze aktivovat“. Aby bylo možné tento produkt používat, je nutné provést jeho aktivaci…”

-nebo-

„Došlo k chybě, protože počítač není připojen k internetu nebo nemá správně nastaven čas. Je vyžadováno připojení k internetu. Připojte se k internetu nebo upravte nastavení času a zkuste to znovu.“

-nebo-

„Připojte se k internetu a zkuste to znovu.”


Viz článek Řešení chyb připojení.
  „Neúspěšná aktivace | produkty Macromedia.“ Viz článek Chyba: Neúspěšná aktivace | produkty Macromedia.
  E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED Pokoušíte se aktivovat Adobe Digital Editions 1.x nebo přečíst digitální publikace. Viz článek Vyřešení chyby E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED aplikace Digital Editions.
  E_AUTH_NOT_READY Pokoušíte se spustit aplikaci Adobe Digital Editions 2.0. Viz článek Chyby aktivace v aplikaci Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Čas ve vašem počítači není správně nastaven. Nastavte ve svém počítači správně datum a čas.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Nebylo zjištěno připojení k internetu. Příčinou může být přerušení připojení z důvodu nastavení brány firewall nebo neúspěšné řešení problému s hostname z důvodu nastavení proxy serveru. Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo proxy serveru podle článku Řešení chyb připojení a zkuste to znovu.
129:17   Spouštíte CS5.5 v systému macOS na Novém Zélandu. Viz článek Chyba 129:17 | Spuštění produktu Creative Suite 5.5 na Novém Zélandu.
194:01 Pokus o deaktivaci zařízení bez aktivace Snažíte se deaktivovat aplikaci, kterou jste ještě neaktivovali. Viz článek Aktivace a deaktivace produktů Adobe.
194:6 Aktivace se nezdařila Viz článek Aktivace se nezdařila | Chyba 194:6.
194:110 Aktivace se nezdařila Během posledních 72 hodin jste již zahájili proces „Deaktivovat vše“. Tento proces můžete zkusit znovu zahájit po uplynutí 72 hodin.
194:112 Chyba synchronizace času klienta Čas ve vašem počítači není správně nastaven. Nastavte ve svém počítači správně datum a čas.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Nebylo zjištěno připojení k internetu. Příčinou může být přerušení připojení z důvodu nastavení brány firewall nebo neúspěšné řešení problému s hostname z důvodu nastavení proxy serveru. Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo proxy serveru podle článku Řešení chyb připojení a zkuste to znovu.

213:5

213:10

  Tyto chyby jsou způsobeny nastavením složky SLStore pouze pro čtení. Viz článek Chyba konfigurace | Creative Cloud.

Potíže s deaktivací

Co je deaktivace?

Deaktivace znamená odpojení aplikace nebo služby od platné uživatelské licence. Aplikaci je možné deaktivovat, aniž by ji bylo nutné odinstalovat z počítače, a později ji lze opět aktivovat.

Občas mohou nastat problémy s deaktivací – pokud například nemáte přístup k počítači, v němž chcete deaktivovat nainstalovanou aplikaci.

Zde najdete řešení některých běžných problémů s deaktivací.

Poznámka:

Máte potíže s deaktivací aplikace nebo služby Creative Cloud? Viz článek Odstraňování chyb týkajících se aktivace služby Creative Cloud.

Odinstalovali jste aplikace, aniž byste je deaktivovali?

Odinstalováním aplikace z počítače nedojde k deaktivaci její licence. Chcete-li aplikaci deaktivovat, dodržujte níže uvedený postup pro příslušný produkt. Pokud jste odinstalovali aplikaci z počítače, ke kterému nemáte přístup, přečtěte si část Nemáte přístup k svému předchozímu počítači?

Vyberte příslušný produkt

Acrobat

Ověřte, že jste připojeni k internetu. Znovu nainstalujte aplikaci Acrobat Pro nebo Acrobat Standard do stejného počítače, ve kterém byla původně nainstalována.

Předplatné aplikace Acrobat (zakoupené prostřednictvím služby Creative Cloud nebo Document Cloud)

Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Spusťte aplikaci a po zobrazení výzvy se přihlaste. Potom vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se [vaše Adobe ID].
  • Odhlaste se ze stránky účtu. Další informace najdete v článku Odhlášení ze stránky účtu

Acrobat (trvalá licence)

Spusťte aplikaci a po zobrazení výzvy se přihlaste. Potom vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se [vaše Adobe ID].

CS6, CS5.5, CS5

Ověřte, že jste připojeni k internetu. Znovu nainstalujte aplikaci do stejného počítače, do něhož byla původně nainstalována. V aplikaci zvolte možnost Nápověda > Deaktivovat.

CS2, CS3, CS4 nebo Acrobat 7, 8, 9, Acrobat X, Acrobat XI a 3D

Naše staré aktivační servery pro starší verze aplikace Acrobat a aplikace sady Creative Suite (CS) byly vyřazeny z provozu. Tyto aplikace nebude možné aktivovat, protože servery pro jejich aktivaci již nejsou k dispozici.

Mezi produkty, kterých se tento problém týká, patří: aplikace sady Creative Suite 2, 3 a 4, Acrobat 7, 8 a 9 (verze Standard a Professional) a aplikace Acrobat X, Acrobat XI a Acrobat 3D verze 8. Další informace.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.