Řešení potíží s aktivací a deaktivací

Zde jsou uvedena jednoduchá řešení běžných problémů s aktivací a deaktivací.

Potíže s aktivací

Co je aktivace?

Aktivace připojí aplikaci nebo službu k platné uživatelské licenci.

U většiny aplikací je celý proces jednoduchý a probíhá automaticky při přihlášení. Někdy však může dojít k chybám – když se například nemůžete připojit k aktivačnímu serveru, když nemáte aktivní licenci nebo když se snažíte nainstalovat aplikaci do více než dvou počítačů.

Zde jsou uvedena některá řešení běžných problémů s aktivací jiných produktů než Creative Cloud.

Poznámka:

Máte problémy s aktivací aplikace nebo služby Creative Cloud? Zjistěte, jak odstranit chyby týkající se aktivace služby Creative Cloud.

Jsou datum a čas v počítači správné?

Nepřesné systémové hodiny počítače mohou způsobit problémy s aktivací. Přenastavovali jste v poslední době datum a čas v počítači? Ujistěte se, že jsou systémové hodiny počítače nastaveny na správné datum a čas.

Jste připojeni k internetu?

Před pokusem o aktivaci se ujistěte, že jste připojeni k internetu. Pokud jste připojeni a stále dochází k chybám s připojením, vyzkoušejte řešení v článku Řešení chyb připojení.

Je aplikace nainstalována v příliš mnoha počítačích?

Pokud jste si koupili jednoduchou licenci k softwaru Adobe, můžete aplikaci nainstalovat do dvou počítačů. Kdykoli ji však můžete použít pouze v jednom počítači. Chcete-li aplikaci nainstalovat do třetího počítače, je nutné ji deaktivovat v jednom z předchozích dvou počítačů.

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu, spusťte aplikaci, kterou chcete deaktivovat, a vyberte možnost Nápověda > Deaktivace. Podrobné pokyny najdete v článku Aktivace a deaktivace produktů Adobe.

Pokud chcete aplikaci souběžně používat v několika počítačích, zakupte další licenci v obchodě Adobe Store.

Potřebujete offline aktivaci?

Produkt Creative Cloud, Acrobat a předplatná vyžadují online aktivaci. Zjistěte, jak se můžete přihlásit a aktivovat aplikace AdobePokud nemůžete aktivovat nebo přeinstalovat starší aplikace Adobe, například verze CS6, přečtěte si, jak můžete opravit problémy při aktivaci nebo přeinstalaci starších aplikací Adobe.

Kód chyb aktivace

Zde jsou uvedeny některé běžné kódy chyb aktivace a jejich řešení.

Kód chyby Chybová zpráva Řešení
 

„Povolený počet aktivací pro produkt [název] je vyčerpán. Toto sériové číslo již bylo aktivováno na dvou počítačích.“

-nebo-

„Překročili jste maximální počet aktivací.“

Viz článek Chyba „Povolený počet aktivací je vyčerpán“ nebo „Přihlášení se nezdařilo“.
159:41

„Nebylo zjištěno připojení k internetu.“

-nebo-

„Produkt [název produktu] nelze aktivovat“. Aby bylo možné tento produkt používat, je nutné provést jeho aktivaci...“

-nebo-

„Došlo k chybě, protože počítač není připojen k internetu nebo nemá správně nastaven čas. Je vyžadováno připojení k internetu. Připojte se k internetu nebo upravte nastavení času a zkuste to znovu.“

-nebo-

„Připojte se k internetu a zkuste to znovu.“


Viz článek Řešení chyb připojení.
  „Neúspěšná aktivace | produkty Macromedia.“ Viz článek Chyba: Neúspěšná aktivace | produkty Macromedia.
  E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED Pokoušíte se aktivovat Adobe Digital Editions 1.x nebo přečíst digitální publikace. Viz článek Vyřešení chyby E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED aplikace Digital Editions.
  E_AUTH_NOT_READY Pokoušíte se spustit aplikaci Adobe Digital Editions 2.0. Viz článek Chyby aktivace v aplikaci Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Čas ve vašem počítači není správně nastaven. Nastavte ve svém počítači správně datum a čas.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Nebylo zjištěno připojení k internetu. Příčinou může být přerušení připojení z důvodu nastavení brány firewall nebo neúspěšné řešení problému s hostname z důvodu nastavení proxy serveru. Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo proxy serveru podle článku Řešení chyb připojení a zkuste to znovu.
129:17   Spouštíte CS5.5 v systému macOS na Novém Zélandu. Viz článek Chyba 129:17 | Spuštění produktu Creative Suite 5.5 na Novém Zélandu.
194:01 Pokus o deaktivaci zařízení bez aktivace Snažíte se deaktivovat aplikaci, kterou jste ještě neaktivovali. Viz článek Aktivace a deaktivace produktů Adobe.
194:6 Aktivace se nezdařila Viz článek Aktivace se nezdařila | Chyba 194:6.
194:110 Aktivace se nezdařila Během uplynulých 72 hodin jste již zahájili proces „Deaktivovat vše“. Tento proces můžete zkusit znovu zahájit po uplynutí 72 hodin.
194:112 Chyba synchronizace času klienta Čas ve vašem počítači není správně nastaven. Nastavte ve svém počítači správně datum a čas.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Nebylo zjištěno připojení k internetu. Příčinou může být přerušení připojení z důvodu nastavení brány firewall nebo neúspěšné řešení problému s hostname z důvodu nastavení proxy serveru. Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo proxy serveru podle článku Řešení chyb připojení a zkuste to znovu.

213:5

213:10

  Tyto chyby jsou způsobeny nastavením složky SLStore pouze pro čtení. Viz článek Chyba konfigurace | Creative Cloud.

Potíže s deaktivací

Co je deaktivace?

Deaktivace znamená odpojení aplikace nebo služby od platné uživatelské licence. Aplikaci je možné deaktivovat, aniž by ji bylo nutné odinstalovat z počítače, a později ji lze opět aktivovat.

Občas mohou nastat problémy s deaktivací – pokud například nemáte přístup k počítači, v němž chcete deaktivovat nainstalovanou aplikaci.

Zde najdete řešení některých běžných problémů s deaktivací.

Poznámka:

Máte potíže s deaktivací aplikace nebo služby Creative Cloud? Zjistěte, jak odstranit problémy s aktivací Creative Cloud.

Odinstalovali jste aplikace, aniž byste je deaktivovali?

Odinstalováním aplikace z počítače nedojde k deaktivaci její licence. Postupujte podle pokynů popisujících deaktivaci aplikace nebo jiného produktu než Creative Cloud.

Vyberte svůj produkt

Acrobat

Ověřte, že jste připojeni k internetu. Znovu nainstalujte aplikaci Acrobat Pro nebo Acrobat Standard do stejného počítače, ve kterém byla původně nainstalována.

Předplatné aplikace Acrobat (zakoupené prostřednictvím služby Creative Cloud nebo Document Cloud)

Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Spusťte aplikaci a po výzvě se přihlaste. Poté vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se [Vaše Adobe ID].
  • Odhlaste se ze stránky účtu. Další informace viz článek Odhlášení na stránce účtu

Acrobat (trvalá licence)

Spusťte aplikaci a po výzvě se přihlaste. Poté vyberte možnost Nápověda > Odhlásit se [Vaše Adobe ID].

CS6, CS5.5, CS5

Ověřte, že jste připojeni k internetu. Znovu nainstalujte aplikaci do stejného počítače, do něhož byla původně nainstalována. V aplikaci vyberte možnost Nápověda > Deaktivovat.

CS2, CS3, CS4 nebo Acrobat 7, 8, 9, ACROBAT X, ACROBAT XI a 3D

Naše staré aktivační servery pro starší verze aplikace Acrobat a aplikace sady Creative Suite (CS) byly vyřazeny z provozu. Tyto aplikace nebude možné aktivovat, protože servery pro jejich aktivaci již nejsou k dispozici.

Mezi produkty, kterých se tento problém týká, patří Creative Suite 2, 3 a 4, Audition 3, Acrobat 7, 8 a 9 (verze Standard a Professional), Acrobat X, Acrobat XI a Acrobat 3D verze 8. Přečtěte si další informace o produktech Adobe a období technické podpory.

Premiere Elements a Photoshop Elements

Po odinstalování produktu Adobe Premiere Elements nebo Adobe Photoshop Elements bude aplikace zcela odebrána z vašeho počítače. Pokud byla nainstalována verze aplikace s licencí, její odinstalování deaktivuje také licenci na daném počítači. Zjistěte, jak odinstalovat Adobe Premiere Elements nebo Photoshop Elements.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online