Løs problemer med filsynkronisering i Creative Cloud-computerappen

Modtager du fejlmeddelelsen "Kan ikke synkronisere filer" eller "Filsynkroniseringsfejl", når du prøver at synkronisere dine Creative Cloud-filer? Her kan du læse om, hvordan du løser de mest almindelige problemer, der kan opstå under synkronisering.

Prøv dette først

Mange synkroniseringsproblemer kan løses ved at sætte synkroniseringen på pause og så genoptage den. 

 1. Åbn Creative Cloud-computerappen. (Vælg ikonet  i Windows-proceslinjen eller macOS-menulinjen).

 2. Vælg ikonet for cloudaktivitet  øverst til højre.

  Ikon for cloud-aktivitet

 3. Vælg pause/genoptag-knappen for at sætte synkroniseringen på pause og derefter genoptage synkroniseringen.

  Sæt filsynkronisering på pause, og genoptag filsynkronisering

Hvis dette ikke løser problemet, skal du finde fejlmeddelelsen i nedenstående tabel og prøve den tilhørende løsning.

Find fejlmeddelelsen

Find din fejlmeddelelse i følgende tabel, og følg den relevante løsning for at løse problemet.

Fejlmeddelelse Løsning
Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi filen er låst. Luk denne fil i eventuelle åbne applikationer, og sørg for, at du har skriverettigheder. Se Luk filer i brug.
Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi filnavnet er ugyldigt. Tegnene |, “, ?, <, >, /, \, * og : må ikke bruges i filnavne. Se Undgå Windows-forbeholdte tegn og filnavne.
Der er registreret en virus o <fileName>. Denne fil vil ikke blive overført.  
Filen <fileName> er for stor og vil ikke blive overført. Se Bemærk, at det kan tage lang tid at synkronisere store filer.  
Nogle filer blev ikke synkroniseret.

Denne fejl kan forekomme af flere årsager. Den forekommer som regel, når du er ved at overskride den maksimale grænse for filer og mapper, som du kan gemme i din Creative Cloud-konto. For at løse denne fejl skal du tømme mappen Slettet på Creative Cloud-webstedet og permanent fjerne slettede filer og mapper, som du ikke længere har brug for.

Hvis du stadig får vist fejlen, skal du i clouden identificere de filer og mapper, som du ikke har brug, og derefter flytte dem til en lokal lagerenhed.

Der er for mange filer i mappen <folderName>. Synkroniseringsydelsen kan være forringet, indtil du reducerer antallet af filer i denne mappe. Slet filer fra den mappe, der er nævnt i fejlmeddelelsen.
Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi ejeren af <folderName> har overskredet lagerkvoten. Dette problem opstår, når ejeren af samarbejdsmappen ender med at have mindre cloud-lagerplads, end da mappen blev oprettet. Det er sandsynligt, at den cloud-lagerplads, der er tildelt til ejeren, er blevet reduceret, og at samarbejdspartnerne ikke kan synkronisere filer med reduceret lagerplads. I samarbejdsmapper bliver lagerpladsoplysningerne for hver enkelt samarbejdspartner, herunder ejeren af den pågældende mappe, optalt. Find ud af, hvordan du løser dette problem.
Kan ikke synkronisere filer, fordi din systemtid ikke er indstillet korrekt. Hvis du vil fortsætte med at synkronisere filer, skal du indstille tiden på din enhed korrekt. Indstil systemtiden, og prøv igen.
Kan ikke synkronisere <folderName>, fordi nogle filer i mappen er åbne. Luk eventuelt åbne filer i denne mappe. Se Luk filer i brug.
Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi stien til filen er for lang. Omdøb denne fil, eller placér den i en anden mappe, så stien bliver kortere. Se Brug korte fil- og mappenavne.
Kan ikke synkronisere <fileName>. Du har ikke tilladelse til at skrive til destinationsmappen. Kontrollér mappetilladelserne, hvor problemet fortsætter. Kontrollér tilladelserne, og prøv igen.
Dit indhold er ikke længere tilgængeligt, fordi krypteringsnøglen til din konto er blevet deaktiveret. Kontakt din IT-administrator. Kontakt din IT-admin.
<fileName> kan ikke synkroniseres, fordi den er placeret i et vis-kun-samarbejde. Du kan ikke redigere, omdøbe eller oprette filer i et vis-kun-samarbejde. Hvis du vil synkronisere denne fil, skal du flytte den til en placering med læse-skrive-rettigheder i en af dine Creative Cloud-filmapper." Du kan finde flere oplysninger i Samarbejd med Creative Cloud Libraries og mapper.
Kan ikke synkronisere filer. Din harddisk er fuld. Utilstrækkelig diskplads. Frigør noget plads. Synkronisering genoptages automatisk.

Filsynkroniseringsfejl. Ikke mere lagerplads

 

Denne fejl opstår, når du ikke længere har tilgængelig cloud-lagerplads på din Creative Cloud-konto. Fortsæt med at synkronisere filerne på en af følgende måder:

<filename> kan ikke synkroniseres på grund af en serverfejl. Prøv igen efter lidt tid.
Kan ikke synkronisere <fileName> på grund af manglende filtilladelser. Kontrollér tilladelserne, og prøv igen.  
Filsynkroniseringsfejl. Synkronisering kunne ikke aktiveres Luk baggrundsprocessen "Adobe Desktop Service" og "CoreSync" i Jobliste (Windows) eller Aktivitetsovervågning (macOS). Genstart derefter computeren, og prøv at synkronisere filerne igen.

Undgå Windows-forbeholdte tegn og filnavne

 • < (mindre end)
 • > (større end)
 • : (kolon)
 • " (anførselstegn)
 • / (skråstreg på det numeriske tastatur)
 • * (stjerne)
 • | (lodret streg)
 • ? (spørgsmålstegn)
 • * (asterisk)

Undgå følgende filnavne, som er forbeholdt Windows-styresystemer: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9. For flere oplysninger om inkompatible tegn og filnavne, se Giv filer, stier og navnerum navne.

Hvis du får vist denne fejl på macOS, skal du også sikre dig, at der ikke er ekstra mellemrum i slutningen af fil- eller mappenavnet.

Brug korte fil- og mappenavne

Windows tillader filer og mappenavne på 260 tegn eller færre. Forkort fil- og mappenavne, der er længere, for at synkronisere med Windows-enheder.

Bemærk:

Creative Cloud-skrivebordsapp kan ikke synkronisere filer, hvis standard mappeplaceringen ændres til et mappenavn, der indeholder High ASCII eller kyrilliske tegn som ä, è, й, Ç, or ӯ. For at løse denne fejl skal man enten stoppe og genstarte Creative Cloud-skrivebordsapp eller slukke for filsynkroniseringen og dernæst tænde den igen.

Løs problemer med lagerplads for samarbejdsmapper

Følg disse trin for at rette fejlen "Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi ejeren af <folderName> har overskredet lagerkvoten":

 1. Lav en lokal kopi eller sikkerhedskopi af dine filer, fotos, videoer og andre projekter, der er gemt i samarbejdsmappen.
 2. Overvej følgende scenarier, og vælg den løsning, der er relevant for dig. Bemærk, at du ikke kan ændre mappens ejer.
 • Hvis ejerens lagerplads er fyldt op: Kontrollér, om ejerens lagerplads allerede er fyldt op. Hvis lagerpladsen er fyldt op, skal ejeren frigøre noget plads ved at slette uønskede filer.
 • Hvis ejerens licens ikke er blevet tildelt: Bed administratoren om at tildele ejerens licens igen med en større mængde lagerplads. Hvis ejerens licens ikke kan tildeles igen, kan du bede administratoren om at opgradere ejerens lagerplads. 
 • Hvis mappens ejer ikke længere er en del af organisationen: Tag en lokal kopi af filerne i samarbejdsmappen. Luk mappen som samarbejdspartner. Opret derefter en mappe, læg dine filer i den, og synkroniser dine filer igen. Det vil gøre dig til ejer af mappen. Udfør denne procedure for alle mapper, hvor ejeren ikke længere er en del af organisationen og har fået reduceret cloud-lagerplads.

Fjern tegn

Filer og mapper med punktum til sidst (.) eller mellemrum kan ikke synkroniseres mellem styresystemer.

Filer med efterstillede mellemrum eller punktummer i filnavnet kan ikke synkroniseres korrekt med Windows, men de kan synkroniseres til skyen fra en Mac. Hvis en fil ikke synkroniseres, vil alle andre filer dog fortsætte med at bliver synkroniseret. Men fejlmeddelelsen fortsætter, indtil filkonflikten løses eller slettes.

Hvis Windows oplever en fejl med, at filen eller mappen ikke findes, så få filen vist i Creative Cloud-webapplikationen. Omdøb den og fjern tegnkonflikten.

Undgå at bruge aliaser eller genveje

Undgå at synkronisere filer, som bruger metadata samt macOS-aliasser eller Windows-genveje. Typisk virker disse slags filer kun på de operativsystemer, som de blev skabt på.

Luk filer i brug

Creative Cloud-klientprogrammet viser en fejlmeddelelse om, at synkronisering ikke kunne aktiveres, når du forsøger at synkronisere en fil, der er i brug eller låst af et anden program.

Visse applikationer har låsemekanismer til at forhindre konflikter i at opstå, når filen åbnes fra et eller flere steder. For eksempel skaber Adobe InDesign en *.idlk-fil ud over en åben *.indd-fil.

Gen og luk filen, når du er færdig med at redigere den, for at løse synkroniseringsfejlen.

Forstå kopikonflikt

Hvis du ændrer eller synkroniserer samme fil på flere enheder på samme tid, så "vinder" enheden, der oploader sidst. Creative Cloud Desktop-programmet forsøger ikke at flette ændringerne for dig. Enhver ændring efter første opload (den opload, der har "vundet"), bliver synkroniseret som "kopikonflikt" for filen. Navnet på den nye fil er det samme som den gamle, tilføjet "kopikonflikt." Filnavnet indeholder også navnet på enheden/computeren og datoen for konflikten. På den måde gemmes alle dine ændringer og dit arbejde overskrives ikke.

Bemærk, at det kan tage lang tid at synkronisere store filer

Du får vist en fejl, hvis du prøver at synkronisere en stor fil med Creative Cloud Files-mappen.

Hvis du indkopierer en stor fil ind i Creative Cloud-filmappen, bliver filen ikke synkroniseret, før den er helt indkopieret i mappen. Efterhånden som filen bliver kopieret, bliver filen markeret, og i Creative Cloud-programmet får du meddelelsen: "Kan ikke synkronisere fil(er)". Når kopieringen er færdig, begynder synkroniseringen til Creative Cloud.

Brug tastaturkombinationer til at fejlfinde synkroniseringsproblemer

Muligheden i kontekstmenuen Se på hjemmeside giver en speciel funktionalitet, når den bruges i kombination med specifikke tasteanslag. Ved at tilsidesætte den originale Se på hjemmeside-funktionalitet løses synkroniseringsproblemer.

Muligheden Se på hjemmeside giver en speciel funktionalitet, når den bruges i kombination med specifikke tasteanslag

Ctrl+[Se på hjemmeside]

Genstarter synkroniseringen.

Shift+[Se på hjemmeside]

Genstarter synkroniseringen og rydder den lokale database. Denne mulighed er brugbar, hvis du observerer adskillige synkroniseringsfejl for aktiver, der ikke eksisterer lokalt på din computer eller på Creative Cloud-hjemmesiden.

Ctrl+Shift+[Se på hjemmeside]

Denne valgmulighed udfører følgende:

 • Genstarter synkroniseringen
 • Sikkerhedskopierer indholdet i den lokale Creative Cloud-filmappe
 • Downloader igen aktiver til den lokale Creative Cloud-filmappe fra Creative Cloud-hjemmesiden
 • Rydder den lokale database
Brug denne valgmulighed, hvis du ønsker igen at downloade netop det sæt aktiver, der eksisterer på Creative Cloud-hjemmesiden. Medmindre et aktiv på Creative Cloud-hjemmesiden er problematisk, bør denne mulighed løse alle synkroniseringsproblemer, som du har oplevet.
Adobe-logo

Log ind på din konto