Når du forsøger at synkronisere filer vha. Creative Cloud-filsynkroniseringsfunktionen, modtager du så "Kan ikke synkronisere filer"-fejlen? Brug de løsninger, der er angivet i tabellen nedenfor, til at afhjælpe fejlen og undgå potentielle konflikter i fremtiden. 

Du skal først kontrollere, at din computer er tilsluttet internettet, og at du er logget på din Creative Cloud-konto.

Bemærk, at der er forskelle mellem operativsystemer i forhold til accepterede filnavne, der kan forårsage synkroniseringsproblemer mellem dem. Creative Cloud-programmet kan løse mange inkompatibilitetsproblemer, men der opstår en fejl, når det ikke kan. Når der opstår en fejl, vises en meddelelse om fejlen, og de resterende filer fortsætter med at synkronisere.

Bemærk:

Som en god fejlfindingsmetode kan du slukke for filsynkroniseringen og dernæst tænde den igen. Vælg Præferencer fra menuen, og fra Filer-fanen, vælg Synkroniser On/Off. Dette trin kan hjælpe dig med at undgå mange synkroniseringsfejl.

S.  Nr. Fejlmeddelelse Løsning
1 Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi filen er låst. Luk denne fil i eventuelle åbne applikationer, og sørg for, at du har skriverettigheder. Se Luk filer i brug.
2 Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi filnavnet er ugyldigt. Tegnene |, “, ?, <, >, /, \, * og : må ikke bruges i filnavne. Se Undgå Windows-forbeholdte tegn og filnavne.
3 Der er registreret en virus o <fileName>. Denne fil vil ikke blive overført.  
4 Filen <fileName> er for stor og vil ikke blive overført. Se Bemærk, at det kan tage lang tid at synkronisere store filer.  
5 Antallet af aktiver og samlinger i din Creative Cloud-konto er for stort. Forsøg at tømme din arkivmappe og fjerne aktiver, som du ikke længere har brug for.  
6 Der er for mange filer i mappen <folderName>. Synkroniseringsydelsen kan være forringet, indtil du reducerer antallet af filer i denne mappe.  
7 Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi ejeren af <folderName> har overskredet lagerkvoten. Kontakt ejeren af <folderName>
8 Kan ikke synkronisere filer, fordi din systemtid ikke er indstillet korrekt. Hvis du vil fortsætte med at synkronisere filer, skal du indstille tiden på din enhed korrekt. Indstil systemtiden, og prøv igen.
9 Kan ikke synkronisere <folderName>, fordi nogle filer i mappen er åbne. Luk eventuelt åbne filer i denne mappe. Se Luk filer i brug.
10 Kan ikke synkronisere <fileName>, fordi stien til filen er for lang. Omdøb denne fil, eller placér den i en anden mappe, så stien bliver kortere. Se Brug korte fil- og mappenavne.
11 Kan ikke synkronisere <fileName>. Du har ikke tilladelse til at skrive til destinationsmappen. Kontrollér dine mappetilladelser, hvor problemet fortsætter. Kontrollér tilladelserne, og prøv igen.
12 Dit indhold er ikke længere tilgængeligt, fordi krypteringsnøglen til din konto er blevet deaktiveret. Kontakt din IT-administrator. Kontakt din IT-admin.
13 <fileName> kan ikke synkroniseres, fordi den er placeret i et vis-kun-samarbejde. Du kan ikke redigere, omdøbe eller oprette filer i et vis-kun-samarbejde. Hvis du vil synkronisere denne fil, skal du flytte den til en placering med læse-skrive-rettigheder i en af dine Creative Cloud-filmapper." Du kan finde flere oplysninger i Samarbejd med Creative Cloud Libraries og mapper.
14 Kan ikke synkronisere filer. Din harddisk er fuld. Utilstrækkelig diskplads. Frigør noget plads. Synkronisering genoptages automatisk.
15 Du har ikke mere lagerplads.

Du har brugt din Creative Cloud-lagerkvote. Fortsæt med at synkronisere filerne på en af følgende måder:

16 Kan ikke synkronisere <filename> på grund af en serverfejl. Prøv igen efter noget tid.
17 Kan ikke synkronisere <fileName> på grund af manglende filtilladelser. Kontrollér tilladelserne, og prøv igen.  

Undgå Windows-forbeholdte tegn og filnavne

 • < (mindre end)
 • > (større end)
 • : (kolon)
 • " (anførselstegn)
 • / (skråstreg på det numeriske tastatur)
 • * (stjerne)
 • | (lodret streg)
 • ? (spørgsmålstegn)
 • * (asterisk)

Undgå følgende filnavne, som er forbeholdt Windows-styresystemer: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9.

For flere oplysninger om inkompatible tegn og filnavne, se Giv filer, stier og navnerum navne.

Brug korte fil- og mappenavne

Windows tillader filer og mappenavne på 260 tegn eller færre. Forkort fil- og mappenavne, der er længere, for at synkronisere med Windows-enheder.

Bemærk:

Creative Cloud-skrivebordsapp kan ikke synkronisere filer, hvis standard mappeplaceringen ændres til et mappenavn, der indeholder High ASCII eller kyrilliske tegn som ä, è, й, Ç, or ӯ. For at løse denne fejl skal man enten stoppe og genstarte Creative Cloud-skrivebordsapp eller slukke for filsynkroniseringen og dernæst tænde den igen.

Fjern tegn

Filer og mapper med punktum til sidst (.) eller mellemrum kan ikke synkroniseres mellem styresystemer.

Filer med efterstillede mellemrum eller punktummer i filnavnet kan ikke synkroniseres korrekt med Windows, men de kan synkroniseres til skyen fra en Mac. Hvis en fil ikke synkroniseres, vil alle andre filer dog fortsætte med at bliver synkroniseret. Men fejlmeddelelsen fortsætter, indtil filkonflikten løses eller slettes.

Hvis Windows oplever en fejl med, at filen eller mappen ikke findes, så få filen vist i Creative Cloud-webapplikationen. Omdøb den og fjern tegnkonflikten.

Undgå at bruge aliaser eller genveje

Undgå at synkronisere filer, som bruger metadata samt Mac OS-aliaser eller Windows-genveje. Typisk virker disse slags filer kun på de operativsystemer, som de blev skabt på.

Luk filer i brug

Creative Cloud Desktop-programmet viser fejlen "Kan ikke synkronisere" ved forsøg på at synkronisere en fil, der er i brug eller låst af en anden applikation.

Visse applikationer har låsemekanismer til at forhindre konflikter i at opstå, når filen åbnes fra et eller flere steder. For eksempel skaber Adobe InDesign en *.idlk-fil ud over en åben *.indd-fil.

Gen og luk filen, når du er færdig med at redigere den, for at løse synkroniseringsfejlen.

Forstå kopikonflikt

Hvis du ændrer eller synkroniserer samme fil på flere enheder på samme tid, så "vinder" enheden, der oploader sidst. Creative Cloud Desktop-programmet forsøger ikke at slå ændringerne sammen for dig. Enhver ændring efter første opload (den opload, der har "vundet"), bliver synkroniseret som "kopikonflikt" for filen. Navnet på den nye fil er det samme som den gamle, tilføjet "kopikonflikt." Filnavnet indeholder også navnet på enheden/computeren og datoen for konflikten. På den måde gemmes alle dine ændringer og dit arbejde overskrives ikke.

Bemærk, at det kan tage lang tid at synkronisere store filer

Du får vist en fejl, hvis du prøver at synkronisere en stor fil med Creative Cloud Files-mappen.

Hvis du indkopierer en stor fil ind i Creative Cloud-filmappen, bliver filen ikke synkroniseret, før den er helt indkopieret i mappen. Efterhånden som filen bliver kopieret, bliver filen markeret, og i Creative Cloud-programmet får du meddelelsen: "Kan ikke synkronisere fil(er)". Når kopieringen er færdig, begynder synkroniseringen til Creative Cloud.

Brug tastaturkombinationer til at fejlfinde synkroniseringsproblemer

Muligheden i kontekstmenuen Se på hjemmeside giver en speciel funktionalitet, når den bruges i kombination med specifikke tasteanslag. Ved at tilsidesætte den originale Se på hjemmeside-funktionalitet løses synkroniseringsproblemer.

Brug tastaturkombinationer til at fejlfinde synkroniseringsproblemer
Muligheden Se på hjemmeside giver en speciel funktionalitet, når den bruges i kombination med specifikke tasteanslag

Ctrl+[Se på hjemmeside]

Genstarter synkroniseringen.

Ctrl+[Se på hjemmeside]

Genstarter synkroniseringen og rydder den lokale database. Denne mulighed er brugbar, hvis du observerer adskillige synkroniseringsfejl for aktiver, der ikke eksisterer lokalt på din computer eller på Creative Cloud-hjemmesiden.

Ctrl+[Se på hjemmeside]

Denne valgmulighed udfører følgende:

 • Genstarter synkroniseringen
 • Sikkerhedskopierer indholdet i den lokale Creative Cloud-filmappe
 • Downloader igen aktiver til den lokale Creative Cloud-filmappe fra Creative Cloud-hjemmesiden
 • Rydder den lokale database
Brug denne valgmulighed, hvis du ønsker igen at downloade netop det sæt aktiver, der eksisterer på Creative Cloud-hjemmesiden. Medmindre et aktiv på Creative Cloud-hjemmesiden er problematisk, bør denne mulighed løse alle synkroniseringsproblemer, som du har oplevet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online