Ofte stillede spørgsmål om Volume Licensing

Adobes købsprogrammer leverer muligheder til dig, så du kan købe, administrere og udrulle Adobe-produkter i hele din virksomhed. Få mere at vide om Adobes købsprogrammer på Adobe.com.

Ofte stillede spørgsmål

Value Incentive Plan (VIP)

VIP tilbyder en licenseringsmulighed for en navngivet bruger, som giver mulighed for VIP-medlemskab for en enkelt bruger. Denne valgmulighed er tilgængelig for Creative Cloud Alle apps, Creative Cloud Alle apps + Adobe Stock, Creative Cloud Enkelt-apps og Acrobat – alle med tjenester gennem VIP.

For uddannelsesmedlemmer tilbyder vi også licenser til delte enheder til Creative Cloud til uddannelse. Modsat licenser til en navngiven bruger kan disse licenser udrulles på en enhed af en VIP-administrator.

Acrobat Standard eller Pro kan virtualiseres i følgende miljøer for VIP:

 • Citrix XenApp
 • Citrix XenDesktop
 • VMware Horizon
 • Microsoft App-V 

VIP er det grundlæggende program, som inkluderer følgende funktioner:  

 • Øjeblikkelig udrulning
 • Automatisk overensstemmelse
 • Abonnementer med rullende opdateringer giver adgang til de nyeste versioner af cloud-produkter
 • Standardiserede aftaler uden kontraktfornyelse
 • Muligheder for årlig eller udvidet periode

VIP Select er en VIP-medlemskabstatus, som automatisk opnås, når du opfylder minimumsgrænsen for licenser indenfor en enkelt periode (10 licenser og derover for det kommercielle segment og segmentet for offentlige institutioner, 50 licenser og derover for uddannelse).  

Få mere at vide om VIP på Adobe.com. Se flere oplysninger om VIP Select under Ofte stillede spørgsmål om VIP Select.  

Ud over enhedslicenser til Creative Cloud til uddannelse tilbyder Adobe en K-12-webstedslicens til uddannelseskunder. Yderligere oplysninger finder du i Køb programmer, uddannelse.

Brugen af licenser uden for det identificerede udrulningsområde er acceptabelt i tilfælde af lejlighedsvise rejser. Vi forventer dog, at den primære brug vil være i det udrulningsområde, der er identificeret på købstidspunktet.

For oplysninger, der er specifikke for brugere i Kina, skal du se VIP-købsprogram i Kina. Du kan finde flere oplysninger om VIP Select og treårsbinding under Hjælp til VIP Select.

Her er linkene til VIP-programguiden til forskellige sprog:

Betingelser og vilkår for VIP er tilgængelige på siden Betingelser og vilkår for Adobe Value Incentive Plan (VIP) på Adobe.com.

Få flere oplysninger om enterprise-tilbuddet på siden Enterprise Adobe.com eller siden Creative
Cloud for enterprise og Acrobat (enterprise) Helpx.

Adobe Admin Console er et centraliseret administrationsværktøj, der gør det let at administrere licenser, overvåge lager og administrere andre indstillinger. Enterprise-produktudbud giver en it-administrator ekstra funktioner til gruppestyring, produktorganisering og kontrol af adgangsniveauer. Gå til hjælpen til Admin Console for at få oplysninger om administration af produkter, der købes fra Adobe eller via VIP.

Eksisterende VIP-medlemmer kan tilføje enterprise-produkter i løbet af deres fornyelsesperiode. Få flere oplysninger om overførsel her.

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

 • Periodelicensprogram, der kan tilpasses
 • Udviklet til Adobes topkunder inden for det kommercielle område, offentlige område og uddannelsesområdet
 • Produkter kan udrulles efter behov og betales ved årlig justering
 • 3-års aftale med årlige betalinger og justeringer
 • Adgang til Adobe Admin Console

Få mere at vide om ETLA på siden Købsprogrammer - Virksomheder på Adobe.com.

Kontakt din Adobe-salgsrepræsentant, Adobe Sales på 888-649-2990, eller anmod om et møde.

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Da vores VIP-program opdateres med ekstra funktioner og indstillinger, der er kompatible med uddannelsesmæssige licenskrav, herunder tilbud på K-12 School Site License og K-12 District License, er Adobe begyndt at udfase EEA-programmet. Nye og tilbagevendende EEA-tilmeldinger sluttede 3. december 2016.

Nej. Eksisterende, aktive EEA'er er fortsat gældende. Kunder med eksisterende aftaler vil fortsat modtage samme niveau af vedligeholdelse og support, indtil deres aftale udløber.

Se EEA 1.5-programvejledning. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte din autoriserede Adobe-forhandler.

Uophørlige licenser

Uophørlige licenser er licenser for et bestemt produkt og en bestemt version, som brugerne udruller ved hjælp af ESD (elektronisk softwarelevering) og serienumre. Når brugerne køber en uophørlig licens, ejer de denne licens fremover.

Få mere at vide om programmer med uophørlig licens på Adobe.com.

Opgraderingsplanen, som er tilgængelig for visse produkter, er Adobes forsikringsprogram for opgraderinger til software købt under et uophørligt licensprogram, f.eks. Cumulative License Program (CLP) eller Transactional License Program (TLP).

 • Opgraderingsplanen giver opgraderede versioner af ethvert omfattet produkt med en opdatering, der bliver lavet under opgraderingsplanens dækningsperiode.
 • Adobe sender automatisk beskeder til deltagerne i opgraderingsplanen om de tilgængelige opgraderinger, så planlægningen af opgraderinger bliver gjort enkel.
 • Opgraderingsplanen bidrager til pointene, som opbygges i dit CLP-medlemskab.
 • Prisen for opgraderingsplanen er lavere end købsprisen for licensen til en ny, fuld version.
   

På grund af det skiftende marked og kundernes efterspørgsel er Adobe begyndt at udfase EA-programmet.  Nye EA-tilmeldinger ophørte den 14. marts 2014.

Ophør af Creative Cloud-computerappen i CLP

Adobe vil ophøre (End of Life (EOL)) med at tilbyde den akkumulerende licenseringsplan (Cumulative Licensing Plan (CLP)) i Creative Cloud-computerappen til segmentet for offentlige institutioner. Den sidste ordredato er 5. oktober 2020 .

Dette følger tilgængeligheden af funktionsbegrænset licensering (Feature Restricted Licensing (FRL)) i licensperiodeaftale for virksomheder (Enterprise Term Licensing Agreement (ETLA)) i oktober 2018 og i værdiincitamentsplanen (Value Incentive Plan (VIP)) i juli 2019, hvor der tilbydes et abonnementsbaseret alternativ til kunder i offentlige organisationer.

Ja. Hvis din CLP skal fornyes efter den sidste ordredato for Creative Cloud-computerappen, skal du kontakte din autoriserede Adobe-forhandler for at tilmelde dig en abonnementsbaseret licenseringsmulighed, der opfylder dine behov.

Se CLP-programvejledningen. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte din autoriserede Adobe-forhandler.

Politikker

Disse politikker vedrører tilbud, der i øjeblikket er eller tidligere har været tilgængelige via Adobes købsprogrammer og disse tilbuds vedligeholdelse. De nedenfor beskrevne politikker er generelle og beskrives muligvis i detaljer i din aftale om købsprogrammer. Fraværet af et bestemt scenario i nedenstående afsnit indebærer ikke nødvendigvis tilladelse.

Fletning af LWS-id'er

En fletning kan være passende ved to ens LWS-bruger-id'er eller i forbindelse med LWS-licenskonsolidering. Fletning tager oplysningerne fra et eksisterende LWS-id og fletter dem med oplysningerne fra et andet eksisterende LWS-id.

Sådan flettes LWS-id'er:

 • Kan kun flettes i den samme type LWS-bruger-id. Typerne omfatter slutbruger-id'er (EUID), udrulnings-id'er (DTID'er) og forhandler-id'er
 • Skal dele det samme eller et lignende virksomhedsnavn, -kontaktperson og -adresse
 • Skal være anført i det samme land
 • Skal have det samme markedssegment (f.eks. kan Uddannelse ikke sammenlægges med Kommerciel)
 • Kan ikke flettes i et andet EUID, hvis det EUID, der flettes, er knyttet til en CLP-aftale. Ethvert EUID, der er knyttet til en CLP-aftale, skal overleve.
 • Kan kun flettes i et andet DTID, hvis det DTID, der flettes, er knyttet til det samme EUID

Fletninger gælder for alle licensbestillinger og alle kontaktpersoner under de id'er, der flettes. Fletninger af kunde-LWS er kun tilgængelige for CLP-, TLP- og FLP-programmer. FLP-id'er må kun flettes efter godkendelse af Adobes juridiske rådgivere.

Overførsel af licenser for VIP, CLP og TLP

På disse sider henviser "overførsel" til et ejerskabsskift og betyder ikke et skift i licensadministration i den samme enhed eller mellem enheder eller afdelinger, der dækkes af en enkelt aftale.

 • Modtageren skal acceptere vilkårene i slutbrugerlicensaftalen (EULA) og CLP-aftalens (Cumulative Licensing Program) vilkår og betingelser, hvis det er relevant.
 • Den overførende part skal tilintetgøre alle softwarekopier og alt trykt materiale.
 • Ordrer udelukkende for medier/ESD (elektronisk softwarelevering) kan ikke overdrages på Adobes licenswebsted (LWS).
 • Oplysninger om både de tidligere og nye licenstagere skal inkluderes i formularen Licensoverførsel.
 • Der er ingen gebyrer for behandling af en licensoverførsel.
 • Både overdragerens og licenstagerens virksomheder skal give deres godkendelse til overførslen.
 • Licensoverførsler på grund af fletninger, erhvervelser, konsolideringer eller afhændelser er tilladt.

Følgende er ikke tilladt:

 • Overførsel af licenser i VIP
 • Overførsler på tværs af markedssegmenter (f.eks. fra Uddannelse til Kommerciel)
 • Ændringer af licenssproget, når en overførsel behandles
 • Overførsler af opgraderede versioner af en licens uden at inkludere hele stien til licensopgraderingen, herunder nuværende version, alle tidligere versioner, hvortil opgraderinger blev købt eller leveret gratis, og evt. aktiv opgraderingsplan, vedligeholdelse og/eller teknisk support. Det er den overførende parts ansvar at levere disse oplysninger sammen med overførselsanmodningen.

TLP-licensoverførsel

 • Alle licenser, der er anført på et TLP-certifikat, skal overføres fra den nuværende licensindehaver til den nye licensindehaver.
 • TLP-licenser og evt. teknisk supportservice kan kun overføres i det område, hvor de oprindeligt blev købt.
 • TLP-licenser må kun overføres som TLP-licenser, også selvom licenstageren er et CLP-medlem. TLP-licenser, der er overført til CLP-medlemmer, vises på deres rapport om Omfattende ordredetaljer i LWS som en TLP-transaktion, og der tildeles ingen point til CLP'en for disse køb.

CLP-licensoverførsel

 • CLP-medlemmer må overføre et hvilket som helst antal købte licenser.
 • CLP-brugere må overføre licenser til enhver TLP- eller CLP-bruger, herunder et andet CLP-medlems tilmeldte organisationer.
 • CLP-medlemmer må ikke overføre licenser til et andet udrulnings-id med det samme slutbruger-id.
 • CLP-point overføres til den nye licenstager, hvis følgende opfyldes:
  • Den nye licenstager er et CLP-programmedlem eller en tilmeldt organisation; og
  • Både den nye licenstagers CLP-aftale og den oprindelige CLP-købsaftale er aktive i øjeblikket; og
  • Både den nye licenstagers CLP-aftale og den oprindelige CLP-købsaftale var aktive på tidspunktet for licenskøbet.
 • Hvis nogen af de forrige betingelser ikke opfyldes, overføres CLP-licenser som TLP. Point fratrækkes det oprindelige købende CLP. Ingen point gives til modtageren, uanset om de er et CLP-medlem.

Tilbagegående licensgivning

Adobe gør det muligt for CLP- og TLP-programmedlemmer at bestille en licens til en aktuel version, men bruge en version, der er en gang tidligere, så længe organisationen allerede ejer en licens til den tidligere version. Kvalificerende medlemmer kan kontakte Adobe Kundepleje for at anmode om adgang til en tidligere version af uophørlige licenser via ESD (hvis denne er tilgængelig) for op til én version bagud.

Medlemmer med cloud-baserede abonnementsprodukter har adgang til tidligere versioner via Creative Cloud Packager.

Sproguafhængig licensgivning

Licenser, der er solgt på et bestemt sprog, giver begrænsede brugsrettigheder til dette sprog. Programmedlemmer har ikke ret til at udrulle et produkt på et andet sprog end det, som blev licenseret. Licenser, der er solgt med betegnelsen Alle som sproget, gør det muligt for programmedlemmer at udrulle produktet på et hvilket som helst sprog, de vælger. Undtagelser til disse betingelser kan være gældende, når programmedlemmer har en opgraderingsplan med aktiv dækning, og den nye produktversion ikke er tilgængelig på det sprog, der oprindeligt blev licensgivet, eller et nyt lokalt sprog gøres tilgængeligt. I disse situationer kommunikerer Adobe, hvilke sproguafhængige rettigheder der gælder.

Licensgivning ved krydsplatform

Kunder af Adobes købsprogrammer, der køber eviggyldige licenser, modtager produktserienumre til både Windows og Mac, så længe produktet er tilgængeligt for begge, og de to platforme er af samme version. Programmedlemmer kan vælge at bruge den ene eller den anden platform, så længe det samlede antal licenser, der bliver brugt, ikke overskrider det købte antal licenser.

Slutbrugerlicensaftaler

Al brug af et produkt er omfattet af slutbrugerlicensaftalen for produktet, som normalt accepteres ved elektronisk klik. Slutbrugerlicensaftaler slås op på siden Licensaftaler til Adobe-produkt. I det tilfælde, hvor vilkårene og betingelserne for det relevante købsprogram er i strid med en slutbrugerlicensaftale, går købsprogrammets vilkår og betingelser forud.

Politik om CLP- og TLP K-12-webstedslicens

Den sidste bestillingsdato for K-12-webstedslicens var den 27. februar 2015. Kunder, som tidligere har købt K-12-webstedslicenser, kan fortsat bruge disse i henhold til Adobes politik om brug af K-12-webstedslicenser, indtil deres aktuelle aftale ophører.

Adobe K-12-webstedslicenser til visse Adobe-softwareprodukter kan muligvis bestilles af autoriserede uddannelsesinstitutioner under Adobes Education Cumulative Licensing Program (CLP) og Transactional Licensing Program (TLP) og kun i lande, hvor der tilbydes K-12-webstedslicenser. Hvis din institution bestilte en K-12-webstedslicens, accepterer du ved at kopiere, installere eller bruge hele eller enhver del af sådant et Adobe-softwareprodukt, der er leveret til din institution i overensstemmelse med K-12-webstedslicensen, at din institution bliver bundet af og accepterer følgende vilkår og betingelser ("Vilkår for K-12-webstedslicens"). Sammen med den gældende slutbrugerlicensaftale til Adobe-softwareproduktet (EULA) styrer Vilkårene for K-12-webstedslicensen din institutions brug af Adobe-softwareproduktet. Alle begreber med store bogstaver, som de er brugt i disse vilkår for K-12-webstedslicensen, og som på anden måde ikke er defineret i Vilkårene for K-12-webstedslicensen, har de betydninger, der er tilskrevet sådanne begreber i slutbrugerlicensaftalen. Vilkårene i K-12-webstedslicensen går forud for slutbrugerlicensaftalen i tilfælde af evt. konflikt mellem begreberne.

1. Definitioner. Ud over de ovenfor definerede begreber gælder følgende definitioner for disse Vilkår for K-12-webstedslicens:

1.1.    "K-12-uddannelsesinstitution" betyder en grundskole eller et gymnasium, der er en kvalificeret uddannelsesinstitution, da sådan et begreb er defineret i Uddannelses-CLP-aftalen. Kontakt din Adobe-autoriserede uddannelsesforhandler angående TLP-kvalifikationer.

1.2. "Software med K-12-webstedslicens" betyder det Adobe-softwareprodukt, der yderligere er specificeret som Software med K-12-webstedslicens på den gældende CLP- eller TLP-prisliste. Teknisk support og opgraderingsplaner er tilgængelige for K-12-webstedslicenser.

1.3. "Lærer" betyder en ansat i en K-12-uddannelsesinstitution, hvis primære jobansvar er at undervise i enhver K-12-klasse i en kvalificeret K-12-uddannelsesinstitution.

2. Brugsrettighed/licensgivning

2.1 Kvalifikationer. K-12-webstedslicener kan kun bestilles og bruges af K-12-uddannelsesinstitutioner under CLP og TLP. Hvis din institution har bestilt én eller flere K-12-webstedslicenser, men ikke er kvalificeret som en K-12-uddannelsesinstitution, skal institutionen straks returnere Softwaren med K-12-webstedslicens til forhandleren, fjerne alle kopier af Softwaren med K-12-webstedslicens fra dens computere og returnere Softwaren med K-12-webstedslicens til din Adobe-autoriserede uddannelsesforhandler.

2.2 Licensgivning. Så længe din institution overholder slutbrugerlicensaftalen og disse Vilkår for K-12-webstedslicens og ved betaling af alle gældende gebyrer giver Adobe din institution en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres, til at køre, installere og bruge nøjagtige objektkodekopier af Softwaren med K-12-webstedslicens i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i disse Vilkår for K-12-webstedslicens op til de maksimale mængder, der angives nedenfor. Brug af Softwaren med K-12-webstedslicens bliver styret af slutbrugerlicensaftalen og disse Vilkår for K-12-webstedslicens. Hvis der opstår en konflikt mellem vilkårene i slutbrugerlicensaftalen og disse Vilkår for K-12-webstedslicens, går vilkårene i disse Vilkår for K-12-webstedslicens forud.

  Købt licenstype

  Maksimalt antal institutionskopier (uanset platformen)

  < 50

  50

  < 100

  100

2.3 Udelukkende til brug på skolestedet. Hver K-12-webstedslicens, der er givet til din institution, giver institutionen tilladelse til udelukkende at bruge Softwaren med K-12-webstedslicens på ét skolested. "Ét skolested" betyder en skole, der kun befinder sig på én adresse. Yderligere K-12-webstedslicenser skal anskaffes særskilt ved installation eller brug på yderligere steder. K-12-webstedslicensen er begrænset til installationen af hele den medfølgende software (uanset platformen), der er omfattet af den købte licens, på ikke mere end det maksimale antal institutionsejede eller -lejede computere, der er tilladt i afsnittet ovenfor, og betinget af den licenstype, som institutionen har købt.

2.4 Udelukkende til uddannelsesbrug. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte i slutbrugerlicensaftalen må K-12-webstedslicensen kun anvendes til pædagogisk formål og må ikke anvendes eller distribueres til en part til noget andet formål. Brugen af Softwaren med K-12-webstedslicens er som sådan også begrænset til de på daværende tidspunkt tilmeldte elever på K-12-uddannelsesinstitutioner og de på daværende tidspunkt ansatte lærere, personale og administratorer på sådanne K-12-uddannelsesinstitutioner.

2.5 Installationer på hjemmecomputere for lærere. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte i slutbrugerlicensaftalen og ud over afsnit 2.2 ovenfor må Lærere, som er ansat på din institution, udelukkende installere én (1) kopi af Softwaren med K-12-webstedslicens pr. Lærer på en hjemmecomputer til formål, der direkte er forbundet med Lærerens jobopgaver, som er knyttet til Lærerens ansættelse på din institution (som f.eks. timeplanlægning og forberedelse af undervisningslokale), forudsat at sådanne installationer ikke overskrider de maksimale mængder, der angives nedenfor:

  Købt licenstype

  Maksimalt antal kopier til hjemmebrug af lærere

  < 250

  25

  < 500

  50

Sådanne licenser til hjemmebrug af lærere ophører automatisk, når denne lærer ikke længere er ansat af din institution, og din institution skal på det tidspunkt få læreren til at returnere enhver kopi af Softwaren med K-12-webstedslicens til din institution og fjerne enhver kopi fra hjemmecomputeren.

2.6 Forbud mod adgang til servercomputer. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte i slutbrugerlicensaftalen må din institution ikke installere nogen Software med K-12-webstedslicens på en servercomputer, som skal tilgås fra andre computere, der er forbundet til denne servercomputer.

3. Yderligere forpligtelser

3.1. Din institution accepterer, at den er eneansvarlig for alle udgifter, den måtte pådrage sig i forbindelse med kopiering og installation af Softwaren med K-12-webstedslicens. Din institution accepterer, at (1) den ikke vil forårsage eller tillade, at evt. copyrightmeddelelser eller proprietære forklaringer bliver fjernet fra Softwaren med K-12-webstedslicens; (2) den vil gengive copyrightmeddelelsen og evt. andre proprietære forklaringer, der fandtes på den originale kopi af Softwaren med K-12-licens, på alle kopier af Softwaren med K-12-webstedslicens; og (3) den vil tage rimelige skridt til at sikre, at hver bruger af Softwaren med K-12-webstedslicens er klar over og overholder vilkårene i den gældende slutbrugerlicensaftale og disse Vilkår for K-12-webstedslicens.

3.2. Bestillinger. Hvis din institution bestiller K-12-webstedslicenser under Uddannelses-CLP, skal institutionen bestille K-12-webstedslicenser under disse Vilkår for K-12-webstedslicens udelukkende ved hjælp af Softwaren med K-12-webstedslicens' lagervarer og skal angive din institutions CLP-aftalenummer ved evt. bestillinger. Din institution forstår, at Adobes forhandlere kan opkræve yderligere forsendelses- og håndteringsgebyrer, afhængigt af om din institution har valgt at deltage i dropshippingtilbuddet. Alle priser, herunder evt. gebyrer, fastsættes af forhandlere og ikke af Adobe, og Adobe har ikke kontrol over evt. priser eller gebyrer.

 

Deltag i samtalen

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger om de emner, begreber eller procedurer, der er beskrevet i denne artikel, kan du deltage i diskussionen.

Deltag nu

Adobe-logo

Log ind på din konto