Adobe kan have specialtilbud for folkeskoler og gymnasier. Se, om din skole betragtes som kvalificeret folkeskole eller gymnasium.

Kvalificerede uddannelsesinstitutioner

Nedenfor finder du en ikke udtømmende liste over kvalificerede folkeskoler og gymnasier:

 • Offentlige eller private folkeskoler eller gymnasier/HF med fuldtidsundervisning, akkrediteret (af offentlige akkrediteringsinstitutioner).
 • Navngivne uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Adobe, kun, hvis individuelle, navngivne institutioner er skriftligt godkendt af Adobe.

Ikke-kvalificerede uddannelsesinstitutioner

Følgende er en ikke-udtømmende liste over enheder, der ikke er kvalificerede folkeskoler og gymnasier:

 • Ikke-akkrediterede skoler
 • Museer eller biblioteker
 • Hospitaler, der ejes 100 % og drives af en kvalificeret uddannelsesinstitution
 • Kirker og religiøse organisationer, der ikke er godkendte skoler
 • Erhvervsuddannelsescentre eller skoler, der udsteder beviser for kurser i f.eks. computersoftware eller jobkurser, som ikke er akkrediteret skoler, eller skoler med afsluttende eksamen, der kræver mindre end det, der svarer til to års fuldtidsstudier
 • Militærskoler, der ikke giver akademiske grader
 • Forskningslaboratorier
 • Offentlig eller privat universitet eller anden højere læreanstalt (herunder skole, HTX eller fagskole)
 • Kooperative sammenslutninger, som er sammensat af flere kvalificerende og uafhængige uddannelsesinstitutioner, som deltager i den kooperative sammenslutning ved at tilmelde sig, indgår en skriftlig juridisk aftale eller på anden måde kvalificeres af den kooperative sammenslutning som medlem (hver enkelt et konsortiemedlem) med det primære formål at skabe og/eller administrere volumenbaserede indkøbs-/licenseringsaftaler på vegne af konsortiemedlemmerne

Lande i Asien og Stillehavsregionen undtagen Sydøstasien

Nedenstående liste omfatter lande i Asien og Stillehavsregionen undtagen Sydøstasien som defineret i afsnittet Sydøstasien på denne side:

 • Australien, den uafhængige stat Samoa, Cookøerne, Fiji, Papua Ny Guinea, Marshalløerne, Salomonøerne, Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Sri Lanka, Mongoliet, Folkerepublikken Kina (herunder Hongkong SAR i Kina og Macau SAR i Kina), Taiwan-område, Demokratiske Republik Østtimor, Marianerne, New Zealand, Pakistan, Sydkorea eller ethvert land, der er angivet af Adobe til enhver tid på www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller det efterfølgende websted hertil) som opdateret af Adobe fra tid til anden
 • "Uddannelsesinstitution" betyder en videregående akademisk institution, offentlig eller privat, placeret i det område, der opfylder et af følgende kriterier:
  • Grundskoler, folkeskoler, folkeskolens ældste klasser, gymnasier, HF, specialskoler, skoler med fjernstudier, religiøse skoler, der tilbyder akademiske kurser, som fører frem til en eksamen, som er anerkendt nationalt og anerkendt som en del af områdets almindelige uddannelsesmæssige progression, eller som er godkendt og anerkendt af en offentlig myndighed/et områdeministerium i området.
  • Dagpleje eller børnehave, som:
   1. Indgår primært med henblik på at levere uddannelsesmæssige tjenester til børn;
   2. Tilbyder et dagplejeprogram, og
   3. Er lovligt etableret, autoriseret, oprettet, licenseret, chartret, registreret og/eller akkrediteret med/af ministeriet/afdelingen for uddannelse i området, eller godkendt af en offentlig myndighed/et ressortministerium eller et akkrediteringsinstitut, der er anerkendt af en offentlig myndighed/et ressortministerium i området, eller
  • Uddannelsesinstitution, der skriftligt er specifikt navngivet og godkendt af Adobes juridiske afdeling
 • Uanset, om en uddannelsesinstitution har opfyldt ovennævnte kriterier, kan Adobe beslutte efter eget skøn, ikke at godkende sådanne uddannelsesinstitutioner som en "kvalificeret uddannelsesinstitution"
 • Eksempler på ikke-kvalificerede uddannelsesinstitutioner (listen er ikke udtømmende):
  1. Undervisningscentre og skoler, der udsteder eksamensbeviser eller tilbyder computerkurser, undervisning i skoleemner, sprog, kunst, musik eller andre emner, hvor sådanne enheder eller eksamensbeviser ikke er anerkendt og godkendt som områdets almindelige uddannelsesprogression;
  2. Kommercielle uddannelsescentre, færdighedscentre, gennemsynscentre og berigelsescentre, der ikke er uddannelsesinstitutioner, og
  3. Militærskoler, der ikke giver akademiske grader

Sydøstasiatiske lande

 • Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand, Vietnam
 • "Uddannelsesinstitutioner" betyder:
  • Før-skole, børnehave, grundskole, folkeskole, folkeskolens ældste klasser, gymnasium ("videregående skole"), eller akademisk institution, der tilbyder kurser eller eksamener svarende til en videregående skole, f.eks. specialskoler, internationale eller udenlandske skoler og religiøse skoler, som inden for definitionen af det respektive område er angivet af Adobe på www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_dk (eller det efterfølgende websted hertil) som opdateret af Adobe fra tid til anden, eller
  • Uddannelsesinstitution, der skriftligt er specifikt navngivet og godkendt af Adobes juridiske afdeling
 • Uanset, om en uddannelsesinstitution har opfyldt ovennævnte kriterier, kan Adobe beslutte efter eget skøn, ikke at godkende sådanne uddannelsesinstitutioner som en "kvalificeret uddannelsesinstitution"
 • Eksempler på ikke-kvalificerede uddannelsesinstitutioner (listen er ikke udtømmende):
  • Børnepasningscentre (medmindre disse børnepasningscentre også tilbyder børnehaveprogrammer);
  • Færdighedscentre, berigelsescentre, undervisningscentre, skoler med fjernstudier eller andre skoler, der udsteder eksamensbeviser eller tilbyder computerkurser, jobkurser, undervisning om skoleemner, sprog, kunst, musik eller andre emner;
  • Militærskoler, der ikke giver akademiske grader

Japan

 • Uddannelsesinstitution som fastsat i School Education Act (skolelovgivning)
  • Skoler (herunder grundskoler, folkeskoler, gymnasier, skoler for blinde, skoler for døve, skoler for handicappede samt børnehaver
 • Andre uddannelsesinstitutioner
  • Uddannelsesnævn og uddannelsesinstitutioner som fastsat i lovgivningen vedrørende lokal uddannelsesorganisation og -administration. (Specifikt er dette nævnet for uddannelse som nævnt i artikel 2 i lovgivningen vedrørende lokal uddannelsesorganisation og -administration og uddannelsescenter, uddannelsesforskningsinstitut og andre uddannelsesinstitutioner i henhold til artikel 30 i den samme lov)
  • Uafhængige administrationsinstitutioner overvåget af ministeriet for uddannelse, kultur, sport, videnskab og teknologi, og hvis formål er uddannelse, f.eks. uddannelsescenter
 • Alle andre institutioner, som Adobe Irland separat godkender som uddannelsesinstitutioner
  • Uagtet ovenstående anses en institution ikke længere for en uddannelsesinstitution i henhold til denne aftale fra datoen for Adobes skriftlige meddelelse, der gives efter Adobes eget skøn, om at institutionen ikke er godkendt som uddannelsesinstitution

Deltag i samtalen

ask-the-community

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger om emnerne, begreberne eller procedurerne, der er beskrevet i denne artikel, kan du deltage i diskussionen.

Deltag nu


Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online