Find ud af, hvordan du kan få mest muligt ud af dit VIP-medlemskab med VIP Select og de fordele, som VIP Select-statussen giver.

VIP Select opnås, når din organisation opfylder den gældende licensgrænse inden for en enkelt aftaleperiode, enten via en enkelt transaktion eller via look-back umiddelbart før fornyelsesperioden.

VIP-rabattrin

Når du har opnået VIP Select-medlemskabsstatus, får du adgang til yderligere fordele som tak for din loyalitet og tilslutning:

 • Rabatter på alle køb under kvalificeret VIP Select-periode
 • Mulighed for at acceptere treårsbinding*

Bemærk:

Treårsbinding er ikke tilgængelig for medlemmer med en forudbetalt forlænget periode.

Opnåelse af VIP Select

VIP Select opnås på en af følgende to måder. VIP Select-trinnet tilbageholdes, indtil næste look-back-periode, hvor licensmængden igen vurderes, og VIP Select-trinnet passende justeres:

Enkelt transaktion: Når din VIP har mindre end 10 licenser, og du foretager en enkelt transaktion for 10 licenser og derover, vil du automatisk opnå VIP Select-status. Hvis du allerede har opnået VIP Select-status, kan du skifte til det næste rabatniveau via en enkelt transaktion, der kvalificerer dig til det højere niveau.

Look-back: Du opnår automatisk VIP Select-status på din look-back-dato (31 dage før din årsdag), hvis du har opsamlet det minimale antal licenser gennem mindre køb i stedet for én enkelt transaktion.  Hvis du allerede har VIP Select-status, kan du rykke over til næste rabattrin ved look-back, hvis din licensmængde øges over den næste grænse.

VIP Select Look-Back

Fordele ved treårsbinding

Med treårsbinding, som er tilgængelig for VIP Select-medlemmer i alle markedssegmenter, har du følgende muligheder:

 • Årlige betalinger
 • Prisbinding fra Adobe: Dette omfatter rabattrinnet, som ikke kan ændres i løbet af den treårige bindingsperiode, og gælder for standardprisen på alle produkter, der er tilgængelige på en prisliste, på aftaletidspunktet – også de produkter, som du ikke har købt. Din kontoadministrator (Adobe-autoriseret forhandler eller Account Manager) angiver den faktiske pris.  Med treårsbinding forpligter Adobe sig til en fast pris over for sin direkte kanalpartner, hvis købet sker via en forhandler.
 • Fleksibel licens: Når du accepterer en treårsbinding, forpligter du dig til at bevare det antal licenser, som du havde ved starten på den treårige bindingsperiode. Licensantallet kan øges gradvist, men der er kun krav om, at du skal overholde minimumsforpligtelsen. Se for eksempel dette treårsbindingsdokument.
 • Større rabatter på alle køb for kommercielle kunder og offentlige myndighedskunder

Accept af treårsbinding

Du tilbydes mulighed for treårsbinding, når din organisation har opnået VIP Select-status. Den primære kundeadministrator (tildelt ved tilmelding) kan når som helst acceptere treårsbinding i den kvalificerede VIP Select-periode, og der er to måder at gøre det på.

Velkomst-e-mail til VIP Select

 1. Når VIP Select opnås, modtager den primære administrator en velkomst-e-mail til VIP Select, som indeholder oplysninger om treårsbinding.

 2. Klik på linket for at blive omdirigeret til ændringen for treårsbinding.

 3. Gennemse og klik for at acceptere.

Siden Kontoadministration på Adobe.com

 1. Den primære administrator skal logge ind på Adobe.com ved hjælp af det Adobe ID, der er knyttet til VIP-aftalen

  Adobe-logon
 2. Klik på Administrer team eller Administrer virksomhed under dit profilnavn.

  Administrer konto
 3. Log på Admin Console. Oversigtssiden vises.

  Oversigtsside
 4. Gå til siden Konto. Under Planoplysninger skal du klikke på Tilmeld dig nu for at tilmelde dig programmet med 3 års binding.

  Deltag i VIP Select-programmet

Accept af treårsbinding i fornyelsesperioden

Hvis du har planer om at acceptere treårsbinding i din fornyelsesperiode, er der visse ting, du skal overveje. For det første: Hvis du kun har placeret en delvis fornyelse, skal du vente på, at fornyelsesperioden afsluttes, før du accepterer treårsbinding. Ellers vil du forpligte dig til det fulde antal licenser fra den tidligere periode, og ikke den delmængde af licenser, der blev fornyet.

For det andet tæller accept af treårsbinding under en fornyelsesperiode ikke som den første fornyelse. Du vil stadig være forpligtet til at fortsætte din treårsbinding via to yderligere fornyelser og op til starten af den tredje fornyelsesperiode.

Kampagnepriser under treårsbinding

Kampagnepriser er kun tilgængelige for det første kvalificerende køb. Under treårsbinding vender kampagnelicenser som standard tilbage til standardlicenspriser ved fornyelse, da det kun er standardpriser, der gives til forhandleren for yderligere licenskøb og fornyelser.

Hvis din organisation er kvalificeret til et flerårigt kampagnetilbud og har licenser, der skal fornys i treårsbindingen, kan du forny de licenser, der er købt under kampagnen ved brug af kampagnepriser, indtil kampagnetilbuddet for disse licenser udløber. Når et kampagnetilbud udløber, fornys disse i treårsbinding ved brug af den standardpris, der blev angivet i forbindelse med accepten.

Manglende overholdelse af treårsbinding

Hvis minimumslicensforpligtelsen ikke fornys ved årsdagen hvert år under perioden for treårstilsagnet, vil du og din kontoadministrator blive underrettet om, at den forpligtede mængde skal fornys inden afslutningen af fornyelsesperioden. Hvis det forpligtede licensantal ikke fornys inden 30 dage efter årsdagen, vil alle aktive licenser, der er købt med den rabat, der er knyttet til treårsbindingen, blive returneret, og VIP-medlemskabsstatussen vil gå tilbage til trin 1. Alle rabatter via treårsbindingen ophører. Hvis du stadig har brug for Adobe-licenser, må du købe igen til de nuværende priser og transaktionsbaserede rabatter og derefter udrulle licenserne hos brugere igen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online