Creative Cloud Charts (prøveversion) blev lanceret i juni 2015-versionen af Illustrator CC som en teknologisk prøveversion for at indsamle ægte feedback fra kunder om den nye tjeneste. Baseret på kundernes feedback har Illustrator-teamet besluttet at vente med Charts og arbejde videre på designet af funktionen. Prøveversionen af Charts vil ikke være inkluderet i Illustrator sammen med november 2015-udgivelsen.

Efter 30. november 2015 vil det være sådan, at når et Illustrator-dokument, der indeholder et diagram, åbnes, konverteres Chart til standard Illustrator-vektorgrafik. Kunder, der har Chart-data, de gerne vil gemme, kan indtil 15. januar 2016 gå ind på Creative Cloud Charts-tjenesten og kopiere diagramdataene til et regneark, som kan gemmes på deres computer. Se Ofte stillede spørgsmål om Creative Cloud Charts for at få flere oplysninger.

Creative Cloud Charts – (CC Charts) – en ny Creative Cloud-tjeneste – gør det muligt for designere at oprette flotte diagrammer og infografik.

Illustrator understøtter følgende typer diagrammer:

Skaler efter værdidiagram

Du kan nu anvende brugerdefinerede illustrationer til at repræsentere værdier i et diagramdesign. Brugere har nu hidtil uset fleksibilitet og kontrol over diagramelementer. De kan være stiliserede og behandlet for at se appellerende ud, og det er muligt at skabe æstetiske diagrammer uden at bryde linket til de underliggende data.

Søjlediagram

Repræsenterer numeriske data med søjlediagrammer (histogrammer). Du kan redigere diagrammets data eller layout i CC Charts-webvisningen.

Sådan ser et typisk arbejdsforløb ud:

 1. Brug værktøjet CC Charts til at oprette et søjlediagram eller trække et tilgængeligt diagram fra et bibliotek i bibliotekspanelet til tegnebrættet.
 2. (Til Skaler efter værdidiagrammer) I Illustrator:
 3. Klik på Rediger i objektkontekstmenuen Diagram i Creative Cloud. Der åbnes en ny browserfane eller et vindue.
 4. I browsergrænsefladen:

Opret et helt nyt diagram
Kom i gang!

Creative Cloud Charts-webvisning

Det hele sker lige her!

Ændring af diagramlayout 
Flyt tingene rundt – tilpas!

Indstillinger for diagrammer
Få nyt layout – tilpas!

Rediger udseendet af diagrammer
Skift udseendet – tilpas!

Import/definition af diagramdata

Få lagt dine tal ind!

Redigere diagramdata
Få noget ud af dine tal!

Fortæl os, hvad du synes
En kort undersøgelse, hvor du kan fortælle os, hvordan du synes om vores arbejde.

Oprettelse af et nyt diagram

 1. Vælg CC Charts-værktøjet i panelet Værktøjer (genvejstast: J).

 2. Klik og træk på tegnebrættet for at oprette et diagram i den ønskede størrelse.

  Bemærk:

  Hvis søjlediagrammet ikke vises, kan du bruge genvejsmenuen til CC Charts, der er beskrevet i næste trin, for at ændre diagramtypen til søjlediagram.

 3. Klik på diagrammet for at se genvejsmenuen til CC Charts.

  Genvejsmenuen for CC Charts
  Genvejsmenuen for CC Charts

  Brug Charts-menuen til følgende

  1. Ændre diagramtypen.
   Bemærk! Illustrator understøtter i øjeblikket Skaler efter værdi  og søjlediagrammer .
  2. Dupler det aktuelle diagram .
  3. Rediger diagramdata og layout i Creative Cloud Charts-webvisningen.

Creative Cloud Charts-webvisning

Når du opretter et søjlediagramobjekt for at bruge det i diagrammets layout, for at importere eller redigere data eller andet, skal du redigere diagrammet online i Creative Cloud.

Når du redigerer et diagram på Creative Cloud, kan du udføre andre handlinger – ud over at redigere diagrammets data og udseende.

 • Oplysninger. Klik på linket for at se forskellige oplysninger om diagrammet.
 • Zoom. Angiv en zoomværdi på fanen Diagram, og vælg at tilpasse diagrammet til den tilgængelige plads eller en realistisk 1:1 visning.
  Bemærk: Zoomværdien er kun til visningsformål og påvirker ikke dimensionerne på diagrammets illustration.
 • Del. Klik på Del > Send hyperlink for at videresende et link til billedet af diagrammet til en mailmodtager.
 • Handlinger. Vælg en af disse handlinger:
  • Omdøb. Angiv et nyt navn til diagrammet
  • Slet. Slet diagrammet.

Indstillinger for kontekstafhængigt søjlediagram

I søjlediagrammet kan du ændre layoutet for:

 • hele diagrammet
 • værdiaksen (Y)
 • kategoriaksen (X)
 • diagramdata

De tilgængelige indstillinger for hver af delene af søjlediagrammet er specifikke for området. Disse indstillinger er beskrevet i næste afsnit i denne artikel.

Hele diagrammet

(Standard) Klik et vilkårligt sted på søjlediagrammet

Værdiaksen (Y):

Klik på Y-aksen. Dette omfatter akselinjen eller de værdier, der vises på aksen

Værdiaksen (Y)

Kategoriaksen (X):

Klik på X-aksen. Dette omfatter akselinjen eller de kategorier, der vises på aksen

Kategoriaksen (X) i Illustrator

Diagramdata:

Klik på værdierne for diagramdataene.

Diagramdata i Illustrator

Ændring af diagrammets layout

 1. Vælg et diagram i Illustrator, og gør derefter en af følgende ting:

  • Klik på genvejswidgetten Diagram, og klik derefter på Rediger i Creative Cloud Charts
  • I Kontrolpanel skal du klikke på Rediger i Creative Cloud Charts
  • Højreklik på diagrammet, og klik derefter på Rediger i Creative Cloud Charts
 2. Der åbnes et browservindue, hvor du skal sikre dig, at du befinder dig under fanen Diagram.

  Hver diagramtype indeholder et antal konfigurerbare indstillinger. Klik på fanen for den respektive diagramtype nedenfor.

 3. Klik på Gem for at gemme eventuelle ændringer i layoutet.

Diagramindstillinger

Indstillinger til at redigere visningen af diagrammet:

Skalering
 • Område: Illustrationen skaleres i størrelse afhængigt af data.
 • Stræk for at tilpasse: Illustrationen strækkes i den retning, du angiver.
Stræk illustration

Indstillingen er tilgængelig, når Skalering = Stræk for at tilpasse:

 • Lodret: Illustrationer strækkes i lodret retning for at vise dataværdier.
 • Vandret: Illustrationer strækkes i vandret retning for at vise højere værdier.
Layout
 • Forløb. Illustrationer arrangeres i den angivne rækkefølge med Retning, Juster og Afstand.
 • Fritegning. Illustrationen kan manuelt flyttes rundt.  
Retning

Indstillingen er tilgængelig, når Layout Forløb:

 • Venstre mod højre
 • Top til bund
Justering

Indstillingen er tilgængelig, når Layout Forløb:

 • Bundjusteret:
 • Midtjusteret:
 • Topjusteret:
Afstand

Indstillingen er tilgængelig, når Layout Forløb

Brug skydeknappen til at ændre afstanden mellem på hinanden følgende illustrationer.

Indstillinger for redigering af diagrammer vises som standard.

Bemærk:

Nogle indstillinger er fælles for forskellige dele af søjlediagrammet. For at gøre det kortfattet gentages fælles indstillinger ikke.

Diagramelementer

Diagram
 • Dataetiketter: Dataetiketter for hver repræsentativ kolonne
KATEGORI-AKSE (X)
 • Akselinje: Linjen for X-aksen
 • Akseetiketter: Etiketterne for de kategorier, der vises på X-aksen
 • Aksemærker: Markører fra X-aksen til akseetiketterne 
VÆRDIAKSE (Y)
 • Overordnede gitterlinjer: Diagram linjeindikatorer for værdier på Y-aksen
 • Underordnede gitterlinjer: Diagramlinjeindikatorer for mellemliggende værdier på Y-aksen

Afstand

 • Mellem kolonner: Mellemrummet mellem søjler i diagrammet i et sæt. Værdien er en procentdel af bredden på kolonnerne i diagrammet
 • Mellem sæt: Mellemrummet mellem sæt af kolonner

Diagramstørrelse

 • W: Diagrambredden i pixels
 • H: Diagramhøjden i pixels
 • : Ændring af bredden eller højden opdaterer den anden dimension forholdsmæssigt. Vælg Lås op for at ændre hver dimension uafhængigt af hinanden.

Hvis du vil ændre specifikke indstillinger for værdiakse (Y) eller kategoriakse (X), skal du klikke på Y- eller X-aksen

Akseskala (Y-aksen)

Skift skalaen for data og gitterlinjer på Y-aksen

TILSIDESÆT SKALA
 • Min.: Den mindste værdi for dataene på Y-aksen
 • Maks.: Den maksimale værdi for data på Y-aksen
GITTERLINJER
 • Overordnet: Skalaen for overordnede gitterlinjer på Y-aksen
 • Underordnet: Skalaen for underordnede gitterlinjer på Y-aksen

Akseposition (Y- og X-akse)

POSITION
 • Venstre: (Standard)position for Y-akselinje til venstre for diagrammet
 • Højre: Position for Y-akselinje til højre for diagrammet

Aksemærker (Y- og X-akse)

POSITION
 • Uden for: (Standard)position for aksemærker på diagram uden for Y-aksen
 • Inden for: (Standard)position for aksemærker på diagram inden for Y-aksen

Klik på en dataetiket i diagrammet, hvis du vil ændre indstillinger for dataetiketter,

Akseposition

POSITION
 • Uden for: (Standard)position for dataetiketter over kolonnerne i diagrammet
 • Midterste: Placer dataetiketterne i midten af diagramkolonnerne

Etiketformat

Format

Vælg formatet for dataetiketterne

 • Tal: V dataetiketter som numeriske værdier. Vælg antallet af decimalpladser og tusindtalsseparatoren
 • Valuta: Vis dataetiketterne som valuta. Vælg antallet af decimalpladser, tusindtalsseparatoren og valutaen.
 • Procent: Vis dataetiketter som en procentdel. Vælg antallet af decimalpladser og tusindtalsseparatoren.
 • Videnskabelig: Vis dataetiketterne i videnskabelig notation. Vælg antallet af decimalpladser.

Redigering af diagrammets udseende

Du kan ændre visningen af diagrammet. Du kan f.eks. ændre illustrationer i diagrammerne Skaler efter værdi eller farven på søjlerne i diagrammerne Søjler.

Diagrammerne Skaler efter værdi

Udskiftning af illustrationer i diagrammer

 1. Vælg et diagram i Illustrator.

 2. Tegn nye illustrationer i et dokument, eller slip tilgængelige illustrationer på lærredet.

  Bemærk:

  Komplekse illustrationer såsom objekter med en forløbsmaske og rasterobjekter, understøttes ikke.

  Træk og slip illustrationer i et diagram for at erstatte de aktuelle diagramobjekter
  Træk og slip illustrationer i et diagram for at erstatte de aktuelle diagramobjekter

Redigere illustrationer i diagrammer

 1. Vælg et diagram i Illustrator, og klik derefter på værktøjet Direkte markering (A).

 2. Vælg en eller flere repræsentationer af data, og rediger objekternes udseende.

  Skift udseendet på individuelle objekter for at fremhæve dine datapunkter.
  Skift udseendet på individuelle objekter for at fremhæve dine datapunkter

  Bemærk:

  Visse komplekse udseender, såsom effekter, flere former, osv. vises ikke, når du redigerer diagrammet i Creative Cloud. Disse udseender bevares dog i Illustrator.

Søjlediagrammer

Du kan ændre udseendet af et helt diagram, alle søjlerne i diagrammet, en søjlegruppe eller en enkelt søjle. Hvis du vil ændre udseendet af en bestemt del af et diagram, kan du bruge markeringsfunktionen i søjlediagrammer.

Valg af diagramkomponent med markeringsværktøjet

Et søjlediagram indeholder forskellige markeringsniveauer. Illustrator har en nedrulningsfunktioner, der gør det muligt successivt at vælge diagramkomponenter på forskellige niveauer.

Nedrulningsfunktionen for søjlediagrammet fungerer til søjler i diagrammet, gitterlinjerne og akselinjerne.

Sådan ruller du ned i et diagram:

 1. Hvis du vil markere hele søjlediagrammet, skal du klikke én gang på en søjle i diagramområdet.
 2. Hvis du vil markere alle søjlerne i diagrammet, skal du klikke igen på en søjle.
 3. Hvis du vil markere en søjlegruppe i diagrammet, skal du klikke igen på en søjle.
 4. Hvis du vil markere en enkelt søjle, skal du klikke igen på søjlen.

Sådan ruller du ned i gitterlinjerne:

 1. Hvis du vil markere hele søjlediagrammet, skal du klikke én gang i diagramområdet.
 2. Hvis du vil markere hele gitterlinjen i diagrammet, skal du klikke igen på en gitterlinje.
 3. Hvis du vil markere en enkelt søjle, skal du klikke igen på søjlen.

Sådan ruller du ned på en akse:

 1. Hvis du vil markere hele søjlediagrammet, skal du klikke én gang i diagramområdet.
 2. Hvis du vil markere en akse og dens aksemærker, skal du klikke igen på aksen eller dens aksemærker.
 3. Klik på akselinjen for at vælge akselinjen.
  ELLER
  Vælg et aksemærke ved at klikke på aksemærket.

Valg af diagramkomponent med værktøjet Direkte markering

Nedrulningsfunktionen for søjlediagrammet gør det muligt at rulle ned i komponenterne i diagrammet. Hvis du vil vælge en komponent direkte på det laveste niveau, kan du dog bruge værktøjet Direkte markering.

Hvis du vil vælge en enkelt søjle, skal du vælge værktøjet Direkte markering (A) og klikke på søjlen.

Hvis du vil vælge en enkelt gitter- eller akselinje, skal du på samme måde vælge værktøjet Direkte markering (A) og klikke på linjen.

Ændre udseendet af komponenterne i søjlediagrammer

Ved hjælp af funktionen til markering af komponenter i diagrammer kan du vælge at ændre udseendet af enkelte komponenter i et diagram.

Sådan ændres farven på en gruppe af søjler:

 1. Brug nedrulningsfunktionen til at vælge en gruppe af søjler.
 2. Vælg en farve til søjlerne ved hjælp af Illustrator Fill.
Ændring af udseendet af komponenterne i søjlediagrammer

På samme måde kan du ændre farverne i de andre søjlegrupper. Du kan også ændre udseendet på gitterlinjerne.

 1. Igen skal du bruge nedrulningsfunktionen til at markere gitterlinjerne.
 2. Du kan ændre linjerne til stiplede linjer ved hjælp af Illustrator Stroke.
Ændring af udseendet af komponenterne i søjlediagrammer

Du kan også ændre udseendet (f.eks skrifttypefamilie, skriftstørrelse) på teksten i diagrammet.

Markér hele diagrammet.

 1. Åbn panelet Tegn (Vindue > Type > Tegn).
 2. Vælg mellem indstillingerne i panelet Tegn for at ændre tekstens udseende.

Hvis du vil vælge specifikke tekstobjekter i diagrammet, skal du bruge værktøjet Direkte markering.

Import/definition af diagramdata

Bemærk:

Når du ændrer data i fanen Diagrammer, skal du huske at klikke på Anvend og derefter klikke på Gem for at sikre, at diagrammet opdateres i Illustrator.

 1. Vælg et diagram i Illustrator, og gør derefter en af følgende ting:

  • Klik på punktet Diagram, og klik derefter på Rediger i Creative Cloud Charts
  • I Kontrolpanel skal du klikke på Rediger i Creative Cloud Charts
  • Højreklik på diagrammet, og klik derefter på Rediger i Creative Cloud Charts
 2. Klik på fanen Data i browservinduet, der åbnes.

 3. Klik på Vælg fil for at importere data fra en kommasepareret fil (.csv) eller Microsoft Excel-fil (.xls eller .xlsx).

  Bemærk:

  De data, du importerer, overskriver altid eksisterende data, som allerede er tilgængelige for diagrammet.

 4. (Vigtigt) I de tilgængelige rækker og kolonner skal du klikke og trække musen hen over datacellerne for at repræsentere diagrammet, og derefter skal du klikke på Anvend ().

  Sideområdet Diagrameksempel opdateres med en repræsentation af de værdier, du har valgt til diagrammet.

 5. Tilføj, rediger og finpuds dine data, og klik derefter på Gem.

  Hver gang du klikker på Gem, opdateres diagrammet i Illustrator.

  Bemærk:

  Den hastighed, hvormed diagrammet opdateres i Illustrator, afhænger af hastigheden på internetforbindelsen. Dette kan variere fra næsten øjeblikkeligt til op til 12-15 sekunder.

Redigere diagramdata

Bemærk:

Når du ændrer data i fanen Diagrammer, skal du huske at klikke på Anvend og derefter klikke på Gem for at sikre, at diagrammet opdateres i Illustrator.

 1. Vælg et diagram i Illustrator, og gør derefter en af følgende ting:

  • Klik på punktet Diagram, og klik derefter på Rediger i Creative Cloud Charts
  • I Kontrolpanel skal du klikke på Rediger i Creative Cloud Charts
  • Højreklik på diagrammet, og klik derefter på Rediger i Creative Cloud Charts
 2. Klik på fanen Data i browservinduet, der åbnes.

 3. Klik på en celle, der indeholder data, eller markér et celleområde.

  Et kontekstafhængigt punkt () vises.

 4. Klik på de tre punktummer i punktet () for at få vist de yderligere indstillinger, der er tilgængelige for de valgte data.

 5. Vælg en indstilling i den genvejsmenu, der vises, for at indsætte, slette eller sortere celler.

  Brug indstillinger til at fortsætte med at arbejde med importerede eller tilgængelige data.
  Brug indstillingerne til at fortsætte med at arbejde med importerede eller tilgængelige data

 6. Når du er færdig, skal du klikke på Anvend for at sikre, at ændringerne er tilgængelige i Illustrator.

Undersøgelse om Creative Cloud Charts (prøveversion)

Vi sætter stor pris på din feedback. Fortæl os, hvad du synes om vores arbejde.

Her er en rigtig hurtig undersøgelse, der vil hjælpe os med at forstå, hvor tilfreds du er med funktionen Creative Cloud Charts. Angiv så mange oplysninger som muligt, hvor det er muligt. Tak!

Link til undersøgelsen: https://www.surveymonkey.com/s/CC_Charts_Feedback.