Arbejdsforløb til omformning af segmenter og berøringsunderstøttelse

Arbejdsforløb til omformning af kurvesegmenter er blevet forbedret for at understøtte omformning ved hjælp af berøringsinput til berøringsbaserede enheder.

I tidligere versioner af Illustrator kunne kurvesegmenter omformes ved hjælp af værktøjet til direkte markering, men håndtagene var altid begrænset til segmenternes oprindelige drejninger. Nu kan du frit omforme segmenter. Ligeledes er det nu muligt at konvertere lige segmenter til kurver Der findes tre måder, hvorpå man kan omforme kurvesegmenter.

Penneværktøj

 1. Når du bruger penneværktøjet, skal du trykke på Alt/Option-knappen.

 2. Når du holder markøren henover et kurvesegment, ændres den til markøren for omforning af segmenter.

 3. Du kan omforme et kurvesegment ved at trække segmentet

  En kombination af kurvesegmenter, der er blevet omformet ved hjælp af penneværktøjet

  A. Oprindelig størrelse B. Markøren for Omform segment angiver et segment, der kan omformes C. Når markøren for Omform segment vises, kan du klikke og trække i segmentet for at omforme det. D. Omform så mange segmenter, som der er brug for E. Endelig form, når omformningsopgaver er gennemført 
 4. Tryk på Alt/Option-tasten for at fortsætte med at tegne.

 5. Hold Skift-tasten ned for at oprette et segment med halvcirkel, mens du omformer et segment. Ved at holde Skift-knappen nede kan omformeren holde håndtagene i vinkelret retning, og dermed sikres, at håndtagene har samme længde.

Værktøjet Konverter ankerpunkt

 1. Vælg værktøjet Konverter ankerpunkt, og hold pegefeltet henover et kurvesegment.

 2. Når markøren for Omform segment vises, kan du trække i kurvesegmentet for at omforme det.

  Illustration, som er ændret ved at omforme et linjesegment med værktøjet Ankerpunkt

  A. Oprindelig illustration B. Omformning af et segment ved hjælp af værktøjet Ankerpunkt C. Ændret form 
 3. Opret en kopi af kurvesegmentet ved at trykke på knappen Alt/Option, mens du udfører trin 2.

 4. Hold Skift-tasten ned for at oprette et segment med halvcirkel, mens du omformer et segment. Ved at holde Skift-knappen nede kan omformeren holde håndtagene i vinkelret retning, og dermed sikres, at håndtagene har samme længde.

Værktøjet Direkte markering

Ved at bruge værktøjet Direkte markering på et lige segment kan du flytte segmentet. Men når det bruges på et segment med kurver, vil omformning være ubegrænset i lighed med brugen af værktøjerne Konverter ankerpunkt eller Pen

Vinkelret begrænsning af håndtag

Ved at holde Skift-knappen nede, mens du omformer vha. værktøjerne Pen, Konverter ankerpunkt og Direkte markering, kan du sikre, at håndtagene holdes vinkelret. Det vil gøre det muligt at omforme kurver til halvcirkler. Det vil også sikre, at håndtagene har samme længde.