Tegne grundlæggende streger og former

 1. Vælg et af følgende værktøjer i værktøjspanelet:
  • Hvis du vil tegne en streg eller form, skal du vælge enten stregværktøjet , ellipseværktøjet , rektangelværktøjet  eller polygonværktøjet . (Klik på, og hold rektangelværktøjet nede for at vælge enten ellipseværktøjet eller polygonværktøjet).

  • Hvis du vil tegne en (tom) grafikrammepladsholder, skal du vælge ellipserammeværktøjet , rektangelrammeværktøjet  eller polygonrammeværktøjet .

 2. Træk i dokumentvinduet for at oprette kurven eller rammen.
  • Hvis du vil tegne fra centrum og udefter, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.

  • Hvis du vil begrænse en linje til vinkler på 45° eller begrænse bredden og højden på en kurve eller ramme til de samme proportioner, skal du holde Shift nede, mens du trækker.

  • Hvis du vil oprette flere former i et net, skal du trykke på piletasterne, mens du holder museknappen nede. Se Tegne flere objekter som et net.

  • Hvis du vil ændre antallet af sider i en polygon, skal du starte med at trække, trykke på mellemrumstasten og derefter trykke på Pil op og Pil ned. Tryk på venstre og højre piletast for at ændre stjernejusteringen. Tryk på mellemrumstasten igen for at vende tilbage til nettilstand.

Oprettelse af en grundlæggende cirkel ved at trække
Oprettelse af en grundlæggende cirkel ved at trække

Bemærk:

Resultatet ovenfor viser en afgrænsningsramme omkring kurven. Hvis markeringsværktøjet  har været aktivt for nylig, ser du denne afgrænsningsramme. Hvis værktøjet Direkte markering  har været aktivt sidst, vises kurven med ankerpunkter i stedet.

Tegne flere objekter som et net

Når du bruger rammeoprettelsesværktøjer som f.eks. Rektangel eller Tekst, kan du bruge redigeringstaster til at oprette et net med jævnt fordelte rammer.

 1. Vælg et værktøj, som du kan bruge til at tegne en ramme.

 2. Begynd at trække med musen. Udfør enhver af følgende handlinger, mens du stadig holder museknappen nede:

  • Tryk på venstre og højre piletast for at ændre antallet af kolonner. Tryk på Pil op og Pil ned for at ændre antallet af rækker.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trykker på piletasterne for at ændre afstanden mellem rammerne.

 3. Slip museknappen.

Hvis du vil bruge piletasterne til at ændre antallet af sider eller til at ændre en stjernejustering, mens du bruger polygonværktøjet, skal du trykke på mellemrumstasten, mens du holder museknappen nede.

Tegne en pladsholderform

En pladsholderform er en ellipse, et rektangel eller en polygon, der vises i dokumentvinduet med et X, der angiver, at den senere skal erstattes med tekst eller et billede.

 1. Vælg ellipserammeværktøjet , rektangelrammeværktøjet  eller polygonrammeværktøjet   i værktøjspanelet.
 2. Træk i dokumentvinduet for at oprette kurven eller rammen. Hold Shift nede for at begrænse bredden og højden på rammen.

Bemærk:

Du kan ændre beskæringsværdien, referencepunktet og andre tilpasningsindstillinger for en pladsholderramme ved at vælge Objekt > Tilpasning > Indstillinger for rammetilpasning.

Angive polygonindstillinger

 1. Hvis du vil anvende polygonindstillingerne på eksisterende former, skal du markere polygonerne.
 2. Dobbeltklik på polygonværktøjet , angiv følgende indstillinger, og klik på OK:
  • Ved Antal sider skal du indtaste det antal sider, der skal være i polygonen.

  • Ved Stjernejustering skal du indtaste en procentværdi for at angive længden på en stjernes takker. Takkernes spidser rører ved den ydre kant af polygonens afgrænsningsramme, og procentværdien bestemmer fordybningen mellem hver tak. Høje procentværdier giver lange, tynde takker.

Ændre en kurves form automatisk

Du kan konvertere kurver til foruddefinerede former. Du kan f.eks. konvertere et rektangel til en trekant. Den nye kurve har de samme stregindstillinger som originalkurven. Hvis den nye kurve er en polygon, er dens form baseret på indstillingerne i dialogboksen Polygonindstillinger. Hvis den nye kurve har en hjørneeffekt, er størrelsen på dens radius baseret på indstillingen af størrelse i dialogboksen Hjørneeffekter.

 1. Marker kurven.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Objekt > Konverter form > [ny form].

  • Klik på en formknap i området Konverter form i panelet Kurvefinder (Vindue > Objekt og Layout > Kurvefinder).

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online