Oversigt over markeringsmetoder

InDesign har følgende markeringsmetoder og -værktøjer:

Markeringsværktøj 

Gør det muligt at markere tekst- og grafikrammer og arbejde med et objekt vha. dets afgrænsningsramme. Hvis du klikker på håndværktøjet til indhold (ringen), der vises, når du lader musemarkøren hvile på et billede, kan du manipulere med billedet i rammen uden at skifte til værktøjet Direkte markering.

Håndværktøj til indhold

Værktøjet Direkte markering 

Gør det muligt at markere indholdet i en ramme, f.eks. et indsat grafikelement, eller arbejde direkte med objekter, som kan redigeres, f.eks. kurver, rektangler eller tekst, der er konverteret til en tekstkontur.

Tekstværktøj 

Gør det muligt at markere tekst i en tekstramme, en kurve eller i en tabel.

Undermenuen Marker

Gør det muligt at markere et objekts beholder (eller ramme) og dets indhold. Undermenuen Marker giver dig også adgang til at markere objekter ud fra deres placering i forhold til andre objekter. Du kan få vist undermenuen Marker ved at vælge Objekt > Marker. Du kan også højreklikke (Windows), eller holde Ctrl nede (Mac OS) og klikke på et objekt for at få vist den tilhørende genvejsmenu og derefter vælge Marker.

Markeringsknapper i kontrolpanelet

Du kan markere indholdet ved hjælp af knappen Marker indhold  eller objektbeholderen ved hjælp af Marker objektbeholder. Du kan også bruge Marker næste objekt eller Marker forrige objekt til at markere det næste eller forrige objekt i en gruppe eller på et opslag.

Kommandoerne Vælg alle og Fjern markering af alt

Giver dig adgang til at markere eller fjerne markeringen ud for alle objekter i opslaget eller på montagebordet, afhængigt af hvilket værktøj der er aktivt, og hvad der er markeret i forvejen. Vælg Rediger > Marker alle eller Rediger >Fjern markering af alt.

Bemærk:

Dobbeltklik på et objekt for at skifte mellem markering af rammen og objektet. Dobbeltklik på en tekstramme for at placere indsætningspunktet og skifte til tekstværktøjet.

Markere objekter

Et objekt er et element i et dokumentvindue eller på montagebordet, f.eks. en kurve eller importeret grafik, som kan udskrives. En ramme eller kurve er en form, du tegner, eller en objektbeholder til tekst eller grafikelementer. Et afgrænsningsområde er et rektangel med otte markeringshåndtag, som repræsenterer et objekts lodrette og vandrette dimensioner. Før du kan ændre et objekt, skal du markeredet med et markeringsværktøj.

Du kan markere et objekt på to måder i InDesign:

Kurve med markeret afgrænsningsområde (til venstre), markeret kurve (i midten) og kurve med markeret ankerpunkt (til højre)
 • Med markeringsværktøjet kan du markere objektets afgrænsningsramme og udføre generelle layoutopgaver, f.eks. placering af objekter og ændring af størrelsen på objekter. Når du bruger markeringsværktøjet til at markere et billede, kan du enten markere rammen eller billedet i rammen.

Brug af markeringsværktøjet til redigering af billeder

A. Håndværktøjet til indhold vises, når musen hviler på et billede. B. Klik på håndværktøjet til indhold for at markere indholdet. C. Klik uden for håndværktøjet til indhold for at markere rammen. 
 • Med værktøjet Direkte markering kan du markere indhold i en objektbeholder, f.eks. et importeret grafikelement, eller individuelle punkter på en kurve i forbindelse med handlinger, som vedrører ændring af størrelsen på importerede grafikelementer, tegning og redigering af kurver og redigering af tekst.

Bemærk:

Importeret grafik er altid placeret i en ramme. Du kan markere grafikken og rammen, kun grafikken eller kun rammen. Rammen og afgrænsningsområdet for et importeret grafikelement kan have forskellige størrelser. Hvis du vil se, hvordan InDesign angiver, hvad der er markeret, skal du gå til Redigere objekter ved hjælp af grafikrammer.

Markeret afgrænsningsramme (til venstre) sammenlignet med markeret rektangulær kurve (til højre)

Med rektangulære objekter kan det være svært at skelne mellem objektets afgrænsningsramme og selve objektets kurve. En afgrænsningsramme har altid otte store hule ankerpunkter. En rektangulær kurve har altid fire små ankerpunkter (som kan være hule eller udfyldte).

Markere en afgrænsningsramme

Du kan aktivere afgrænsningsrammen, dvs. et rektangel, der repræsenterer objektets vandrette og lodrette dimensioner, for alle markerede objekter. Afgrænsningsrammen for grupperede objekter er et punkteret rektangel. Afgrænsningsrammen kaldes også en objektbeholder. Afgrænsningsrammen gør det muligt hurtigt at flytte, dublere og skalere objektet uden at skulle bruge et andet værktøj. For kurvers vedkommende gør afgrænsningsrammen det nemt at arbejde med et helt objekt uden ved en fejl at komme til at ændre de ankerpunkter, der bestemmer dets form.

Bemærk:

Du kan foretage en mere præcis flytning og skalering eller andre ændringer, f.eks. rotation, ved hjælp af kontrolpanelet eller panelet Omdan.

 1. Vælg markeringsværktøjet, og benyt én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på objektet. Hvis objektet er en uudfyldt kurve, skal du klikke på kanten. Hvis objektet er et billede, skal du klikke på håndværktøjet til indhold for at markere billedets afgrænsningsramme eller klikke uden for håndværktøjet til indhold for at markere rammen.

  • Træk et punkteret markeringsrektangel eller en markeringsramme omkring en del af eller hele objektet.

  • Marker et grafikobjekt eller indlejret indhold, og klik derefter på knappen Marker objektbeholder  i kontrolpanelet.

Når du markerer et eller flere objekter med markeringsværktøjet, kan du se en afgrænsningsramme, der angiver de enkelte objekters størrelse. Hvis afgrænsningsrammen ikke vises, når et objekt markeres, kan det skyldes, at du har markeret objektet med værktøjet Direkte markering .

Hvis du klikker på en ramme, der ikke bliver markeret, kan rammen være et låst element, det kan være placeret på et låst lag, eller det kan være et mastersideelement. Se Kan ikke markere objekter.

Markere en kurve eller punkter på en kurve

Kurver i InDesign defineres af ankerpunkter, slutpunkter og retningslinjer. Du markerer ankerpunkter og slutpunkter vha. værktøjet Direkte markering.

En kurve med et enkelt punkt markeret (til venstre) og flere punkter markeret (til højre)
 1. Vælg værktøjet Direkte markering, og klik på kurven for at markere den.

  Bemærk, hvordan værktøjet ændrer sig, når det befinder sig over en kurve eller et punkt.

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Marker et individuelt punkt ved at klikke på det.

  • Du kan markere flere punkter på kurven ved at holde Skift-tasten nede, mens du klikker på de enkelte punkter.

  • Du kan markere alle punkter på en kurve på én gang ved at klikke på punktet i midten af objektet og holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, samtidig med at du klikker på kurven. Ved direkte markering af en del af objektet markeres alle punkterne også med kommandoen Marker alle.

Markere tekst inden for en ramme

 • Klik på en tekstramme med tekstværktøjet for at markere en tekst ved at trække. Der vises et indsætningspunkt.
 • Dobbeltklik i en tekstramme med et markeringsværktøj for at placere et indsætningspunkt i teksten. InDesign skifter automatisk til tekstværktøjet.

Markere et objekt inden for en ramme

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på objektet med værktøjet Direkte markering . Værktøjet Direkte markering skifter automatisk til håndværktøjet, når det placeres over et grafikelement i en ramme, men ikke når det placeres over et andet objekt, som ikke er et grafikelement, f.eks. en kurve.

  • Hvis objektet i en ramme er et billede, skal du klikke på håndværktøjet til indhold for at markere billedet.

  Bemærk:

  Hvis du ikke vil have vist håndværktøjet til indhold, når du hviler markøren på et billede, skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Skjul håndværktøj til indhold.

  • Marker en ramme, og vælg Marker > Indhold i menuen Objekt eller i rammens genvejsmenu.
  • Marker en ramme, og klik på knappen Marker indhold i kontrolpanelet.
    

Markere flere objekter

 • Du kan markere alle objekter i et rektangulært område ved at vælge markeringsværktøjet  og trække en markeringsramme omkring de objekter, der skal markeres.
 • For at markere objekter, der ikke er ved siden af hinanden, bruger du markeringsværktøjet til at markere et objekt, og holder derefter Shift nede, mens du klikker på de objekter, der skal markeres. Du fjerner markeringen af objekter ved at klikke på dem.
 • Du kan føje flere objekter til en markering ved at holde Shift nede, mens du trækker en markeringsramme rundt om de andre objekter med markeringsværktøjet. Hvis du trækker hen over markerede objekter, fjernes markeringen.

Bemærk:

Du kan benytte de samme fremgangsmåder med værktøjet Direkte markering til at markere objekter i grupper eller rammer.

Markere eller fjerne markeringen af alle objekter

Du kan fjerne markeringen af alle objekter i opslaget og på montagebordet ved at vælge Rediger >Fjern markering af alt. Eller klik mindst tre pixel væk fra et objekt med markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering.

Kommandoen Marker allehar forskellige funktioner, afhængigt af situationen:

 • Hvis markeringsværktøjet  er aktivt, markeres alle kurver og rammer i opslaget og på montagebordet med de tilhørende afgrænsningsrammer aktiveret.

 •  Hvis værktøjet Direkte markering er aktivt, og der markeres et objekt ved direkte markering, markeres alle ankerpunkter i det pågældende objekt, men ikke andre objekter, med kommandoen Marker alle. Hvis der ikke er markeret noget, markeres alle kurvens objekter i opslaget og på montagebordet med kommandoen Marker alle.

 • Hvis tekstværktøjet er aktivt, og der er et indsætningspunkt i en tekstramme (angivet med en blinkende lodret linje), markeres al tekst i den pågældende ramme og eventuelle rammer, der er kædet sammen med den, men ikke andre objekter, med kommandoen Marker alle.

 • Hvis der er markeret et objekt i en gruppe, markeres de øvrige objekter i gruppen, men ikke andre objekter i opslaget, med kommandoen Marker alle.

 1. Vælg det værktøj, du vil bruge. Marker eventuelt et objekt, eller placer indsætningspunktet i en tekstramme.
 2. Vælg Rediger > Marker alle.

  Bemærk:

  Kommandoen Marker alle markerer ikke indlejrede objekter, objekter, der er placeret på skjulte eller låste lag, mastersideelementer, der ikke tilsidesættes på dokumentsider, eller objekter i andre opslag eller på andre montageborde (med undtagelse af sammenkædet tekst).

Objekter kan ikke markeres

Hvis du ikke kan markere et objekt, kan det skyldes følgende forhold:

 • Objektet er dækket af et andet objekt i en stak. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik derefter gentagne gange på det samme sted, indtil rammen eller gruppen er markeret. Se Markere indlejrede eller overlappende objekter.

 • Objektet er et mastersideelement, som dets punkterede ramme angiver. Hvis du vil markere et mastersideelement, skal du enten gå til den masterside, der er anvendt på dokumentsiden, eller tilsidesætte mastersideelementet. Se Tilsidesætte et masterelement.

 • Objektet er låst ved hjælp af kommandoen Objekt > Lås. Vælg Objekt > Lås alle op på opslag. Se Låse eller oplåse objekter.

 • Objektet er på et låst lag. Klik på låseikonet ved siden af laget i panelet Lag for at låse laget op. Se Låse eller oplåse lag.

Markere indlejrede eller overlappende objekter

Når en ramme indeholder er objekt, siges dette objekt at være indlejret i en objektbeholder eller ramme. Der findes tre almindelige slags indlejring: Kurver inden i rammer, rammer inden i rammer og grupper inden i grupper. Du bør altid være klar over præcist, hvilke objekter eller objektattributter du skal markere, hvilke der allerede er markerede, og hvilke værktøjer der skal bruges til modificering af det markerede.

Du kan styre markeringer i indlejrede grupper med værktøjet Direkte markering og markeringsværktøjerne samt knapperne Marker indhold og Marker objektbeholder. Du kan til enhver tid markere teksttegn med tekstværktøjet, uanset hvor dybt en tekstramme er indlejret.

Markere indlejrede, grupperede eller overlappende objekter

Når du indlejrer objekter eller placerer objekter oven på hinanden i samme lag, kan det være svært at markere et enkelt objekt eller en enkelt ramme. Menuen Objekt og genvejsmenuen indeholder indstillinger for markering, der gør det nemmere at markere det relevante objekt.

Markere indlejrede objekter

A. Markeret billede B. Markeret kurve på rammen med billedet C. Gruppe med ramme markeret 

Bemærk:

Hvis du åbner infopanelet, kan du lettere se, hvilket objekt der er markeret.

 1. Vælg værktøjet Direkte markering, og klik på det indlejrede eller grupperede objekt.
 2. Hvis du ikke kan markere det ønskede objekt, kan du bruge én af følgende teknikker:
  • Vælg Objekt > Marker, og vælg en af indstillingerne for markering.
  • Placer markøren over det objekt, der skal markeres, og højreklik (Windows), eller hold Control nede (Mac OS), og klik, for at få vist genvejsmenuen. Vælg derefter Marker samt den ønskede indstilling for markering.

  Bemærk:

  Markering af objekter ved hjælp af kommandoer i genvejsmenuen er ikke det samme som at bruge kommandoerne i menuen Objekt > Marker. I genvejsmenuen er markeringerne baseret på det præcise sted, hvor du klikkede for at åbne genvejsmenuen. Dette betyder, at det næste objekt over eller under museklikket markeres frem for det næste objekt i stakrækkefølgen.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik derefter gentagne gange på det samme sted, indtil rammen eller gruppen er markeret. (Klik ikke på et ankerpunkt).

  • Du kan markere alle objekter i en gruppe individuelt ved at vælge markeringsværktøjet, markere gruppen, klikke på knappen Marker indhold  i kontrolpanelet og derefter vælge Rediger > Marker alle.

 3. Du kan markere objekter i opadgående eller nedadgående rækkefølge i en stak ved at benytte denne fremgangsmåde:
  • Højreklik (Windows), eller hold Control nede (Mac OS), og klik, og vælg derefter en indstilling i genvejsmenuen Marker.

  • Vælg Objekt > Marker > Næste objekt under eller Næste objekt over gentagne gange, indtil objektet er markeret. Markeringen ændres ikke, når du når til starten eller slutningen af stakken.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik på stakken for at markere i nedadgående rækkefølge fra toppen af stakken. Når du når til slutningen af en stak, starter markeringen forfra øverst i stakken. Du kan markere opadgående fra bunden af stakken ved at holde Alt+Ctrl (Windows) eller Alternativ+Kommando (Mac OS) nede og klikke på stakken med markeringsværktøjet.

  Bemærk:

  Indstillingerne for genvejsmenuen er følsomme over for markørens placering.

Markere flere indlejrede objekter

 1. Vælg værktøjet Direkte markering, og klik på det indlejrede objekt.
 2. Hold Shift nede, mens du klikker på hvert af de andre indlejrede objekter, der skal markeres.

Markeringsindstillinger

Med indstillingerne i undermenuen Marker (vælg Objekt > Marker eller vælg Marker i genvejsmenuen) kan du markere overlappende, indlejrede og grupperede objekter. Tilgængeligheden af visse af indstillingerne afhænger af, hvilke objekter der arbejdes med. Når du bruge genvejsmenuen, afhænger det markerede objekt af markørens placering.

Første objekt over

Markerer objektet øverst i stakken.

Næste objekt over

Markerer objektet lige over det aktuelle objekt.

Næste objekt under

Markerer objektet lige under det aktuelle objekt.

Sidste objekt under

Markerer objektet i bunden af stakken.

Indhold

Markerer indholdet i den markerede grafikramme, eller, hvis en gruppe er markeret, markerer et objekt i gruppen. Du kan også klikke på knappen Marker indhold i kontrolpanelet.

Objektbeholder

Markerer rammen, der omkranser det markerede objekt, eller, hvis et objekt i en gruppe er markeret, markerer gruppen, som omfatter det. Du kan også klikke på knappen Marker objektbeholder i kontrolpanelet.

Forrige objekt/Næste objekt

Markerer det næste eller forrige objekt i en gruppe, hvis det markerede objekt er en del af en gruppe, eller markerer det næste eller forrige objekt i opslaget, hvis der markeres et objekt, der ikke er en del af en gruppe. Du kan markere fem objekter ad gangen ved at holde Shift nede, mens du klikker. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando nede (Mac OS), og klik, for at markere det første eller sidste objekt i en stak.

Arrangere objekter i en stak

Overlappende objekter stables i den rækkefølge, de oprettes eller importeres i. Du kan ændre stablingsrækkefølgen for objekter ved hjælp af undermenuen Arranger.

Stakrækkefølgen af objekter kan også bestemmes i panelet Lag. Rækkefølgen af hvert lag i panelet Lag bestemmer, om objekter i et lag vises foran eller bagved objekter på andre lag. Rækkefølgen af objekter i hvert lag bestemmer stakrækkefølgen af objekterne på det pågældende lag. Du kan trække objekterne på et lag eller bruge kommandoerne i menuen Objekt > Arranger til at styre stabling inden for hvert lag. Hvis du ikke har oprettet nogen lag, indeholder dit dokument kun én objektstak på standardlaget. Objekter på mastere befinder sig bag hvert navngivet lag.

Bemærk:

Ved gruppering af objekter ændres objekternes stakrækkefølge muligvis (i forhold til objekter, der ikke grupperes).

 1. Marker det objekt, der skal flyttes frem eller tilbage i en stak.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan placere et markeret objekt forrest eller bagest i en stak ved at vælge enten Objekt > Arranger > Placer forrest eller Objekt > Arranger > Flyt bagud.

  • Du kan flytte et markeret objekt frem eller tilbage, så det placeres foran eller bagved det næste objekt i en stak, ved at vælge enten Objekt > Arranger > Placer forrest eller Objekt > Arranger > Flyt bagud.

  • Klik i panelet Lag på visningstrekanten ud for et lag, og træk derefter objekter i laget for at ændre deres stakrækkefølge.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online