Bruge linjenet

Der findes to typer linjenet, som ikke udskrives, nemlig et grundlinjenet til justering af tekstspalter og et dokumentlinjenet til justering af objekter. På skærmen ligner et grundlinjenet linjeret papir, og et dokumentlinjenet ligner kvadreret papir. Du kan tilpasse begge linjenettyper.

Linjenet
Grundlinjenet (til venstre) og dokumentlinjenet (til højre)

Når et linjenet er synligt, kan du observere følgende:

 • Grundlinjenettet dækker hele opslag, mens dokumentlinjenettet dækker hele montagebordet.

 • Grundlinjenet og dokumentlinjenet vises på hvert opslag og kan ikke anvendes på en master.

 • Dokumentlinjenettet kan vises foran eller bag alle hjælpelinjer, lag og objekter, men kan ikke knyttes til et lag.

Oprette et grundlinjenet

Brug indstillingerne under Grundlinjenet til at definere et grundlinjenet til hele dokumentet.

Bemærk:

Du kan definere et grundlinjenet til en ramme ved hjælp af Tekstrammeindstillinger (Se Ændre egenskaber for tekstramme).

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Linjenet (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Linjenet (Mac OS).

 2. Angiv en farve til grundlinjenettet ved at vælge en farve i menuen Farve. Du kan også vælge Brugerdefineret i menuen Farve.

 3. Angiv i Relativt i forhold til, om nettet skal starte øverst på siden eller i topmargenen.

 4. Først skal du indtaste en værdi, der forskyder linjenettet fra sidens top eller fra sidens topmargen, afhængigt af den indstilling du vælger i menuen Relativ i forhold til. Hvis du har problemer med at justere den lodrette lineal til dette net, kan du prøve at starte med værdien nul.

 5. Indtast en værdi for afstanden mellem linjerne i nettet ved Interval hver. I de fleste tilfælde skal du indtaste en værdi, der er lig med brødtekstens linjeafstand, så tekstlinjerne justeres perfekt med linjenettet.

  Grundlinjenet i dokumentvindue
  Grundlinjenet i dokumentvindue

  A. Første linje i linjenet B. Interval mellem linjerne 
 6. Indtast en værdi under Visningstærskel, der angiver den forstørrelse, hvorunder linjenettet ikke vises. Øg visningstærsklen for at forhindre, at der bliver for mange linjer ved lille forstørrelse.

  Grundlinjenet ved forstørrelse
  Grundlinjenet ved en forstørrelse under visningstærskel (til venstre) og over visningstærskel (til højre)

 7. Klik på OK.

Bemærk:

Kommandoen Fastgør til hjælpelinjer styrer både fastgørelse til hjælpelinjer og til grundlinjenet.

Oprette et dokumentlinjenet

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Linjenet (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Linjenet (Mac OS).

 2. Angiv en farve til dokumentlinjenettet ved at vælge en farve i menuen Farve. Du kan også vælge Brugerdefineret i menuen Farve.

 3. Angiv en værdi, der definerer den vandrette afstand i nettet, i feltet Linje hver under Vandret under Dokumentlinjenet, og angiv underinddelingen mellem linjerne i feltet Underinddelinger.

 4. Angiv en værdi, der definerer den lodrette afstand i nettet, i feltet Linje hver under Lodret under Dokumentlinjenet, og angiv underinddelingen mellem linjerne i feltet Underinddelinger.

 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:

  • Sørg for, at Linjenet bagest er markeret, hvis dokument- og grundlinjenettet skal placeres bag alle andre objekter.

  • Sørg for, at Linjenet bagest ikke er markeret, hvis dokument- og grundlinjenettet skal placeres foran alle andre objekter.

Bemærk:

For at placere hjælpelinjer bag alle andre objekter kan du også markere Hjælpelinjer bagest i den kontekstmenu, der vises, når du højreklikker (Windows) eller trykker på Ctrl og klikker (Mac OS) i et tomt område i dokumentvinduet.

Vise eller skjule linjenet

 • Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Vis/Skjul grundlinjenet for at vise eller skjule grundlinjenettet.

 • Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Vis/Skjul dokumentlinjenet for at vise eller skjule dokumentlinjenettet.

Fastgøre objekter til net

Når fastgøring er aktiveret, forårsager flytningen af et objekt i fastgøringszonen af en netplacering, at objektet fastgøres til den pågældende placering.

Fastgøre objekter til dokumentlinjenettet

 1. Vælg Vis > Net og hjælpelinjer, og kontroller, at Fastgør til dokumentlinjenet er markeret (med flueben). Hvis den ikke er markeret, skal du klikke på den.

  Bemærk:

  Kommandoen Fastgør til hjælpelinjer styrer både fastgørelse til hjælpelinjer og til grundlinjenet.

 2. For at angive zonen for fastgørelse skal du vælge Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Mac OS), indtaste en værdi for Fastgør til zone og klikke på OK. Værdien Fastgør til zone er altid i pixel.

For at fastgøre et objekt til et linjenet skal du trække et objekt mod et linjenet, indtil et eller flere af objektets kanter befinder sig inden for linjenettets fastgøringszone.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online