Oversigt over værktøjspanelet

Nogle af værktøjerne i værktøjspanelet markerer, redigerer og opretter sideelementer. Andre værktøjer markerer tekst, former, linjer og forløb. Du kan ændre værktøjspanelets overordnede layout, så det passer til dit foretrukne vindues- og panellayout. Som standard vises værktøjspanelet som en lodret kolonne af værktøjer. Du kan også konfigurere den som to lodrette kolonner eller en vandret række. Du kan imidlertid ikke ændre de enkelte værktøjers placering i værktøjspanelet. Du kan trække i toppen af værktøjspanelet for at flytte det.

Vælg et værktøj i standardværktøjspanelet ved at klikke på det. Værktøjspanelet indeholder også flere skjulte værktøjer, der er relateret til de synlige værktøjer. Skjulte værktøjer er angivet med pile til højre for værktøjsikonerne. Vælg et skjult værktøj ved at klikke på det aktuelle værktøj i værktøjspanelet, holde det nede og derefter vælge det ønskede værktøj.

Værktøjets navn og dets tastaturgenvej vises, når du placerer markøren over værktøjet - denne tekst kaldes værktøjstip. Du kan deaktivere værktøjstip ved at vælge Ingen i menuen Værktøjstip under indstillingerne for Brugergrænseflade.

Bemærk:

Åbn panelet Værktøjstip (vælg Vindue > Værktøjer > Værktøjstip) for at se, hvilke genvejs- og redigeringstaster der virker sammen med det valgte værktøj.

Oversigt over værktøjer
Oversigt over værktøjer i værktøjspanelet

Bemærk:

Værktøjerne Indholdsindsamling og Indholdsindsættelse er ikke tilgængelige i CS5.5 eller tidligere versioner.

Vise værktøjspanelet

 1. Vælg Vindue > Værktøjer.

Vise indstillinger for værktøj

 1. Dobbeltklik på et værktøj i værktøjspanelet.

  Dette fungerer kun for nogle værktøjer som f.eks. pipette-, blyant- og polygonværktøjerne.

Vise og vælge skjulte værktøjer

 1. Placer markøren på et værktøj i værktøjspanelet, der har skjulte værktøjer under sig, og hold museknappen nede.

 2. Vælg et værktøj, når de skjulte værktøjer vises.

Menu med skjulte værktøjer
Menu med skjulte værktøjer

Valg af værktøjer midlertidigt

 1. Hold tastaturgenvejen til et andet værktøj nede, når et værktøj er valgt.

 2. Foretag en handling, mens tastaturgenvejen stadig er holdt nede.

 3. Slip tastaturgenvejen for at gå tilbage til det forrige værktøj.

Hvis mellemrumsværktøjet f.eks. er valgt, skal du holde V-tasten nede for midlertidigt at bruge markeringsværktøjet. Når du slipper V-tasten, vælges mellemrumsværktøjet.

Visning af værktøjstip

I panelet Værktøjstip er det beskrevet, hvordan redigeringstaster virker sammen med det valgte værktøj.

 1. Vælg Vindue > Værktøjer > Værktøjstip for at åbne panelet Værktøjstip.

 2. Vælg et værktøj i værktøjspanelet for at se en beskrivelse af det og dets genvejstaster og redigeringstaster.

Ændre værktøjspanelets layout

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. Vælg en layoutindstilling i menuen Flydende værktøjspanel, og klik på OK.

Du kan også klikke på det dobbelte pileikon øverst i værktøjspanelet, hvis du vil ændre panelets layout.

Oversigt over værktøjer

Tekstværktøjer

Opretter og formaterer tekst i standardiserede eller brugerdefinerede blokke eller kurver. (Se Oprette tekstrammer).

Tegneværktøjer

Tegner og formaterer simple og komplekse objekter, herunder rektangler, ellipser, polygoner og frihåndsformer. (Se Tegne).

Markeringsværktøjer

Markerer (aktiverer) objekter, punkter eller linjer. (Se Markere objekter).

Omdannelsesværktøjer

Omformer, drejer og ændrer størrelse på objekter. (Se Omdanne objekter).

Navigeringsværktøjer

Flytter rundt i, kontrollerer visningen af og måler afstandene i et dokument. (Se Zoome ind og ud og Linealer og måleenheder).

Sakseværktøjet

Skiller kurver og rammer ad. (Se Opdele en kurve.)Med markeringsværktøjet kan du markere hele objekter.Med værktøjet Direkte markering kan du markere punkter på en kurve eller indhold i en ramme.Med sideværktøjet kan du oprette flere sidestørrelser i et dokument.Med mellemrumsværktøjet kan du justere afstanden mellem objekter.Med penneværktøjet kan du tegne lige og buede kurver.Med værktøjet Tilføj ankerpunkt kan du tilføje ankerpunkter til en kurve.Med værktøjet Fjern ankerpunkt kan du fjerne ankerpunkter fra en kurve.Med værktøjet Konverter retningspunkt kan du konvertere hjørnepunkter og udjævningspunkter.Med tekstværktøjet kan du oprette tekstrammer og markere tekst.Med værktøjet Lodret tekst kan du oprette lodrette tekstrammer og markere tekst.Med værktøjet Tekst på en kurve kan du oprette og redigere tekst på kurver.Med blyantværktøjet kan du tegne kurver med fri hånd.Med udjævningsværktøjet kan du fjerne uønskede vinkler fra en kurve.Med viskelæderværktøjet kan du slette punkter på en kurve.Med stregværktøjet kan du tegne et linjesegment.Med rektangelrammeværktøjet kan du oprette en kvadratisk eller rektangulær pladsholder.Med ellipserammeværktøjet kan du oprette en rund eller oval pladsholder.Med polygonrammeværktøjet kan du oprette en flersidet pladsholder.Med rektangelværktøjet kan du oprette et kvadrat eller rektangel.Med ellipseværktøjet kan du oprette en cirkel eller en oval.Med polygonværktøjet kan du oprette mangekantede former.Med værktøjet Fri omdannelse kan du rotere, skalere eller vride et objekt.Med roteringsværktøjet kan du rotere objekter omkring et fast punkt.Med skaleringsværktøjet kan du ændre størrelsen på objekter omkring et fast punkt.Med vridningsværktøjet kan du dreje objekter omkring et fast punkt.Med pipetteværktøjet kan du tage farve- eller tekstattributter fra objekter og anvende dem på andre objekter.Med måleværktøjet kan du måle afstanden mellem to punkter.Med forløbsværktøjet kan du justere start- og slutpunkterne samt vinklen på forløb i objekter.Med forløbsudtyndings- værktøjet kan du udtone et objekt til baggrunden.Sakseværktøjet opdeler kurver ved bestemte punkter.Med håndværktøjet flyttes sidevisningen inden for dokumentvinduet.Med zoomværktøjet øges og mindskes forstørrelsen i dokumentvinduet.Med noteværktøjet kan du tilføje kommentarer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online