Bemærk:

I Photoshop CS6 er 3D-funktionerne en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Du kan bruge optællingsværktøjet til at tælle objekter i et billede. Hvis du vil tælle objekter manuelt, skal du klikke på billedet med optællingsværktøjet, hvorefter Photoshop sporer antallet af klik. Resultatet af optællingen vises på elementet og på indstillingslinjen for Optællingsværktøj. Optællingstal gemmes, når du gemmer en fil.

Photoshop kan også automatisk tælle flere markerede områder i et billede og indspille resultaterne i panelet Målingslog. Se Foretage en måling.

Manuel optælling af elementer i et billede

 1. Vælg tælleværktøjet (findes under pipetteværktøjet i panelet Værktøjer).
 2. Vælg indstillinger for tælleværktøjet.

  Optællingsgruppe

  En standardoptællingsgruppe oprettes, når du føjer optællingstal til billedet. Du kan oprette flere optællingsgrupper, hver især med sit eget navn, markør- og mærkestørrelse samt farve. Når du føjer optællingstal til billedet, forøges den valgte optællingsgruppe. Klik på øjeikonet for at vise eller skjule en optællingsgruppe. Klik på mappeikonet for at oprette en optællingsgruppe eller på ikonet Slet for at slette en optællingsgruppe. Vælg Omdøb i menuen Optællingsgruppe for at omdøbe en optællingsgruppe.

  Farve

  Klik på farvevælgeren for at angive farven på optællingsgruppen.

  Markørstørrelse

  Indtast en værdi fra 1 til 10, eller brug den lille skydeknap til at ændre værdien.

  Mærkestørrelse

  Indtast en værdi fra 8 til 72, eller brug den lille skydeknap til at ændre værdien.

 3. Klik i billedet for at tilføje en optællingsmarkør og et optællingsmærke:
  • Hvis du vil flytte en optællingsmarkør, skal du flytte markøren over mærket eller tallet, indtil markøren ændres til retningspilene, og derefter trække. (Hold Skift nede, og klik for at begrænse trækket vandret eller lodret).

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik for at fjerne et mærke. Den samlede optælling opdateres.

  • Klik på Ryd på indstillingslinjen for at nulstille optællingen for af den valgte optællingsgruppe.

  Bemærk:

  Optællinger, der allerede er indspillet i målingsloggen, ændres ikke ved at slette optællingstal fra billedet.

 4. (Valgfrit) Hvis du vil skifte optællingsgrupper, skal du vælge en anden gruppe i menuen Optællingsgruppe eller klikke på mappeikonet for at oprette en optællingsgruppe. Efterfølgende klik opdaterer den valgte optællingsgruppe.
 5. (Valgfrit) Hvis du vil have vist eller skjule optællingstallene:
  • Vælg Vis > Vis > Optælling.

  • Vælg Vis > Ekstra, Vis > Vis > Alle eller Vis > Vis > Ingen.

 6. (Valgfrit) Vælg Analyse > Indspil målinger, eller klik på Indspil målinger i panelet Målingslog for at indspille optællingstallet i målingsloggen.

  Bemærk:

  Hvis du vil indspille en optælling i målingsloggen, skal du have valgt Optælling som et datapunkt til måling. Vælg Analyse > Vælg datapunkter > Brugerdefineret, og vælg datapunktet Optælling i området Optællingsværktøj.

 7. (Valgfrit) Vælg Filer > Gem for at gemme optællingstal og optællingsgrupper, du har føjet til billedet.

Automatisk optælling ved hjælp af en markering

Brug den automatiske optællingsfunktion i Photoshop til at tælle flere markerede områder i et billede. Definer markeringsområder med værktøjet Tryllestav eller kommandoen Farveområde.

 1. Vælg værktøjet Tryllestav, eller vælg Marker > Farveområde.
 2. Opret en markering, der omfatter de objekter i billedet, som du vil tælle. Det bedste resultat opnås ved at bruge et billede med objekter, der står i stor kontrast til deres baggrund.
  • Hvis du bruger værktøjet Tryllestav, skal du øge eller mindske indstillingen Tolerance for at optimere markeringen af de objekter, du vil tælle, i billedet. Fravælg indstillingerne Kantudjævning og Sammenhængende.

  • For Farveområde skal du indstille Sløring og Valgte farver for at finjustere de markerede områder i billedet (se Markere et farveområde).

 3. Vælg Analyse > Vælg datapunkter > Brugerdefineret.
 4. Vælg datapunktet Optælling i området Markeringer, og klik på OK.
 5. Vælg Vindue > Målingslog.
 6. Vælg Analyse > Indspil målinger, eller klik på Indspil målinger i målingsloggen. Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig, skal du vælge et andet værktøj end tælleværktøjet.

  Photoshop tæller markeringsområderne og indtaster antallet i kolonnen Optælling i målingsloggen.