Brug Objektmarkeringsværktøjet, Vælg motiv, Hurtig markering eller Tryllestav til at foretage hurtige markeringer i Photoshop.

Med markeringer kan du definere et område, som du kan redigere yderligere for at forbedre dine billeder og sammensatte billeder. Du kan nemt bruge alle de forskellige markeringsværktøjer i Photoshop til hurtigt at foretage en markering.

Objektmarkeringsværktøj

Introduceret i Photoshop 21.0 (november 2019-udgivelse)

Objektmarkeringsværktøj i Photoshop

Bemærk:

Kan du ikke se Objektmarkeringsværktøjet på din værktøjslinje? Se Værktøjer mangler på værktøjslinjen.

Objektmarkeringsværktøjet forenkler processen med at vælge et enkelt objekt, flere objekter eller dele af et objekt i et billede – personer, biler, møbler, kæledyr, tøj og meget mere. Du skal blot tegne et rektangulært område eller en lasso omkring objektet, hvorefter objektmarkeringsværktøjet automatisk vælger objektet inden for det definerede område. Værktøjet fungerer bedre på veldefinerede objekter end på områder uden kontrast. 

Se denne video, hvor Julieanne Kost dykker ned i forbedringerne af Photoshops Select Subject, nyskabelserne i det nye objektmarkeringsværktøjet og forbedringerne af indholdsafhængig udfyldning: AI-forbedringer i Photoshop 

Du kan få adgang til objektmarkeringsværktøjet følgende steder:

 • Fra det overordnede værktøjspanel i Photoshop. 
 • På panelet Værktøjer i arbejdsrummet Vælg og maskér.

Objektmarkeringsværktøjet er praktisk, hvis du kun skal vælge et af objekterne eller en del af et objekt i et billede, der indeholder flere objekter. Kommandoen Vælg motiv er udviklet til at vælge alle de vigtigste motiver i billedet.

Hvis du vil vælge objekter i et billede ved hjælp af objektmarkeringsværktøjet, skal du følge nedenstående trin:

 1. Vælg objektmarkeringsværktøjet i panelet Værktøjer.

 2. Vælg en markeringstilstand og definer et område omkring objektet.

  På indstillingslinjen skal du vælge en markeringstilstand: Rektangel eller Lasso.

  • Rektangeltilstand: Træk markøren for at definere et rektangulært område omkring objektet.
  • Lassotilstand: Tegn en grov lasso uden for objektets afgrænsning.

  Photoshop vælger automatisk objektet i det definerede område.   

 3. Træk fra eller føj til markeringen

  Klik på en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen: Ny, Føj til, Træk fra eller Skæringspunkt. Ny er standardindstillingen, hvis der ikke vælges en anden. Når du har lavet startmarkeringen, ændres indstillingen automatisk til Føj til

  Føj til markeringen: Hold Skift-tasten nede, eller vælg Føj til markering på indstillingslinjen, og tegn derefter et nyt rektangel eller en lasso omkring det manglende område. Gentag dette for alle de manglende områder, der skal medtages i markeringen.

  Træk fra markeringen:Der er to muligheder at trække fra markeringen:

  1. Brug indstillingen Træk fra markering på indstillingslinjen
   • Slå indstillingen Udtrækning af objekt FRA på indstillingslinjen.
   • Hold Alternativ (Mac)/Alt (Win) nede, eller vælg Træk fra markering på indstillingslinjen, og tegn derefter en nøjagtigt rektangel eller en lasso rundt om kanten af det område, du vil trække fra markeringen.
  2. Brug indstillingen Udtrækning af objekt på indstillingslinjen

  Udtrækning af objekt er især nyttig, når du fjerner baggrundsområder inden for den aktuelle objektmarkering. Du kan betragte Udtrækning af objekt som Objektmarkering, bare omvendt. Så kan du tegne en grov lasso eller et rektangel omkring det område, der skal fratrækkes. Hvis du medtager mere af baggrunden i lasso- eller rektangelområdet, får du bedre resultater.

  1. Slå indstillingen Udtrækning af objekt TIL på indstillingslinjen.
  2. Hold Alternativ (Mac)/Alt (Win) nede, eller vælg Træk fra markering på indstillingslinjen, og tegn derefter en grov rektangel eller en lasso rundt om det område, du vil trække fra markeringen.
 4. Vælg objektmarkeringsindstillinger

  Eksempel på alle lag: Opretter en markering, der er baseret på alle lag i stedet for kun på det aktuelt markerede lag.

  Udvid kant: Reducerer grovhed og blokeringer i markeringens grænse. Flytter automatisk markeringen længere ud mod billedkanterne og anvender noget af den finjustering af kanten, som du kan anvende manuelt i arbejdsrummet Vælg og maskér.

 5. Forfin yderligere markeringens kant i arbejdsrummet Vælg og maskér

  Hvis du yderligere vil justere grænsen for markeringen, eller se markeringen mod forskellige baggrunde, eller som en maske, skal du klikke på Vælg og maskér på indstillingslinjen.

Vælg motiv

Optimeret til bedre portrætmarkeringer i Photoshop 21.2 (juni 2020-udgivelsen)

Vælg motiv i Photoshop

Med kommandoen Vælg motiv kan du vælge det mest fremtrædende motiv i et billede med et enkelt klik. Vælg motiv er drevet af avanceret maskinlæringsteknologi og trænet til at identificere en række objekter i et billede - personer, dyr, køretøjer, legetøj og meget mere. 

 1. Vælg motiver automatisk

  Vælg motiv vælger automatisk de fremtrædende motiver i billedet. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne Vælg motiv:

  • Mens du redigerer et billede, skal du vælge Vælg > Motiv.
  • Mens du bruger værktøjerne Objektmarkering, Hurtig markering eller Tryllestav, skal du klikke på Vælg motiv på indstillingslinjen.
  • Mens du bruger værktøjerne Objektmarkering eller Hurtig markering i arbejdsrummet Vælg og maskér, skal du klikke på Vælg motiv på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Fra og med Photoshop 21.2 (juni 2020-udgivelsen) er Vælg motiv nu indholdsbevidst og anvender nye brugerdefinerede algoritmer, når det registrerer en person i billedet. Når du foretager en markering på portrætbilleder, bliver behandlingen af hårområdet markant forbedret for at sikre en detaljeret markering af hår. Hvis du midlertidigt vil slå indholdsbevidsthed fra, kan du trykke på Shift-tasten og holde den nede, mens du foretager Vælg motiv.

 2. Føj til eller træk fra det markerede

  Brug et af markeringsværktøjerne sammen med Føj til- og Træk fra-markeringsmuligheden for at justere den oprindelige markering, hvis det er nødvendigt. Se Juster markeringer manuelt.

 3. Finjuster markeringen i arbejdsrummet Vælg og maskér

  Vælg Vælg > Vælg og maskér for at åbne billedet i arbejdsrummet Vælg og maskér . Brug værktøjerne og skyderne i arbejdsområdet til at justere markeringen yderligere.

  Se Arbejdsrummet Vælg og maskér.

Værktøjet Hurtig markering

Du kan bruge værktøjet Hurtig markering  til hurtigt at "male" en markering med en rund, justerbar penselspids. Mens du trækker, udvides markeringen udad, og den finder og følger automatisk definerede kanter i billedet.

 1. Vælg værktøjet Hurtig markering . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde tryllestavværktøjet nede .)
 2. Klik på en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen: Ny, Føj til eller Træk fra.

  Ny er standardindstillingen, hvis der ikke vælges en anden. Når du har lavet startmarkeringen, ændres indstillingen automatisk til Føj til.

 3. Hvis du vil ændre størrelsen af penselspidsen, skal du klikke på pop op-menuen Pensel på indstillingslinjen og indtaste en pixelstørrelse eller flytte skydeknappen. Brug indstillingerne i pop op-menuen Størrelse til at gøre penselspidsens størrelse følsom over for pennetryk eller over for et pennehjul.

  Bemærk:

  Når du opretter en markering, skal du trykke på den højre firkantede parentes (]) for at øge størrelsen af penselspidsen på værktøjet Hurtig markering. Tryk på den venstre firkantede parentes ([) for at mindske størrelsen af penselspidsen.

 4. Vælg indstillinger for Hurtig markering:

  Eksempel på alle lag: Opretter en markering, der er baseret på alle lag i stedet for kun på det aktuelt markerede lag.

  Udvid kant: Reducerer grovhed og blokeringer i markeringens grænse. Udvid kant flytter automatisk markeringen længere ud mod billedkanterne og anvender noget af den finjustering af kanten, som du kan anvende manuelt i arbejdsrummet Vælg og maskér.

 5. Mal i den del af billedet, du vil markere. Markeringen vokser, når du maler. Hvis opdateringen går langsomt, skal du fortsætte med at trække, så computeren har tid til at afslutte markeringen. Når du maler tæt på kanterne af en form, udvides markeringsområdet for at følge konturen af formens kant.

  Mal med værktøjet Hurtig markering i Photoshop
  Mal med værktøjet Hurtig markering for at udvide markeringen

  • Hvis du vil trække fra en markering, skal du klikke på indstillingen Træk fra på indstillingslinjen og derefter trække hen over den eksisterende markering.
  • Hvis du midlertidigt vil skifte mellem tilføjelses- og fratrækningstilstand, skal du holde Alt (Win) eller Alternativ (Mac) nede.
  • Hvis du vil ændre værktøjets markør, skal du vælge Rediger > Præferencer > Markører > Malemarkører (Win) eller Photoshop > Præferencer > Markører > Malemarkører (Mac). Normal penselspids viser standardmarkøren for Hurtig markering med et plus- eller minustegn for at vise markeringstilstanden.

  Bemærk:

  Hvis du stopper med at trække og derefter klikker eller trækker i et nærliggende område, vokser markeringen for at medtage det nye område.

 6. Klik på Vælg og maskér for at foretage en yderligere justering af markeringens grænse.

Tryllestavværktøj

Med tryllestavværktøjet kan du markere et område med ens farver (f.eks. en rød blomst) uden at skulle optegne dets kontur. Du angiver det valgte farveområde eller tolerancen i forhold til den originale farve, du klikker på.

Bemærk:

Du kan ikke bruge tryllestavværktøjet på et billede i bitmaptilstand eller på billeder med 32 bit pr. kanal.

 1. Vælg tryllestavværktøjet . (Hvis værktøjet ikke er synligt, kan du få adgang til det ved at holde værktøjet Hurtig markering nede .)
 2. Angiv en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen. Tryllestavens markør ændres i forhold til den valgte indstilling.
  Markeringsindstillinger i Photoshop
  Markeringsindstillinger

  A. Ny B. Føj til C. Træk fra D. Skæring med 
 3. Vælg en eller flere af følgende indstillinger på indstillingslinjen:

  Tolerance: Bestemmer farveområdet for de markerede pixels. Angiv en værdi i pixels mellem 0 og 255. Med en lav værdi markeres de få farver, som er meget lig de pixels, du klikker på. Med en højere værdi markeres et bredere farveområde.

  Kantudjævnet: Der oprettes en markering med blødere kanter.

  Sammenhængende: Markerer kun tilstødende områder med de samme farver. Ellers markeres alle pixels med de samme farver i hele billedet.

  Eksempel på alle lag: Markerer farver ved hjælp af data fra alle de synlige lag. Ellers markerer tryllestavværktøjet kun farver fra det aktive lag.

 4. Klik i billedet på den farve, du vil markere. Hvis Sammenhængende er valgt, markeres alle tilstødende pixels inden for toleranceområdet. Ellers markeres alle pixels inden for toleranceområdet.
 5. Klik på Vælg og maskér for at foretage en yderligere justering af grænsen for markeringen, eller få vist markeringen på forskellige baggrunde eller som en maske.