Brug værktøjerne Vælg emne, Hurtig markering eller Tryllestav til at foretage hurtige markeringer i Photoshop.

Vælg emne

v2_select-subject-in-action
Vælg de fremtrædende emner i et billede med et enkelt klik

Med kommandoen Vælg emne kan du vælge det mest fremtrædende emne i et billede med et enkelt klik. Vælg emne er drevet af avanceret maskinlæringsteknologi og trænet til at identificere en række objekter i et billede - personer, kæledyr, dyr, biler, legetøj og meget mere.

Få adgang til Vælg emne på en af følgende måder i Photoshop:

 • Mens du redigerer et billede, skal du vælge Vælg > Emne.
 • Mens du bruger værktøjerne Hurtig markering eller Tryllestav, skal du klikke på Vælg emne på indstillingslinjen.
 • Mens du bruger værktøjet Hurtig markering i arbejdsrummet Vælg og maskér, skal du klikke på Vælg emne på indstillingslinjen.

Vælg emne vælger automatisk de fremtrædende emner i billedet. Derefter kan du justere markeringen ved hjælp af andre markeringsværktøjer. I ovenstående illustration skal du f.eks. bruge indstillingen Træk fra det markerede med et andet markeringsværktøj for at fjerne den del af fortovet, der er inkluderet i den automatiske markering.

Du kan få flere oplysninger om afgrænsning af markeringer i Juster pixelmarkeringer.

refine-selections
Indstillinger til justering af markeringer

A. Ny markering B. Føj til markering C. Træk fra markering D. Skæringspunkt med markering 
extra-selection
selection-edited
Juster den automatiske markering ved hjælp af andre markeringsværktøjer. I dette eksempel har vi trukket (højre) fra den automatiske markering (venstre).

Værktøjet Hurtig markering

Du kan bruge værktøjet Hurtig markering  til hurtigt at "male" en markering med en rund, justerbar penselspids. Mens du trækker, udvides markeringen udad, og den finder og følger automatisk definerede kanter i billedet.

 1. Vælg værktøjet Hurtig markering . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde tryllestavværktøjet nede).
 2. Klik på en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen: Ny, Føj til eller Træk fra.

  Ny er standardindstillingen, hvis der ikke vælges en anden. Når du har lavet startmarkeringen, ændres indstillingen automatisk til Føj til.

 3. Hvis du vil ændre størrelsen af penselspidsen, skal du klikke på pop op-menuen Pensel på indstillingslinjen og indtaste en pixelstørrelse eller flytte skydeknappen. Brug indstillingerne i pop op-menuen Størrelse til at gøre penselspidsens størrelse følsom over for pennetryk eller over for et pennehjul.

  Bemærk:

  Når du opretter en markering, skal du trykke på den højre firkantede parentes (]) for at øge størrelsen af penselspidsen på værktøjet Hurtig markering. Tryk på den venstre firkantede parentes ([) for at mindske størrelsen af penselspidsen.

 4. Vælg indstillinger for Hurtig markering.

  Opsamling fra alle lag

  Opretter en markering, der er baseret på alle lag i stedet for kun på det aktuelt valgte lag.

  Udvid automatisk

  Reducerer grovhed og blokeringer i markeringens grænse. Med Udvid automatisk flyder markeringen automatisk længere ud mod billedkanterne, og der foretages en vis finjustering af kanten, som du kan anvende manuelt i dialogboksen Juster kant med indstillingerne Kontrast og Radius.

 5. Mal i den del af billedet, du vil markere.

  Markeringen vokser, når du maler. Hvis opdateringen går langsomt, skal du fortsætte med at trække, så computeren har tid til at afslutte markeringen. Når du maler tæt på kanterne af en form, udvides markeringsområdet for at følge konturen af formens kant.

  Mal med værktøjet Hurtig markering i Photoshop
  Mal med værktøjet Hurtig markering for at udvide markeringen

  Bemærk:

  Hvis du stopper med at trække og derefter klikker eller trækker i et nærliggende område, vokser markeringen for at medtage det nye område.

  • Hvis du vil trække fra en markering, skal du klikke på indstillingen Træk fra på indstillingslinjen og derefter trække hen over den eksisterende markering.
  • Hvis du midlertidigt vil skifte mellem tilføjelses- og fratrækningstilstand, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.
  • Hvis du vil ændre værktøjets markør, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Markører > Malemarkører (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Markører > Malemarkører (Mac OS). Normal penselspids viser standardmarkøren for Hurtig markering med et plus- eller minustegn for at vise markeringstilstanden.
 6. (Valgfrit) Klik på Juster kant for at foretage en yderligere justering af markeringens grænse. Se Justering af markeringens kanter.

Tryllestavværktøj

Med tryllestavværktøjet kan du markere et område med ens farver (f.eks. en rød blomst) uden at skulle optegne dets kontur. Du angiver det valgte farveområde eller tolerancen i forhold til den originale farve, du klikker på.

Bemærk:

Du kan ikke bruge tryllestavværktøjet på et billede i bitmaptilstand eller på billeder med 32 bit pr. kanal.

 1. Vælg tryllestavværktøjet . (Hvis værktøjet ikke er synligt, kan du få adgang til det ved at holde værktøjet Hurtig markering nede ).
 2. Angiv en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen. Tryllestavens markør ændres i forhold til den valgte indstilling.
  Markeringsindstillinger i Photoshop
  Markeringsindstillinger

  A. Ny B. Føj til C. Træk fra D. Skæring med 
 3. Vælg en eller flere af følgende indstillinger på indstillingslinjen:

  Tolerance

  Bestemmer farveområdet for de markerede pixel. Angiv en værdi i pixel mellem 0 og 255. Med en lav værdi markeres de få farver, som er meget lig de pixel, du klikker på. Med en højere værdi markeres et bredere farveområde.

  Kantudjævnet

  Der oprettes en markering med blødere kanter.

  Sammenhængende

  Markerer kun tilstødende områder med de samme farver. Ellers markeres alle pixel med de samme farver i hele billedet.

  Opsamling fra alle lag

  Markerer farver ved hjælp af data fra alle de synlige lag. Ellers markerer tryllestavværktøjet kun farver fra det aktive lag.

 4. Klik i billedet på den farve, du vil markere. Hvis Sammenhængende er valgt, markeres alle tilstødende pixel inden for toleranceområdet. Ellers markeres alle pixel inden for toleranceområdet.
 5. (Valgfrit) Klik på Juster kant for at foretage en yderligere justering af grænsen for markeringen, eller få vist markeringen på forskellige baggrunde eller som en maske. Se Justering af markeringens kanter.

Videoselvstudium: Markér en del af et billede

Videoselvstudium: Markér en del af et billede
Infinite Skills

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online