Vælg farveområde

Med kommandoen Farveområde markeres en angivet farve eller et farveområde i en eksisterende markering eller et helt billede. Hvis du vil erstatte en markering, skal du sørge for at ophæve markeringen af alt, før denne kommando anvendes. Kommandoen Farveområde er ikke tilgængelig til billeder med 32 bit pr. kanal.

Hvis du vil justere en eksisterende markering, skal du bruge kommandoen Farveområde gentagne gange for at markere et undersæt af farver. Hvis du f.eks. vil markere de grønne områder i en cyan markering, skal du vælge Cyan i dialogboksen Farveområde og klikke på OK. Åbn derefter dialogboksen Farveområde igen, og vælg Grønne. (Resultatet er raffineret, fordi denne teknik markerer dele af farver i en farveblanding).

Du kan også vælge hudtoner og automatisk registrere ansigter for at markere dem. Hvis du vil oprette en markering, der bevarer hudtonerne, mens du justerer farven på alt andet, skal du vælge Inverter under pipetteværktøjet.

 1. Brug Vælg > Farveområde.

  Bemærk:

  Du kan også bruge Farveområde til at finpudse en lagmaske. Se Ændring af opacitet eller kanter.

 2. Vælg en af følgende indstillinger i menuen Vælg:

  Hudtoner

  Sådan vælger du farver, der ligner almindelige hudtoner. Aktivér Registrer ansigter for at valget af hudtone bliver mere præcist.

  Farveprøver

  Sådan aktiverer du pipetteværktøjet og vælge farveprøver fra billedet. Hvis du vælger flere farveområder i billedet, skal du vælge Lokaliserede farvegrupper for at danne en mere præcis markering.

  • Et farve- eller toneområde. Du kan ikke justere markeringen, hvis du benytter denne funktion.
 3. Vælg en af følgende visningsindstillinger:

  Valg

  Viser den markering, der er et resultatet af de farver, du indsamler i billedet. Hvide områder er som udgangspunkt markerede pixels, sorte områder er ikke-markerede, og grå områder er delvist markerede.

  Billede

  Viser hele billedet. Du kan f.eks. få brug for at indsamle en prøve fra en del af billedet, som ikke findes på skærmen.

  Bemærk:

  Hvis du vil skifte mellem eksempelvisningerne Billede og Valg i dialogboksen Farveområde, skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS).

 4. Placer pipettemarkøren over billedet eller eksempelområdet for at indsamle farveprøver, og klik for at indsamle prøver af de farver, der skal medtages.

  Indsaml en farveprøve i Photoshop
  Indsamling af farveprøve

  Sådan justeres markeringen:

  • Hvis du vil tilføje farver, skal du vælge plus-pipetten og klikke i eksempelområdet eller billedet.
  • Hvis du vil fjerne farver, skal du vælge minus-pipetten og klikke i eksempelområdet eller billedet.

  Bemærk:

  Hold Shift nede for midlertidigt at aktivere plus-pipetten. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (MacOS) nede for at aktivere minus-pipetten.

 5. Juster det markerede farveområde ved at trække skydeknappen Sløring eller angive en værdi. Indstillingen Sløring kontrollerer, hvor bredt et farveområde er i markeringen, og øger eller mindsker mængden af delvist markerede pixels (grå områder i markeringsvisningen). Angiv en lav sløringsværdi for at begrænse farveområdet og en højere værdi for at gøre området større.
  Forøgelse af sløring i Photoshop
  Forøgelse af sløring udvider markeringen

  Hvis du valgte Lokaliserede farvegrupper, skal du bruge skyderen Område til at styre, hvor langt fra eller hvor tæt på en farve skal være fra eksempelpunkterne for at blive inkluderet i markeringen. Dit billede indeholder for eksempel en lap med gule blomster både i forgrunden og baggrunden, men du vil kun markere blomsterne i forgrunden. Tag en prøve af farverne i blomsterne i forgrunden, og formindsk området, således at blomster med samme farve i forgrunden ikke er markeret.

 6. Du kan se et eksempel på markeringen i billedvinduet ved at vælge Vis det valgte:

  Ingen

  Viser det oprindelige billede.

  Gråtoner

  Viser hvid for helt markerede pixels, grå for delvist markerede og sort for umarkerede.

  Sort bund

  Viser det oprindelige billede for markerede pixels og sort for umarkerede. Indstillingen er praktisk til lyse billeder.

  Hvid bund

  Viser det oprindelige billede for markerede pixels og hvid for umarkerede. Indstillingen er praktisk til mørke billeder.

  Ekspresafmaskning

  Viser umarkerede områder som en rubylit-maske (eller en brugerdefineret farve angivet i dialogboksen Indstillinger for ekspresafmaskning).

 7. Hvis du vil vende tilbage til den oprindelige markering, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på Nulstil.
 8. Brug knapperne Gem og Indlæs i dialogboksen Farveområde for at gemme og genbruge de aktuelle indstillinger for farveområde.

  Du kan gemme indstillingen for hudtoner som en forudindstilling.

Bemærk:

Hvis der vises en meddelelse om, at "Ingen pixels er valgt mere end 50 %", vil markeringsrammen ikke være synlig. Du kan have valgt en farve fra menuen Vælg, f.eks. røde farver, hvor billedet ikke indeholdt nogen røde toner med en tilstrækkelig høj farvemætning.

Gem indstillingen for hudtoner som en forudindstilling

Kommandoen til udvælgelse af farveområde gemmer valg af hudtone som en forudindstilling. Den kan også gemme indstillingen for funktionen Registrer ansigter, når du vælger hudtoner eller farveprøver.

Sådan gemmes indstillingen for Hudtoner som en forudindstilling:

 1. Brug Vælg > Farveområde.

 2. Vælg Hudtoner fra menuen Vælg i dialogboksen Farveområde.

 3. Vælg Registrer ansigter og juster derefter skydeknappen Sløring eller indtast en værdi for at valget af hudtone bliver mere præcist. Hvis du vil have hjælp til at markere, skal du sørge for, at visningen er indstillet til markering, og at Markeringsvisning er valgt, så du kan se dine markeringer i dokumentvinduet.

 4. Klik på knappen Gem. I vinduet Gem skal du indtaste et filnavn for forudindstillingen til hudtonen og derefter klikke på Gem.

Sådan indlæses en forudindstilling til hudtoner:

 1. Klik på knappen Indlæs i dialogboksen Farveområde.

 2. I vinduet Indlæs skal du vælge den forudindstillingsfil, som du ønsker, og derefter klikke på Indlæs.