Adobe Sign for SharePoint Online – installationsvejledning i workflows

Oversigt

Bemærk:

Denne SharePoint Workflow-pakke er ikke længere tilgængelig for nye installationer.

Microsoft støtter nu ideen om workflows ved hjælp af programmet Microsoft Flow.

Flow er nu integreret i SharePoint og understøttes af Adobe Sign.

 

Denne dokumentation gælder også for brugere af ældre workflows.

Adobe Sign-workflowhandlinger til SharePoint Online lader SharePoint-workflowadministratorer at føje Adobe Sign-handlinger til SharePoint-workflows via SharePoint Workflow Designer. Løsningen er tilgængelig til Microsoft SharePoint Online-forekomster som et plugin. Det lader brugere oprette et listeworkflow på en brugerdefineret liste eller et dokumentbibliotek, som kan bruges af SharePoint-brugere til at

 • Sende dokumenter til en enkelt modtager eller et batch af modtagere ved hjælp af SharePoint-lister og tilknytningsdata fra SharePoint-lister til dokumenter, når dokumenterne sendes til underskrivelse.
 • Kontrollere aftalens status.
 • Annullere aftalen, efter den er sendt til underskrivelse.
 • Downloade den underskrevne aftale til en listefil (i tilfælde af brugerdefinerede lister) eller som et dokument med et andet navn (i tilfælde af dokumentbiblioteker).

 

Krav

Adobe Sign-løsningen kan kun installeres og konfigureres af en Microsoft SharePoint-administrator. Du skal også have administratorrettigheder på SharePoint-serveren for at installere løsningen. Henvis til SharePoint-dokumentationen og din organisations SharePoint-administrator for at få flere systemtilladelser der muligvis kræves for at installere SharePoint-plugins. For at konfigurere løsningen skal du også være en kontoadministrator i Adobe Sign og have adgang til din Adobe Sign-kontos API-nøgle. Systemkravene nedenfor omfatter både server- og klientkomponenterne, der kræves for at installere og køre Adobe Sign til SharePoint.

 • Microsoft SharePoint hostet
 • Internet Explorer 11+
Bemærk:

Handlingerne Hent aftalestatus og Annuller aftale er kun funktionelle for kunder på NA1-forekomsten.

Sådan finder du din forekomst

Installér Adobe Sign WSP på webstedssamlingen


Upload og aktivér .wsp-pakken

1. Hent den nyeste .wsp-pakke fra din Success Manager (kun eksisterende installationer)

2. Gå til Webstedssamling > Webstedsindstillinger > Web Designer-gallerier > Løsninger

Bemærk! _catalogs/solutions/Forms/AllItems.aspx

 

3. Upload .wsp-filen

 

4. Aktivér webstedsfunktionen manuelt:

 • Gå til Webstedsindstillinger > Webstedshandlinger > Administrer webstedsfunktioner
 • Klik på knappen Aktivér ved siden af Handlinger til Adobe eSign-workflows
 • Klik på knappen Aktivér ved siden af Liste over konfigurationer af handlinger til Adobe eSign-workflows
aktive funktioner


Udfyld eSign-konfigurationslisten

Når du udfylder eSign-konfigurationslisten skal du generere og angive flere entydige felter. 

Det anbefales, at du åbner Notepad eller en anden teksteditor, så du kan gemme de genererede nøgler og derefter angive dem alle på én gang.

Du skal:

 • Generere eSignIntegrationKey (gøres i Adobe Sign-appen)
 • Hent spTenantID i SharePoint
 • Generer nøglerne spClientID og spClientSecret i SharePoint
 • Giv det nye tjenesteprincip tilladelser i SharePoint
 • Indsæt eSignConnectorURL


Trin 1: Generer eSignIntegrationKey

Sådan genererer du en integrationsnøgle i Adobe Sign:

1. Log på som din administrative bruger af din Adobe Sign-konto

2. Gå til Konto > Adobe Sign API > API-oplysninger

3. Klik på linket Integrationsnøgle i midten af siden

Grænsefladen for Opret integrationsnøgle indlæses:

1. Angiv et intuitivt navn til din nøgle (f.eks. SharePoint)

2. Integrationsnøglen skal have følgende elementer aktiveret:

 • agreement_read
 • agreement_write
 • agreement_send
 • library_read

 

3. Klik på Gem, når nøglen er konfigureret.

Siden Adgangstokens vises med de nøgler, der er defineret i din konto.

4. Klik på den nøgledefinition, der er oprettet for SharePoint

 • Linket Integrationsnøgle vises øverst i definitionen.

5. Klik på linket Integrationsnøgle.

 

Integrationsnøglen vises:

6. Kopiér denne nøgle, og gem den for at føje den til eSign-konfigurationslisten

7. Klik på OK.

 • Du er nu færdig i Adobe Sign-programmer og kan logge af


Trin 2: Hent spTenantID

Sådan henter du værdien spTenantID:

1.        Gå til Webstedsindstillinger > Brugere og tilladelser > Tilladelser til webstedsapp.

2.       Under Appidentifikator skal du kopiere delen efter @

 • dvs.: i:0i.t|ms.sp.ext|d559ac84-d8e6-4515-9229-89w01@870fe83b-ye9d-96d3-n1d0-9et51ar2e792e

3. Gem denne værdi for at indsætte den i eSign-konfigurationslisten


Trin 3: Generer nøglerne spClientID og spClientSecret

Sådan genererer du nøglerne spClientID og spClientSecret:

1. I URL-adressen til dit SharePoint-websted skal du efter sharepoint.com/sites/{yoursite} indsætte følgende streng: _layouts/15/appregnew.aspx

Bemærk:

Husk at inkludere underscoren før layouts

 • Der åbnes en ny side, hvor du kan generere begge nøgler

2. Klik på knapperne Generer for både Klient-id og Klienthemmelighed

3. Kopiér begge nøgler, og gem den for at føje dem til eSign-konfigurationslisten

4. Indsæt følgende ordrette værdier i de resterende felter:

 • Titel – Adobe Sign
 • Appdomæne – spintegration.echosign.com/sharepoint
 • Omdirigerings-URL – https://spintegration.echosign.com/sharepoint
Generer nøgler

5. Klik på Opret

 • Dette indfører et nyt tjenesteprincip i Azure AD
 • Du kan genbruge det samme tjenesteprincip på tværs af webstedssamlinger


Trin 4: Giv det nye tjenesteprincip tilladelser

Giv det nye tjenesteprincip tilladelser til webstedet ved:

1. I URL-adressen til dit SharePoint-websted efter sharepoint.com/sites/{yoursite} at indsætte følgende streng: _layouts/15/appinv.aspx

 • Dette skal gøres på hvert websted, hvor workflows forventes at køre

Bemærk:

Husk at inkludere underscoren før layouts

Felterne bør indeholde indholdet til programmet fra det forrige trin:

 • App-id – dette er klient-id'et, du lige har genereret
 • Titel – Adobe Sign
 • Appdomæne – spintegration.echosign.com/sharepoint
 • Omdirigerings-URL – https://spintegration.echosign.com/sharepoint

2. Kopiér og indsæt nedenstående kode i feltet XML til anmodning om tilladelse:

<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy="true"> <AppPermissionRequest Scope="http://sharepoint/content/sitecollection" Right="FullControl" /> </AppPermissionRequests>
Tillad

Bemærk:

Appen giver brugeren mulighed for at køre med apptilladelser (fuld kontrol i eksemplet ovenfor. Du kan reducere tilladelsen for at give fuld kontrol over et websted eller et mindre niveau)

 

3. Klik på Opret

4. Klik på Hav tillid til det, når siden indlæses

Tillid

 

Du kan se de resulterende tilladelser i Webstedsindstillinger > Tilladelser til webstedsapp

Webstedstilladelser


Trin 5: Indsæt eSignConnectorURL

eSignConnectorURL er den ordrette værdi: https://spintegration.echosign.com/sharepoint


Konfigurer listen eSignConfig

1. I Webstedsindhold på det websted, hvor funktionen Liste over konfigurationer af Adobe eSign-workflows var aktiveret, skal du finde og klikke på listen eSignConfig

2. Opret et nyt element for at åbne den nye konfigurationsformular

3. Udfyld følgende værdier:

 • Titel – "Config"
 • spClientID – indsæt værdien ClientID fra trin 3
 • spClientSecret – indsæt værdien ClientSecret fra trin 3
 • spTenantID – indsæt værdien TenantID fra trin 2
 • eSignIntegrationKey – indsæt Adobe Sign-integrationsnøglen fra trin 1
 • eSignConnectorURL – angiv: https://spintegration.echosign.com/sharepoint
 • debugStatements – No

4. Klik på Gem.

Sikkerhedsovervejelser for læsning af eSignConfig-listen fra workflowhandling

Det er anerkendt procedure kun at give administratorer for webstedssamling adgang til eSignConfig-listen.

Hvis workflowet startes af den bruger, der har adgang til eSignConfig-listen, kører workflowet uden problemer. Men hvis brugeren ikke har adgang til listen, skal workflowets handlinger pakkes ind i apptrinnet.

1. På det websted, hvor workflowet udgives

 • Gå til Webstedsindstillinger > Webstedsfunktioner
 • Aktivér funktionen Workflows kan bruge apptilladelser.

2. Få id'et til workflowets tjenesteprincip

 • Gå til Webstedsindstillinger > Tilladelser til webstedsapp

Eksempel: Workflow i:0i.t|ms.sp.ext|d55e6c84-d8e6-4515-9229-896we4554601@870f107b-dc9d-47d3-9ad0-9d851rr2e762e

3. Giv workflowet tilladelser til tjenesteprincippet i _layouts/15/appinv.aspx på samme måde, som vi gjorde med det faktiske program

apptrin

4. Hav tillid til workflowets tjenesteprincip

 

Nu bør apptrinnet være tilgængeligt i SharePoint Designer (genstart kræves):

installeret


Downloadbar PDF-kopi

Download

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?