Uddannelse FAQ

Købeindstillinger

Der gives rabat til individuelle lærere, studerende og medarbejdere. Du kan købe Adobe-versioner til studerende og undervisere direkte fra Adobe.com eller fra Adobe-forhandlere.

Derudover tilbyder Adobe licensprogrammer til departementer og institutioner. Flere oplysninger om Adobes licenstilbud.

Gennemse produktkataloget til studerende og undervisere for at se udbuddet af produkter og sprog. Produkter kan erhverves som abonnement og som fysisk produkt eller hentes online alt efter tilgængelighed.

Momsfri indkøb kan ikke ske via uddannelsesbutikken. Hvis du vil lave en momsfri bestilling, skal du kontakte en godkendt forhandler af produkter til undervisningsformål.

Ja, Student- og underviserversioner af produkter kan anvendes kommercielt på privatejede computere. De må ikke sælges videre.

Du kan købe et Creative Cloud-medlemskab og bruge det på både macOS og Windows. Gældende for alle Adobe-produkter du kan til Student- og underviserversionen købe én licens per platform af hvert produkt (inklusive programpakker og individuelle titler) om året.

Egnethed

For at kunne få studerenderabat skal du være fyldt 13 og registreret et af følgende steder:

 • Universitet eller gymnasium — et statsanerkendt offentligt eller privat universitet eller gymnasium (herunder højskole, junior college eller professionshøjskole), hvor aflagt eksamen svarer til mindst to års fuldtidsstudium*
 • Folkeskole — en statsanerkendt offentlig eller privat folkeskole, der tilbyder fuldtidsundervisning*
 • Hjemmeundervisning — som defineret af statens bestemmelser om hjemmeundervisning

For at kunne få lærerrabat skal du være et af følgende:

 • Medlem af lærerstab eller personale — ansat på en statsanerkendt folkeskole, et offentligt eller privat universitet eller højskole, en undervisningsanstalt eller i en skolebestyrelse (herunder professor emeritus)*
 • Underviser af en hjemmeundervist elev – defineret af de offentlige regler for hjemmeundervisning

Hvis du ikke er sikker på, om du er kvalificeret, kan du ringe til Adobes salgsafdeling i dit land.

* Statsanerkendte skoler er godkendt af en forening, som er anerkendt af Department of Education/State Board of Education i USA eller Canadian/Provincial Ministries of Education og skal have elevundervisning som sit primære fokus. Til disse foreninger tæller i USA blandt andre: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

I følgende liste over berettigede institutionstyper kan du kontrollere, om du kan købe software med undervisningsrabat til din skole. Er du tilknyttet en statsanerkendt skole, kan du også købe produkter via Adobes særlige Volumenlicensprogrammer.
Vis licensprogrammer til uddannelsesinstitutioner.

Berettigede institutioner:

 • Statsanerkendte offentlige eller private folkeskoler, hvor der tilbydes grundskoleundervisning fuldtids, eller undervisningsanstalter for sådanne skoler*
 • Statsanerkendt offentligt eller privat universitet eller gymnasium (herunder højskole, junior college eller professionshøjskole), hvor aflagt eksamen svarer til mindst to års fuldtidsstudium*
 • Skoleledelse eller skolebestyrelse
 • Hjemmeundervisning, der er godkendt af Adobe
 • Offentlige skoler i USA eller Canadas territorier
 • Nævnte uddannelsesenheder godkendt skriftligt af Adobe
 • Hospitaler i USA, som ejes og drives udelukkende af uddannelsesinstitutioner. Dette betyder, at institutionen er eneejer af hospitalet og ene om at varetage styringen af den daglige drift.
 • Forskningslaboratorier på videregående uddannelsessteder, som er offentlige institutioner anerkendt af undervisningsministerierne i USA (Department of Education) eller Canada (Ministries of Education), som tilbyder de studerende undervisning, og som kan forevise en kopi af vedtægterne med, hvor forholdet med det styrende universitet tilkendegives
 • Der angives af og til yderligere berettigede eksempler på Adobe.com

Uberettigede institutioner:

 • Ikke-statsanerkendte skoler og religiøse organisationer
 • Museer
 • Kirker
 • Biblioteker
 • Hospitaler i Canada
 • Uddannelsescentre eller skoler, der tilbyder certifikatsuddannelse i computersoftware, herunder uden begrænsninger: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center og læreruddannelsescentre
 • Militæruddannelsesinstitutioner, som ikke uddanner på akademisk niveau
 • Forskningslaboratorier, som ikke er anerkendt af undervisningsministerier i USA (Department of Education) eller Canada (Ministries of Education). F.eks. institutioner anerkendt af forsvars- eller energiministeriet i USA (Department of Defense og Department of Energy) eller det nationale forskningsråd i Canada (National Research Council). Heller ej berettigede er desuden laboratorier, der i USA defineres som statsstøttede forsknings- og udviklingscentre (FFRDC, Federally Funded Research and Development Centers) og universitetsnære forskningscentre (UARC, University Affiliated Research Centers). F.eks. Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory og Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Der angives af og til yderligere uberettigede eksempler på Adobe.com

* Statsanerkendte skoler er godkendt af en forening, som er anerkendt af Department of Education/State Board of Education i USA eller Canadian/Provincial Ministries of Education og skal have elevundervisning som sit primære fokus. Til disse foreninger tæller i USA blandt andre: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Brug en e-mailadresse fra en skole

Hvis du opgiver en e-mailadresse fra en skole i løbet af købsprocessen, bliver du bekræftet med det samme. (En e-mailadresse fra en skole kan indeholde uddannelse eller andre e-maildomæner, som støttes af uddannelsesinstitutioner.) Hvis du ikke har en e-mailadresse fra en skole, eller din e-mailadresse ikke kan bekræftes, vil der efter købet muligvis blive opkrævet yderligere bevis på berettigelse.

Studerende og undervisere på godkendte skoler

Dokumentation for berettigelse skal være et dokument, der er udstedt af institutionen, med dit navn, institutionsnavn og aktuel dato. Typer af bevis for indskrivning på uddannelse:

 • Studiekort
 • Karakterbog
 • Udskrift
 • Kvittering for undervisning eller udtalelse

Hjemmeunderviste studerende†

Bevis for berettigelse kan omfatte:

 • Dateret kopi af hensigtserklæring om hjemmeundervisning
 • Aktuelt medlems-id til et hjemmeundervisningsforbund
 • Dateret bevis for køb af pensum til det igangværende skoleår

* Statsanerkendte skoler skal være godkendt af en forening, som er anerkendt af Department of Education/State Board of Education i USA eller Canadian/Provincial Ministries of Education og skal have elevundervisning som sit primære fokus. Til disse foreninger tæller i USA blandt andre: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Daterede dokumenter, der er mindre end seks måneder gamle, er gyldige.

Når du har fuldført din ordre, modtager du en e-mail med dit serienummer. Du kan også se serienummeret i Download Manager, ved siden af produktets download-link. Når du har registreret dig, kan du se dine produkter på Mit Adobe under Mine produkter.

Du kan læse mere i Serienumre og indløsning af produktkoder | Student and Teacher Edition.

Hvis du har gjort dit køb direkte hos Adobe via Adobe.com eller telefonisk i Nordamerika, har du 14 dage til at sende dit bevis på berettigelse. Hvor du har gjort dit køb på Adobe.com i andre regioner, eller hvis du har gjort købet via en forhandler, har du seks dage til at sende dit bevis på berettigelse.

Hvis en bestilling udløber, får du besked på e-mail og du behøver ikke bestille igen.

Produkter, der er en del af et abonnement

Når du ser en uddannelsesrabat for en Adobe-abonnementsapp, skal du se Fornyelse af studierabat for at få oplysninger om, hvordan Adobe bekræfter din uddannelsesstatus.

Eviggyldig produkter

Hvis du har købt et eviggyldigt Adobe-produkt med en produktkode i Nordamerika, skal du bruge produktkoden til at påbegynde verifikationsprocessen på webstedet Eligibility Verification Service. Når du har indtastet produktkoden, bliver du bedt om at give nogle oplysninger om dig selv og dit køb. Du vil derefter blive bedt om at bevise, at du er lærer eller studerende. Du kan blive godkendt på en af følgende måder:

Når din berettigelse er blevet godkendt, vil Eligibility Verification Service sende en e-mail med bekræftelse, der indeholder dit produkts serienummer og vejledning til aktivering af softwaren.

Hvis du ikke opfylder kravene til berettigelse, vil du modtage en e-mail med besked om, at din berettigelse er blevet afvist.

Hvis du har købt et Adobe-produkt uden for Nordamerika, skal du se Ordreindfrielse af Adobe student- og lærerversion for oplysninger om serienumre, indløsningskoder og bekræftelse af berettigelse.

Hvis du har købt på Adobe.com:

 • I Nordamerika: Du kan forvente at modtage svar inden for to arbejdsdage, når beviset på berettigelse er modtaget. 
 • I andre regioner: Du kan forvente at modtage svar inden for én arbejdsdag, når beviset på berettigelse er modtaget. 

Hvis du gjorde dit køb direkte hos Adobe på telefon: Du kan forvente at modtage svar inden for én arbejdsdag, når beviset på berettigelse er modtaget.

Hvis du gjorde dit køb hos en forhandler i Nordamerika: Du kan forvente at modtage svar inden for én arbejdsdag, når beviset på berettigelse er modtaget.

TIP: Du kan tage programmet i brug, inden du modtager serienummeret, ved at installere programmet som en prøveversion. Du kan bruge serienummeret til at ændre programmet fra en prøveversion til en normal version senere.

I USA gemmer Adobe bekræftelsesinformation i et år for godkendte undervisere og seks måneder for godkendte studerende. I alle andre områder gemmer Adobe information i 90 dage. I denne periode er det unødvendigt at aflevere dokumentation igen for nye bestillinger.

Men efter de studerende er færdiguddannet fra uddannelsesinstitutionen, får de et år til samme pris som under uddannelsen. Efter dette år er overstået, opgraderes abonnementet til en højere ikke-uddannelses-pris. Studierabatten udløber, og opgraderingen finder sted på kontraktens fornyelsesdato efter rabatperioden er ovre.

Dimitterede studerende vil modtage en e-mail besked om den kommende prisforhøjelse 30 (tredive) dage før kontraktens fornyelsesdato. Yderligere oplysninger, se Udløb af rabat efter afslutning af uddannelse.

(Før november 2011 gemte Adobe ikke bekræftelsesinformation.)

Produktkoder for studerendes og underviseres licenser står på venstre af dvd-etiketten. Eksempler:

Produktkode

produktkode

produktkode

Adobe-logo

Log ind på din konto