Huomautus:

Tärkeää: Tämän asiakirjan sisältö ei ole oikeudellista neuvontaa eikä sen ole tarkoitus korvata oikeudellista neuvontaa. Pyydä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskevia neuvoja yrityksesi oikeudellisesta yksiköstä.

Mikä on GDPR?

Euroopan unionin uusi yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR tulee voimaan 25. toukokuuta 2018. Se vahvistaa tietosuojaa ja antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden valvoa henkilökohtaisia tietojaan.

Miten tai miksi se koskee Adobe Captivate Prime -asiakkaita?

Vaikka GDPR onEU:nasetus, sitä sovelletaan maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka keräävät tietoja käyttäjistä, jotka voivat asua Euroopan unionin alueella.  Arvioi Captivate Prime -asiakkaana, sovelletaanko GDPR-asetusta organisaatioosi.

Mikä on Adoben rooli Captivate Prime -tuotteen tarjoajana?

GDPR-asetuksen mukaan yritys, joka tarjoaa tuotteita tai palveluita Euroopan unionin asukkaille ja päättää, miten ja miksi käyttäjien tietoja kerätään, seurataan ja valvotaan, on rekisterinpitäjä. Jos suoritat Adobe Captivate Prime -asiakkaana joitakin näistä toiminnoista, sinua pidetään rekisterinpitäjänä.

Yritystä, joka käsittelee tietoja rekisterinpitäjien puolesta, kutsutaan henkilötietojen käsittelijäksi. Pilviperustaisen Adobe Captivate Prime -LMS-järjestelmän tarjoajana Adobe on henkilötietojen käsittelijä. Seuraavassa on lisätietoja EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta yritykseesi.

Miten Captivate Prime mahdollistaa GDPR-asetuksen noudattamisen?

Captivate Prime on luonut seuraavat työkalut ja prosessit, jotka auttavat yritystäsi GDPR-asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Jos halutaan varmistaa, että tuotteen ulkopuoliset prosessit vastaavat asetuksen vaatimuksia, ne on mahdollisesti arvioitava yrityksen compliance-tiimin kanssa.

Oikeus tulla unohdetuksi – yhteyden ottaminen rekisterinpitäjään: GDPR-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjät tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että joka käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan pysyvästi kaikki itseään koskevat henkilökohtaiset tiedot. Jos saat tällaisen pyynnön ja toteat sen oikeutetuksi, voit toteuttaa sen Captivate Primen käyttäjien poistamistoiminnolla. Tämän toiminnon avulla järjestelmänvalvoja voi käynnistää kaikkien tiettyyn henkilöön liittyvien tietojen lopullisen poistamisen kyseisen henkilön pyynnöstä. Kun toiminto suoritetaan, Captivate Prime poistaa heti tiedot tietokannastaan pysyvästi. Myös tietojen palauttamiseen tarkoitettujen varmuuskopioiden poistaminen tapahtuu automaattisesti.

Oikeus tulla unohdetuksi – yhteyden ottaminen henkilötietojen käsittelijään: Loppukäyttäjä voi ottaa itsenäisesti yhteyttä Adobeen henkilökohtaisten tietojensa poistamista varten. Tässä tapauksessa Captivate Prime tunnistaa automaattisesti tilit, joihin henkilökohtaiset tiedot liittyvät, ja Adobe ilmoittaa järjestelmänvalvojalle pyynnöstä välittömästi. Arvioituaan pyynnön kelpoisuuden järjestelmänvalvoja voi tarpeen mukaan toteuttaa sen käyttäjien poistamistoiminnolla.

Tiedonsaantioikeus: GDPR-asetus antaa loppukäyttäjälle oikeuden pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tallennetut tiedot. Tämän pyynnön tukemiseksi Captivate Prime antaa järjestelmänvalvojalle mahdollisuuden luoda oppijan tiedot sisältävän otteen, joka voidaan jakaa käyttäjän kanssa.

Sisäänrakennettu tietosuoja, tietojen salaus: Me suojaamme sekä siirrettävät että säilytettävät tiedot luokkansa parhaalla salaustekniikalla. Käytetty salausalgoritmi on SHA-256. Tämä varmistaa tallennettujen tietojen riittävän suojauksen, jotta ne eivät päädy vääriin käsiin. Tässä on tarkempia tietoja siitä, miten Captivate Prime -arkkitehtuuri on suunniteltu alusta alkaen yksityisyyttä ja tietoturvaa ajatellen. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö