Käyttöopas Peruuta

Captivate Primen yhteensopivuus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa

 1. Captivate Prime User Guide
 2. Introduction
  1. New features summary
  2. Release Notes
  3. System requirements | Adobe Captivate Prime
  4. Captivate Prime compliance to GDPR
  5. Accessibility in Captivate Prime
  6. Support for custom domain
 3. Get Started
  1. Getting started as Administrator
  2. Getting started as an Author
  3. Getting started as a Learner
  4. Getting started for Managers
  5. Getting started as an instructor in Captivate Prime
 4. Administrator
  1. User log in
  2. Add users and create user groups
  3. Add classroom locations
  4. Create course modules, instances, and learning programs
  5. Captivate Prime Content Catalog
  6. Content marketplace
  7. Reports
  8. Learning Paths
  9. Learning plans
  10. Manage Captivate Prime orders and billing
  11. Job Aids
  12. Certifications
  13. Catalogs
  14. Add users in bulk
  15. Peer accounts
  16. Create and modify skills and levels
  17. AI-based recommendation of courses
  18. Gamification
  19. Customize learner homepage
  20. Badges
  21. Color themes
  22. Learner transcripts
  23. Waitlist & attendance management
  24. Fluidic player
  25. Announcements
  26. Email templates
  27. Adobe Connect integration
  28. Settings
  29. Notifications
  30. iPad & Android tablet users
  31. Getting started as Administrator
  32. Purge users
  33. Tags
  34. Captivate Prime integration with Slack
  35. Captivate Prime Content Catalog
  36. Custom roles
  37. Catalog labels
  38. xAPI in Captivate Prime
  39. Monitoring and moderating Social Learning as an admin
  40. Enable full control of shared catalog
  41. Map skill with skill domains
 5. Integration Admin
  1. Migration manual
  2. Captivate Prime Connectors
  3. Integrate Captivate Prime with AEM
  4. Install Salesforce package in Captivate Prime
  5. Install Microsoft Teams connector
  6. Application developer manual
  7. Captivate Prime App for Salesforce
  8. Settings
  9. Manage custom roles via CSV files
 6. Authors
  1. User login
  2. Content library
  3. Creating, modify, and publish courses
  4. Catalogs
  5. Job Aids
  6. Adobe Connect integration
  7. Add learning objects in different locales
  8. User notifications
  9. Email templates
  10. How to choose course modules?
  11. Preview as learner
  12. Settings
  13. xAPI in Captivate Prime
 7. Instructor
  1. Modules
  2. Managing learners for your session
 8. Learner
  1. Log in
  2. Profile Settings
  3. Catalogs
  4. Courses
  5. Fluidic player
  6. Learning Programs
  7. Certifications
  8. Job Aids
  9. Badges
  10. Skills & Levels
  11. Gamification
  12. User notifications
  13. Announcements
  14. Waitlist & attendance management
  15. Captivate Prime app for Salesforce
  16. Adobe Connect integration
  17. Learner App for mobiles and tablets
  18. Social Learning in Captivate Prime
  19. Adobe Captivate Prime desktop application
  20. Learner home page
  21. Share to Social Learning
  22. System requirements | Adobe Captivate Prime desktop application
 9. Manager
  1. User log in
  2. Manager dashboard
  3. Reports
  4. Learning Objects
  5. User notifications
  6. Learner transcripts
  7. Settings
  8. iPad & Android tablet users
 10. Frequently Asked Questions
  1. Frequently Asked Questions for Administrators
  2. Frequently Asked Questions for Authors
  3. Frequently Asked Questions for Instructors
  4. Frequently Asked Questions for Managers
 11. Knowledge Base
  1. Unable to log in to Captivate Prime
  2. Learning Summary does not display current data
  3. Unable to upload a CSV
  4. Generate a HAR file
  5. L1 feedback auto popup does not appear
  6. Unable to view certain courses under catalog while creating a Certification
  7. Unable to view certain course under catalog while creating a Learning Program
  8. Issues in retiring a Learning Program
  9. Unable to assign a badge
  10. Session expires in Captivate Prime
  11. Unable to search a course
  12. Troubleshoot migration issues
  13. Troubleshoot Captivate Prime app issues
  14. Users get auto deleted in Captivate Prime
  15. Publishing issues in the EU domain
  16. Unable to register as external user
  17. Okta Active Directory integration with Adobe Captivate Prime
  18. Unable to view learners in a course
  19. Unable to view calendar
  20. Module is not marked complete after completing a course
  21. Unable to achieve a skill after completing a course
  22. Radio buttons are missing
  23. Unable to view file submissions in Captivate Prime
Huomautus:

Tärkeää: Tämän asiakirjan sisältö ei ole oikeudellista neuvontaa eikä sen ole tarkoitus korvata oikeudellista neuvontaa. Pyydä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta koskevia neuvoja yrityksesi oikeudellisesta yksiköstä.

Euroopan unionin uusi yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR tulee voimaan 25. toukokuuta 2018. Se vahvistaa tietosuojaa ja antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden valvoa henkilökohtaisia tietojaan.

Vaikka GDPR on EU:n asetus, sitä sovelletaan maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka keräävät tietoja käyttäjistä, jotka voivat asua Euroopan unionin alueella.  Arvioi Captivate Prime -asiakkaana, sovelletaanko GDPR-asetusta organisaatioosi.

GDPR-asetuksen mukaan yritys, joka tarjoaa tuotteita tai palveluita Euroopan unionin asukkaille ja päättää, miten ja miksi käyttäjien tietoja kerätään, seurataan ja valvotaan, on rekisterinpitäjä. Jos suoritat Adobe Captivate Prime -asiakkaana joitakin näistä toiminnoista, sinua pidetään rekisterinpitäjänä.

Yritystä, joka käsittelee tietoja rekisterinpitäjien puolesta, kutsutaan henkilötietojen käsittelijäksi. Pilviperustaisen Adobe Captivate Prime -LMS-järjestelmän tarjoajana Adobe on henkilötietojen käsittelijä. Seuraavassa on lisätietoja EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta yritykseesi.

Captivate Prime on luonut seuraavat työkalut ja prosessit, jotka auttavat yritystäsi GDPR-asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Jos halutaan varmistaa, että tuotteen ulkopuoliset prosessit vastaavat asetuksen vaatimuksia, ne on mahdollisesti arvioitava yrityksen compliance-tiimin kanssa.

Oikeus tulla unohdetuksi – yhteyden ottaminen rekisterinpitäjään: GDPR-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjät tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että joka käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan pysyvästi kaikki itseään koskevat henkilökohtaiset tiedot. Jos saat tällaisen pyynnön ja toteat sen oikeutetuksi, voit toteuttaa sen Captivate Primen käyttäjien poistamistoiminnolla. Tämän toiminnon avulla järjestelmänvalvoja voi käynnistää kaikkien tiettyyn henkilöön liittyvien tietojen lopullisen poistamisen kyseisen henkilön pyynnöstä. Kun toiminto suoritetaan, Captivate Prime poistaa heti tiedot tietokannastaan pysyvästi. Myös tietojen palauttamiseen tarkoitettujen varmuuskopioiden poistaminen tapahtuu automaattisesti.

Oikeus tulla unohdetuksi – yhteyden ottaminen henkilötietojen käsittelijään: Loppukäyttäjä voi ottaa itsenäisesti yhteyttä Adobeen henkilökohtaisten tietojensa poistamista varten. Tässä tapauksessa Captivate Prime tunnistaa automaattisesti tilit, joihin henkilökohtaiset tiedot liittyvät, ja Adobe ilmoittaa järjestelmänvalvojalle pyynnöstä välittömästi. Arvioituaan pyynnön kelpoisuuden järjestelmänvalvoja voi tarpeen mukaan toteuttaa sen käyttäjien poistamistoiminnolla.

Tiedonsaantioikeus: GDPR-asetus antaa loppukäyttäjälle oikeuden pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tallennetut tiedot. Tämän pyynnön tukemiseksi Captivate Prime antaa järjestelmänvalvojalle mahdollisuuden luoda oppijan tiedot sisältävän otteen, joka voidaan jakaa käyttäjän kanssa.

Sisäänrakennettu tietosuoja, tietojen salaus: Me suojaamme sekä siirrettävät että säilytettävät tiedot luokkansa parhaalla salaustekniikalla. Käytetty salausalgoritmi on SHA-256. Tämä varmistaa tallennettujen tietojen riittävän suojauksen, jotta ne eivät päädy vääriin käsiin. Tässä on tarkempia tietoja siitä, miten Captivate Prime -arkkitehtuuri on suunniteltu alusta alkaen yksityisyyttä ja tietoturvaa ajatellen. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi