Käyttöopas Peruuta

VIP-ohjelmaopas: Uusinnat

Lisenssien uusiminen on sujuva tapahtuma organisaation VIP-valvojille, jotka saavat ilmoituksen Admin Consolen kautta ja sähköpostilla, kun vuosipäivä lähestyy. Uusimisessa on paljon joustavuutta: voit vaihtaa tuotteita, tehdä osittaisia uusimisia ja muuttaa lisenssimäärää.

Lisenssien uusiminen

Kaikki VIP-ohjelman kautta hankitut lisenssit on uusittava vuosittain vuosipäivään mennessä, jotta organisaatio voi jatkaa tuotteiden käyttöä. Ota yhteys Adobeen tai jälleenmyyjään uusintatilauksen tekemiseksi. Kaikki lisenssit, joille ei ole tehty uusintatilausta, poistetaan.

Uusimiskausi

Uusintatilaukset voidaan tehdä 30 päivää ennen vuosipäivää ja viimeistään vuosipäivänä. Tänä aikana voit tehdä uusintatilauksia Adoben tai jälleenmyyjän kautta.

Uusintailmoitus

VIP-valvojat alkavat saada sähköposti-ilmoituksia Adobelta seuraavin aikavälein:

  • 30 päivää ennen vuosipäivää (aika ennen uusimista)
  • Vuosipäivänä (uusiminen myöhässä)
  • Jos ostotilausta ei ole käsitelty, asiakkaalle ilmoitetaan ennen ohjelmiston käyttöoikeuden poistamista.

Kaikkien lisenssien uusiminen

VIP-jäsenten, jotka haluavat uusia kaikki olemassa olevat lisenssit, on otettava yhteys Adobeen tai jälleenmyyjään tarjouksen saamiseksi organisaation kaikkien lisenssien uusimisesta. Admin Consolessa ei tarvitse tehdä muuta.

Kun VIP-valvoja kirjautuu Admin Consoleen, esiin tulee hälytys, joka ilmoittaa lähestyvästä vuosipäivästä ja ehdottaa yhteydenottoa Adobeen tai jälleenmyyjään uusintatilauksen tekemiseksi.

Tuotteiden vaihto vuosipäivänä

Jos haluat vaihtaa tuotteita vuosipäivänä, vaihto voidaan suorittaa, kun tehdään uusintatilaus Adobelle tai jälleenmyyjälle. Kun Adobe on käsitellyt tilauksen, sinun on toimittava seuraavasti:

  1. Määritä Admin Consolessa, minkä nykyisten tuotteiden käyttäjän käyttöoikeudet haluat poistaa.
  2. Määritä kaikkien lisättyjen uusien tuotteiden lisenssit Admin Consolessa.

Osittainen uusinta

Jos haluat uusia vain osan lisensseistä uusimisjakson aikana, sinun on otettava yhteys Adobeen tai jälleenmyyjään tilauksen tekemiseksi. VIP-valvojan on valittava poistettavat lisenssit Admin Consolessa 30 päivän kuluessa vuosipäivästä. Jos et valitse, mitä lisenssejä poistetaan, Adobe uusii lisenssit automaattisesti seuraavan perusteella:

  • lisenssit, joita ei ole koskaan määritetty
  • viimeksi määritetyt lisenssit.

Lisenssien vanheneminen

Lisenssejä, joita ei ole uusittu vuosipäivään mennessä, pidetään vanhentuneina, ja ne poistetaan tililtä.

Lisenssien uudelleenaktivointi sen jälkeen, kun ne on poistettu Admin Consolesta, edellyttää uuden tilauksen tekemistä. VIP-valvoja määrittää sen jälkeen lisenssin uudelleen loppukäyttäjälle, jonka on sitten synkronoitava uudelleen tallennustila Adobe.com-sivustosta.

Lisenssien poistaminen

Jos et ei uusi lisenssejä, Adobe poistaa lisenssit 31 päivää eräpäivän jälkeen automaattisesti seuraavassa järjestyksessä, kunnes asianmukainen lisenssien määrä on saavutettu:

  • lisenssit, joita ei ole koskaan määritetty
  • viimeksi määritetyt lisenssit.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa