Kappale- ja merkkityylit

Tietoja merkki- ja kappaletyyleistä

Merkkityyli on kokoelma merkkien muotoilumääritteitä, jotka voidaan lisätä tekstiin kerralla. Kappaletyyli koostuu merkkien ja kappaleiden muotoiluun käytettävistä määritteistä, ja sitä voidaan käyttää valitussa kappaleessa tai valituissa kappaleissa. Kappaletyylit ja merkkityylit ovat omissa paneeleissaan. Kappale- ja merkkityylejä kutsutaan toisinaan tekstityyleiksi.

Kun tyylin muotoilua muutetaan, kaikki samalla tyylillä muotoillut tekstit muuttuvat uutta tyyliä vastaaviksi.

Voit luoda, muokata ja poistaa tyylejä erillisistä Adobe InCopy -julkaisuista tai Adobe InDesign -julkaisuun linkitetystä InCopy-sisällöstä. Kun sisältö päivitetään InDesignissa, uudet tyylit lisätään InDesign-julkaisuun, mutta InDesign-tyyli korvaa InCopyssa tehdyt tyylin muutokset. Linkitetyn sisällön tyylejä on tavallisesti parasta hallita InDesignissa.

Voit katsella kappaletyylien tekemistä käsittelevän videon osoitteessa www.adobe.com/go/lrvid4277_id_fi. Voit katsoa tekstityylejä käsittelevän videon osoitteessa www.adobe.com/go/vid0076_fi.

Thomas Silkjaer on tehnyt esimerkkejä tyyleistä. Ne löytyvät osoitteesta Ilmaisia InDesign-tyylimalleja.

[Peruskappale]-tyylit

Jokainen uusi julkaisu sisältää normaalisti [Peruskappale]-tyylin, jota käytetään kirjoitetussa tekstissä. Tyyliä voi muokata, mutta sitä ei voi poistaa tai nimetä uudelleen. Voit poistaa tai nimetä uudelleen itse luomasi tyylit. Voit myös valita jonkin muun tekstissä käytettävän oletustyylin.

Merkkityylin määritteet

Kappaletyyleistä poiketen merkkityylit eivät sisällä kaikkia valitun tekstin muotoilumääritteitä. Kun luot merkkityylin, InDesign sisällyttää siihen vain ne määritteet, jotka ovat erilaiset kuin valitun tekstin muotoilussa. Voit siis luoda merkkityylin, joka tekstiin liittämisen jälkeen muuttaa vain osaa määritteistä, esimerkiksi kirjasinperhettä ja -kokoa, ja jättää kaikki muut merkkimääritteet ennalleen. Jos haluat sisällyttää tyyliin muita määritteitä, lisää ne tyyliä muokatessasi.

Seuraava tyyli

Voit lisätä tyylit automaattisesti samalla, kun kirjoitat tekstiä. Jos julkaisusi esimerkiksi edellyttää, että otsikkotyyliä otsikko 1 seuraa tyyli leipäteksti, voit määrittää otsikko 1 -tyylin Seuraava tyyli -asetukseksi leipäteksti. Kun olet kirjoittanut kappaleen otsikko 1 -tyylillä, Enter- tai Return-näppäimen painaminen aloittaa uuden kappaleen leipäteksti-tyylillä.

Jos käytät pikavalikkoa liittäessäsi tyyliä vähintään kahteen kappaleeseen, voit aiheuttaa sen, että ensimmäinen kappale käyttää ylätyyliä ja muut kappaleet Seuraava tyyli -asetusta. (Lisätietoja: Tyylien käyttäminen.)

Voit käyttää Seuraava tyyli -toimintoa valitsemalla tyylin Seuraava tyyli -valikosta, kun luot tai muokkaat tyyliä.

Jeff Witchel on tehnyt opetusvideon Seuraava tyyli -ominaisuudesta. Se on osoitteessa Seuraava tyyli -ominaisuuden käyttäminen.

Tyylipaneelien yleiskuvaus

Käytä Merkkityylit-paneelia, kun luot ja nimeät merkkityylejä ja liität niitä kappaleen tekstiin. Käytä Kappaletyylit-paneelia, kun luot ja nimeät kappaletyylejä ja liität niitä kokonaisiin kappaleisiin. Tyylit tallentuvat julkaisun mukana ja näkyvät paneelissa aina, kun kyseinen julkaisu avataan.

Kun tekstiä valitaan tai kohdistin sijoitetaan, tekstissä käytetty tyyli näkyy korostettuna jommassakummassa tyylipaneelissa, ellei se ole supistetussa tyyliryhmässä. Jos valitaan tekstialue, jossa käytetään useita tyylejä, mikään tyyli ei näy korostettuna tyylipaneelissa. Jos valitset tekstialueen, jossa on käytetty useita tyylejä, tyylipaneelissa näkyy merkintä (Sekoitettu).

Kappaletyylit-paneelin avaaminen

 1. Jos haluat tuoda Kappaletyylit-paneelin esiin, valitse Teksti > Kappaletyylit tai napsauta Kappaletyylit-välilehteä, joka on normaalisti sovellusikkunan oikeassa reunassa.

Merkkityylit-paneelin avaaminen

 1. Valitse Teksti > Merkkityylit tai napsauta Merkkityylit-välilehteä, joka on normaalisti sovellusikkunan oikeassa reunassa.

Kappale- ja merkkityylien lisääminen

Jos haluamiasi tyylejä on käytetty jossakin toisessa InCopyn, InDesignin tai tekstinkäsittelyohjelman julkaisussa, voit tuoda ne nykyiseen julkaisuun. Jos käsittelet erillistä juttua, voit määrittää merkki- ja kappaletyylejä InCopyssa.

Kappale- ja merkkityylien määrittäminen

 1. Jos haluat käyttää uuden tyylin pohjana jonkin valmiin tekstin muotoilua, valitse teksti tai sijoita kohdistin tekstiin.

  Jos tyylipaneelista on valittu ryhmä, uudesta tyylistä tulee ryhmän osa.

 2. Valitse Kappaletyylit-paneelivalikosta Uusi kappaletyyli tai Merkkityylit-paneelivalikosta Uusi merkkityyli.
 3. Kirjoita Tyylin nimi -ruutuun uuden tyylin nimi.
 4. Valitse Perustuu-kohdassa tyyli, johon nykyinen tyyli perustuu.
  Huomautus:

  Perustuu-asetus antaa mahdollisuuden ketjuttaa tyylejä, jotta yhden tyylin muutokset siirtyvät muihin kyseiseen tyyliin perustuviin tyyleihin. Normaalisti uusien tyylien perustana on kappaletyylien kohdalla [Ei kappaletyyliä] tai merkkityylien kohdalla [Ei mitään] tai minkä tahansa valitun tekstin tyyli.

 5. Määritä Seuraava tyyli -kohdassa (vain Kappaletyylit-paneeli), mitä tyyliä käytetään nykyisen tyylin jälkeen, kun Enter- tai Return-näppäintä painetaan.
 6. Jos haluat lisätä pikanäppäimen, sijoita kohdistin Pikanäppäin-ruutuun ja varmista, että Num Lock on käytössä. Pidä haluamaasi vaihto-, Alt- ja Ctrl-näppäinten (Windows) tai optio-, vaihto- ja komentonäppäinten (Mac OS) yhdistelmää painettuna ja paina numeronäppäimistön numeronäppäintä. Tyylien pikanäppäimiksi voidaan määrittää vain numeronäppäimistön numeronäppäimiä (ei kirjaimia tai muita numeronäppäimiä). Jos näppäimistössäsi ei ole Num Lock -näppäintä, et voi lisätä tyyleihin pikanäppäimiä.
 7. Jos haluat käyttää uutta tyyliä valitussa tekstissä, valitse Käytä tyyliä valinnassa.
 8. Valitse vasemmasta reunasta haluamasi luokka (esimerkiksi Perusmerkkimuotoilut) ja määritä tyyliin lisättävät muotoilumääritteet.
  Huomautus:

  Kun määrität Tyyliasetukset-valintaikkunassa merkkivärin, voit luoda uuden värin kaksoisnapsauttamalla Täyttö- tai Viiva-ruutua.

 9. Jos kyseessä on merkkityyli, määrittämättä jätetyillä määritteillä ei ole merkitystä. Kun tyyliä käytetään, kappaletyylin mukainen tekstin muotoilu säilyy kyseisen määritteen osalta. Määriteasetuksen poistaminen merkkityylistä:
  • Valitse asetuksen valikosta (Ohita).

  • Poista asetuksen teksti tekstiruudusta.

  • Napsauta valintaruutua niin monta kertaa, että siihen tulee pieni neliö (Windows) tai viiva (-) (Mac OS).

  • Jos kyseessä on merkin väri, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauta väriruutua.

 10. Kun valinnut kaikki muotoilumääritteet, napsauta OK-painiketta.

Luodut tyylit näkyvät vain nykyisessä julkaisussa. Jos mikään julkaisu ei ole avoinna, luomasi tyylit näkyvät kaikissa uusissa julkaisuissa.

Kappale- tai merkkityylin perustuminen toiseen tyyliin

Monissa julkaisumuotoiluissa on hierarkkinen samoja määritteitä sisältävien tyylien rakenne. Usein otsikoissa ja alaotsikoissa käytetään samaa kirjasinta. Voit ketjuttaa samankaltaisia tyylejä luomalla perus- eli ylätyylejä. Kun muokkaat ylätyyliä, myös alityylit muuttuvat. Sitten voit muokata alityylejä, jotta ne erottuvat ylätyylistä.

Huomautus:

Jos haluat luoda tyylin, joka on melkein samanlainen kuin jokin toinen tyyli mutta jota ei ole ketjutettu siihen, käytä Monista tyyli -komentoa ja muokkaa kopiota.

 1. Luo uusi tyyli.
 2. Valitse ylätyyli Uusi kappaletyyli- tai Uusi merkkityyli -valintaikkunan Perustuu-valikosta. Uutta tyyliä kutsutaan alityyliksi.

  Normaalisti uusien tyylien perustana on [Ei kappaletyyliä] tai [Ei mitään] tai minkä tahansa valitun tekstin tyyli.

 3. Määritä muotoilu, jotta uusi tyyli erottuu sen perustana olleesta tyylistä. Voit esimerkiksi haluta tehdä alaotsikon kirjasimesta pienemmän kuin otsikon ylätyylissä käytetystä kirjasimesta.
Huomautus:

Jos teet muutoksia alityylin muotoiluun ja haluatkin aloittaa alusta, napsauta Palauta perusta -painiketta. Tämä palauttaa alityylin muotoilun identtiseksi sen perustana olleen tyylin kanssa. Sitten voit määrittää uuden muotoilun. Jos taas muutat alityylin Perustuu-tyyliä, alityylin määritys päivittyy vastaamaan uutta ylätyyliä.

Tyylien tuominen muista julkaisuista

Voit tuoda aktiiviseen julkaisuun kappale- ja merkkityylejä toisesta InDesign-julkaisusta (kaikki versiot). Voit määrittää, mitkä tyylit ladataan ja mitä tapahtuu, jos ladatulla tyylillä on sama nimi kuin jollakin nykyisen julkaisun tyylillä. Voit tuoda tyylejä myös InCopy-julkaisusta.

Voit tuoda kappale- ja merkkityylejä InDesign- tai InCopy-julkaisusta erilliseen InCopy-julkaisuun tai InDesigniin linkitettyyn InCopy-sisältöön. Voit määrittää, mitkä tyylit ladataan ja mitä tapahtuu, jos ladatulla tyylillä on sama nimi kuin jollakin nykyisen julkaisun tyylillä.

Huomautus:

Jos tuot tyylejä linkitettyyn sisältöön, uudet tyylit lisätään InDesign-julkaisuun, kun sisältö päivitetään. Samalla InDesign-tyyli korvaa sisällössä mahdollisesti olevan toisen samannimisen tyylin.

 1. Tee Merkkityyli- tai Kappaletyylit-paneelissa jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Tyylit-paneelivalikosta Lataa merkkityylit tai Lataa kappaletyylit.

  • Lataa sekä merkki- että kappaletyylit valitsemalla Tyylit-paneelivalikosta Lataa kaikki tyylit.

 2. Kaksoisnapsauta sitä InDesign-julkaisua, jossa tuotavat tyylit ovat.
 3. Varmista Lataa tyylit -valintaikkunasta, että haluamiesi tyylien vieressä on valintamerkki. Jos jollakin olemassa olevista tyyleistä on sama nimi kuin tuodulla tyylillä, valitse ensin jokin seuraavista Ristiriita nykyisen tyylin kanssa -kohdan asetuksista ja napauta sitten OK-painiketta:

  Käytä tuotavan tyylin määritystä

  Korvaa nykyisen tyylin ladatulla tyylillä ja käyttää uusia määritteitä kaikissa nykyisen julkaisun teksteissä, joissa aikaisemmin käytettiin vanhaa tyyliä. Voit vertailla tyylejä keskenään, sillä tuotavien ja nykyisten tyylien määritykset näkyvät Lataa tyylit -valintaikkunan alareunassa.

  Nimeä uudelleen automaattisesti

  Nimeää ladatun tyylin uudelleen. Jos molemmissa julkaisuissa on esimerkiksi Alaotsikko-tyyli, ladatulle tyylille annetaan nykyisessä julkaisussa nimi "Alaotsikko kopio".

Tyylien osoittaminen vientinimiöihin | CC, CS6, CS5.5

Johdanto vientinimiöihin

Vientinimiöinnin avulla voit määrittää, miten InDesign-tyylien avulla luotu teksti merkitään HTML-, EPUB- tai nimiöidyssä PDF-tulosteessa.

Voit määrittää myös vietyyn sisältöön lisättävät CSS-luokkien nimet. EPUB/HTML-viennissä CSS-luokkien avulla voidaan erottaa lievät tyylimuunnokset toisistaan. Luokkien nimiä ei tarvitse antaa, sillä InDesign luo nimet automaattisesti tyylin nimen perusteella.

Et voi esikatsella vientinimiöintiä InDesign-asettelussa, koska se vaikuttaa ainoastaan vietävään EPUB-, HTML- tai PDF-tiedostoon.

Muokkaa kaikkia vientinimiöitä -toiminnolla voit kätevästi tarkastella ja muokata tyyliosoituksia yhdessä valintaikkunassa.

Tyylinimiöosoituksen määrittäminen

 1. Avaa osoitettavan tyylin kappaleen, merkin tai objektin Tyyliasetukset-valintaikkuna.
 2. Valitse vasemmalla olevasta paneelista Vientinimiöinti ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse osoitettava nimiö EPUB- ja HTML-tulostetta varten.

  • Määritä osoitettava luokka EPUB- ja HTML-tulostetta varten. Luokkien nimien avulla luodaan tyylimääritelmät oletusnimiöitä varten.

  • Jos haluat sisällyttää tyylin CSS:ään, valitse Käytä CSS:ssä -valintaruutu. Jos valintaruutua ei valita, CSS-luokkaa ei luoda kyseiselle tyylille. Jos käytössä on vähintään kaksi tyyliä, joille on määritetty sama luokka, InDesign näyttää viennin aikana virhe- tai varoitussanoman. Tämä asetus on käytettävissä vain InDesign CC:ssä.

  • Valitse osoitettava nimiö PDF-tulostetta varten. Tämä asetus on käytettävissä vain kappaletyylejä varten.

Muokkaa kaikkia vientinimiöitä

Voit tarkastella ja muokata kaikkia vientinimiöitä yhdessä ikkunassa.

 1. Valitse Kappaletyylit-, Merkkityylit- tai Objektin tyylit -paneelivalikosta Muokkaa kaikkia vientinimiöitä.
 2. Valitse EPUB ja HTML tai PDF.
 3. Valitse tyyliä vastaava nimiö. Se muunnetaan luetteloon. Valitse uusi arvo.

Word-tyylien muuntaminen InDesign-tyyleiksi

Kun Microsoft Word -tiedostoa tuodaan InDesigniin tai InCopyyn, kukin Wordissa käytetty tyyli voidaan osoittaa vastaavaksi InDesignin tai InCopyn tyyliksi. Tällä tavoin määritetään, mitä tyylejä InCopy käyttää tuodun tekstin muotoilussa. Jokaisen tuodun Word-tyylin vieressä näkyy levykuvake , kunnes tyyliä muokataan InDesignissa tai InCopyssa.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat lisätä Word-tiedoston InDesignissa tai InCopyssa olevaan tekstiin, valitse Tiedosto > Sijoita. Valitse Näytä tuontiasetukset ja kaksoisnapsauta Word-tiedostoa.

  • Jos haluat avata Word-tiedoston erillisenä InCopy-julkaisuna, käynnistä InCopy, valitse Tiedosto > Avaa ja kaksoisnapsauta sitten Word-tiedostoa.

 2. Valitse Säilytä tyylit ja muotoilu tekstistä ja taulukoista -asetus.
 3. Valitse Mukautetun tyylin tuonti ja napsauta Tyylin osoittaminen -painiketta.
 4. Valitse Tyylin osoittaminen -valintaikkunasta Word-tyyli ja InCopy-tyylin alaisesta valikosta jokin asetus. Voit valita seuraavia asetuksia:
  • Jos tyylien nimien välillä ei ole ristiriitaa, valitse Uusi kappaletyyli, Uusi merkkityyli tai jokin InCopy-tyyleistä.

  • Jos tyylien nimien välillä on ristiriita, valitse Määritä InCopy-tyyli uudelleen ja muotoile tuotu teksti Word-tyylillä. Valitse InCopy-tyyli, jos haluat muotoilla tuotua tyyliä käyttävän tekstin InCopy-tyylillä. Valitse Automaattinen uudelleen nimeäminen, jos haluat vaihtaa Word-tyylin nimen.

 5. Sulje Tyylin osoittaminen -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta ja tuo tiedosto napsauttamalla OK-painiketta uudelleen.

Tyylien käyttäminen

Oletuksen mukaan kappaletyylin käyttäminen ei poista nykyisiä merkkimuotoiluja tai -tyylejä, joita on käytetty osassa kappaletta. Voit kuitenkin halutessasi poistaa muotoilut käyttäessäsi tyylejä. Plusmerkki (+) valitun kappaletyylin vieressä Tyylit-paneelissa ilmaisee, että valitussa tekstissä käytetään merkki- tai kappaletyyliä sekä lisämuotoiluja, jotka eivät kuulu valittuun tyyliin. Tällaista lisämuotoilua kutsutaan ohitukseksi tai paikalliseksi muotoiluksi.

Merkkityylit poistavat tai palauttavat nykyisen tekstin merkkimääritteet, jos ne ovat tyylin määrittämiä.

Merkkityylin käyttäminen

 1. Valitse merkit, joissa haluat käyttää tyyliä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta Merkkityylit-paneelissa näkyvää merkkityylin nimeä.

  • Valitse Ohjauspaneelin avattavasta luettelosta merkkityylin nimi.

  • Paina tyylille määrittämääsi pikanäppäintä. (Varmista, että Num Lock on käytössä.)

Kappaletyylin käyttäminen

 1. Napsauta kappaleen sisäpuolta tai valitse kaikki kappaleet tai kappaleen osat, joissa haluat käyttää tyyliä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta Kappaletyylit-paneelissa näkyvää kappaletyylin nimeä.

  • Valitse Ohjauspaneelin valikosta kappaletyylin nimi.

  • Paina tyylille määrittämääsi pikanäppäintä. (Varmista, että Num Lock on käytössä.)

 3. Jos tekstiin jää virheellisiä muotoiluja, valitse Kappaletyylit-paneelista Poista ohitukset.

Peräkkäisten tyylien käyttäminen useissa kappaleissa

Seuraava tyyli -asetus määrittää, mikä tyyli otetaan käyttöön sen jälkeen, kun on valittu jokin tyyli tyyliä ja painettu Enter- tai Return-näppäintä. Lisäksi voi määrittää erilaisia tyylejä kerralla useille kappaleille.

Oletetaan esimerkiksi, että käytettävissä on kolme tyyliä sanomalehtipalstan muotoiluun (Otsikko, Tekijän nimi ja Leipäteksti). Otsikko-tyyli käyttää seuraavana tyylinä Tekijän nimi -tyyliä, Tekijän nimi -tyyli Leipäteksti-tyyliä ja Leipäteksti-tyyli [Sama tyyli] -asetusta. Jos valitaan koko artikkeli (otsikko, tekijän nimirivi ja kaikki kappaleet) ja sitten valitaan Otsikko-tyyli pikavalikon erityisellä Seuraava tyyli -komennolla, artikkelin ensimmäinen kappale muotoillaan Otsikko-tyylillä, toinen kappale Tekijän nimi -tyylillä ja kaikki muut kappaleet Leipäteksti-tyylillä.

Before and after applying a style with Next Style.

 1. Valitse kappaleet, joissa haluat käyttää tyylejä.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) Kappaletyylit-paneelissa näkyvää ylätyyliä ja valitse sitten Käytä [Tyylin nimi] ja Seuraava tyyli.

Jos tekstissä on muotoiluohituksia tai merkkityylejä, voit pikavalikon avulla poistaa toisen tai molemmat niistä.

Merkki- ja kappaletyylien muokkaaminen

Yksi tyylien käyttämisen eduista on se, että tyylin määritystä muutettaessa kaikki kyseisellä tyylillä muotoillut tekstit muuttuvat uuden tyylimäärityksen mukaisiksi.

Huomautus:

jos muotoilet InDesign-julkaisuun linkitetyn sisällön tyylejä, muutokset korvautuvat linkitettyä sisältöä päivitettäessä.

Tyyliä muokkaaminen valintaikkunan avulla

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos et halua käyttää tyyliä valitussa tekstissä, napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) Tyylit-paneelissa näkyvää tyylin nimeä ja valitse sitten Muokkaa[tyylin nimi].

  • Kaksoisnapsauta tyylin nimeä Tyylit-paneelissa tai valitse ensin tyyli ja sitten Tyylit-paneelin valikosta Tyyliasetukset. Tyyliä sovelletaan mihin tahansa valittuun tekstiin tai tekstikehykseen. Jos tekstiä tai tekstikehystä ei ole valittu, tyyli määritetään oletustyyliksi, jota käytetään kaikissa uusiin kehyksiin kirjoitettavissa teksteissä.

 2. Muuta valintaikkunan asetuksia ja napsauta sitten OK-painiketta.

Tyylin määrittäminen uudelleen valittua tekstiä vastaavaksi

Kun olet käyttänyt tyyliä, voit ohittaa minkä tahansa sen asetuksista. Jos pidät tekemistäsi muutoksista, voit määrittää tyylin uudelleen niin, että se vastaa muutetun tekstin muotoilua.

Huomautus:

jos määrität uudelleen InDesign-julkaisuun linkitetyn InCopy-sisällön tyylejä, muutokset korvautuvat linkitettyä sisältöä päivitettäessä.

 1. Valitse tekstityökalulla  sillä tyylillä muotoiltu teksti, jonka haluat määrittää uudelleen.
 2. Tee haluamasi muutokset kappale- ja merkkimääritteisiin.
 3. Valitse Tyylit-paneelivalikosta Määritä tyyli uudelleen.

Merkki- tai kappaletyylien poistaminen

Kun poistat tyylin, voit valita sen tilalle toisen tyylin ja valita, säilytetäänkö muotoilu. Kun poistat tyyliryhmän, kaikki sen sisältämät tyylit katoavat. Ohjelma kehottaa korvaamaan ryhmän kaikki tyylit yksitellen.

 1. Valitse Tyylit-paneelista tyylin nimi.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse paneelivalikosta Poista tyyli tai napsauta paneelin alaosassa olevaa Poista-kuvaketta .

  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) tyyliä ja valitse Poista tyyli. Tästä menetelmästä on hyötyä varsinkin silloin, kun tyyli halutaan poistaa käyttämättä sitä tekstissä.

 3. Valitse korvaava tyyli Poista kappaletyyli -valintaikkunasta.

  Jos korvaat kappaletyylin vaihtoehdolla [Ei kappaletyyliä] tai merkkityylin vaihtoehdolla [Ei mitään], valitse Säilytä muotoilu -asetus säilyttääksesi tekstin muotoilun. Teksti säilyttää muotoilunsa mutta ei ole enää liitetty tyyliin.

 4. Valitse OK.
Huomautus:

Jos haluat poistaa kaikki käyttämättömät tyylit, valitse Tyylit-paneelivalikosta Valitse kaikki käyttämättömät ja napsauta sitten Poista-kuvaketta. Kun poistat käyttämättömän tyylin, ohjelma ei kehota korvaamaan sitä.

Merkki- ja kappaletyylien ohittaminen

Kun lisäät kappaletyylin tekstiin, merkkityylit ja muut aikaisemmat muotoilut jätetään ennalleen. Voit ohittaa minkä tahansa tyylin asetuksista määrittämällä muotoilun, joka ei kuulu tyyliin. Kun tekstissä käytetään tyylin lisäksi muotoilua, joka ei ole osa tyyliä, kyseessä on ohitus tai paikallinen muotoilu Kun valitaan teksti, jossa on ohitus, tyylin nimen viereen tulee plusmerkki (+). Merkkityylien kohdalla ohitus näkyy vain, jos käytetty määrite on osa tyyliä. Jos merkkityyli esimerkiksi muuttaa vain tekstin väriä, tekstin kirjasinkoon muuttaminen ei näy ohituksena.

Merkkityylit ja muotoiluohitukset voidaan poistaa lisättäessä tyyli tekstiin. Ohitukset voidaan poistaa myös kappaleesta, johon tyyli on lisätty.

Huomautus:

Jos tyylin vieressä on plusmerkki (+), ohitusmääritteet saadaan näkyviin pitämällä hiiren osoitinta tyylin päällä.

Ohitusten säilyttäminen tai poistaminen kappaletyylejä käytettäessä

 • Kun haluat käyttää kappaletyyliä ja säilyttää merkkityylit mutta poistaa ohitukset, pidä Alt-napsauta (Windows) tai optio-osoita (Mac OS) tyylin nimeä Kappaletyylit-paneelissa.
 • Kun haluat käyttää kappaletyyliä ja poistaa merkkityylit ja ohitukset, pidä Alt+vaihto-napsauta (Windows) tai optio+vaihto-osoita (Mac OS) tyylin nimeä Kappaletyylit-paneelissa.
Huomautus:

Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) Kappaletyylit-paneelissa näkyvää tyyliä ja valitse asetus pikavalikosta. Sitten voit poistaa ohitukset, merkkityylit tai molemmat tyylit lisäämisen yhteydessä.

Merkki- ja kappaletyylien ohitusten korostaminen

Jos haluat tunnistaa kaikki dokumentissa olevat kappale- ja merkkityylien ohitukset, toimi seuraavasti:

 1. Avaa kappale- tai merkkityylipaneeli.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Napsauta Tyylin ohituksen korostus -kuvaketta .
  • Valitse paneelivalikosta Vaihda tyylin ohituksen korostusta.

Tyylin ohituksen korostus korostaa kaikki dokumentissa olevat kappale- ja merkkityylien ohitukset.

Huomautus:

Voit liittää Vaihda tyylin ohituksen korostusta ‑toimintoon pikanäppäimen sen käytön helpottamiseksi. Lisätietoja on artikkelissa Pikanäppäinyhdistelmien käyttö.

Kappaletyylin ohitusten poistaminen

 1. Valitse ohituksia sisältävä teksti. Voit valita myös useita kappaleita, joissa on eri tyylejä.
 2. Tee Kappaletyylit-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Poista kappaleen ja merkkien muotoilu napsauttamalla Poista ohitukset -kuvaketta  tai valitsemalla Kappaletyylit-paneelista Poista ohitukset.

  • Poista merkkien ohitukset mutta säilytä kappalemuotoilun Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai komento-osoittamalla (Mac OS) Poista ohitukset -kuvaketta.

  • Poista kappaletason ohitukset mutta säilytä merkkitason ohitukset vaihto+Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai vaihto+komento-osoittamalla (Mac OS) Kappaletyylit-paneelissa näkyvää Poista ohitukset -kuvaketta.

  Huomautus:

  Kun poistat ohituksia, kappaletason ohitukset poistetaan koko kappaleesta, vaikka vain osa kappaleesta olisi valittu. Merkkitason ohitukset poistetaan vain valinnasta.

  Ohitusten poistaminen ei poista merkkityylien muotoilua. Jos haluat poistaa merkkityylin muotoilun, valitse merkkityylin sisältävä teksti ja napsauta sitten Merkkityylit-paneelissa [Ei mikään].

Kun katkaiset tekstin ja sen tyylin välisen linkin, tekstin nykyinen muotoilu säilyy. Myöhemmin tyyliin tehtävät muutokset eivät kuitenkaan näy tekstissä, joka on erotettu tyylistä.

 1. Valitse teksti, johon merkityn tyylin linkin haluat katkaista.
 2. Valitse Tyylit-paneelivalikosta Katkaise linkki tyyliin.

Jos tekstiä ei ole valittu ja valitset Katkaise linkki tyyliin -toiminnon, ohjelma muotoilee seuraavaksi kirjoittamasi tekstin valitun tyylin mukaisesti, mutta ei määritä sille tyyliä.

Tyylin luettelomerkkien ja numeroinnin muuntaminen tekstiksi

Voit luoda tyylin, joka lisää kappaleisiin luettelomerkkejä tai numeroinnin. Luettelomerkit ja numerot eivät ehkä säily, jos teksti kopioidaan tai viedään toiseen sovellukseen. Vältät tämän ongelman muuntamalla tyylin luettelomerkit tai numeroinnin tekstiksi.

Huomautus:

jos muunnat InDesign-sivuasetteluun linkitetyn InCopy-jutun tyyliin kuuluvat luettelomerkit, muutos ehkä ohitetaan, kun sisältö päivitetään InDesignissa.

 1. Valitse Kappaletyylit-paneelista tyyli, joka sisältää luettelomerkit ja numeroinnin.
 2. Valitse Kappaletyylit-paneelivalikosta Muunna "[tyyli]" luettelomerkit ja numerointi tekstiksi.

Jos muunnat luettelomerkit ja numeroinnin tekstiksi tyylissä, johon jokin toinen tyyli perustuu (ylätyylissä), myös alityylin luettelomerkit ja numerointi muunnetaan tekstiksi.

Kun olet muuntanut numeroinnin tekstiksi, numerot on ehkä päivitettävä manuaalisesti tekstin muokkaamisen jälkeen.

Merkki- ja kappaletyylien etsiminen ja korvaaminen

Käytä Etsi/Muuta-valintaikkunaa, kun haluat löytää tietyn tyylin esiintymät ja korvata ne toisella.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Valitse Etsi-kohdassa Julkaisu, jos haluat vaihtaa tyylin koko julkaisussa.
 3. Jätä Etsittävä- ja Korvaava-asetukset tyhjiksi. Jos Etsi muotoilu- tai Muuta muotoilu -kentät eivät näy valintaikkunan alaosassa, napsauta Lisää asetuksia -vaihtoehtoa.
 4. Avaa Etsi muotoiluasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Etsi muotoilu -kenttää. Valitse Tyyliasetukset-kohdasta etsittävä merkki- tai kappaletyyli ja napsauta sitten OK-painiketta.
 5. Avaa Muuta muotoiluasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Muuta muotoilu -kenttää. Valitse Tyyliasetukset-kohdasta korvaava merkki- tai kappaletyyli ja napsauta sitten OK-painiketta.
 6. Napsauta Etsi-painiketta ja korvaa tyyli napsauttamalla Vaihda-, Muuta/Etsi- tai Muuta kaikki -painiketta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?