Kirjasinten käyttö InCopyssa

Tärkeä muistutus:

Adobe poistaa Type 1 -kirjasinten tuen tammikuussa 2023. Lisätietoja saat tyypin 1 Postscript-kirjasimien tuen lopettamista käsittelevästä tukiartikkelista.

Tietoja kirjasimista

Kirjasin on täydellinen merkkisarja, jonka jokaisella kirjaimella, numerolla ja symbolilla on sama paksuus, leveys ja tyyli. Esimerkki: lihavoitu, 10 pisteen Adobe Garamond.

Kirjasintyypit (eli kirjasinlaji- tai fonttiperheet), kuten Adobe Garamond, ovat kirjasinkokoelmia, joilla on samanlainen ulkoasu ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Tekstityyli on kirjasinperheen yhden kirjasimen muunnelma. Yleensä Roman tai Normaali (nimi vaihtelee kirjasinperheen mukaan) on niin sanottu peruskirjasin, jolla voi olla useita eri tyylejä, kuten normaali, lihavoitu, puolilihavoitu ja lihavoitu kursivoitu.

Kirjasintyypit

Voit katsella kirjasinmalleja käyttämällä kirjasinperhe- ja kirjasintyylivalikkoja, joita on Merkki-paneelissa ja muissa sen sovelluksen osissa, josta valitset kirjasimet. Erilaiset kirjasimet on merkitty seuraavilla kuvakkeilla:

 

 • OpenType 
 • OpenType SVG 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Yhdistelmä 

Voit poistaa esikatselun käytöstä tai muuttaa kirjasinten nimien pistekokoa tekstin oletusarvojen avulla.

 

Kirjasinten asennus

Lisätietoja kaikissa sovelluksissa käytettävien kirjasinten asentamisesta ja käyttöönottamisesta saat järjestelmän tai kirjasinten hallinnan ohjeista.

InCopy mahdollistaa kirjasinten käyttöönoton kopioimalla kirjasintiedostot kiintolevyn InCopy-sovelluskansiossa olevaan Kirjasimet-kansioon. Tämän Kirjasimet-kansion kirjasimet ovat kuitenkin käytettävissä vain InCopyssa.

Jos InCopy sisältää kaksi aktiivista kirjasinta, joilla on sama kirjasinperheen nimi, mutta eri Adobe PostScript -nimi, kirjasimet ovat käytettävissä InCopyssa. Samannimiset kirjasimet näkyvät valikossa. Kirjasintekniikat näkyvät lyhennettynä suluissa. Esimerkiksi Helvetica TrueType näkyy muodossa Helvetica (TT), Helvetica PostScript Type 1 muodossa Helvetica (T1) ja Helvetica OpenType muodossa Helvetica (OTF). Jos kahdella kirjasimella on sama PostScript-nimi, käyttöön otetaan se kirjasin, jonka nimessä ei ole tunnusta .dfont.

OpenType-kirjasimet

OpenType-kirjasimet käyttävät samaa kirjasintiedostoa sekä Windows® että Macintosh®-tietokoneissa, joten tiedostoja voi siirtää käyttöjärjestelmästä toiseen tarvitsematta huolehtia kirjasinten muunnoksista ja muista tekstin rivittymisongelmista. Ne voivat sisältää ominaisuuksia, kuten koristekirjaimia ja harkinnanvaraisia ligatuureja, joita nykyisissä PostScript- ja TrueType-kirjasimissa ei ole.

Huomautus:

OpenType-kirjasimet näyttävät -kuvakkeen.

Käyttäessäsi OpenType-kirjasinta voit korvata tekstissä olevat vaihtoehtoiset kuviot, kuten ligatuurit, kapiteelit, murtoluvut ja vanhan tyylin numerot, automaattisesti.

Normaali kirjasin (vasen) ja OpenType-kirjasin (oikea).

A. Järjestysluvut B. Harkinnanvaraiset ligatuurit C. Koristekirjaimet 

OpenType-kirjasimiin voi sisältyä laajennettu merkistö ja asettelutoimintoja, joilla voidaan varmistaa hyvä kielellinen tuki ja tehokas typografinen ohjaus. Adoben OpenType-kirjasimet, joissa on tuki keskieurooppalaisille kielille, sisältävät sanan ”Pro” osana kirjasimen nimeä sovelluksen kirjasinvalikoissa. OpenType-kirjasinten, jotka eivät tue keskieurooppalaisia kieliä, on merkitty tekstillä ”Standard”, ja niiden nimi päättyy tekstiin ”Std”. Järjestelmään voi asentaa PostScript Type 1- ja TrueType-kirjasinten ohella myös kaikkia erilaisia OpenType-kirjasimia ja käyttää niitä tulostamisessa.

Lisätietoja OpenType-kirjasimista on osoitteessa www.adobe.com/go/opentype_fi.

OpenType-kirjasinten määritteiden käyttö

OpenType-kirjasinmääritteiden käyttöönotto Merkki- tai Ohjaus-paneelissa

Voit käyttää tekstissä OpenType-kirjasinmääritteitä, kuten murtolukuja ja koristekirjaimia, Merkki- tai Ohjaus-paneelin kautta.

Lisätietoja OpenType-kirjasimista on osoitteessa www.adobe.com/go/opentype_fi.

 1. Valitse teksti.
 2. Varmista, että OpenType-kirjasin on valittuna Merkki- tai Ohjaus-paneelissa.
 3. Valitse Merkki-välilehden valikosta ensin OpenType ja sitten OpenType-määrite, kuten Harkinnanvaraiset ligatuurit tai Murtoluvut.

Ominaisuudet, joita käytössä oleva kirjasin ei tue, näkyvät hakasulkeissa. Esimerkki: [Koristekirjaimet].

Huomautus:

Voit valita OpenType-kirjasinten ominaisuudet myös kappale- tai kirjasintyyliä määritettäessä. Määritteet valitaan Tyyliasetukset-valintaikkunan OpenType-ominaisuudet-osasta.

OpenType-kirjasinmääritteiden käyttöönotto pikavalikossa

Voit ottaa valittuun tekstiin sovellettavat OpenType-kirjasinmääritteet käyttöön pikavalikossa.

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse ponnahdusikkunasta OpenType-määrite, kuten Järjestysluvut tai Murtoluvut.

Huomautus:

Jos näet tekstin tai tekstikehyksen valitsemisen jälkeen merkin, napsauta merkkiä, jolloin OpenType-määritteiden luettelo tulee näyttöön.

OpenType-kirjasinmääritteet

Kun käytät OpenType-kirjasinta, voit valita tiettyjä OpenType-ominaisuuksia Ohjaus- tai Merkki-paneelin valikosta muotoillessasi tekstiä tai määrittäessäsi tyylejä.

Huomautus:

OpenType-kirjasintyylien määrä ja tyyppi vaihtelevat kirjasimen mukaan. Jos OpenType-ominaisuus ei ole käytettävissä, se näkyy Ohjaus-välilehden valikossa hakasulkeissa (esimerkiksi [Koristekirjain]).

Harkinnanvaraiset ligatuurit

Kirjasinominaisuuksissa luotuja valinnaisia ligatuureja, jotka eivät ole oletuksena käytössä. Jos harkinnanvaraisia ligatuureja on käytettävissä, tämän asetuksen valitseminen sallii niiden käyttämisen. Lisätietoja ligatuureista on kohdassa Ligatuurien käyttäminen kirjainpareissa.

Monet japanilaisten katakana-sanojen, kuten ”me-toru”, ja kanji-yhdistelmien, kuten ”yuugenkaisha”, yhdistelmämerkkikuvioista ovat käytettävissä harkinnanvaraisen ligatuuritoiminnon avulla.

Murtoluvut

Jos murtoluvut ovat käytettävissä, ohjelma muuntaa vinoviivoilla erotetut numerot (kuten 1/2) murtolukumerkeiksi.

Järjestysluku

Jos englanninkieliset järjestysluvut (kuten 1st ja 2nd) ovat käytettävissä, ohjelma muotoilee ne yläindekseiksi (1st ja 2nd). Myös espanjankielisissä järjestysluvuissa a ja o muotoillaan yläindekseiksi: segunda (2a) ja segundo (2o).

Erikoismerkki

Jos tavallisia tai tilannekohtaisia koristekirjaimia on käytettävissä, niissä voi olla vaihtoehtoisia isoja kirjaimia ja erilaisia sanan loppuja.

Vaihtoehtoiset otsikkotyylit

Jos otsikoissa käytettävät isokirjaimiset merkit ovat käytettävissä, ne otetaan käyttöön. Jos tekstissä on sekä isoja että pieniä kirjaimia, voi asetuksen valitseminen johtaa epätoivottuun tulokseen joitakin kirjasimia käytettäessä.

Kontekstivaihtoehdot

Jos kontekstiligatuureja ja yhdistelyvaihtoehtoja on käytettävissä, ne otetaan käyttöön. Joissakin kirjoitusjärjestelmissä kirjasimiin sisältyy vaihtoehtoisia merkkejä, joita käyttämällä kirjaimet liittyvät toisiinsa tyylikkäästi. Esimerkiksi kirjainpari ”bl” sanassa ”blini” voidaan yhdistää niin, että se vaikuttaa enemmän käsialalta. Tämä on oletusasetus.

Kaikki kapiteeleilla

Jos kirjasimissa on aidot kapiteelit, tämän asetuksen valitseminen muuttaa kaikki merkit kapiteeleiksi. Lisätietoja on kohdassa Tekstin kirjainkoon muuttaminen.

Lävistetty nolla

Kun asetus on valittu, numero 0 näkyy muodossa, jossa kehän halkaisee vino viiva. Tietyissä kirjasintyypeissä (etenkin tiivistetyissä) voi olla vaikea erottaa toisistaan numero 0 ja iso kirjain O.

Tyylijoukot

Joissakin OpenType-kirjasimissa on vaihtoehtoisia kuvioryhmiä. Tyylijoukko on ryhmä vaihtoehtoisia kuvioita, joita voidaan lisätä merkeittäin tai useita samanaikaisesti tekstialueeseen. Jos valitset eri tyylijoukon, joukossa määritettyjä kuvioita käytetään kirjasimen oletuskuvioiden sijaan. Jos tyylijoukon kuviomerkkiä käytetään toisen OpenType-asetuksen kanssa, yksittäisen asetuksen kuvio korvaa merkistön kuvion. Voit tarkastella jokaisen tyylijoukon kuvioita Kuvio-välilehdessä.

Sijaintimuodot

Joissakin kursiivityyleissä ja arabian kaltaisissa kielissä merkin ulkoasu vaihtelee sen mukaan, missä kohtaa sanaa se on. Merkin muoto voi muuttua sen ollessa sanan alussa, keskellä tai lopussa tai sen esiintyessä yksinään (erillään). Valitse merkki ja muotoile se oikein valitsemalla Sijaintimuodot-asetus. Yleinen muoto -asetus lisää tavallisen merkin. Automaattinen muoto -asetus lisää merkin muodossa, joka perustuu sen sijaintiin sanassa, tai muodossa, jossa se esiintyy erillään.

Yläindeksi/ylä ja alaindeksi/ala

Joissakin OpenType-kirjasimissa on nostettuja tai laskettuja kuvioita, joiden koko on mukautettu ympäröiviin merkkeihin. Jos OpenType-kirjasin ei sisällä näitä ei-vakioisissa murtoluvuissa käytettäviä kuvioita, voit käyttää osoittaja- ja nimittäjämääritteitä.

Osoittaja ja nimittäjä

Jotkin OpenType-kirjasimet muuntavat murtolukukuvioiksi vain perusmurtolukuja (esimerkiksi 1/2 ja 1/4), mutta eivät ei-vakioisia murtolukuja (esimerkiksi 4/13 tai 99/100). Käytä ei-vakioisissa murtoluvuissa osoittaja- ja nimittäjämääritteitä.

Taulukon viivat

Täyskorkuisissa numeroissa käytetään samoja leveyksiä. Tätä asetusta suositellaan tilanteisiin, joissa numeroiden pitää olla samassa kohdassa kaikilla riveillä, kuten taulukoissa.

Suhteutettu vanha tyyli

Käyttöön otetaan vaihtelevan levyiset ja vaihtelevan korkuiset numerot. Tätä asetusta suositellaan ulkoasultaan klassisiin, hienostuneisiin teksteihin, joissa ei käytetä versaalia.

Suhteutetut viivat

Käyttöön otetaan vaihtelevan levyiset, täysikorkuiset numerot. Tätä asetusta suositellaan versaaliteksteihin.

Taulukon vanha tyyli

Käyttöön otetaan vaihtelevan korkuiset, kiinteälevyiset numerot. Tätä asetusta suositellaan, kun halutaan vanhan tyylin numeroiden klassinen ulkoasu, mutta numerot on kuitenkin tasattava sarakkeissa, kuten vuosikertomuksissa.

Luvun oletustyyli

Numerokuvioissa käytetään nykyisen kirjasimen oletuslukutyyliä.

Käytä suhteutettuja kirjasimen taulukkoarvoja

Kirjasimet luodaan kirjasimen suhteutettujen taulukkoarvojen perusteella.

Käytä vaaka- tai pysty-Kanaa

Pysty- tai vaakasuuntaiseen kirjoittamiseen tarkoitetun Kanan sisältävien kirjasimien mukana toimitetaan Kana-merkit, jotka soveltuvat parhaiten vaaka- tai pystysuuntaiseen asetteluun.

Länsimainen merkistö, kursiivi

Jos kirjasin sisältää kursivoidun merkin, suhteutettu länsimainen merkki vaihdetaan kursivoiduksi.

Käytä OpenType-merkkimuotoja

Kuviot-paneelissa on useita vaihtoehtoja, kuten Expert-lomakkeita tai JIS 90 -lomakkeita, joita voi käyttää valitun tekstin kanssa.

 1. Avaa Kuviot-paneeli valitsemalla Teksti > Kuviot.
 2. Valitse merkki tai merkit, joissa haluat käyttää merkkimuotoja.
 3. Valitse Kuviot-paneelin valikosta jokin vaihtoehto, kuten Expert-lomakkeet tai JIS 90.

OpenType SVG -kirjasimet

InCopy tukee OpenType SVG ‑kirjasimia, kuten värillisiä kirjasimia ja emoji-kirjasimia. OpenType SVG -kirjasimet sisältävät useita värejä ja liukuvärejä samassa kuviossa.

OpenType SVG -kirjasimet: useita värejä ja liukuvärejä

Käyttämällä emoji-kirjasimia voit lisätä dokumentteihin monenlaisia värikkäitä ja graafisia hahmoja, kuten hymiöitä, lippuja, tienviittoja, eläimiä, ihmisiä, ruokia ja maamerkkejä. OpenType SVG -emoji-kirjasimilla, kuten EmojiOne-kirjasimella, voit luoda kuvioista tietynlaisia yhdistelmäkuvioita. Voit luoda esimerkiksi eri maiden lippuja tai vaihtaa tiettyjen oletushahmojen ja -ruumiinosien, kuten käsien, ihonvärin.

Kuviot-paneeli, jossa näkyy EmojiOne-SVG-kirjasinmerkkejä

Voit käyttää OpenType SVG -kirjasimia seuraavasti:

 1. Luo tekstiobjekti tekstityökalulla.

 2. Määritä kirjasimeksi OpenType SVG -kirjasin. Näiden kirjasinten kohdalla on  kirjasinluettelossa.

 3. Valitse tiettyjä kuvioita Kuviot-paneelista. Voit avata Kuviot-paneelin valitsemalla Teksti > Kuviot. Voit avata Kuviot-paneelin myös valitsemalla Ikkuna > Teksti ja taulukot > Kuviot.

Yhdistelmäkuvioiden luonti

Otetaan esimerkiksi EmojiOne, joka on OpenType SVG ‑kirjasin. Voit luoda kuvioita yhdistämällä useita EmojiOne OpenType SVG ‑kirjasinmerkkejä.

Voit luoda esimerkiksi eri maiden lippuja tai vaihtaa yhden henkilön oletushahmojen tai ruumiinosien ihonvärin, joka on tavallisesti  tai .

Huomautus:

Emoji-kirjasinten, kuten EmojiOne-kirjasimen, kuviot poikkeavat näppäimistön kirjaimista. Näitä kuvioita käsitellään erillisinä merkkeinä, ja ne ovat käytettävissä ainoastaan Kuviot-paneelissa eivätkä lainkaan näppäimistöllä.

Maiden lippujen luonti

EmojiOne-kirjasimen "kirjaimet" (kuten A, B, C ja D) eivät vastaa näppäimistön vastaavia näppäimiä. Kun muodostat jonkin maan ISO-koodin yhdistämällä näitä merkkejä Kuviot-paneelissa, niistä muodostuu kyseisen maan lippu. Esimerkiksi US näyttää Yhdysvaltain lipun, GB Britannian lipun, AR Argentiinan lipun ja IN Intian lipun.

Maiden lippujen muodostus yhdistämällä kuvioita

Hahmovarianttien luonti

 

Yhdistä yhden henkilön oletushahmoihin (tavallisesti väriltään tai ) tai ruumiinosiin jokin käytettävissä olevista ihonväreistä. Alkuperäisen oletushahmon väri vaihtuu valittuun väriin. Nämä yhdistelmät eivät vielä toimi useimmissa kuvioissa, joissa on enemmän kuin yksi henkilö.

Ihonväriset hahmot

Yhdistä yhden henkilön hahmoihin ihonväri

Huomautus:
 • Yhden henkilön hahmoihin tai ruumiinosia kuvaaviin emoji-kuvioihin voi yhdistää ihonvärin vain kerran.
 • Yhdistelmäkuviot ovat kirjasinkohtainen ominaisuus. Kaikissa OpenType SVG -kirjasimissa ei voi yhdistää merkkejä yhdistelmäkuvioiksi.
 • Voit purkaa joitakin EmojiOne-yhdistelmiä osamerkkeihinsä.

Reaaliaikainen kirjasimien esikatselu

Voit valita julkaisun tekstin, jos haluat esikatsella kirjasimet reaaliajassa. Voit näyttää valitun tekstin esikatselun siirtymällä Ohjaus-paneelissa tai Merkki-paneelissa käytettävissä olevassa kirjasinluettelossa kirjasimen nimen päälle.

Kirjasintyylin reaaliaikainen esikatselu

Jos haluat esikatsella kirjasintyylin reaaliajassa, laajenna kirjasinperhe kirjasinvalikossa ja siirrä osoitin kirjasintyylin päälle.

Voit poistaa esikatselutoiminnot käytöstä seuraavasti:

 • Valitse Muokkaa > Oletusarvot.
 • Poista Teksti-asetuksissa Ota valikon sisäiset kirjasimien esikatselut käyttöön ‑asetuksen valinta.

Jos haluat muuttaa valitun tekstin tai näytetekstin kirjasinkokoa ja katsoa esikatselun reaaliajassa, valitse Näytä pienempi näytetekstin koko, Näytä näytetekstin oletuskoko tai Näytä suurempi näytetekstin koko.

Kirjasimien järjestäminen, hakeminen ja suodattaminen

Löydät usein käyttämäsi kirjasimet nopeasti merkitsemällä yksittäisiä kirjasinperheitä tähdellä suosikeiksi tai valitsemalla niitä kirjasinluettelon alussa näkyvistä viimeksi käytetyistä kirjasimista. Viimeksi käytetyt ja tähdellä merkityt kirjasimet säilyvät InCopy-istuntojen välillä.

A. Viimeksi käytetyt kirjasimet B. Kirjasimien merkitseminen tähdellä suosikeiksi 

Etsiessäsi kirjasimia voit rajata tuloksia suodattamalla kirjasimia luokittelun (kuten pääteviivallinen, pääteviivaton tai käsinkirjoitettu) perusteella. Lisäksi voit tehdä hakuja tietokoneeseesi asennetuista tai Adobe Fontsissa aktivoiduista kirjasimista.

Voit etsiä kirjasimia myös visuaalisen samankaltaisuuden perusteella (). Etsimääsi kirjasinta visuaalisesti lähinnä muistuttavat kirjasimet ilmestyvät hakutulosten alkuun. Kirjasinvalikon tilarivillä on tietoja käytetyistä suodattimista.

Työkaluja kirjasinten etsimiseen

A. Näytä kirjasimet luokituksen mukaan B. Näytä suosikkikirjasimet C. Näytä viimeksi lisätyt D. Näytä aktivoidut kirjasimet 

Näytä kirjasimet luokituksen mukaan

Suodata kirjasinluettelo luokittelun perusteella (esim. Serif, Script tai Handwritten).

Näytä suosikkikirjasimet

Näytä vain tähdellä merkityt kirjasimet, jotka on lisätty suosikkeihin aiemmin.

Näytä viimeksi lisätyt

Näytä kirjasinluetteloon viimeksi lisätyt kirjasimet.

Näytä aktivoidut kirjasimet

Näytä kirjasinluettelossa vain Adobe Fontsissa aktivoidut kirjasimet.

Aktivoi lisää kirjasimia

Voit selata InCopyssa satojen kirjasintoimittajien tuhansia kirjasimia, aktivoida ne välittömästi ja käyttää niitä julkaisussasi. Aktivoidut kirjasimet ovat käytettävissä kaikissa Creative Cloud ‑sovelluksissa.

 1. Napsauta Merkki-paneelissa Etsi lisää ‑välilehteä.

 2. Selaa kirjasinluetteloa ja valitse haluamasi kirjasin.

  Huomautus: jos haluat esikatsella kirjasimen reaaliajassa valitussa tekstissä, siirry kirjasimen nimen päälle.

 3. Napsauta kirjasimen nimen vieressä olevaa Aktivoi-kuvaketta . Aktivoi-kuvakkeessa näkyy valintamerkki , kun kirjasin on aktivoitu ja valmiina käyttöön.

Lisätietoja Adobe Fontsista on osoitteessa fonts.adobe.com.

Kirjasimen käyttäminen tekstissä

Kun määrität kirjasinta, voit valita erikseen kirjasinperheen ja -tyylin. Kun vaihdat kirjasimen toisen kirjasinperheen kirjasimeen, InCopy pyrkii etsimään uudesta kirjasinperheestä nykyistä kirjasintyyliä vastaavan tyylin. Jos vaikkapa vaihdat kirjasimen Arialista Timesiin, Arial Bold vaihtuu Times Boldiksi.

Kun muutat tekstin lihavoiduksi tai kursivoiduksi, InCopy käyttää kirjasimen mukaista kirjasintyyliä. Yleensä lihavointi tai kursivointi vastaa odotuksia. Joissakin kirjasimissa voidaan kuitenkin käyttää lihavointia tai kursivointia, jolle on annettu jokin muu nimi. Joidenkin kirjasinten suunnittelijat ovat määrittäneet, että lihavoinnissa tai kursivoinnissa käytetään kirjasimen puolilihavoitua versiota.

 1. Valitse muutettava teksti.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Merkki-välilehden Kirjasinperhe-valikosta haluamasi kirjasin tai Tekstityyli-valikosta haluamasi tyyli. (Mac OS -järjestelmässä kirjasintyylit voidaan valita Kirjasinperhe-alivalikoista.)

  • Napsauta Merkki- tai Ohjaus-välilehdessä kirjasinperheen tai ‑tyylin nimen edessä olevaa aluetta tai kaksoisnapsauta nimen ensimmäistä sanaa. Kirjoita sitten haluamasi nimen ensimmäiset merkit. Kirjoittaessasi InCopy etsii niiden kirjasinperheiden tai ‑tyylien nimet, jotka vastaavat antamiasi merkkejä.

  • Valitse Teksti > Kirjasin -valikosta kirjasin. Huomaa, että kun täytät tätä valikkoa, valitset samalla sekä kirjasinperheen että -tyylin.

Kirjasinkoon määrittäminen

Oletusarvon mukaan kirjasinkoko ilmaistaan pisteinä (yksi piste on 1/72 tuumaa). Voit määrittää kirjasinkooksi 0,1–1 296 pistettä 0,001 pisteen tarkkuudella.

Huomautus:

Fireworksissa kirjasimen koko mitataan oletusarvoisesti pikseleissä.

 1. Valitse muokattavat merkit tai tekstiobjektit. Jos et valitse tekstiä, uutta kirjasinkokoa käytetään myöhemmin lisäämässäsi tekstissä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Määritä Merkki-paneelin Kirjasinkoko-asetus.

  • Valitse Teksti > Koko -valikosta koko. Jos valitset vaihtoehdon Muu, voit määrittää Merkki-paneeliin uuden koon.

  Huomautus:

  Voit vaihtaa tekstin mittayksikön Oletusarvot-valintaikkunassa. Vaihtoehto ei ole käytettävissä Fireworksissa.

Lisätietoja OpenType-kirjasimista on osoitteessa www.adobe.com/go/opentype_fi.

Yksiköt

Valitse kirjasinmääriteasetusten yksiköt.

Puuttuvien merkkien suojauksen käyttäminen

InCopy estää sinua oletusarvoisesti kirjoittamasta merkkejä, joita nykyinen kirjasin ei tue, tai käyttämästä kirjasinta valitussa tekstissä, jos kirjasin ei sisällä yhtä tai useampaa valituista merkeistä. Voit kuitenkin poistaa tämän suojauksen poistamalla kyseiset oletusasetukset käytöstä.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Tekstin lisäasetukset (Windows) tai InCopy > Asetukset > Tekstin lisäasetukset (Mac OS).

 2. Voit tehdä seuraavat toiminnot. Valitse lopuksi OK.

  Suojaa kirjoituksen aikana

  Valitse tämä asetus, jotta et pysty kirjoittamaan merkkejä, joita nykyinen kirjasin ei tue.

  Suojaa kirjasinten käytön aikana

  Valitse tämä asetus, jos haluat estää tukemattomien merkkien käytön, kun aasialaisella kielellä kirjoitetussa tekstissä käytetään muuta kirjasinta, kuten länsimaista kirjasinta.

Puuttuvien kirjasinten käyttäminen

Kun avaat tai sijoitat julkaisuja, joissa on käytetty järjestelmästä puuttuvia kirjasimia, kirjasinten nimet ilmoitetaan näyttöön tulevassa varoituksessa. Jos valitset tekstin, jossa käytetään puuttuvaa kirjasinta, Merkki- tai Ohjaus-välilehti ilmoittaa kirjasimen puuttuvaksi näyttämällä sen Kirjasintyyli-valikossa kulmasulkeissa.

InCopy korvaa puuttuvat kirjasimet jollakin käytettävissä olevalla kirjasimella. Kun näin tapahtuu, voit valita tekstin ja käyttää mitä tahansa käytettävissä olevaan kirjasinta. Toisilla kirjasimilla korvatut puuttuvat kirjasimet näkyvät Teksti > Kirjasin -valikon yläosassa kohdassa Puuttuvat kirjasimet. Oletusasetuksen mukaan puuttuvalla kirjasimella muotoiltu teksti on merkitty vaaleanpunaisella korostuksella.

Jos asennettuna on TrueType-kirjasin ja julkaisussa on Type 1 (T1) -versio samasta kirjasimesta, kirjasin esitetään puuttuvana.

Voit etsiä ja muuttaa puuttuvat kirjasimet valitsemalla Teksti > Etsi kirjasin. Jos puuttuva kirjasin on osa jotakin tyyliä, voit päivittää kirjasimen kyseisessä tyylissä muuttamalla sen tyylimääritystä.

InCopyn puuttuvien kirjasimien valintaikkunassa näkyy, onko Adobe Fonts ‑palvelu otettu käyttöön Creative Cloud ‑sovelluksessa. Jos toiminto on poistettu käytöstä, voit ottaa Adobe Fontsin käyttöön myös Puuttuvat kirjasimet ‑valintaikkunassa.

Puuttuvien kirjasinten määrittäminen käytettäviksi

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Aktivoi puuttuvat kirjasimet Adobe Fonts ‑palvelussa. Lisätietoja on artikkelissa Kirjasimien lisääminen Adobe Fonts ‑palvelusta.
  • Asenna puuttuvat kirjasimet järjestelmään.
  • Sijoita ne InCopy-sovelluskansiossa olevaan Kirjasimet-kansioon. Tämän kansion kirjasimet ovat käytettävissä vain InCopyssa. Lisätietoja: Kirjasinten asentaminen.
  • Ota puuttuvat kirjasimet käyttöön käyttämällä kirjasinten hallintaohjelmaa.
Huomautus:

Jos et saa käyttöösi puuttuvia kirjasimia, etsi ja korvaa puuttuvat kirjasimet Etsi kirjasin -komennolla.

Korvattujen kirjasinten korostaminen julkaisussa

Jos Korvatut kirjasimet ‑asetus on valittuna, puuttuvia kirjasimia käyttävä teksti on merkitty vaaleanpunaisella korostuksella, jolloin sen huomaa helposti.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Koostaminen (Windows®) tai InCopy > Asetukset > Koostaminen (Mac OS®).

 2. Valitse Korvatut kirjasimet ja valitse sitten OK.

Julkaisua varten asennetut kirjasimet

Julkaisun kirjasimet ‑kansiossa olevat kirjasimet ovat väliaikaisesti asennettuja, kun julkaisu on avattuna. Kansio sijaitsee samassa paikassa kuin InCopy-julkaisu. Keräily-komennolla voit luoda Julkaisun kirjasimet -kansion, kun haluat jakaa julkaisun tai siirtää sen toiseen tietokoneeseen.

Julkaisun kirjasimet -kansiossa olevat kirjasimet eivät ole samoja kuin kirjasimet, jotka ovat käytettävissä käyttöjärjestelmän standardista kirjasinsijainnista. Ne asennetaan, kun julkaisu avataan ja ne ohittavat kaikki saman nimiset PostScript-kirjasimet. Ne kuitenkin ohittavat ainoastaan julkaisun sisäiset kirjasimet. Tiettyyn julkaisuun asennetut kirjasimet eivät ole käytettävissä muissa julkaisuissa. Kun suljet julkaisun, julkaisua varten asennetut kirjasimet poistetaan. Julkaisua varten asennetut kirjasimet luetellaan Kirjasin-valikon alivalikossa.

Osa julkaisun Type1-kirjasimista eivät ole käytettävissä. Lisäksi eräät Mac OS -kirjasimet eivät ole käytettävissä, kun InCopya käytetään Windowsissa.

Julkaisun asennettujen kirjasimien käyttöä käsittelevän videon löydät osoitteesta http://tv.adobe.com/go/4955_fi/.

Multiple master ‑kirjasimet

Multiple master -kirjasimet ovat muokattavia Type 1 -kirjasimia, joiden kirjasintyyliominaisuudet on kuvattu useilla muokattavilla määritteillä. Näitä määritteitä ovat esimerkiksi paksuus, leveys, tyyli ja optinen koko.

Joillakin Multiple master -kirjasimilla on lisäksi optinen kokoakseli. Sen avulla joissakin pisteko'oissa voidaan käyttää kirjasinta, joka takaa parhaan luettavuuden. Yleensä pienten, kuten 10 pisteen, kirjasinten optinen koko on suunniteltu siten, että niiden ylä- ja alakaaret ovat leveämmät. Myös merkit ovat leveämmät, ohuiden ja paksujen viivojen välillä on vähemmän eroa, ja niiden korkeus on suurempi ja välistys väljempi kuin kirjasimella, joka on suunniteltu optisesti suuremmaksi, esimerkiksi pistekoolle 72.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InCopy  > Asetukset > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Käytä automaattisesti oikeaa optista kokoa ja valitse OK.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?