Automatisoitu julkaisu XML:n, IDML:n ja komentosarjojen avulla

Voit luoda tehokkaita automatisoituja työnkulkuja sisällön julkaisuun monissa eri järjestelmissä ja tulostusvälineissä Adobe® InDesignin joustavien XML-valintojen, InDesign® Markup Language (IDML) -kielen ja monipuolisen komentosarjojen tuen ansiosta. Saat syvällistä tietoa InDesignin XML-, IDML- ja komentosarjatuesta. Sen avulla luot vahvan perustan mukautetuille ratkaisuille, jotka ovat erityisten toimituksellisten julkaisuvaatimusten mukaisia.

Jos suunnittelet InDesignin automatisointia, kannattaa tutustua myös Adobe InDesign Serveriin, joka on InDesignin vankka, joustava ja skaalautuva versio. Koska InDesign Serverissä on sama InDesigniin perustuva koodi, siinä on samat ominaisuudet kuin sovelluksen paikallisversioilla sekä monia palvelinpohjaisia toimintoja.

IDML-resurssit

IDML on avoin, XML-pohjainen tiedostomuoto, jonka avulla kolmansien osapuolten kehittäjät ja järjestelmäintegraattorit voivat ohjelmistollisesti luoda, muuttaa ja tuhota InDesign-dokumentteja InDesign-yhteyden ulkopuolella. IDML toimii tavallisten XML-muokkaustyökalujen kanssa, minkä ansiosta sen käyttö on kätevää automaattisissa työnkuluissa. InDesignin monisäikeisyyden tuen ansiosta IDML-tiedostomuodolla työskentely käy vieläkin nopeammin.

Kehittäjät voivat tehdä IDML:n avulla seuraavaa:

 • Dokumenttien dynaaminen laadinta ja muutos
 • Dokumenttien tuhoaminen ja niiden osien uudelleenkäyttö
 • Dokumenttien elementtien muunnos XSLT:n avulla
 • InDesign-dokumenttien sisältämien tietojen haku ja muunnos käyttämällä XPath- tai XQuery-kieltä
 • Adobe Flash® Builder® -ohjelmiston ja Adobe AIR® runtimen käyttö mukautettujen sovellusten ja liitäntöjen luontia varten IDML-työnkulkujen alkuun

Suunniteltujen dokumenttien työnkulkujen uudelleenkehittäminen

IDML on johdettu InDesign Interchange (INX) -muodosta, joka julkaistiin InDesign CS2 -ohjelmistossa. Sen avulla käyttäjät voivat tallentaa dokumentteja käytettäviksi aiemmissa versioissa. INX-muodon lukeminen ja muokkaus oli hankalaa, koska se oli suunniteltu vain InDesign-ohjelmiston käyttöön. INX-tiedostojen muokkaus oli haastavaa luettavuuden, luotettavuuden, laajennettavuuden ja XML-työkalujen yhteensopivuudenen kannalta.

IDML korjaa nämä ongelmat sallimalla kehittäjille InDesign-dokumenttien XML-kuvausten muutokset, koonnin ja uudelleenkoonnin. Tämän ansiosta InDesign-tiedostoja voi luoda ja muuttaa InDesign-yhteyden ulkopuolella. Tiedostot tuodaan sitten takaisin InDesign-tuotteeseen valmiiseen tulostusmuotoon näköistystä varten.

Hyödyt

IDML-muoto on kätevämpi ja joustavampi tapa erilaisten julkaisuratkaisujen luontia ja toteutusta varten. Etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • Täydellisyys – IDML:ssä objektit, määritteet ja asetukset voidaan esittää täydellisen kaksisuuntaisen generoinnin avulla.
 • Luettavuus – Mikä tahansa ohjelmisto tai työkalu, joka pystyy lukemaan tai kirjoittamaan XML-muotoa, pystyy lukemaan ja kirjoittamaan myös IDML-muotoa.
 • Luotettavuus – IDML:n avulla kehittäjät pystyvät näkemään virheitä ja käsittelemään niitä joustavammin.
 • Yhteensopivuus taaksepäin – Käyttäjät voivat avata edellisessä IDML-versiossa luodun tiedoston seuraavilla versioilla.

Esimerkkikäyttötapauksia

Koska IDML on XML-muoto, sillä on monia erilaisia käyttötapoja. Joitakin tavallisia käyttötapoja voivat olla seuraavat:

 • Kaksisuuntainen generointi – IDML-muodon avulla voit muuntaa tiedostoja edestakaisin InDesign-binäärimuodon ja IDML-muodon välillä. Esimerkiksi InDesign-dokumentti voidaan viedä IDML-muotoon käytettäväksi mallina InDesignin ulkopuolella. IDML-mallia voidaan sitten muuttaa XML-työkaluilla ja tuoda takaisin InDesign-tiedostomuotoon.
 • Dynaaminen dokumenttien laadinta – Tässä tapauksessa IDML-dokumentit voidaan laatia tietokannan tietojen perusteella tai johtimen kautta XML-työkaluilla. Ne voidaan sitten avata InDesign- tai Adobe InCopy® -ohjelmistossa jälkikäsittelyä varten.
 • IDML-yhteistyökumppanit

  Sabern on Alankomaissa sijaitseva ohjelmistoyritys, joka erikoistuu tietokantajulkaisujen, dokumenttien julkaisun, sisällön hallinnan ja web to print -ratkaisujen ohjelmistojen ja sovellusten kehitykseen. Sabern tarjoaa mukautettuja sovelluskehityspalveluja. Sillä on kokemusta automatisoitujen julkaisuratkaisujen toimituksesta paino-, lentoliikenne-, rahoitus-, tukkukauppa-, kuljetus- ja tietoliikennealojen sekä julkisen hallinnon organisaatioille.

  Selaimen ja Sabern's DesignDB:n avulla asiakkaat voivat luoda dokumentteja ja korkearesoluutioisia PDF-tiedostoja esimääritetyistä malleista, jotka on luotu InDesign -ohjelmistolla. DesignDB:n avulla suunnittelun amatöörit voivat luoda nopeasti ja vaivattomasti hyvin ammattimaisia markkinointimateriaaleja ja julkaisuja. Tämä tarkoittaa huomattavaa parannusta nopeudessa ja tehokkuudessa verrattuna perinteisiin työnkulkuihin.

  "DesignDB hyödyntää täysin Adoben uutta IDML-muotoa. Koska IDML on XML lisättynä erityiselementeillä, jotka mahdollistavat InDesign-muotoilutoimintojen käytön, voimme käyttää nyt tavallista XML-muokkausohjelmistoa ja -apuohjelmia IDML:n muokkaukseen InDesign-ohjelmiston ulkopuolella. Voimme tuoda markkinoille automaattisen julkaisuratkaisun uusimman sukupolven entistä nopeammin sen joustavuuden ansiosta, jonka tämä muoto antaa kehittäjillemme."
  – Karen Lelieveld, Sabern 

  censhare AG on kehittänyt censhare-julkaisujärjestelmän, joka perustuu mediaresurssien hallintaratkaisuun ja joka on tarkoitettu sisällön tuotantoon, hallintaan ja julkaisuun eri mediakanavissa. Järjestelmään kuuluu sisällönhallinnan ja yhteistyön työkaluja. 

  censhare-käännösmuistijärjestelmän avulla asiakkaat, joiden on julkaistava sisältöä monilla eri kielillä, voivat purkaa ja käyttää uudelleen minkä tahansa käännöksen tiettyjä elementtejä. Käännösmuistijärjestelmä käyttää IDML-muotoa tehokkaampana tapana sisällön purkuun ja muokkaukseen. Tämä mahdollistaa tekstin ja kappaleiden segmentoinnin lauseiden perusteella ja säilyttäen samanaikaisesti kaikki tyylit. IDML-muodon avulla censhare-ratkaisu voidaan myös integroida tiiviimmin Microsoft Officeen. censhare voi muotoilla Excel-taulukot ja Word-dokumentit automaattisesti. Ne voidaan asettaa sitten suoraan InDesign-taittoihin ja muokata niissä.

  "IDML on täydellinen ja avoin standarditaittomuoto ammattimaiseen julkaisutoimintaan. Voimme nyt koota ja koodata taittoja tavallisten XML-työkalujen avulla. Koska censhare perustuu XML-kieleen, tämä mahdollistaa hyvin tyylikkään integraation."
  — Mathias Wurth, censhare AG 

  XML-resurssit

  XML rules engine -työkalu

  Tutustu siihen, kuinka kehittäjät käyttävät XML rules processing engine -työkalua automaattiseen sivuntaittojen luontiin InDesign-ohjelmistossa.

  Adobe InDesign ja XML: Tekninen referenssi

  Saat perusteellista teknistä tietoa InDesign-ohjelmiston XML-ominaisuuksista, kuten XML-nimiöinti, XML-tuonti ja -vienti sekä DTD-vahvistus ja XML rules-processing engine -työkalu.

  Katso tai lataa (PDF, 2,8 Mt) tiedosto

  Real World InDesign: Paikkamerkkien luonti

  Voit antaa InDesign CS2 -ohjelmiston toistaa paikkamerkkielementtien ja kiinteän tekstin järjestyksen vastaaville tuodun XML-tiedoston elementeille. (lainaus julkaisusta "Real World Adobe InDesign CS2")

  Cox Newspapers

  Voit tutustua siihen, kuinka suuri sanomalehtiketju, on selkeyttänyt julkaisua eri medioissa ja kehittänyt brändiään InDesignin sekä InCopyn avulla.

  Katso tai lataa (PDF, 700 kt) tiedosto

  Real World InDesign: XML:n muunnos

  Voit muuntaa XML-kielen HTML-muotoon tai mihin tahansa tekstimuotoon, kuten perusteksti, PDF, PostScript®, muut XML-muodot ja InDesign-ohjelmiston nimiöity teksti. (lainaus julkaisusta "Real World Adobe InDesign CS2")

  InDesign CS4 -käyttöoppaan XML-kappale

  Katso lisätietoja ja vastauksia InDesignin XML-tuen peruskysymyksiin XML-kappaleesta, joka on osa Adobe InDesign CS4 -käyttöopasta.

  BusinessWeek

  Lue, kuinka BusinessWeek on pystynyt yhdistämään erilliset tulostus- ja web-työnkulut yhdeksi virtaviivaiseksi prosessiksi käyttämällä InDesignia, InCopya, SoftCare K4 -julkaisujärjestelmää sekä XML-kieltä.

  Komentosarjaresurssit

  Voit automatisoida työläitä tuotantotehtäviä, kuten kuvien asetus ja uudelleenasetus, tekstin virheiden korjaus ja tiedostojen valmistelu tulostusta varten, InDesignin komentosarjatuen avulla. Se on kiinteä osa XML- ja IDML-pohjaisia työnkulkuja. Seuraavassa on joitakin resursseja sekä aloittelijoille että kokeneille komentosarjojen käyttäjille.

  InDesign CS5 -komentosarjaresurssit

  Adoben komentosarjojen esittely

  Katso tästä informatiivisesta oppaasta, miksi, kuinka ja milloin käyttää komentosarjoja Adobe Creative Suite® 6 -sovelluksissa.

  Katso tai lataa (PDF, 851 kt) tiedosto

  Adobe InDesign CS5 -komentosarjojen opetusohjelmat

  Lue InDesign CS6 -komentosarjojen perusteet tästä yksityiskohtaisesta opetusohjelmasta.

  Katso tai lataa opastusohjelma (PDF, 936 kt) tiedosto

  Lataa InDesign-komentosarjaopetusohjelman komentosarjat (ZIP, 11 kt)

  Näissä yksityiskohtaisissa oppaissa on perusteellista tietoa mukautettujen AppleScript-, JavaScript- ja VBScript-komentosarjojen luonnista InDesign-ohjelmistolle.

  Katso tai lataa AppleScript-opas (PDF, 2,0 Mt)

  Katso tai lataa JavaScript-opas (PDF, 1,4 Mt)

  Katso tai lataa VBScript-opas (PDF, 2,0 Mt)

  Lataa InDesign-komentosarjaoppaan komentosarjat (ZIP, 832 kt)

  Lataa InDesign-esimerkkikomentosarjat (ZIP, 138 kt)

  Adobe Creative Suite JavaScript -työkalujen opas

  Tässä dokumentissa on tietoja JavaScriptin ominaisuuksista, työkaluista ja objekteista, jotka ovat yhteisiä kaikille JavaScriptiä tukeville Adobe Creative Suite® -sovelluksille.

  Katso tai lataa (PDF, 4,4 Mt) tiedosto

  InDesign-komentosarjojen käyttäjäfoorumi

  Voit jakaa suunnitteluun liittyviä ja tyyppikohtaisia kysymyksiä sekä vastauksia, vaihtaa komentosarjoja, komentosarjaideoita sekä XML-tietoja samanhenkisten ammattilaisten kanssa.

  Adobe Exchange

  Adoben resurssikeskuksessa voit ladata maksuttomia komentosarjoja tai siirtää itse luomiasi komentosarjoja, jakaa malleja, laajennuksia, toimintoja ja muita avustavia tiedostoja, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia taittoihin.

  InDesign CS4 -komentosarjaresurssit

  Adoben komentosarjojen esittely

  Katso tästä informatiivisesta oppaasta, miksi, kuinka ja milloin käyttää komentosarjoja Adobe Creative Suite® 4 -sovelluksissa.

  Katso tai lataa (PDF, 851 kt) tiedosto

  Adobe InDesign CS4 -komentosarjojen opetusohjelmat

  Lue InDesign CS4 -komentosarjojen perusteet tästä yksityiskohtaisesta opetusohjelmasta.

  Katso tai lataa opastusohjelma (PDF, 1,1 Mt) tiedosto
  Lataa InDesign-komentosarjaopetusohjelman komentosarjat (ZIP, 10 kt)

  InDesign CS4 -ohjelmiston perusteelliset komentosarjaoppaat

  Näissä yksityiskohtaisissa oppaissa on perusteellista tietoa mukautettujen AppleScript-, JavaScript- ja VBScript-komentosarjojen luonnista InDesign CS4 -ohjelmistolle.

  Katso tai lataa AppleScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Katso tai lataa JavaScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Katso tai lataa VBScript-opas (PDF, 3,2 Mt) 

  Adobe Creative Suite JavaScript -työkalujen opas

  Tässä dokumentissa on tietoja JavaScriptin ominaisuuksista, työkaluista ja objekteista, jotka ovat yhteisiä kaikille JavaScriptiä tukeville Adobe Creative Suite 4 -sovelluksille.

  Katso tai lataa (PDF, 4,25 Mt) tiedosto

  InDesign-komentosarjojen käyttäjäfoorumi

  Voit jakaa suunnitteluun liittyviä ja tyyppikohtaisia kysymyksiä sekä vastauksia, vaihtaa komentosarjoja, komentosarjaideoita sekä XML-tietoja samanhenkisten ammattilaisten kanssa.

  InDesign Exchange

  Adoben resurssikeskuksessa voit ladata maksuttomia komentosarjoja tai siirtää itse luomiasi komentosarjoja, jakaa malleja, laajennuksia, toimintoja ja muita avustavia tiedostoja, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia taittoihin.

  InDesign CS3 -komentosarjaresurssit

  Adoben komentosarjojen esittely

  Katso tästä informatiivisesta oppaasta, miksi, kuinka ja milloin käyttää komentosarjoja Adobe Creative Suite 3 -sovelluksissa.

  Katso tai lataa (PDF, 674 kt) tiedosto

  InDesign CS3 -ohjelmiston perusteelliset komentosarjaoppaat

  Näissä yksityiskohtaisissa oppaissa on perusteellista tietoa mukautettujen AppleScript-, JavaScript- ja VBScript-komentosarjojen luonnista InDesign CS3 -ohjelmistolle. (Ennen kuin aloitat, lue Adobe InDesign CS3 ‑ohjelmiston komentosarjojen LueMinut-tiedosto .)

  Katso tai lataa AppleScript-opas (PDF, 3,4 Mt)

  Katso tai lataa JavaScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Katso tai lataa VBScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Lataa komentosarjojen lisäoppaiden komentosarjat (ZIP, 465 kt)

  InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely

  Kohteen siirtäminen, skaalaus, kiertäminen ja vääristäminen komentosarjojen avulla on muuttunut merkittävästi InDesign CS3 ‑versiossa. Tämän lyhyen esittelyn ja siihen liittyvien komentosarjojen avulla opit hyödyntämään uuden InDesign-version muokkausmahdollisuuksia ja saavuttamaan haluamiasi tuloksia.

  Katso tai lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely (AppleScript) (PDF, 322 kt)

  Katso tai lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely (JavaScript) (PDF, 323 kt)

  Katso tai lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely (VBScript) (PDF, 333 kt)

  Lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esimerkkikomentosarjat (ZIP, 45 kt)

  Laadi InDesign CS3 -työnkulku Automatorissa.

  Lue, kuinka voi luoda ja käyttää Applen Automator-toimintoja InDesignissa.

  Tutustu InDesign Automator -opetusohjelmaan (PDF, 4,6 Mt) 
  Lataa InDesign Automator -opetusohjelma. (ZIP, 267 kt)

  InDesign-komentosarjojen käyttäjäfoorumi

  Voit jakaa suunnitteluun liittyviä ja tyyppikohtaisia kysymyksiä sekä vastauksia, vaihtaa komentosarjoja, komentosarjaideoita sekä XML-tietoja samanhenkisten ammattilaisten kanssa.

  InDesign-komentosarjojen vaihto

  Adoben resurssikeskuksessa voit ladata maksuttomia komentosarjoja tai siirtää itse luomiasi komentosarjoja, jakaa malleja, laajennuksia, toimintoja ja muita avustavia tiedostoja, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia taittoihin.

  XMP-resurssit

  XMP – Älykkyyden lisäys mediaan

  Adoben Extensible Metadata Platform (XMP) on merkintäteknologia. Sen avulla tiedostoon voi upottaa tietoja, joita kutsutaan metatiedoiksi, tiedostosta itsestään. Katso XMP-verkkosivustosta lisätietoja siitä, kuinka yhteistyökumppanit käyttävät XMP-teknologiaa ja kuinka sitä käytetään standardeissa.

  XMP-teknologia kehittäjille

  XMP-työkalusarjan avulla voit integroida metatietojen toiminnot tuotteeseen tai ratkaisuun. Se tukee Mac OS-, Windows®- ja UNIX®-käyttöjärjestelmää, ja sen toimitukseen kuuluu näytteitä, dokumentaatio, lähdekoodi ja proektitiedostot. XMP-työkalusarja on käytettävissä BSD-käyttöoikeudella.

  Automatisoitu julkaisu XML:n, IDML:n ja komentosarjojen avulla

  Voit luoda tehokkaita automatisoituja työnkulkuja sisällön julkaisuun monissa eri järjestelmissä ja tulostusvälineissä Adobe® InDesignin joustavien XML-valintojen, InDesign® Markup Language (IDML) -kielen ja monipuolisen komentosarjojen tuen ansiosta. Saat syvällistä tietoa InDesignin XML-, IDML- ja komentosarjatuesta. Sen avulla luot vahvan perustan mukautetuille ratkaisuille, jotka ovat erityisten toimituksellisten julkaisuvaatimusten mukaisia.

  Jos suunnittelet InDesignin automatisointia, kannattaa tutustua myös Adobe InDesign Serveriin, joka on InDesignin vankka, joustava ja skaalautuva versio. Koska InDesign Serverissä on sama InDesigniin perustuva koodi, siinä on samat ominaisuudet kuin sovelluksen paikallisversioilla sekä monia palvelinpohjaisia toimintoja.

  IDML-resurssit

  IDML on avoin, XML-pohjainen tiedostomuoto, jonka avulla kolmansien osapuolten kehittäjät ja järjestelmäintegraattorit voivat ohjelmistollisesti luoda, muuttaa ja tuhota InDesign-dokumentteja InDesign-yhteyden ulkopuolella. IDML toimii tavallisten XML-muokkaustyökalujen kanssa, minkä ansiosta sen käyttö on kätevää automaattisissa työnkuluissa. InDesignin monisäikeisyyden tuen ansiosta IDML-tiedostomuodolla työskentely käy vieläkin nopeammin.

   

  Kehittäjät voivat tehdä IDML:n avulla seuraavaa:

   

  • Dokumenttien dynaaminen laadinta ja muutos
  • Dokumenttien tuhoaminen ja niiden osien uudelleenkäyttö
  • Dokumenttien elementtien muunnos XSLT:n avulla
  • InDesign-dokumenttien sisältämien tietojen haku ja muunnos käyttämällä XPath- tai XQuery-kieltä
  • Adobe Flash® Builder® -ohjelmiston ja Adobe AIR® runtimen käyttö mukautettujen sovellusten ja liitäntöjen luontia varten IDML-työnkulkujen alkuun

  Suunniteltujen dokumenttien työnkulkujen uudelleenkehittäminen

  IDML on johdettu InDesign Interchange (INX) -muodosta, joka julkaistiin InDesign CS2 -ohjelmistossa. Sen avulla käyttäjät voivat tallentaa dokumentteja käytettäviksi aiemmissa versioissa. INX-muodon lukeminen ja muokkaus oli hankalaa, koska se oli suunniteltu vain InDesign-ohjelmiston käyttöön. INX-tiedostojen muokkaus oli haastavaa luettavuuden, luotettavuuden, laajennettavuuden ja XML-työkalujen yhteensopivuudenen kannalta.

  IDML korjaa nämä ongelmat sallimalla kehittäjille InDesign-dokumenttien XML-kuvausten muutokset, koonnin ja uudelleenkoonnin. Tämän ansiosta InDesign-tiedostoja voi luoda ja muuttaa InDesign-yhteyden ulkopuolella. Tiedostot tuodaan sitten takaisin InDesign-tuotteeseen valmiiseen tulostusmuotoon näköistystä varten.
   

  Edut

  IDML-muoto on kätevämpi ja joustavampi tapa erilaisten julkaisuratkaisujen luontia ja toteutusta varten. Etuja ovat muun muassa seuraavat:

   

  • Täydellisyys – IDML:ssä objektit, määritteet ja asetukset voidaan esittää täydellisen kaksisuuntaisen generoinnin avulla.
  • Luettavuus – Mikä tahansa ohjelmisto tai työkalu, joka pystyy lukemaan tai kirjoittamaan XML-muotoa, pystyy lukemaan ja kirjoittamaan myös IDML-muotoa.
  • Luotettavuus – IDML:n avulla kehittäjät pystyvät näkemään virheitä ja käsittelemään niitä joustavammin.
  • Yhteensopivuus taaksepäin – Käyttäjät voivat avata edellisessä IDML-versiossa luodun tiedoston seuraavilla versioilla.

  Esimerkkikäyttötapauksia

  Koska IDML on XML-muoto, sillä on monia erilaisia käyttötapoja. Joitakin tavallisia käyttötapoja voivat olla seuraavat:

   

  • Kaksisuuntainen generointi – IDML-muodon avulla voit muuntaa tiedostoja edestakaisin InDesign-binäärimuodon ja IDML-muodon välillä. Esimerkiksi InDesign-dokumentti voidaan viedä IDML-muotoon käytettäväksi mallina InDesignin ulkopuolella. IDML-mallia voidaan sitten muuttaa XML-työkaluilla ja tuoda takaisin InDesign-tiedostomuotoon.
  • Dynaaminen dokumenttien laadinta – Tässä tapauksessa IDML-dokumentit voidaan laatia tietokannan tietojen perusteella tai johtimen kautta XML-työkaluilla. Ne voidaan sitten avata InDesign- tai Adobe InCopy® -ohjelmistossa jälkikäsittelyä varten.

  IDML-yhteistyökumppanit

  Sabern on Alankomaissa sijaitseva ohjelmistoyritys, joka erikoistuu tietokantajulkaisujen, dokumenttien julkaisun, sisällön hallinnan ja web to print -ratkaisujen ohjelmistojen ja sovellusten kehitykseen. Sabern tarjoaa mukautettuja sovelluskehityspalveluja. Sillä on kokemusta automatisoitujen julkaisuratkaisujen toimituksesta paino-, lentoliikenne-, rahoitus-, tukkukauppa-, kuljetus- ja tietoliikennealojen sekä julkisen hallinnon organisaatioille.

  Selaimen ja Sabern's DesignDB:n avulla asiakkaat voivat luoda dokumentteja ja korkearesoluutioisia PDF-tiedostoja esimääritetyistä malleista, jotka on luotu InDesign -ohjelmistolla. DesignDB:n avulla suunnittelun amatöörit voivat luoda nopeasti ja vaivattomasti hyvin ammattimaisia markkinointimateriaaleja ja julkaisuja. Tämä tarkoittaa huomattavaa parannusta nopeudessa ja tehokkuudessa verrattuna perinteisiin työnkulkuihin.

  "DesignDB hyödyntää täysin Adoben uutta IDML-muotoa. Koska IDML on XML lisättynä erityiselementeillä, jotka mahdollistavat InDesign-muotoilutoimintojen käytön, voimme käyttää nyt tavallista XML-muokkausohjelmistoa ja -apuohjelmia IDML:n muokkaukseen InDesign-ohjelmiston ulkopuolella. Voimme tuoda markkinoille automaattisen julkaisuratkaisun uusimman sukupolven entistä nopeammin sen joustavuuden ansiosta, jonka tämä muoto antaa kehittäjillemme."
  — Karen Lelieveld, Sabern 

  censhare AG on kehittänyt censhare-julkaisujärjestelmän, joka perustuu mediaresurssien hallintaratkaisuun ja joka on tarkoitettu sisällön tuotantoon, hallintaan ja julkaisuun eri mediakanavissa. Järjestelmään kuuluu sisällönhallinnan ja yhteistyön työkaluja. 

  censhare-käännösmuistijärjestelmän avulla asiakkaat, joiden on julkaistava sisältöä monilla eri kielillä, voivat purkaa ja käyttää uudelleen minkä tahansa käännöksen tiettyjä elementtejä. Käännösmuistijärjestelmä käyttää IDML-muotoa tehokkaampana tapana sisällön purkuun ja muokkaukseen. Tämä mahdollistaa tekstin ja kappaleiden segmentoinnin lauseiden perusteella ja säilyttäen samanaikaisesti kaikki tyylit. IDML-muodon avulla censhare-ratkaisu voidaan myös integroida tiiviimmin Microsoft Officeen. censhare voi muotoilla Excel-taulukot ja Word-dokumentit automaattisesti. Ne voidaan asettaa sitten suoraan InDesign-taittoihin ja muokata niissä.

  "IDML on täydellinen ja avoin standarditaittomuoto ammattimaiseen julkaisutoimintaan. Voimme nyt koota ja koodata taittoja tavallisten XML-työkalujen avulla. Koska censhare perustuu XML-kieleen, tämä mahdollistaa hyvin tyylikkään integraation."
  — Mathias Wurth, censhare AG 


  XML-resurssit

  XML rules engine -työkalu

  Tutustu siihen, kuinka kehittäjät käyttävät XML rules processing engine -työkalua automaattiseen sivuntaittojen luontiin InDesign-ohjelmistossa.

   

  Adobe InDesign ja XML: Tekninen referenssi

  Saat perusteellista teknistä tietoa InDesign-ohjelmiston XML-ominaisuuksista, kuten XML-nimiöinti, XML-tuonti ja -vienti sekä DTD-vahvistus ja XML rules-processing engine -työkalu.

  Katso tai lataa (PDF, 2,8 Mt) tiedosto

  Real World InDesign: XML:n muunnos

  Voit muuntaa XML-kielen HTML-muotoon tai mihin tahansa tekstimuotoon, kuten perusteksti, PDF, PostScript®, muut XML-muodot ja InDesign-ohjelmiston nimiöity teksti. (lainaus julkaisusta "Real World Adobe InDesign CS2")

   

  InDesign CS4 -käyttöoppaan XML-kappale

  Katso lisätietoja ja vastauksia InDesignin XML-tuen peruskysymyksiin XML-kappaleesta, joka on osa Adobe InDesign CS4 -käyttöopasta.

   


  Real World InDesign: Paikkamerkkien luonti

  Voit antaa InDesign CS2 -ohjelmiston toistaa paikkamerkkielementtien ja kiinteän tekstin järjestyksen vastaaville tuodun XML-tiedoston elementeille. (lainaus julkaisusta "Real World Adobe InDesign CS2")

  Cox Newspapers

  Voit tutustua siihen, kuinka suuri sanomalehtiketju, on selkeyttänyt julkaisua eri medioissa ja kehittänyt brändiään InDesignin sekä InCopyn avulla.

  Katso tai lataa (PDF, 700 kt) tiedosto

  BusinessWeek

  Lue, kuinka BusinessWeek on pystynyt yhdistämään erilliset tulostus- ja web-työnkulut yhdeksi virtaviivaiseksi prosessiksi käyttämällä InDesignia, InCopya, SoftCare K4 -julkaisujärjestelmää sekä XML-kieltä.


  Komentosarja-resurssit

  Voit automatisoida työläitä tuotantotehtäviä, kuten kuvien asetus ja uudelleenasetus, tekstin virheiden korjaus ja tiedostojen valmistelu tulostusta varten, InDesignin komentosarjatuen avulla. Se on kiinteä osa XML- ja IDML-pohjaisia työnkulkuja. Seuraavassa on joitakin resursseja sekä aloittelijoille että kokeneille komentosarjojen käyttäjille.

  InDesign CS5 -komentosarjaresurssit

  Adoben komentosarjojen esittely

  Katso tästä informatiivisesta oppaasta, miksi, kuinka ja milloin käyttää komentosarjoja Adobe Creative Suite® 6 -sovelluksissa.

  Katso tai lataa (PDF, 851 kt) tiedosto

  Adobe InDesign CS5 -komentosarjojen opetusohjelmat

  Lue InDesign CS6 -komentosarjojen perusteet tästä yksityiskohtaisesta opetusohjelmasta.

  Katso tai lataa opastusohjelma (PDF, 936 kt) tiedosto

  Lataa InDesign-komentosarjaopetusohjelman komentosarjat (ZIP, 11 kt)

  Näissä yksityiskohtaisissa oppaissa on perusteellista tietoa mukautettujen AppleScript-, JavaScript- ja VBScript-komentosarjojen luonnista InDesign-ohjelmistolle.

  Katso tai lataa AppleScript-opas (PDF, 2,0 Mt)

  Katso tai lataa JavaScript-opas (PDF, 1,4 Mt)

  Katso tai lataa VBScript-opas (PDF, 2,0 Mt)

  Lataa InDesign-komentosarjaoppaan komentosarjat (ZIP, 832 kt)

  Lataa InDesign-esimerkkikomentosarjat (ZIP, 138 kt)

  Adobe Creative Suite JavaScript -työkalujen opas

  Tässä dokumentissa on tietoja JavaScriptin ominaisuuksista, työkaluista ja objekteista, jotka ovat yhteisiä kaikille JavaScriptiä tukeville Adobe Creative Suite® -sovelluksille.

  Katso tai lataa (PDF, 4,4 Mt) tiedosto

  InDesign-komentosarjojen käyttäjäfoorumi

  Voit jakaa suunnitteluun liittyviä ja tyyppikohtaisia kysymyksiä sekä vastauksia, vaihtaa komentosarjoja, komentosarjaideoita sekä XML-tietoja samanhenkisten ammattilaisten kanssa.

  Adobe Exchange

  Adoben resurssikeskuksessa voit ladata maksuttomia komentosarjoja tai siirtää itse luomiasi komentosarjoja, jakaa malleja, laajennuksia, toimintoja ja muita avustavia tiedostoja, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia taittoihin.


  InDesign CS4 -komentosarjaresurssit

  Adoben komentosarjojen esittely

  Katso tästä informatiivisesta oppaasta, miksi, kuinka ja milloin käyttää komentosarjoja Adobe Creative Suite® 4 -sovelluksissa.

  Katso tai lataa (PDF, 851 kt) tiedosto

  Adobe InDesign CS4 -komentosarjojen opetusohjelmat

  Lue InDesign CS4 -komentosarjojen perusteet tästä yksityiskohtaisesta opetusohjelmasta.

  Katso tai lataa opastusohjelma (PDF, 1,1 Mt) tiedosto
  Lataa InDesign-komentosarjaopetusohjelman komentosarjat (ZIP, 10 kt)

  InDesign CS4 -ohjelmiston perusteelliset komentosarjaoppaat

  Näissä yksityiskohtaisissa oppaissa on perusteellista tietoa mukautettujen AppleScript-, JavaScript- ja VBScript-komentosarjojen luonnista InDesign CS4 -ohjelmistolle.

  Katso tai lataa AppleScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Katso tai lataa JavaScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Katso tai lataa VBScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Adobe Creative Suite JavaScript -työkalujen opas

  Tässä dokumentissa on tietoja JavaScriptin ominaisuuksista, työkaluista ja objekteista, jotka ovat yhteisiä kaikille JavaScriptiä tukeville Adobe Creative Suite 4 -sovelluksille.

  Katso tai lataa (PDF, 4,25 Mt) tiedosto

  InDesign-komentosarjojen käyttäjäfoorumi

  Voit jakaa suunnitteluun liittyviä ja tyyppikohtaisia kysymyksiä sekä vastauksia, vaihtaa komentosarjoja, komentosarjaideoita sekä XML-tietoja samanhenkisten ammattilaisten kanssa.

  InDesign Exchange

  Adoben resurssikeskuksessa voit ladata maksuttomia komentosarjoja tai siirtää itse luomiasi komentosarjoja, jakaa malleja, laajennuksia, toimintoja ja muita avustavia tiedostoja, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia taittoihin.


  InDesign CS3 -komentosarjaresurssit

  Adoben komentosarjojen esittely

  Katso tästä informatiivisesta oppaasta, miksi, kuinka ja milloin käyttää komentosarjoja Adobe Creative Suite 3 -sovelluksissa.

  Katso tai lataa (PDF, 674 kt) tiedosto

  InDesign CS3 -ohjelmiston perusteelliset komentosarjaoppaat

  Näissä yksityiskohtaisissa oppaissa on perusteellista tietoa mukautettujen AppleScript-, JavaScript- ja VBScript-komentosarjojen luonnista InDesign CS3 -ohjelmistolle. (Ennen kuin aloitat, tarkastele Adobe InDesign CS3 -ohjelmiston komentosarjojen LueMinut-tiedosto .)

  Katso tai lataa AppleScript-opas (PDF, 3,4 Mt)

  Katso tai lataa JavaScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Katso tai lataa VBScript-opas (PDF, 3,2 Mt)

  Lataa komentosarjojen lisäoppaiden komentosarjat (ZIP, 465 kt)

  InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely

  Kohteen siirtäminen, skaalaus, kiertäminen ja vääristäminen komentosarjojen avulla on muuttunut merkittävästi InDesign CS3 ‑versiossa. Tämän lyhyen esittelyn ja siihen liittyvien komentosarjojen avulla opit hyödyntämään uuden InDesign-version muokkausmahdollisuuksia ja saavuttamaan haluamiasi tuloksia.

  Katso tai lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely (AppleScript) (PDF, 322 kt)

  Katso tai lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely (JavaScript) (PDF, 323 kt)

  Katso tai lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esittely (VBScript) (PDF, 333 kt)

  Lataa InDesign CS3 ‑muunnosfunktioiden esimerkkikomentosarjat (ZIP, 45 kt)

  Laadi InDesign CS3 -työnkulku Automatorissa.

  Lue, kuinka voi luoda ja käyttää Applen Automator-toimintoja InDesignissa.

  Tutustu InDesign Automator -opetusohjelmaan (PDF, 4,6 Mt)
  Lataa InDesign Automator -opetusohjelma (ZIP, 267 kt)

  InDesign-komentosarjojen käyttäjäfoorumi

  Voit jakaa suunnitteluun liittyviä ja tyyppikohtaisia kysymyksiä sekä vastauksia, vaihtaa komentosarjoja, komentosarjaideoita sekä XML-tietoja samanhenkisten ammattilaisten kanssa.

  InDesign-komentosarjojen vaihto

  Adoben resurssikeskuksessa voit ladata maksuttomia komentosarjoja tai siirtää itse luomiasi komentosarjoja, jakaa malleja, laajennuksia, toimintoja ja muita avustavia tiedostoja, jotka lisäävät uusia ominaisuuksia taittoihin.


  XMP-resurssit

  XMP – Älykkyyden lisäys mediaan

  Adoben Extensible Metadata Platform (XMP) on merkintäteknologia. Sen avulla tiedostoon voi upottaa tietoja, joita kutsutaan metatiedoiksi, tiedostosta itsestään. Katso XMP-verkkosivustosta lisätietoja siitä, kuinka yhteistyökumppanit käyttävät XMP-teknologiaa ja kuinka sitä käytetään standardeissa.

  XMP-teknologia kehittäjille

  XMP-työkalusarjan avulla voit integroida metatietojen toiminnot tuotteeseen tai ratkaisuun. Se tukee Mac OS-, Windows®- ja UNIX®-käyttöjärjestelmää, ja sen toimitukseen kuuluu näytteitä, dokumentaatio, lähdekoodi ja proektitiedostot. XMP-työkalusarja on käytettävissä BSD-käyttöoikeudella.