InDesignin komentosarjat

Komentosarjat ovat erinomainen työkalu eri tehtävien suorittamiseen. Komentosarja voi esimerkiksi olla yksinkertainen automaattinen tehtävä tai monimutkainen uusi ominaisuus. Voit luoda omia komentosarjojasi ja suorittaa toisten luomia komentosarjoja. Lisätietoja komentosarjoista saat komentosarjaoppaasta, komentosarjojen vaatimuksista ja muista kehittäjäresursseista osoitteesta http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Komentosarjaopas sisältää johdannon komentosarjoihin ja opastusohjelmia. Löydät myös useita hyödyllisiä komentosarjoja, kuten valitun objektin ympärille apuviivoja piirtävän komentosarjan. Osa näistä komentosarjoista näkyy oletusarvoisesti Komentosarjat-paneelissa.

Yleistä Komentosarjat- ja Komentosarjan nimi -paneeleista

InDesign sisältää kaksi komentosarjoihin liittyvää paneelia: Komentosarjat- ja Komentosarjan nimi -paneelin.

Komentosarjat-paneelissa voit suorittaa komentosarjoja poistumatta InDesignista. Komentosarjat-paneeli näyttää komentosarjat, jotka sijaitsevat InDesign-sovelluskansion Komentosarjat-kansioissa ja Asetukset-kansioissasi. Jos luot tai vastaanotat komentosarjan, voit sijoittaa sen Komentosarjat-paneelin kansioon, jolloin se näkyy Komentosarjat-paneelissa.

Mac OS

Käyttäjät/[käyttäjätunnus]/Kirjasto/Preferences/Adobe InDesign/[versio]/[kieli]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Application Data\Adobe\InDesign\[versio]\[kieli]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista ja Windows 7

Käyttäjät\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versio]\[kieli]\Scripts\Scripts Panel

Huomautus:

Nopea keino paikantaa Komentosarjat-paneelin kansio on napsauttaa komentosarjaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai painaa Ctrl-näppäintä napsauttamisen aikana (Mac OS) Komentosarjat-paneelissa ja valita Näytä Resurssienhallinnassa (Windows) tai Näytä Finderissa (Mac OS).

Voit suorittaa komentosarjan kaksoisnapsauttamalla sitä Komentosarjat-paneelissa. Komentosarjoja voi suorittaa myös Nopea käyttö -toiminnolla.

Komentosarjan nimi -paneelissa voit määrittää nimen sivukohteelle, kuten tekstikehykselle tai muodolle. Sivukohteiden nimien määrittäminen on erityisen hyödyllistä kirjoitettaessa komentosarjoja, joissa täytyy tunnistaa objekti.

Huomautus:

Lisätietoja komentosarjojen lisäämisestä, suorittamisesta ja muokkaamisesta on komentosarjaoppaassa, jonka löydät Adoben sivustosta osoitteesta http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Komentosarjat-paneelin avaaminen

  1. Valitse Ikkuna > Apuohjelmat > Komentosarjat.

Komentosarjan nimi -paneelin avaaminen

  1. Valitse Ikkuna > Apuohjelmat > Komentosarjan nimi.

Esimerkkikomentosarjojen suorittaminen

Voit suorittaa seuraavia komentosarjoja InDesignissa:

AddGuides

Lisää apuviivat valitun objektin tai objektien ympärille.

AddPoints

Lisää pisteet valitun objektin tai objektien reiteille.

AdjustLayout

Siirtää objekteja määritetyille etäisyyksille vasemman- tai oikeanpuoleisilla sivuilla.

AlignToPage

Tasaa sivun objektit määritettyihin paikkoihin.

AnimationEncyclopedia

Luo automaattisesti painikkeita, joissa on erilaisia animaatio-ominaisuuksia.

BreakFrame

Poistaa valitun tekstikehyksen ja sen sisällön jutusta.

CornerEffects

Piirtää valitun kohteen tai kohteiden reitin uudelleen käyttäen erilaisia kulmatehosteita. Kulmatehosteita voidaan käyttää valituissa reitin pisteissä.

CreateCharacterStyles

Määrittää valittuun tekstiin perustuvan kokonaisen merkkityylin.

CropMarks

Lisää leikkausmerkit ja/tai kohdistusmerkit valitun objektin tai objektien ympärille.

ExportAllStories

Vie kaikki julkaisun jutut joukoksi tekstitiedostoja.

FindChangeByList

Suorittaa sarjan yleisiä tekstin etsi/korvaa-toimintoja lukemalla sarkainerotellun tekstitiedoston.

ImageCatalog

Sijoittaa kaikki kuvat määriteltyyn sisältöarkkisivuasettelun kansioon.

MakeGrid

Luo ruudukon alijakamalla tai monistamalla valitun objektin tai objektit.

Neon

Käyttää sekoitustehostetta valitussa objektissa tai objekteissa.

PathEffects

Muuttaa valitun kohteen tai kohteiden reittipisteiden sijaintia. Tämä tehoste näyttää luovalta.

PlaceMultipagePDF

Sijoittaa kaikki PDF-sivut.

SelectObjects

Valitsee käytössä olevan aukeaman objektit niiden objektityypin perusteella.

SortParagraphs

Järjestää valinnan kappaleet aakkosjärjestykseen.

SplitStory

Jakaa valitun jutun tekstikehykset erillisiksi linkittämättömiksi tekstikehyksiksi.

TabUtilities

Käyttää valitussa tekstissä sarkainkohtia ja sisennyksiä.

Lisätietoja näiden esimerkkikomentosarjojen asennuksesta ja käytöstä on osoitteessa www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_fi (PDF).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö