Perusviivojen ja -muotojen piirtäminen

 1. Valitse jokin seuraavista työkaluista:
  • Piirrä viiva tai muoto valitsemalla viivatyökalu , ellipsityökalu , suorakulmiotyökalu  tai monikulmiotyökalu . (Voit valita ellipsi- tai monikulmiotyökalun napsauttamalla suorakulmiotyökalua ja pitämällä hiiren painikkeen alhaalla.)

  • Jos haluat piirtää paikkamerkkinä toimivan (tyhjän) grafiikkakehyksen, valitse ellipsikehystyökalu , suorakulmiokehystyökalu tai monikulmiokehystyökalu .

 2. Luo reitti tai kehys vetämällä työkalu julkaisuikkunaan.
  • Jos haluat piirtää keskipisteestä lähtien, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna.

  • Jos haluat rajoittaa suoran suunnan 45 asteen kulmiin tai reitin tai kehyksen leveyden ja korkeuden yhtä suureksi, pidä vaihtonäppäintä alhaalla vetäessäsi.

  • Jos haluat luoda ruudukkoon useita muotoja, paina nuolinäppäimiä samalla, kun pidät hiiren näppäintä alhaalla. Lisätietoja on artikkelissa Useiden objektien piirtäminen ruudukkona.

  • Jos haluat muuttaa monikulmion sivujen määrää, aloita vetäminen, paina välilyöntinäppäintä ja paina sitten ylä- ja alanuolinäppäimiä. Voit muuttaa tähtiupotusta vasemman- ja oikeanpuoleisella nuolinäppäimellä. Paina välilyöntinäppäintä uudelleen, jos haluat palata ruudukkotilaan.

Perusympyrän luominen vetämällä
Perusympyrän luominen vetämällä

Huomautus:

Edellä olevassa kuvassa näkyy reitin ympärillä muokkausalue. Jos käytössä on viimeksi ollut valintatyökalu , näkyvissä on muokkausalue. Jos käytössä on viimeksi ollut suoravalintatyökalu , näkyvissä ovat reitin tukipisteet.

Useiden objektien piirtäminen ruudukkona

Kun käytät kehyksen luontityökaluja, kuten suorakulmiotyökalua tai tekstityökalua, muokkausnäppäimiä painamalla voit luoda ruudukon, jossa on yhtä kaukana toisistaan olevia kehyksiä.

 1. Valitse työkalu, jolla voit piirtää kehyksen.

 2. Aloita vetäminen. Pidä hiiren painiketta painettuja ja tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

  • Voit muuttaa palstojen määrää vasemman- ja oikeanpuoleisella nuolinäppäimellä. Voit muuttaa rivien määrää ylä- ja alanuolinäppäimellä.

  • Muuttaa kehysten väliä pitämällä Ctrl-painiketta (Windows) tai Komentopainiketta (Mac OS) painettuna samalla, kun painat nuolinäppäimiä.

 3. Vapauta hiiren painike.

Jos haluat muuttaa tähtiupotuksen sivujen määrää nuolinäppäimillä käyttäessäsi Monikulmiotyökalua, paina välilyöntinäppäintä samalla, kun pidät hiiren näppäintä painettuna.

Paikkamerkkimuodon piirtäminen

Paikkamerkkimuoto on ellipsi, suorakulmio tai monikulmio, joka sisältää julkaisuikkunassa X-merkin. Tämä osoittaa, että kohta korvataan myöhemmin tekstillä tai kuvalla.

 1. Valitse työkalupaneelista ellipsikehystyökalu , suorakulmiokehystyökalu  tai monikulmiokehystyökalu .
 2. Luo reitti tai kehys vetämällä työkalu julkaisuikkunaan. Pakota kehyksen leveys ja korkeus tiettyyn mittaan pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla.

Huomautus:

Voit muuttaa rajauksen määrää, viitepistettä ja muita paikkamerkkikehyksen sovittamisasetuksia valitsemalla Objekti > Sovitus > Kehyksen sovittamisasetukset.

Monikulmion asetusten määrittäminen

 1. Jos haluat käyttää monikulmion asetuksia aiemmin luoduissa muodoissa, valitse monikulmiot.
 2. Kaksoisnapsauta monikulmiotyökalua , määritä seuraavat asetukset ja valitse OK:
  • Kirjoita Sivumäärä-kohtaan monikulmion sivujen määrä.

  • Kirjoita Tähtiupotus-kohtaan prosenttiarvo, joka määrittää tähden sakaroiden pituuden. Sakaroiden kärjet koskettavat monikulmion muokkausalueen ulkoreunaa, ja prosenttiarvo määrittää sakaroiden välisen painanteen syvyyden. Mitä suurempi prosenttiarvo, sitä pidemmät ja ohuemmat sakarat.

Reitin muodon muuttaminen automaattisesti

Voit muuntaa mikä tahansa reitin haluamaasi muotoon. Voit esimerkiksi muuntaa suorakulmion kolmioksi. Alkuperäisen reitin viiva-asetukset säilyvät uudessa reitissä. Jos uusi reitti on monikulmio, sen muoto määrittyy Monikulmion asetukset -valintaikkunan asetusten mukaan. Jos uudessa reitissä on kulmatehoste, sen säde perustuu Kulma-asetukset-valintaikkunassa määritettyyn kokoasetukseen.

 1. Valitse reitti.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Objekti > Muunna muoto > [uusi muoto].

  • Napsauta yhtä Reittietsin-paneelin (Ikkuna > Objektin asettelu > Reittietsin) Muunna muoto -alueen muotopainikkeista.