Valintamenetelmien yleiskuvaus

InDesignissa voi käyttää seuraavia valintamenetelmiä ja -työkaluja:

Valintatyökalu 

Työkalulla valitaan teksti- ja grafiikkakehyksiä sekä työstetään objektia sen muokkausalueella. Jos napsautat sisällön tartuntatyökalua (donitsi), joka tulee näkyviin osoittimen ollessa kuvan yllä, voit muokata kehyksessä olevaa kuvaa vaihtamatta Suoravalintatyökaluun.

Sisällön tartuntatyökalu

Suoravalintatyökalu 

Työkalulla valitaan kehyksen sisältö (esimerkiksi sijoitettu kuva) tai työstetään suoraan muokattavia objekteja, kuten reittejä, suorakulmioita tai tekstiä, joka on muunnettu tekstin ääriviivaksi.

Tekstityökalu 

Työkalulla valitaan teksti tekstikehyksestä, reitiltä tai taulukosta.

Valitse-alivalikko

Näillä komennoilla valitaan objektin säilö (tai kehys) ja sen sisältö. Valitse-alivalikon avulla voit myös valita objekteja sen perusteella, mikä niiden sijainti on suhteessa muihin objekteihin. Valitse-alivalikko avataan valitsemalla Objekti > Valitse. Voit myös napsauttaa objektia hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai napsauttaa objektia Ctrl-näppäin painettuna (Mac OS) ja valita näin avautuvasta objektin pikavalikosta Valitse.

Ohjaus-paneelin valintapainikkeet

Voit valita sisältöä Valitse sisältö -painikkeella tai säilön Valitse säilö -painikkeella . Voit myös valita seuraavia tai aiempia objekteja ryhmästä tai aukeamasta Valitse seuraava objekti- tai Valitse edellinen objekti -painikkeella.

Valitse kaikki- ja Poista kaikkien valinta -komennot

Näiden komentojen avulla voit valita kaikki aukeaman ja taittopöydän objektit tai poistaa niiden valinnan sen perusteella, mikä työkalu on valittuna ja mitä on jo valittu. Valitse Muokkaa > Valitse kaikki tai Muokkaa >Poista kaikkien valinta.

Huomautus:

Kaksoisnapsauta objektia, jos haluat siirtyä valitun kehyksen ja objektin välillä. Kaksoisnapsauttamalla tekstikehystä voit viedä kohdistimen tekstikehykseen ja vaihtaa tekstityökaluun.

Objektien valitseminen

Objekti on mikä tahansa sivun tai taittopöydän tulostettava elementti, kuten reitti tai tuotu kuva. Kehys tai reitti on piirrettävä muoto tai tekstin tai grafiikan säilö. Muokkausalue on suorakulmio, jossa on kahdeksan valintakahvaa. Tämä suorakulmio osoittaa objektin mitat vaaka- ja pystysuunnassa. Et voi muokata objektia, ennen kuin olet valinnut sen valintatyökalulla.

Objektin voi valita InDesignissa kahdella tavalla:

Reitti, jossa muokkausalue on valittuna (vasemmalla), valittu reitti (keskellä) ja reitti, jossa ankkuripiste on valittuna (oikealla)
 • Valintatyökalun avulla voit valita objektin muokkausalueen ja tehdä yleisiä asettelutehtäviä, kuten sijoittaa objekteja ja muuttaa niiden kokoa. Kun valitset kuvan, voit valintatyökalulla valita joko kehyksen tai sen sisältämän kuvan.

Valintatyökalun käyttäminen kuvien muokkaukseen

A. Sisällön tartuntatyökalu näkyy, kun pidät hiirtä kuvan päällä. B. Napsauta sisällön tartuntatyökalua, kun haluat valita sisällön. C. Napsauta sisällön tartuntatyökalun ulkopuolelle, kun haluat valita kehyksen. 
 • Suoravalintatyökalun avulla voit valita säiliön sisällön (kuten tuodun kuvan) tai reitin yksittäisiä pisteitä erityisiä tehtäviä varten. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tuodun kuvan koon muuttaminen, reittien piirtäminen ja muokkaaminen sekä tekstin muokkaaminen.

Huomautus:

Tuotu kuva on aina kehyksessä. Voit valita grafiikan kehyksineen, pelkän grafiikan tai pelkän kehyksen. Tuodun kuvan kehys ja muokkausalue voivat olla erikokoiset. Lisätietoja InDesignin tavasta osoittaa valinnat: Objektien muokkaaminen grafiikkakehysten avulla.

Valittua muokkausaluetta (vasen) verrataan valittuun suorakulmioreittiin (oikea)

Suorakulmaisissa objekteissa voi olla vaikea erottaa toisistaan objektin muokkausalue ja reitti. Muokkausalueessa on aina kahdeksan suurta onttoa ankkuripistettä. Suorakulmioreitissä on aina neljä pientä ankkuripistettä, jotka voivat olla onttoja tai kiinteitä.

Muokkausalueen valitseminen

Voit valita minkä tahansa objektin muokkausalueen. Se on suorakulmio, joka osoittaa objektin mitat vaaka- ja pystysuunnassa. (Ryhmitettyjen objektien muokkausalue on katkoviivareunainen suorakulmio.) Muokkausaluetta kutsutaan myös nimellä säilö. Muokkausalueen avulla objektia voi liikuttaa, monistaa ja skaalata nopeasti ilman muita työkaluja. Se helpottaa reitteihin liittyvää työskentelyä, koska sen avulla työstetään koko objektia eikä muodon määrittäviä ankkuripisteitä voi poistaa vahingossa.

Huomautus:

Jos siirtäminen tai skaalaaminen vaatii tarkkuutta tai haluat esimerkiksi kiertää objektia, käytä Ohjaus- tai Muunto-välilehteä.

 1. Käytä valintatyökalua ja tee jokin seuraavista:
  • Napsauta objektia. Jos objekti on täyttämätön reitti, napsauta sen reunaa. Jos objekti on kuva, voit valita kuvan muokkausalueen napsauttamalla sisällön tartuntatyökalua tai valita kehyksen napsauttamalla sisällön tartuntatyökalun ulkopuolelle.

  • Vedä pisteviivareunainen valintasuorakulmio tai valintakehys objektin päälle niin, että se kattaa objektin kokonaan tai osittain.

  • Kun valittuna on kuva tai sisäkkäinen sisältö, napsauta Ohjaus-välilehden Valitse säilö -painiketta .

Jos valitset valintatyökalulla useamman kuin yhden objektin, muokkausalue osoittaa objektien koot. Jos valitun objektin ympärillä ei ole muokkausaluetta, se on voitu valita suoravalintatyökalulla .

Jos napsautat kehystä eikä sitä valita, kehys saattaa olla lukittu kohde, se voi olla lukitulla tasolla tai se voi olla sivupohjakohde. Katso Objekteja ei voida valita.

Reitin tai reitin pisteiden valitseminen

Reitit määritetään InDesignissa ankkuri- ja lopetuspisteiden sekä suuntaviivojen avulla. Ankkuri- ja lopetuspisteet valitaan suoravalintatyökalulla.

Reitin yksittäinen piste valittu (vasen) ja useita pisteitä valittu (oikea)
 1. Valitse reitti napsauttamalla sitä suoravalintatyökalulla.

  Huomaa, että työkalu muuttuu, kun se on reitin tai pisteen yläpuolella.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit valita yksittäisen pisteen napsauttamalla sitä.

  • Voit valita useita reitin pisteitä pitämällä vaihtonäppäin alhaalla ja napsauttamalla kutakin pistettä.

  • Jos haluat valita kaikki reitin pisteet kerralla, napsauta objektin keskellä olevaa pistettä tai paina Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) ja napsauta reittiä samalla. Jos valitset jonkin objektin osan suoraan, myös Valitse kaikki -komento valitsee kaikki pisteet.

Kehyksessä olevan tekstin valitseminen

 • Voit valita tekstin vetämällä, kun napsautat tekstityökalulla tekstikehystä. Näkyviin tulee kohdistin.
 • Kohdistin luodaan tekstiin kaksoisnapsauttamalla tekstikehystä jollakin valintatyökalulla. Valintatyökalu vaihtuu tekstityökaluksi automaattisesti.

Kehyksessä olevan objektin valitseminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta objektia suoravalintatyökalulla . Suoravalintatyökalu muuttuu automaattisesti käsityökaluksi, kun se asetetaan kehyksessä olevan kuvan päälle (ei kuitenkaan silloin, kun se asetetaan jonkin muun objektin kuin kuvan päälle, esimerkiksi reitin päälle).

  • Jos kehyksen sisällä oleva objekti on kuva, voit valita kuvan napsauttamalla sisällön tartuntatyökalua.

  Huomautus:

  Jos et halua sisällön tartuntatyökalun ilmestyvän, kun pidät hiirtä kuvan päällä, valitse Näytä > Ekstrat > Kätke sisällön tartuntatyökalu.

  • Kun kehys on valittuna, valitse Objekti-valikosta tai kehyksen pikavalikosta Valitse > Sisältö.
  • Kun kehys on valittuna, napsauta Ohjaus-välilehden Valitse sisältö -painiketta .
    

Useiden objektien valitseminen

 • Jos haluat valita kaikki suorakulmaisen alueen objektit, vedä valintakehys haluamiesi objektien päälle valintatyökalulla .
 • Jos haluat valita toisistaan erillään olevia objekteja, valitse objekti valintatyökalulla ja paina lisäobjekteja valitessasi vaihtonäppäintä. Valitun objektin napsauttaminen purkaa valinnan.
 • Jos haluat lisätä valintaan uusia objekteja, paina vaihtonäppäintä vetäessäsi valintatyökalulla valintakehystä lisäobjektien päälle. Vetäminen valitun objektin päältä purkaa valinnan.

Huomautus:

Voit valita ryhmissä tai kehyksissä sisäkkäin olevia objekteja samalla tavalla suoravalintatyökalun avulla.

Objektien valitseminen tai valinnan poistaminen

Jos haluat poistaa aukeaman ja sen taittopöydän kaikkien objektien valinnan, valitse Muokkaa >Poista kaikkien valinta. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa valinta- tai suoravalintatyökalulla vähintään 3 pikselin päässä mistä tahansa objektista.

Valitse kaikki -komento vaikuttaa eri tavoin tilanteen mukaan:

 • Jos valintatyökalu on valittuna, kaikki aukeaman ja taittopöydän reitit ja kehykset sekä niiden muokkausalueet tulevat valituiksi.

 • Jos suoravalintatyökalu on valittuna ja objekti valitaan suoraan, Valitse kaikki -komento valitsee kaikki kyseisen objektin ankkuripisteet, mutta ei valitse mitään muuta objektia. Jos mitään ei ole valittuna, Valitse kaikki -komento valitsee kaikki aukeaman ja taittopöydän reittiobjektit.

 • Jos tekstityökalu on valittuna ja kohdistin on tekstikehyksessä (kehyksessä on vilkkuva pystyviiva), Valitse kaikki -komento valitsee kaiken kyseisessä kehyksessä olevan ja siihen ketjutetuissa tekstikehyksissä olevan tekstin. Muita objekteja ei valita.

 • Jos ryhmässä oleva objekti on valittuna, Valitse kaikki -komento valitsee muut ryhmän objektit, mutta ei muita aukeamassa olevia objekteja.

 1. Valitse työkalu, jota haluat käyttää. Voit halutessasi valita objektin tai sijoittaa kohdistimen tekstikehykseen.
 2. Valitse Muokkaa > Valitse kaikki.

  Huomautus:

  Valitse kaikki -komento ei valitse sisäkkäisiä objekteja, lukituille tai kätketyille tasoille sijoitettuja objekteja, sivupohjan kohteita, joita ei ohiteta julkaisun sivuilla, tai muilla aukeamilla ja taittopöydillä olevia objekteja (paitsi ketjutettua tekstiä).

Objekteja ei voida valita

Jos et pysty valitsemaan objektia, syy voi olla jokin seuraavista:

Sisäkkäisten tai päällekkäisten objektien valitseminen

Kun kehys sisältää objektin, sisältyvän objektin sanotaan olevan sisäkkäin säilössä tai kehyksessä. Kolme yleistä sisäkkäistä objektia ova: reitit kehysten sisällä, kehykset kehysten sisällä ja ryhmät ryhmien sisällä. Selvitä aina, mitkä objektit tai objektimääritteet sinun on valittava, mitkä ovat valittuina ja millä valintatyökaluilla valintoja muokataan.

Sisäkkäisten ryhmien valintoja ohjataan suoravalinta- ja valintatyökaluilla sekä Valitse sisältö- ja Valitse säilö -painikkeilla. Tekstimerkkejä voi valita tekstityökalulla koska tahansa riippumatta siitä, miten syvällä tekstikehys on.

Sisäkkäisten, ryhmitettyjen tai päällekkäisten objektien valitseminen

Kun asetat objekteja sisäkkäin tai sijoitat objekteja toistensa päälle samalla tasolla, yksittäisen objektin tai kehyksen valitseminen voi olla vaikeaa. Objekti- ja pikavalikot sisältävät valinta-asetuksia, jotka helpottavat halutun objektin valintaa.

Sisäkkäisten objektien valitseminen

A. Valittuna kuva B. Valitun kuvan sisältävän kehyksen reitti C. Valittuna kehyksen sisältävä ryhmä 

Huomautus:

Valittu objekti on helpompi nähdä, kun Tieto-välilehti avataan.

 1. Napsauta sisäkkäistä tai ryhmitettyä objektia suoravalintatyökalulla .
 2. Jos et voi valita haluamaasi objektia, käytä jotakin seuraavista tekniikoista:
  • Valitse Objekti > Valitse ja valitse yksi valinta-asetus.
  • Aseta osoitin haluamasi objektin päälle ja avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta (Windows) tai napsauttamalla hiirtä Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS). Valitse sitten Valitse ja haluamasi valinta-asetus.

  Huomautus:

  Objektien valitseminen pikavalikon komennoilla ei ole sama asia kuin Objekti > Valitse -valikon komentojen käyttäminen. Pikavalikon valinnat perustuvat kohtaan, jossa pikavalikko avattiin napsauttamalla. Näin ollen seuraava objekti, joka on hiiren napsautuksen ylä- tai alapuolella, valitaan pinoamisjärjestyksessä seuraavana olevan objektin sijasta.

  • Pidä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta samaa kohtaa toistuvasti, kunnes haluamasi kehys tai ryhmä tulee valituksi. (Älä napsauta ankkuripistettä.)

  • Voit valita kaikki ryhmän objektit yksitellen valitsemalla ryhmän valintatyökalulla, napsauttamalla Ohjaus-välilehden Valitse sisältö -painiketta  ja valitsemalla sitten Muokkaa > Valitse kaikki.

 3. Voit selata objektipinoa alas- tai ylöspäin jollakin seuraavista menetelmistä:
  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai napsauta hiirellä Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitse sitten haluamasi asetus Valitse-pikavalikosta.

  • Valitse Objekti > Valitse > Seuraava objekti alapuolelta tai Seuraava objekti yläpuolelta, kunnes valituksi tulee haluamasi objekti. Valinta ei muutu, kun pääset pinon alkuun tai loppuun.

  • Voit selata alaspäin pinon alusta pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauttamalla pinoa. Valinta alkaa uudelleen pinon päältä, kun pääset pinon loppuun. Voit selata ylöspäin pinon alta pitämällä alhaalla Alt- ja Ctrl-näppäimiä (Windows) tai optio- ja komentonäppäimiä (Mac OS) ja napsauttamalla sitten pinoa valintatyökalulla.

  Huomautus:

  Pikavalikon toiminnot ovat tarkkoja osoittimen sijainnin suhteen.

Useiden sisäkkäisten objektien valitseminen

 1. Napsauta sisäkkäistä objektia suoravalintatyökalulla .
 2. Paina vaihtonäppäintä ja napsauta muita haluamiasi sisäkkäisiä objekteja.

Valinta-asetukset

Valitse-alivalikon (valitse Objekti > Valitse tai valitse Valitse pikavalikosta) asetusten avulla voit valita päällekkäisiä, sisäkkäisiä tai ryhmitettyjä objekteja. Jotkin asetukset ovat käytettävissä käsiteltävien objektien perusteella. Pikavalikkoa käytettäessä valittava objekti määräytyy osoittimen sijainnin perusteella.

Ensimmäinen objekti yläpuolelta

Valitsee pinon päällimmäisen objektin.

Seuraava objekti yläpuolelta

Valitsee nykyisen objektin yläpuolella olevan objektin.

Seuraava objekti alapuolelta

Valitsee nykyisen objektin alapuolella olevan objektin.

Viimeinen objekti alapuolelta

Valitsee pinon alimmaisen objektin.

Sisältö

Valitsee valitun grafiikkakehyksen sisällön. Jos ryhmä on valittuna, valitsee ryhmässä olevan objektin. Voit myös napsauttaa Ohjaus-välilehden Valitse sisältö -painiketta.

Säilö

Valitsee valittua objektia ympäröivän kehyksen. Jos ryhmässä oleva objekti on valittuna, valitsee ryhmän, jossa se on. Voit myös napsauttaa Ohjaus-välilehden Valitse säilö -painiketta.

Edellinen objekti / Seuraava objekti

Valitsee seuraavan tai edellisen objektin ryhmässä, jos valittu objekti kuuluu johonkin ryhmään. Jos ryhmittämätön objekti on valittuna, valitsee seuraavan tai edellisen objektin aukeamalla. Ohita viisi painamalla vaihtonäppäintä napsauttamisen aikana. Voit valita pinon ensimmäisen tai viimeisen objektin pitämällä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla napsauttamisen aikana.

Pinon objektien järjestäminen

Päällekkäiset objektit ovat pinossa siinä järjestyksessä, jossa ne on luotu tai tuotu. Voit muuttaa objektien järjestystä pinossa Järjestä-alivalikon avulla.

Tasot-paneelista näkee myös objektien pinojärjestyksen. Tasojen järjestys Tasot-paneelissa määrää, näkyvätkö tason objektit muilla tasoilla olevien objektien edessä vai takana. Objektien järjestys tasolla määrää kyseisellä tasolla olevien objektien pinojärjestyksen. Voit vetää tasolla olevia objekteja tai käyttää Objekti > Järjestä -valikkokomentoja kunkin tason pinojärjestyksen hallintaan. Jos et ole luonut yhtään tasoa, julkaisussa on vain yksi objektipino yhdellä oletustasolla. Sivupohjissa objektit ovat kunkin nimetyn tason takana.

Huomautus:

Objektien ryhmittäminen voi muuttaa objektien pinoamisjärjestystä (suhteessa ryhmittämättömiin objekteihin).

 1. Valitse pinossa eteenpäin tai taaksepäin siirrettävä objekti.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtää valitun objektin pinon eteen tai taakse, valitse joko Objekti > Järjestä > Tuo eteen tai Objekti > Järjestä > Vie taakse.

  • Jos haluat siirtää valittua objektia eteen- tai taaksepäin pinon seuraavan objektin ohi, valitse joko Objekti > Järjestä > Tuo eteenpäin tai Objekti > Järjestä > Vie taaksepäin.

  • Jos haluat muuttaa objektien pinojärjestystä, napsauta Tasot-paneelissa tason vieressä olevaa paljastuskolmiota ja vedä sitten tason objekteja.