Ruudukot

Ruudukoiden käyttäminen

Käytettävissä on kahdentyyppisiä tulostumattomia ruudukkoja: rivirekisteri tekstipalstojen tasaamista varten ja julkaisuruudukko objektien kohdistusta varten. Näytössä rivirekisteri muistuttaa ruutulehtiön paperia ja julkaisuruudukko millimetripaperia. Voit mukauttaa kumpaakin ruudukkoa.

Rivirekisteri (vasen) ja julkaisuruudukko (oikea)

Ruudukoilla on seuraavat ominaisuudet, joita voi tarkastella ruudukon ollessa näkyvissä:

 • Rivirekisteri peittää koko aukeaman. Julkaisuruudukko peittää koko taittopöydän.

 • Rivirekisterit ja julkaisuruudukot näkyvät joka aukeamalla, eikä niitä voi käyttää sivupohjissa.

 • Julkaisuruudukko voi näkyä kaikkien apuviivojen, tasojen ja objektien edessä tai takana, mutta sitä ei voi käyttää millään tasolla.

Rivirekisterin asetusten määrittäminen

Määritä rivirekisteri koko julkaisuun rivirekisterin asetusten avulla.

Huomautus:

Voit määrittää rivirekisterin kehykseen Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa. (Lisätietoja: Tekstikehyksen ominaisuuksien muuttaminen.)

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Ruudukot (Windows) tai InDesign > Asetukset > Ruudukot (Mac OS).

 2. Määritä rivirekisterin väri valitsemalla se Väri-valikosta. Voit myös valita Väri-valikosta Mukautettu.

 3. Määritä Suhteessa-kohtaan, haluatko ruudukon alkavan sivun yläosasta vai yläreunuksesta.

 4. Määritä Alku-kohtaan arvo, jolla ruudukko siirretään joko sivun yläreunasta tai sivun yläreunuksesta sen mukaan, kumman valitset Suhteutettu-valikosta. Jos pystyviivainta on vaikea tasata ruudukkoon, aloita arvolla nolla.

 5. Määritä Lisäysväli-kohtaan arvo, jota käytetään ruudukon viivojen välinä. Yleensä määritettävä arvo on sama kuin leipätekstin rivivälin arvo, jotta tekstirivit voidaan kohdistaa ruudukkoon täydellisesti.

  Julkaisuikkunan rivirekisteri

  A. Ensimmäinen ruudukkoviiva B. Ruudukon viivojen väli 

 6. Määritä Näyttökynnys-kohdassa pienin suurennos, jolla ruudukko näkyy. Jos ruudukon viivat sotkevat näytön suurennuksen ollessa alhainen, nosta näyttökynnystä.

  Rivirekisteri, kun suurennus on pienempi kuin näyttökynnys (vasen) ja suurempi kuin näyttökynnys (oikea)

 7. Valitse OK.

Huomautus:

Tartu apuviivoihin -komento ohjaa sekä apuviivoihin että rivirekisteriin tarttumista.

Julkaisuruudukon määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Ruudukot (Windows) tai InDesign > Asetukset > Ruudukot (Mac OS).

 2. Määritä julkaisuruudukon väri valitsemalla se Väri-valikosta. Voit myös valita Väri-valikosta Mukautettu.

 3. Valitse Julkaisuruudukko> Vaaka> Viivojen väli ja määritä arvo, jota käytetään vaakasuuntaisten ruudukkoviivojen välinä. Määritä sitten Alijaot-kohtaan ruudukkoviivojen alijakojen väli.

 4. Valitse Julkaisuruudukko> Pysty> Viivojen väli ja määritä arvo, jota käytetään pystysuuntaisten ruudukkoviivojen välinä. Määritä sitten Alijaot-kohtaan ruudukkoviivojen alijakojen väli.

 5. Tee jokin seuraavista ja valitse OK:

  • Jos haluat sijoittaa julkaisuruudukon ja rivirekisterin muiden objektien taakse, valitse Ruudukot taustalla.

  • Jos haluat sijoittaa julkaisuruudukon ja rivirekisterin muiden objektien eteen, poista Ruudukot taustalla ‑asetuksen valinta.

Huomautus:

Jos haluat sijoittaa apuviivat kaikkien muiden objektien taakse, voit myös napsauttaa jotakin julkaisuikkunan tyhjää aluetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valita avautuvasta pikavalikosta Apuviivat taustalla.

Ruudukkojen näyttäminen tai kätkeminen

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä rivirekisterin, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä rivirekisteri tai Kätke rivirekisteri.

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä julkaisuruudukon, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä julkaisuruudukko tai Kätke julkaisuruudukko.

Objektien tartuttaminen ruudukkoihin

Jos kiinnitysominaisuus on käytössä, objektin siirtäminen ruudukon tarttumisalueessa saa objektin kiinnittymään kyseiseen kohtaan.

Objektien tartuttaminen julkaisuruudukkoon

 1. Valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat ja varmista, että Tartu julkaisuruudukkoon on valittuna (merkitty rastilla). Jos se ei ole valittuna, valitse se.
  Huomautus:

  Tartu apuviivoihin -komento ohjaa sekä apuviivoihin että rivirekisteriin tarttumista.

 2. Voit määrittää tarttumisalueen valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Windows) tai InDesign > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Mac OS). Kirjoita tarttumisalueen arvo ja valitse OK. Arvo määritetään aina kuvapisteinä.

Jos haluat kiinnittää objektin ruudukkoon, vedä objektia ruudukkoa kohti, kunnes vähintään yksi objektin reunoista on ruudukon tarttumisalueella.