Käyttöopas Peruuta

Ruudukot

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Ruudukoiden käyttäminen

Käytettävissä on kahdentyyppisiä tulostumattomia ruudukkoja: rivirekisteri tekstipalstojen tasaamista varten ja julkaisuruudukko objektien kohdistusta varten. Näytössä rivirekisteri muistuttaa ruutulehtiön paperia ja julkaisuruudukko millimetripaperia. Voit mukauttaa kumpaakin ruudukkoa.

Rivirekisteri (vasen) ja julkaisuruudukko (oikea)

Ruudukoilla on seuraavat ominaisuudet, joita voi tarkastella ruudukon ollessa näkyvissä:

 • Rivirekisteri peittää koko aukeaman. Julkaisuruudukko peittää koko taittopöydän.

 • Rivirekisterit ja julkaisuruudukot näkyvät joka aukeamalla, eikä niitä voi käyttää sivupohjissa.

 • Julkaisuruudukko voi näkyä kaikkien apuviivojen, tasojen ja objektien edessä tai takana, mutta sitä ei voi käyttää millään tasolla.

Rivirekisterin asetusten määrittäminen

Määritä rivirekisteri koko julkaisuun rivirekisterin asetusten avulla.

Huomautus:

Voit määrittää rivirekisterin kehykseen Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa. (Katso Tekstikehyksen ominaisuuksien muuttaminen.)

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Ruudukot (Windows) tai InDesign > Asetukset > Ruudukot (Mac OS).

 2. Määritä rivirekisterin väri valitsemalla se Väri-valikosta. Voit myös valita Väri-valikosta Mukautettu.

 3. Määritä Suhteessa-kohtaan, haluatko ruudukon alkavan sivun yläosasta vai yläreunuksesta.

 4. Määritä Alku-kohtaan arvo, jolla ruudukko siirretään joko sivun yläreunasta tai sivun yläreunuksesta sen mukaan, kumman valitset Suhteutettu-valikosta. Jos pystyviivainta on vaikea tasata ruudukkoon, aloita arvolla nolla.

 5. Määritä Lisäysväli-kohtaan arvo, jota käytetään ruudukon viivojen välinä. Yleensä määritettävä arvo on sama kuin leipätekstin rivivälin arvo, jotta tekstirivit voidaan kohdistaa ruudukkoon täydellisesti.

  Julkaisuikkunan rivirekisteri

  A. Ensimmäinen ruudukkoviiva B. Ruudukon viivojen väli 

 6. Määritä Näyttökynnys-kohdassa pienin suurennos, jolla ruudukko näkyy. Jos ruudukon viivat sotkevat näytön suurennuksen ollessa alhainen, nosta näyttökynnystä.

  Rivirekisteri, kun suurennus on pienempi kuin näyttökynnys (vasen) ja suurempi kuin näyttökynnys (oikea)

 7. Valitse OK.

Huomautus:

Tartu apuviivoihin -komento ohjaa sekä apuviivoihin että rivirekisteriin tarttumista.

Julkaisuruudukon määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Ruudukot (Windows) tai InDesign > Asetukset > Ruudukot (Mac OS).

 2. Määritä julkaisuruudukon väri valitsemalla se Väri-valikosta. Voit myös valita Väri-valikosta Mukautettu.

 3. Valitse Julkaisuruudukko > Vaaka > Viivojen väli ja määritä arvo, jota käytetään vaakasuuntaisten ruudukkoviivojen välinä. Määritä sitten Alijaot-kohtaan ruudukkoviivojen alijakojen väli.

 4. Valitse Julkaisuruudukko > Pysty > Viivojen väli ja määritä arvo, jota käytetään pystysuuntaisten ruudukkoviivojen välinä. Määritä sitten Alijaot-kohtaan ruudukkoviivojen alijakojen väli.

 5. Tee jokin seuraavista ja valitse OK:

  • Jos haluat sijoittaa julkaisuruudukon ja rivirekisterin muiden objektien taakse, valitse Ruudukot taustalla.

  • Jos haluat sijoittaa julkaisuruudukon ja rivirekisterin muiden objektien eteen, poista Ruudukot taustalla ‑asetuksen valinta.

Huomautus:

Jos haluat sijoittaa apuviivat kaikkien muiden objektien taakse, voit myös napsauttaa jotakin julkaisuikkunan tyhjää aluetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valita avautuvasta pikavalikosta Apuviivat taustalla.

Ruudukkojen näyttäminen tai kätkeminen

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä rivirekisterin, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä rivirekisteri tai Kätke rivirekisteri.

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä julkaisuruudukon, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä julkaisuruudukko tai Kätke julkaisuruudukko.

Objektien tartuttaminen ruudukkoihin

Jos kiinnitysominaisuus on käytössä, objektin siirtäminen ruudukon tarttumisalueessa saa objektin kiinnittymään kyseiseen kohtaan.

Objektien tartuttaminen julkaisuruudukkoon

 1. Valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat ja varmista, että Tartu julkaisuruudukkoon on valittuna (merkitty rastilla). Jos se ei ole valittuna, valitse se.
  Huomautus:

  Tartu apuviivoihin -komento ohjaa sekä apuviivoihin että rivirekisteriin tarttumista.

 2. Voit määrittää tarttumisalueen valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Windows) tai InDesign > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Mac OS). Kirjoita tarttumisalueen arvo ja valitse OK. Arvo määritetään aina kuvapisteinä.

Jos haluat kiinnittää objektin ruudukkoon, vedä objektia ruudukkoa kohti, kunnes vähintään yksi objektin reunoista on ruudukon tarttumisalueella.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?