Lihotuksen esimääritykset

Lihotusoletusarvot-paneelin yleiskuvaus

Lihotusoletusarvot ovat lihotusasetuksia, jotka voidaan valita tietylle julkaisun sivulle tai sivualueelle. Lihotusoletusarvot-paneeli toimii käyttöliittymänä lihotusasetusten määrittämistä ja lihotusoletusarvojen tallentamista varten. Voit liittää lihotusoletusarvoja joihinkin tai kaikkiin julkaisun sivuihin tai tuoda oletusarvoja toisesta InDesign-julkaisusta. Jos et liitä lihotusoletusarvoa lihotussivualueeseen, alueesta tulee [Oletus]-asetuksen mukainen.

Lihotusoletusarvojen näyttäminen

 1. Jos Lihotusoletusarvot-paneeli ei ole auki, valitse Ikkuna > Tuloste > Lihotusoletusarvot.
 2. Tee Lihotusoletusarvot-paneelissa yksi seuraavista:
  • Kaksoisnapsauta oletusarvoa.

  • Valitse oletusarvo ja valitse sitten paneelin valikosta Oletusarvojen asetukset.

Lihotusoletusarvot-luettelon tiivistäminen

 1. Valitse Lihotusoletusarvot-paneelivalikosta Pienet paneelin rivit.

Käyttämättömien lihotusoletusarvojen tunnistaminen

 1. Valitse Lihotusoletusarvot-paneelivalikosta Valitse kaikki käyttämättömät. Lihotusohjelma korostaa kaikki oletusasetukset (lukuun ottamatta [Oletus]- ja [Ei lihotusoletusarvoa] -vaihtoehtoja), joita ei ole liitetty muokattavaan julkaisuun. Voit poistaa nämä oletusasetukset helposti.

Lihotuksen esimäärityksen luominen tai muokkaaminen

 1. Jos Lihotusoletusarvot-paneeli ei ole auki, valitse Ikkuna > Tuloste > Lihotusoletusarvot.
 2. Valitse paneelivalikosta Uusi oletusarvo, jos haluat luoda oletusarvon. Kaksoisnapsauta oletusarvoa, jos haluat muokata sitä.
  Huomautus:

  Lihotusoletusarvot-paneelin alareunassa olevan Luo uusi lihotusoletusarvo -painikkeen napsauttaminen luo uuden [Oletus]-lihotusasetuksiin perustuvan oletusarvon.

 3. Määritä seuraavat asetukset ja napsauta sitten OK-painiketta:

  Nimi

  Kirjoita esimäärityksen nimi. [Oletus]-asetuksen nimeä ei voi vaihtaa.

  Lihotuksen leveys

  Kirjoita painovärien päällekkäisyyden määrittävät arvot.

  Lihotuksen ulkoasu

  Määritä lihotusten muotoa säätelevät asetukset.

  Kuva

  Määritä tuotujen bittikarttakuvien lihotustavan asetukset.

  Lihotuksen kynnykset

  Kirjoita arvot, jotka määrittävät, milloin lihotusta käytetään. Useat seikat vaikuttavat tähän kohtaan merkittäviin arvoihin. Kysy lisätietoja tulostuspalvelusta.

Lihotuksen esimääritysten hallinta

Voit kopioida, poistaa, tuoda ja mukauttaa lihotusoletusarvoja.

Lihotusoletusarvon monistaminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse ensin oletusarvo Lihotusoletusarvot-paneelista ja valitse sitten paneelivalikosta Monista oletusarvo.

  • Vedä oletusarvo paneelin alareunassa olevaan Luo uusi lihotusoletusarvo -painikkeeseen.

Lihotuksen esimäärityksen poistaminen

 1. Valitse Lihotusoletusarvot-paneelista haluamasi oletusarvo ja tee yksi seuraavista:
  • Napsauta Poista-painiketta.

  • Valitse paneelivalikosta Poista oletusarvot.

 2. Jos ohjelma kehottaa korvaamaan lihotusoletusarvon, valitse oletusarvo avautuvasta Poista lihotusoletusarvo -valintaikkunasta. Valintaikkuna avautuu, jos vähintään yksi valituista tyyleistä on liitetty johonkin sivuun.
 3. Vahvista poistaminen valitsemalla Kyllä.
Huomautus:

yhdysrakenteisia oletusarvoja [Oletus] ja [Ei lihotusoletusarvoa] ei voi poistaa.

Oletusarvojen tuominen toisesta InDesign-julkaisusta

 1. Valitse Lihotusoletusarvot-paneelivalikosta Lataa lihotusoletusarvot.
 2. Valitse InDesign-tiedosto ja napsauta Avaa-painiketta.

Lihotusesimäärityksen liittäminen sivuihin

Voit liittää lihotusoletusarvon julkaisuun tai sen sivualueeseen. Esimerkiksi sivut, joilla ei ole vierekkäisiä värejä, tulostuvat nopeammin, jos poistat lihotuksen käytöstä. Lihotus tehdään vasta julkaisua tulostettaessa.

Lihotustehtävät luetteloivat eri sivuihin liitetyt oletusarvot. Lihotustehtävät päivittyvät, kun valitset Liitä.

 1. Valitse Lihotusoletusarvot-paneelivalikosta Määritä lihotusoletusarvo.
 2. Määritä Lihotusoletusarvo-kohtaan haluamasi oletusarvo.
 3. Valitse sivut, joihin haluat lisätä lihotusoletusarvon.
 4. Napsauta Liitä-painiketta ja sitten Valmis-painiketta.
Huomautus:

Jos napsautat vain Valmis-painiketta, valintaikkuna sulkeutuu eikä lihotustehtäviin tehdä muutoksia. Liitä-painikkeella aiemmin vahvistetut lihotustehtävät pysyvät tallessa.

Lihotussivualueiden määrittäminen

 1. Valitse Lihotusoletusarvot-paneelivalikosta Määritä lihotusoletusarvo.
 2. Määritä Lihotusoletusarvo-kohtaan oletusarvo, jonka haluat liittää sivualueeseen.
 3. Valitse Alue ja määritä vähintään yksi alue nousevassa järjestyksessä. Käytä yhdysmerkkiä alueiden muodostamiseen ja erota sivut ja alueet toisistaan pilkulla tai pilkulla ja välilyönnillä. Esimerkiksi 2‑4, 6, 9‑10, 12‑ on sallittu alue.
 4. Napsauta Liitä-painiketta ja sitten Valmis-painiketta.

Voit poistaa lihotussivualueen käytöstä valitsemalla paneelivalikosta Määritä lihotusoletusarvo, määrittämällä sivualueen ja valitsemalla Lihotusoletusarvo-valikosta [Ei lihotusoletusarvoa]. Napsauta Liitä-painiketta ja sitten Valmis-painiketta.

Lihotuksen esimäärityksen asetukset

Voit muuttaa lihotuksen esimäärityksen asetuksia joka kerta kun luot lihotuksen esimäärityksen tai muokkaat sellaista. Samat lihotuksen esimääritykset ovat käytettävissä Acrobatissa ja InDesignissa. Acrobatissa voidaan tarkastella lihotuksen esimäärityksiä valitsemalla Työkalut > Painotyö > Lihotuksen esimääritykset. Valitse InDesignissa Ikkuna > Tulostus > Lihotuksen esimääritykset.

Lihotusleveydet

Lihotusleveys on kunkin lihotuksen päällekkäisyyden määrä. Erot paperien ominaisuuksissa, rasteritiheyksissä ja painokoneen toiminnoissa edellyttävät eri lihotusleveyksiä. Kysy tulostustyöhön sopivimmat lihotusleveydet painotalosta.

Oletus

Määrittää lihotusleveyden kaikille muille väreille paitsi tasaiselle mustalle. Oletusarvo on 0p0,25.

Musta

Määrittää alueen, jolle painovärit leviävät tasaisen mustan päällä, tai esteleveyden (alue mustien reunojen ja alla olevien painovärien välillä, kun kylläisiä mustia lihotetaan). Oletusarvo on 0p0,5. Täksi arvoksi valitaan usein 1,5–2 kertaa oletuslihotusleveys.

InDesignissa Musta väri -arvon asetus määrää arvot, jotka annetaan tasaiselle mustalle tai kylläiselle mustalle eli prosessimustalle (K) painovärille, johon on sekoitettu värimusteita peittävyyden lisäämiseksi ja värikylläisyyden parantamiseksi.

Huomautus:

(InDesign) Jos valitset lihotuksen sovelluksessa ja määrität lihotuksen oletusleveydeksi tai mustan leveydeksi yli 4 pistettä, tuloksena on 4 pisteen leveys. Asetuksessa näkyy kuitenkin määrittämäsi arvo, koska jos valitset lihotuksen Adobe-rasterointiprosessorilla, neljää pistettä leveämpi lihotus on mahdollinen.

Lihotuksen ulkoasu

Liitos on kohta, jossa on kahden lihotusreunan yhteinen lopetuspiste. Voit säätää kahden lihotusosan ulkoliitosta ja kolmen lihotusosan kohtauspistettä.

Liitoksen tyyli

Säätää kahden lihotusosan ulkoliitoksen muotoa. Valitse viiste, pyöreä tai kohotettu. Oletusasetus on Viiste, joka vastaa aiempia lihotustuloksia niin, että uudet tulokset ovat yhdenmukaisia Adoben lihotusohjelman kanssa.

Esimerkkejä lihotusliitoksista vasemmalta oikealle: viiste, pyöreä ja kohotettu

Lopetustyyli

Määrittää kolmisuuntaisten lihotusten leikkauspisteen. Viiste (oletus) muotoilee lihotuksen lopetuskohtaa niin, että se ei kosketa leikkaavaa kohdetta. Limitys vaikuttaa lihotukseen, joka on luotu vaaleimmalla neutraalin tiheyden objektilla ja joka leikkaa vähintään kahta tummempaa objektia. Vaaleimman lihotuksen lopetuskohta on kierretty kolmen objektin leikkauspisteen ympärille.

Lähikuva lihotuksen loppua esittävistä esimerkeistä: viiste (vasen) ja limitys (oikea)

Lihotuksen kynnykset

Vaihe

Määrittää värinmuutoskynnyksen, jolla lihotusohjelma tuottaa lihotuksen. Eräissä töissä täytyy lihottaa vain äärimmäiset värimuutokset, kun taas toiset edellyttävät hienovaraistenkin värimuutosten lihottamista. Vaihe-arvo ilmaisee, kuinka paljon toisiaan koskettavien värien osien (kuten CMYK-arvojen) on vaihdeltava ennen kuin lihotusta käytetään.

Jos haluat määrittää, kuinka paljon vierekkäisten värien komponenttiväriaineet saavat vaihdella, ennen kuin nämä värit lihotetaan, suurenna tai pienennä Vaihe-asetusta Uusi lihotusoletusarvo- tai Muokkaa lihotusoletusarvon asetuksia -valintaikkunassa. Oletusasetus on 10 %. Saat parhaimmat tulokset valitsemalla arvoksi 8–20 %. Pieni prosenttiluku merkitsee suurta herkkyyttä värieroille ja useampia lihotuksia.

Musta väri

Ilmaisee, miten paljon mustaa painoväriä on vähintään oltava, jotta mustan värin lihotusleveyden asetus otetaan käyttöön. Oletusarvo on 100 %. Saat parhaimmat tulokset käyttämällä arvoa, joka on vähintään 70 %.

Mustan tiheys

Ilmaisee neutraalin tiheyden arvon, joka painovärillä on oltava, jotta lihotusohjelma tulkitsisi sen mustaksi. Jos esimerkiksi haluat tumman spottivärin käyttävän mustan värin lihotusleveyden asetusta, määritä neutraalin tiheyden arvo tähän. Täksi arvoksi asetetaan yleensä lähellä oletusarvoa 1,6 oleva arvo.

Liukuva lihotus

Määrittää, milloin lihotusohjelma alkaa siirtää värirajan keskiviivaa. Arvo tarkoittaa vaaleamman värin neutraalin tiheyden suhdetta tummemman, vierekkäisen värin neutraaliin tiheyteen. Jos asetus on esimerkiksi 70 %, lihotusohjelma alkaa siirtää keskiviivaa, kun vaaleamman värin neutraali tiheys ylittää 70 % tummemman värin neutraalista tiheydestä (vaaleamman värin neutraali tiheys jaettuna tummemman värin neutraalilla tiheydellä on > 0,70). Jos värien neutraalit tiheydet ovat täsmälleen samat, lihotus sijoittuu tarkasti puoliväliin, ellei Liukuva lihotus ole 100 %.

Lihotusvärin vähennys

Osoittaa astetta, johon saakka käytetään viereisten värien komponentteja lihotusvärin vähentämiseen. Tämä asetus on hyödyllinen tapa estää tiettyjen vierekkäisten värien (kuten pastellivärien) muuttuminen rumaksi lihotukseksi, joka on tummempi kuin kumpikaan väri. Jos Lihotuksen värin vähennys -arvo on pienempi kuin 100 %, lihotuksen väri vaalenee. Jos arvo on 0 %, lihotuksen neutraali tiheys on yhtä suuri kuin tummemman värin neutraali tiheys.

Tuodun grafiikan lihottaminen

Voit luoda lihotusoletusarvon, jolla säädetään kuviin sisältyvää lihotusta sekä bittikarttakuvien (kuten valokuvien ja PDF-rasterikuvien) ja vektoriobjektien (kuten piirto-ohjelmassa tallennettujen kuvien ja PDF-vektoritiedostojen) välistä lihotusta. Jokainen lihotusohjelma käsittelee tuotua grafiikkaa eri tavalla. On tärkeää, että olet tietoinen näistä eroista lihotusasetuksia tehdessäsi.

Lihotuksen sijoittelu

Asetukset, joilla määrätään, mihin lihotus sijoitetaan lihotettaessa vektoriobjekteja (kuten InDesignilla piirrettyjä objekteja) bittikarttakuviin. Kaikki muut asetukset paitsi Neutraali tiheys tuottavat visuaalisesti yhdenmukaisen reunan. Keskitetty tuottaa lihotuksen, joka on tarkasti objektien ja kuvien välisellä reunalla. Kuristus aiheuttaa sen, että objektit tulevat osittain vierekkäisen kuvan päälle. Neutraali tiheys tarkoittaa julkaisun yleisiä lihotussääntöjä. Objektin lihottaminen valokuvaan Neutraali tiheys -asetuksella voi tuottaa selvästi epätasaiset reunat, sillä lihotus voi siirtyä reunan puolelta toiselle. Levitys aiheuttaa sen, että bittikarttakuva limittyy osittain viereisen objektin kanssa.

Objektien lihottaminen kuviin

Varmistaa, että vektoriobjektit (kuten apuviivoina käytetyt kehykset) lihotetaan kuviin käyttäen Lihotuksen sijoittelu -asetuksia. Jos vektoriobjektit eivät osu kuvien päälle lihotussivualueella, tämä asetus kannattaa poistaa käytöstä sivualueen lihottamisen nopeuttamiseksi.

Kuvien lihottaminen kuviin

Ottaa käyttöön limittyvien tai vierekkäisten bittikarttakuvien reunojen lihotuksen. Ominaisuus on käytössä automaattisesti.

Lihota kuvat sisäisesti

Ottaa lihotuksen käyttöön kunkin bittikarttakuvan kaikissa väreissä eikä vain kohdissa, joissa värit koskettavat vektorigrafiikkaa tai tekstiä. Käytä tätä asetusta vain silloin, kun sivualueilla on yksinkertaisia ja jyrkkäkontrastisia kuvia, kuten näyttökuvia tai sarjakuvia. Älä valitse asetusta, jos julkaisussa on sävykuvia tai muita monimutkaisia kuvia, sillä niiden lihotus onnistuu huonosti. Lihottaminen toimii nopeammin, kun tätä asetusta ei ole valittu.

Lihota 1-bittiset kuvat

Varmistaa, että 1-bittiset kuvat lihotetaan viereisiin objekteihin. Tämä asetus ei käytä Kuvan lihotuksen sijoittelu -asetuksia, koska 1-bittisissä kuvissa on vain yksi väri. Useimmiten tämän asetuksen valinta on järkevää. Tämä asetus saattaa tummentaa kuvaa ja hidastaa lihottamista eräissä tapauksissa, kuten 1-bittisessä kuvassa, jonka pikseleiden välit ovat suuret.

Liukuvien lihotusten määrittäminen

 1. Valitse paneelivalikosta Uusi oletusarvo, jos haluat luoda oletusarvon. Kaksoisnapsauta oletusarvoa, jos haluat muokata sitä.
 2. Kirjoita Lihota kynnykset -kohdassa Liukuvan lihotuksen prosenttiarvoksi 0–100 tai käytä oletusarvoa 70 %. Kaikki lihotukset päättyvät puoliväliin, jos arvo on 0 %. Jos arvo on 100 %, liukuva lihotus poistuu käytöstä, jolloin yksi väri leviää täysin toisen päälle riippumatta vierekkäisten värien neutraalin tiheyden suhteesta.

Tietoja mustan lihotuksesta

Esimäärityksiä luotaessa tai muokattaessa Musta väri -arvon asetus määrää arvot, jotka annetaan tasaiselle mustalle tai kylläiselle mustalle. Kylläinen musta on mikä tahansa musta väri, jossa käytetään tukirasteria prosessivärien lisäämiseen mustan värin vahvistamiseksi.

Musta väri -asetuksesta on hyötyä, kun pitää huomioida erittäin voimakas pisteen kasvaminen (kuten heikkolaatuista paperia käytettäessä). Näissä tilanteissa musta väri, jonka prosenttiarvo on alle 100 %, tulostuu tasaisena mustana. Kun harvennat mustan tai syvän mustan rasteria (käyttämällä tasaisen mustan sävyjä) ja pienennät Musta väri -asetusta oletusarvosta 100 %, voit kompensoida pisteen kasvamisen ja varmistaa, että lihotusohjelma käyttää mustissa objekteissa oikeaa lihotuksen leveyttä ja sijoittelua.

Kun väri saavuttaa Musta-arvon, lihotuksen leveyden Musta-arvoa käytetään kaikkiin sen vieressä oleviin väreihin ja sen mukaiset erotuslihotukset lisätään syvän mustiin alueisiin.

Jos tukirasterit ulottuvat mustan alueen reunaan asti, pienikin kohdistusvirhe tuo tukirasterien reunat esiin, jolloin syntyy häiritsevä valokehä tai objektien reunat vääristyvät. Lihotusohjelma käyttää kylläisen mustan sijoittamiseen erotuslihotusta eli esteleveyttä, jotta tukirasterit pysyvät määritetyllä etäisyydellä edustan käänteisten tai vaaleiden kohteiden reunoista ja kohteet säilyvät terävinä. Tukirasterien etäisyys mustien alueiden reunoista määritetään lihotusleveyden Musta-asetuksella.

Huomautus:

jos lihotettava kohde on kapea, esimerkiksi musta ääriviiva grafiikan ympärillä, lihotusohjelma ohittaa lihotusleveyden Musta-asetuksen ja rajoittaa lihotuksen puoleen kapean kohteen leveydestä.

Mustan vierusvärien lihotusleveyden määrittäminen

 1. Valitse paneelivalikosta Uusi oletusarvo, jos haluat luoda oletusarvon. Kaksoisnapsauta oletusarvoa, jos haluat muokata sitä.
 2. Kirjoita Lihotuksen leveys -kohdan Musta-ruutuun leveys (pisteinä), jonka haluat muiden värien leviävän mustan päälle eli miten paljon haluat tukirasterien kutistuvan mustan alla. Mustan lihotuksen leveydeksi valitaan usein 1,5–2 kertaa oletuslihotusleveys.
 3. Määritä Musta väri- ja Mustan tiheys -asetukset.
Huomautus:

Voit käyttää mustan lihotusominaisuuksia, jos värialueen painovärin neutraali tiheys on suurempi tai yhtä suuri kuin Mustan tiheys. Painoväriprosentin on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin Musta väri -asetuksen.

Kirjan painaminen, kun lihotusoletusarvot ovat ristiriidassa

Voit käyttää vain yhtä lihotusoletusarvoa kullakin tulostettavalla arkilla, esimerkiksi yhdellä sivulla. Yleensä tämä ei aiheuta ongelmia. Jos painat useita kirjan julkaisuja ja jokaisessa julkaisussa tai jokaisella sivulla on erilainen lihotusoletusarvo, InDesign voi ratkaista ristiriitoja synkronoimalla asiakirjojen oletusarvot:

 • Jos kirjan julkaisuissa on erilaisia mutta samannimisiä lihotusoletusarvoja, InDesign liittää julkaisuun sivupohjan lihotusoletusarvon, jos Lihotusoletusarvo-vaihtoehto on valittu Synkronointiasetukset-valintaikkunassa.

 • Synkronointiominaisuuden ansiosta kaikki sivupohjan oletusarvot ovat valittavissa myös kirjan muissa julkaisuissa, mutta niitä ei ole liitetty. Jokaiseen julkaisuun on liitettävä erikseen lihotusoletusarvo, tai on käytettävä [Oletus]-arvoa. Tyylit näkyvät julkaisun Määritä lihotusoletusarvot -valintaikkunan Lihotusoletusarvo-valikossa.

Huomautus:

jos aukeaman sivuihin liitetään erilaiset lihotusoletusarvot, InDesign noudattaa kunkin sivun arvoa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi