Käyttöopas Peruuta

Kirjatiedostojen luominen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly (käytettävissä vain Yhdysvalloissa)
   1. Teksti kuvaksi (beta)
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Kirjatiedoston luominen

Kirjatiedosto on joukko julkaisuja, joilla voi olla yhteisiä tyylejä, värimalleja, sivupohjia ja muita kohteita. Kirjaksi yhdistettyjen julkaisujen sivut voi numeroida. Kirjasta voi tulostaa valittuja julkaisuja, tai ne voi viedä PDF-muotoon. Yksi julkaisu voi kuulua useisiin kirjatiedostoihin.

Yksi kirjatiedoston julkaisuista toimii tyylilähteenä. Oletuksena on, että kirjan ensimmäinen julkaisu on tyylilähde. Tyylilähde voidaan tarvittaessa vaihtaa. Kun kirjan julkaisut synkronoidaan, tyylilähteen tyylit ja värimallit korvaavat muiden julkaisujen vastaavat määritykset.

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Kirja.
 2. Kirjoita kirjalle nimi, määritä sijainti ja valitse Tallenna.

  Näyttöön tulee Kirja-paneeli. Tallennetun kirjatiedoston tiedostotunniste on .indb.

 3. Lisää julkaisut kirjatiedostoon.

Julkaisun lisääminen kirjatiedostoon

Kun luot kirjatiedoston, se avautuu Kirja-paneelissa. Kirja-paneeli on kirjatiedoston työskentelyalue, jossa julkaisuja voi lisätä, poistaa ja järjestellä.

 1. Valitse Kirja-paneelivalikosta Lisää julkaisu tai napsauta paneelin alaosassa olevaa +-painiketta .
 2. Valitse lisättävät Adobe InDesign -julkaisut ja valitse sitten Avaa.
  Huomautus:

  Voit vetää ja pudottaa tiedostoja Kirja-paneeliin Resurssienhallinnasta (Windows) tai Finderista (Mac OS). Voit myös vetää julkaisun kirjasta toiseen. Kopioi julkaisu painamalla Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS).

 3. Jos sisällytät kirjaan InDesignin aiemmissa versioissa luotuja julkaisuja, ohjelma muuntaa ne lisättäessä Adobe InDesign CS5 -muotoon. Määritä Tallenna nimellä -valintaikkunassa uusi nimi muunnetulle julkaisulle (tai jätä nimi ennalleen) ja valitse sitten Tallenna.
  Huomautus:

  Muunna Adobe PageMaker- ja QuarkXPress-julkaisut ennen kirjatiedostoon lisäämistä.

 4. Muuta tarvittaessa julkaisujen järjestystä paneelissa vetämällä julkaisuja luettelossa ylös- tai alaspäin haluamaasi kohtaan.
 5. Jos haluat määrittää julkaisun tyylilähteeksi, napsauta paneelissa julkaisun nimen vieressä olevaa ruutua.

Jos haluat avata julkaisun kirjatiedostossa, kaksoisnapsauta julkaisun nimeä Kirja-paneelissa.

Kirjatiedostojen hallinta

Avoimet kirjatiedostot näkyvät omissa välilehdissään Kirja-paneelissa. Jos samaan aikaan on avoinna useita kirjoja, voit tuoda jonkin kirjan eteen ja avata sen paneelivalikon napsauttamalla kirjan välilehteä.

Julkaisun tila näkyy Kirja-paneelin kuvakkeista, ja se voi olla jokin esimerkiksi jokin seuraavista: avoinna , puuttuu  (julkaisu siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu), muokattu  (julkaisua on muokattu tai sen sivu- tai osionumeroita on muutettu kirjan ollessa suljettuna) tai käytössä  (joku toinen on avannut julkaisun hallitussa työnkulussa). Suljetun julkaisun vieressä ei ole kuvaketta.

Huomautus:

Jos haluat nähdä kirjassa olevan julkaisun hakemistonimen, pidä hiiriosoitinta julkaisun nimen päällä, kunnes näkyviin tulee työkaluvihje. Voit vaihtoehtoisesti valita Kirja-paneelivalikosta vaihtoehdon Julkaisun tiedot.

Kirjatiedoston tallentaminen

Kirjatiedostot ovat erillään julkaisutiedostoista. Kun esimerkiksi valitset Tallenna kirja, InDesign tallentaa kirjaan tehdyt muutokset, ei julkaisuja.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Tallenna kirja uudella nimellä valitsemalla Kirja-paneelivalikosta Tallenna kirja nimellä, määritä sijainti sekä tiedostonimi ja valitse Tallenna.

  • Tallenna kirja samalla nimellä valitsemalla Kirja-paneelivalikosta Tallenna kirja tai napsauttamalla Kirja-paneelin alaosassa olevaa -painiketta .

Huomautus:

Jos kirjatiedostot jaetaan palvelimen kautta, varmista, että käytössä on tiedostonhallintajärjestelmä, joka estää käyttäjiä tuhoamasta toisten tekemiä muutoksia.

Kirjatiedoston sulkeminen

 • Sulje yksittäinen kirja valitsemalla kirjan paneelivalikosta Sulje kirja.
 • Sulje jonkin paneelin kaikki avoimet kirjat napsauttamalla Kirja-paneelin otsikkorivin Sulje-painiketta.

Kirjan julkaisujen poistaminen

 1. Valitse korvattava julkaisu Kirja-paneelissa.
 2. Valitse Kirja-paneelivalikosta Poista julkaisu.

Kun julkaisu poistetaan, sitä ei poisteta tietokoneesta, vaan ainoastaan kirjatiedostosta.

Kirjan julkaisujen korvaaminen

 1. Valitse korvattava julkaisu Kirja-paneelissa.
 2. Valitse Kirja-paneelivalikosta Korvaa julkaisu, etsi korvaava julkaisu ja valitse sitten Avaa.

Avaa kirjatiedosto Resurssienhallinnassa tai Finderissa

 1. Valitse julkaisu Kirjat-paneelista.

 2. Valitse Kirjat-paneelista Näytä Resurssienhallinnassa (Windows) tai Näytä Finderissa (Mac OS).

Valitun tiedoston näyttävä selainikkuna avautuu.

Kirjan julkaisujen synkronoiminen

Kun synkronoit kirjan julkaisut, ohjelma kopioi määritetyt tyylit, muuttujat, sivupohjat, lihotusoletusarvot, ristiviittausten muodot, ehdollisen tekstin asetukset, numeroidut luettelot ja värimallit tyylilähteestä määritettyihin kirjan julkaisuihin, joissa ne korvaavat samannimiset kohteet.

Jos synkronoitavissa julkaisuissa ei ole valittuja kohteita, ohjelma lisää ne julkaisuihin. Ohjelma ei muuta sellaisia synkronoitavien julkaisujen kohteita, jotka eivät kuulu tyylilähteeseen.

Synkronoitavien kohteiden valitseminen

 1. Valitse Kirja-paneelivalikosta Synkronointiasetukset.
 2. Valitse kohteet, jotka haluat kopioida tyylilähteestä muihin kirjan julkaisuihin.

  Varmista, että olet valinnut kaikki muiden tyylien määrittelyyn sisältyvät tyylit. Esimerkiksi objektin tyyli voi sisältää kappale- ja merkkityylit, jotka puolestaan sisältävät värimalleja.

 3. Valitse Tyyliryhmien älykäs yhdistäminen, jos haluat välttää sellaisten ainutlaatuisesti nimettyjen tyylien kopioimisen, jotka on siirretty tyyliryhmiin tai niistä pois.

  Oletetaan, että tyylin lähteeseen sisältyy tyyliryhmään kuuluva merkkityyli ja synkronoitaviin julkaisuihin sisältyy sama merkkityyli, joka ei kuulu tyyliryhmään. Jos tämä asetus on valittuna, merkkityyli siirretään synkronoiduissa julkaisuissa tyyliryhmään.

  Jos tätä asetusta ei ole valittu, merkkityylin toinen esiintymä luodaan tyyliryhmään, jonka asetukset vastaavat tyylin lähdettä. Tyyliryhmän ulkopuolinen merkkityyli ei muutu.

  Huomautus:

  Jos julkaisu sisältää useita samannimisiä tyylejä (esimerkiksi Merkkityyli 1 tyyliryhmässä ja tyyliryhmän ulkopuolinen Merkkityyli 1), InDesign toimii samoin kuin jos asetusta ei ole valittu. Ohjelma toimii parhaiten, jos luot tyyleille aina omat ainutlaatuiset nimet.

 4. Valitse OK.

Kirjatiedoston julkaisujen synkronoiminen

Voit synkronoida kirjan, kun kirjan julkaisut ovat suljettuina. InDesign avaa suljetut julkaisut, tekee tarvittavat muutokset sekä tallentaa ja sulkee julkaisut. Kun synkronoit kirjan, avoimet julkaisut muutetaan, mutta niitä ei tallenneta.

 1. Napsauta Kirja-paneelissa tyylilähteeksi valittavan julkaisun nimen vieressä olevaa ruutua. Tyylilähde-kuvake  ilmaisee, mikä julkaisu on valittu tyylilähteeksi.
  Valittu tyylilähde

 2. Varmista, että tyylilähteestä kopioitavat kohteet on valittu Synkronointiasetukset-valintaikkunassa.
 3. Valitse Kirja-paneelissa julkaisut, jotka haluat synkronoida tyylilähdejulkaisun kanssa. Jos yhtään julkaisua ei valita, ohjelma synkronoi koko kirjan.
  Huomautus:

  Jos haluat varmistaa, että yksikään julkaisu ei ole valittuna, napsauta julkaisujen alla olevaa harmaata aluetta. Vieritä Kirja-paneelia tai muuta sen kokoa tarvittaessa. Voit myös pitää Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja poistaa valitun julkaisun napsauttamalla sitä.

 4. Valitse Kirja-paneelivalikosta Synkronoi valitut julkaisut tai Synkronoi kirja. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Kirja-paneelin alaosassa olevaa Synkronoi-painiketta .
Huomautus:

Muokkaa > Kumoa -komennon valitseminen kumoaa muutokset vain julkaisuista, jotka ovat auki synkronoinnin aikana.

Sivupohjien synkronointi

Sivupohjat synkronoidaan niin kuin muutkin kohteet: ohjelma korvaa sivupohjat, joilla on sama nimi (kuten A-sivupohja) kuin tyylilähteen sivupohjilla. Sivupohjien synkronoimisesta on hyötyä julkaisuissa, joissa käytetään samoja muotoiluelementtejä, kuten juoksevia ylätunnisteita ja alatunnisteita. Jos kuitenkin haluat säilyttää sivupohjakohteita muissa julkaisuissa kuin tyylilähteessä, älä synkronoi sivupohjia äläkä luo muun nimisiä sivupohjia.

Ohjelma vapauttaa sivupohjasta sellaiset sivupohjakohteet, jotka ohitetaan julkaisun sivuilla, kun sivupohjat on synkronoitu ensimmäisen kerran. Jos siis aiot synkronoida kirjan sivupohjat, kirjan kaikki julkaisut kannattaa synkronoida muotoilun aluksi. Tämä takaa sen, että ohitettujen sivupohjakohteiden yhteys sivupohjaan säilyy ja että nämä kohteet edelleen päivittyvät tyylilähteen muokattujen sivupohjakohteiden perusteella.

Lisäksi sivupohjat kannattaa synkronoida vain yhden tyylilähteen avulla. Jos käytät eri tyylilähteitä, ohitetut sivupohjakohteet saattavat vapautua sivupohjasta. Jos käytät synkronoinnissa eri tyylilähteitä, poista ennen sen aloittamista Sivupohjat-asetuksen valinta Synkronointiasetukset-valintaikkunassa.

Kirjatiedostojen muuntaminen InDesignin aiemmista versioista

Voit muuntaa InDesignin aiemmassa versiossa luodun kirjatiedoston avaamalla ja tallentamalla sen InDesign CS5:ssä. Kun synkronoit, tulostat, keräilet tai viet muunnetun kirjan tai päivität sen numeroinnin, ohjelma muuntaa myös kirjan sisältämät julkaisut InDesign CS5 -muotoon. Voit valita, haluatko korvata vai säilyttää alkuperäiset julkaisutiedostot.

Kirjatiedostojen muuntaminen InDesign CS5 -ohjelman käyttöön

 1. Valitse InDesign CS5:ssä Tiedosto > Avaa.
 2. Valitse InDesignin aiemmassa versiossa luotu kirjatiedosto ja valitse sitten OK.

  Ohjelma varoittaa, jos kirjatiedosto sisältää aiemmassa InDesign-muodossa tallennettuja julkaisuja.

 3. Valitse Kirja-paneelivalikosta Tallenna kirja nimellä. Määritä muunnetulle kirjatiedostolle uusi nimi ja valitse Tallenna.

Kirjatiedoston julkaisujen muuntaminen

 1. Avaa kirjatiedosto InDesign CS5 -ohjelmassa.
 2. Valitse Kirja-paneelivalikosta haluamasi vaihtoehto:
  • Jos haluat korvata alkuperäiset julkaisut muuntamisen aikana, valitse Automaattinen julkaisun muunto.

  • Jos haluat säilyttää alkuperäiset julkaisut ja tallentaa muunnetut julkaisut uusilla nimillä, poista Automaattinen julkaisun muunto -asetuksen valinta. (Kirjaluettelo päivittyy niin, että se sisältää muunnetut tiedostot, ei alkuperäisiä tiedostoja.)

 3. Voit muuntaa julkaisut seuraavilla tavoilla:
  • Valitse Kirja-paneelivalikosta Synkronoi kirja. (Katso Kirjajulkaisujen synkronoiminen.)

  • Valitse Kirja-paneelivalikosta Päivitä numerointi > Päivitä kaikki numerot.

 4. Jos Automaattinen julkaisun muunto -asetusta ei ole valittu, InDesign kehottaa tallentamaan jokaisen muunnetun julkaisun uudella nimellä.
Huomautus:

Julkaisut muunnetaan myös silloin, kun tulostat tai viet kirjan Adobe PDF -muotoon.

Kirjan sivujen, lukujen ja kappaleiden numeroiminen

Voit määrittää kirjan sivujen, lukujen ja kappaleiden numerointitavan. Kirjatiedoston sivujen ja lukujen numerointityylit ja aloitusnumerot määräytyvät niiden kunkin julkaisun asetusten mukaan, jotka on määritetty Numerointi- ja osioasetukset- tai Julkaisun numerointiasetukset -valintaikkunassa. Voit avata nämä valintaikkunat valitsemalla julkaisussa Sivuasettelu > Numerointi- ja osioasetukset tai valitsemalla Kirja-paneelivalikosta Julkaisun numerointiasetukset.

Lisätietoja sivunumeroinnin lisäämisestä julkaisuun: Perussivunumeroinnin lisääminen.

Numeroitujen kappaleiden (kuten kuvaluettelojen) numerointi määräytyy kappaletyyliin sisältyvän numeroiden luettelon tyylimäärityksen mukaan.

Sivualue näkyy Kirja-paneelissa kunkin julkaisun vieressä. Oletusarvon mukaan InDesign päivittää sivu- ja osionumeroinnin Kirja-paneelissa, kun lisäät tai poistat sivuja kirjaksi yhdistetyissä julkaisuissa tai kun teet muutoksia kirjatiedostoon. Niihin kuuluvat esimerkiksi julkaisujen järjestäminen uudelleen, lisääminen ja poistaminen. Jos poistat sivu- ja osionumeroinnin automaattisen päivityksen käytöstä, voit päivittää kirjan numeroinnin manuaalisesti.

Jos numerointi vaikuttaa kirjan päivityksen jälkeen virheelliseltä, vika saattaa olla siinä, että yleisasetuksissa on valittu näytettäväksi absoluuttinen numerointi osionumeroinnin sijasta. Katso Absoluuttisen tai osion numeroinnin näyttäminen Sivut-paneelissa.

Jos jokin julkaisu puuttuu tai jos sitä ei voi avata, julkaisun ja sen jälkeen tulevien julkaisujen sivualueen kohdalla näkyy kysymysmerkki, joka ilmaisee, että sivualue on tuntematon. Poista tai korvaa puuttuva julkaisu ennen numeroinnin päivitystä. Jos näyttöön tulee Käytössä-kuvake , joku on avannut julkaisun hallitussa työnkulussa. Julkaisun numerointi voidaan päivittää vasta, kun toinen käyttäjä on sulkenut julkaisun.

Julkaisujen sivu- ja lukunumerointiasetusten muuttaminen

 1. Valitse korvattava julkaisu Kirja-paneelissa.
 2. Valitse Kirja-paneelivalikosta Julkaisun numerointiasetukset tai kaksoisnapsauta julkaisun sivunumeroja Kirja-paneelissa.
 3. Määritä sivu-, osio- ja lukunumerointiasetukset. (Katso Julkaisun numerointiasetukset.)
 4. Valitse OK.
Huomautus:

Jos määrität julkaisulle aloitussivun numeron etkä valitse Automaattinen sivunumerointi -asetusta, sivujen numerointi aloitetaan määritetystä sivusta. Loput kirjan julkaisut numeroidaan uudelleen sen mukaan.

Sivunumeroinnin aloittaminen parittomista tai parillisista sivuista

Julkaisujen sivunumerointi voidaan aloittaa parittomista tai parillisista sivuista.

 1. Valitse Kirja-paneelivalikosta Kirjan sivunumerointiasetukset.
 2. Valitse Jatka seuraavalta parittomalta sivulta tai Jatka seuraavalta parilliselta sivulta.
 3. Valitse Lisää tyhjä sivu, jos haluat, että julkaisun loppuun lisätään tarvittaessa tyhjä sivu. Valitse OK.

Kirjan automaattisen numeroinnin poistaminen käytöstä

 1. Valitse Kirja-paneelivalikosta Kirjan sivunumerointiasetukset.
 2. Poista Päivitä sivu- ja osionumerot automaattisesti -asetuksen valinta ja valitse sitten OK.
 3. Jos haluat päivittää sivunumeroinnin manuaalisesti, valitse Kirja-paneelivalikosta Päivitä numerointi > Päivitä kaikki numerot.

  Voit myös päivittää vain sivu- ja osionumerot tai vain luku- ja kappalenumerot.

Kirjojen peräkkäisen kappalenumeroinnin käyttäminen

Jos haluat käyttää peräkkäistä numerointia esimerkiksi kuvaluetteloissa tai taulukoissa, määritä ensin jossakin kappaletyylissä käytetty numeroitu luettelo. Luettelo määrittää sen, noudattaako kappalenumerointi peräkkäistä numerointia kirjan julkaisujen kesken.

 1. Avaa julkaisu, joka toimii kirjan tyylilähteenä.
 2. Valitse Teksti > Luettelomerkityt ja numeroidut luettelot > Määritä luetteloita.
 3. Määritä uusi luettelo valitsemalla Uusi tai valitse luettelo ja valitse sitten Muokkaa.
 4. Valitse sekä Jatka numerointia juttujen välillä että Jatka numerointia kirjan edellisestä julkaisusta.
 5. Valitse OK.
 6. Määritä numeroitua luetteloa käyttävä kappaletyyli ja käytä sitä niiden julkaisujen tekstiin, jotka sisältävät luettelon. (Katso Kappaletyylin luominen jatkuvia luetteloita varten.)
Huomautus:

Valitse Synkronointiasetukset-valintaikkunassa Kappaletyylit- ja Numeroidut luettelot -vaihtoehdot ja synkronoi kirja. Näin varmistat, että sama numeroidun luettelon asetus on käytössä kirjan kaikissa julkaisuissa.

Eräs kirjatiedoston eduista on, että valitut julkaisut tai koko kirja voidaan julkaista (tulostaa, esitarkastaa, keräillä tai viedä EPUB- tai PDF-muotoon) yhdellä komennolla.

 1. Tee Kirja-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Tulosta tietyt julkaisut valitsemalla haluamasi julkaisut.

  • Tulosta koko kirja poistamalla kaikkien julkaisujen valinnat.

 2. Valitse Kirja-paneelivalikosta tulostuskomento (kuten Tulosta kirja tai Tulosta valitut julkaisut).

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?