Valinnaisten laajennusten ottaminen käyttöön | Photoshop

Valinnaisia laajennuksia käytetään hallitsemaan erikoistuneita toimintoja, kuten napsautuksella vahvistamisen käytöstäpoistoa, VM-puskuroinnin hallintaa ja työlevyn pakkauksen käytöstä poistamista.

Laajennusten käyttöönotto

 1. Luo tekstitiedosto (.txt) Windowsin Muistiolla tai macOS:n tekstieditorilla.

 2. Ota haluamasi asetukset käyttöön antamalla vaadittu teksti seuraavan kaavion mukaan:

  Huomautus:

  Esimerkki: Kirjoita seuraava teksti:

  # Pakota VM-puskurointi
  VMForceBuffering 1

  tekstitiedostoon. Laita kunkin asetuksen vaatima teksti uudelle riville tekstitiedostoon.

 3. Tallenna tiedosto nimellä "PSUserConfig.txt” Photoshop-versiosi asetuskansioon:

  Windows

  • [asennusasema]:\Users\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\[Photoshop-versio]\[Photoshop-versio]Settings\

  macOS:

  • //Käyttäjät/[käyttäjänimi]/Kirjasto/Preferences/[Photoshop-versio]Settings/
  Huomautus:

  Käyttäjän Kirjasto-kansio on piilotettu macOS-käyttöjärjestelmässä. Katso lisätietoja kohdasta Piilotettujen käyttäjäkirjastotiedostojen käyttäminen | macOS.

Laajennusten kuvaukset ja yhteensopivuus

Ota työlevyn kirjaaminen käyttöön

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Ota työlevyn kirjaaminen käyttöön

LogScratch 1

 • 24.2 tai uudempi versio

Poista käytöstä Async IO

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista käytöstä Async IO
AllowAsyncIO 0

 • 14.1 tai uudempi versio

Käyttäjäkokemuksen kitkan vähentämisen poistaminen käytöstä

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista käyttökokemuksen kitkan vähentäminen käytöstä

ReduceUXFriction 0

 • 17.0 tai uudempi versio

Kun ominaisuus on käytössä ja aktiivisen tekstitason sisältävää piirtoaluetta napsautetaan, teksti vahvistetaan ilman Enter- tai Esc-näppäimen painamista tai Vahvista-ruudun napsauttamista asetuspalkissa.  Myös yritys siirtää taustatasoa avaa kehotteen, jossa näkyy vaihtoehto Muunna normaaliksi tasoksi.  Tämän vaihtoehdon poistaminen käytöstä palauttaa vanhat / oletusarvoiset toiminnot.

Työlevyn pakkaamisen poistaminen käytöstä

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista työlevyn pakkaus käytöstä
VMCompressPages 0

 • 14.1 tai uudempi versio

Oletusarvoisesti Photoshop pakkaa sivut ennen niiden tallentamista työmuistitiedostoon. Tämä pakkaus ei johda pienempään työmuistitiedostoon, sillä Photoshop in on varattava tilaa pakkaamattomille sivuille. Hitaille levyasemille tai SCSI-asennuksille, on levyltä tai levylle siirrettävän tiedoston koon vähentäminen kuluvaa aikaa kompensoiva tekijä kun otetaan huomioon tietojen pakkaamiseen ja purkamiseen kuluva aika. Nopeilla levyasemilla ja SCSI-asennuksissa tällä ei ole merkitystä. Poista työlevyn pakkaus käytöstä -lisäosa tuottaa parantuneen suorituskyvyn koneissa, joissa on nopeat levyasemat ja SCSI-asennukset.

Poista VM-puskurointi käytöstä

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista VM-puskurointi käytöstä
VMDisableBuffering 1

 • Vain macOS
 • 14.1 tai uudempi versio

Kun Photoshop-ohjelmaa käytetään macOS-käyttöjärjestelmässä, jossa on yli 4 Gt RAM-muistia, Photoshop kehottaa käyttöjärjestelmää ottamaan ylimääräisen RAM-muistin käyttöön puskurina työmuistitiedostoa varten työmuistitiedoston käytön nopeuttamiseksi. VM-puskuroinnin käytöstä poistaminen estää Photoshop ia käyttämästä ylimääräistä RAM-muistia.

Pakota VM-puskurointi

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Pakota VM-puskurointi
VMForceBuffering 1
 

 • Vain macOS
 • 14.1 tai uudempi versio

Kun Photoshop-ohjelmaa käytetään macOS-käyttöjärjestelmässä, jossa on alle 4 Gt RAM-muistia, Photoshop ei kehota käyttöjärjestelmää käyttämään ylimääräistä RAM-muistia puskurina työmuistitiedostoa varten. Pakota VM-puskurointi -lisäosa pakottaa Photoshop in käyttämään RAM-muistia VM-puskurointiin.

Ylivieritys aina

Huomautus:

Photoshopin nykyisissä versioissa ylivierityksen toimintaa ohjataan asetusarvoilla:

 • Valitse Oletusasetukset > Työkalut ja ota käyttöön Ylivieritys.

Muista hitaat tiedostot

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Muista hitaat tiedostot
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • 14.1 tai uudempi versio

Perusasetuksena Photoshop poistaa tiedostoja äskettäiset tiedostot -listaltaan, jos vie kauemmin kuin 20 sykäystä (1/3 sekuntia) selvittää, missä tiedosto on luettelon päivityksen jälkeen, kun tiedosto on tallennettu tai avattu. Joillakin irrotettavilla laitteilla ja verkkoasemilla nämä toimenpiteet saattavat kuitenkin kestää kauemmin. Muista hitaat tiedostot -liitännäinen estää äskettäiset tiedostot -listaa unohtamasta tiedostoja, joilla listan päivitystilan ratkaiseminen kestää liian kauan (se sallii jopa 20 sekunnin aikajakson). Tiedoston tallentaminen tai avaaminen saattaa kuitenkin kestää kauemmin, jos tämä liitännäinen on asennettu.

Ota käyttöön Vanha Korjaussivellin

Huomautus:

Nykyisessä Photoshop-versiossa on mahdollista palata korjaussiveltimen vanhaan käyttöversioon valitsemalla Käytä vanhaa versiota työkalun asetuspalkista.

Uusi Diffuusio-liukusäädin tuottaa samanlaiset tulokset kuin vanha algoritmi. Katso lisätietoja kohdasta Korjaussivellinesimerkit.

Käytä WinTabia Windows Inkin sijaan

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Käytä Wintabia
UseSystemStylus 0

 • vain Windows

Windows 10 -käyttöjärjestelmässä Photoshop käyttää Photoshopin ja elektronisen kynän vuorovaikutuksen ohjaamiseen Windows Inkiä. Windows Ink tuottaa paremmat piirtotulokset ja mahdollistaa tabletin käyttämisen ilman, että ajuria on tarpeen asentaa.

Jos tabletti käyttää WinTab-ajuria ja siinä ei ole mahdollisuutta käyttää Windows Inkiä, voit pakottaa Photoshopin käyttämään WinTabia Windows Inkin sijaan.

Katso lisätietoja: Taulutietokoneen tuki Photoshopille

Rajoittamaton esikatselun koko

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Rajoittamaton esikatselun koko
FullPreviewMaxSize 32767

 • 14.1 tai uudempi versio

Jos täyden koon vaihtoehto kuvien esikatseluun on valittuna tiedostotallennusten oletusarvoissa, Photoshop rajoittaa esikatselun koon 512 × 512 pikseliin. Rajoittamaton esikatselukoon lisäosa poistaa 512 × 512 pikselin rajoituksen tiedostojen esikatselusta.

Poista käytöstä muuntaminen oletusarvoisesti mittakaavassa

Huomautus:

Nykyisessä Photoshop-versiossa on mahdollista palata muuntamisen vanhaan käyttöversioon ottamalla se käyttöön kohdasta Oletusasetukset > Yleiset > Käytä vanhaa maksutonta muunnosta.

Katso lisätietoja kohdasta Yhdenmukainen muuntaminen

Poista Javascript-varoitukset käytöstä

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista Javascript-varoitukset käytöstä

WarnRunningScripts 0

 • versio 20.0 ja uudemmat

Javascript-varoitusten poistaminen käytöstä lakkauttaa varoitusikkunat, kun komentosarjoja suoritetaan Photoshopin valikon Tiedosto > Komentosarjat ulkopuolella.

Poista käytöstä napsautuksella vahvistaminen

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista käytöstä napsautuksella vahvistaminen
OnCanvasClickToCommit 0

 • 20.0.1 tai uudempi versio

Napsautuksella vahvistamisen poistaminen käytöstä palauttaa toiminnon vanhoihin asetuksiin rajauksessa, muunnoksessa ja sijoittamisessa.

Poista käytöstä live-sekoitustilat

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista käytöstä live-sekoitustilat
LiveBlendModes 0

 • 20.0.1 tai uudempi versio

Live-sekoitustilojen käytöstä poistaminen poistaa käytöstä piirtotilan sekoitustilatasojen live-esikatselut.

Dokumentin luokittelun poistaminen käytöstä

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Dokumentin luokittelun poistaminen käytöstä
EnableDocumentGroup 0

 • 21.0 tai uudempi versio

Photoshop käyttää oletusarvoisesti sovelluksesta tallennettavan dokumentin tyyppiä Adobe Product Improvement -ohjelmassa.

Kohteen valinnan versio

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Käytä kohteen valinnan version 1 algoritmia

SelectSubjectVersion 1

 • 21.0–21.1.3

Kun se on käytössä, Photoshop-versiot 21.0–21.1.3 käyttävät vanhemman Photoshop 20.x:n kohteen valinnan algoritmia.

Pakota GPU pois käytöstä

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Pakota GPU pois käytöstä

GPUDeny 1

 • v22.4 tai uudempi

 

Poista GPU kokonaan käytöstä. Grafiikkasuorittimeen ei kosketa lainkaan, Photoshop ei suorita nuuskijaohjelmaa, Photoshop ei käytä grafiikkasuorittimen ohjelmointirajapintoja.

Pakota GPU:n käyttö

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Pakota GPU:n käyttö

GPUForce 1

 • v22.4 tai uudempi

 

Photoshop poistaa kortit, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia. Voit pakottaa sellaisen kortin käyttöönoton, jota ei tueta, ja Photoshop saattaa toimia, kun sellainen kortti, jota ei tueta, on käytössä. Emme kuitenkaan virallisesti tue Photoshopia, jossa tämä asetus on käytössä. Käyttö on omalla vastuullasi.

Poista GPU käytöstä Neural Filtersien kohdalla

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista GPU käytöstä Neural Filtersien kohdalla

NeuralFilterForceGPU 0

 • 23.1 tai uudempi versio

 

Estää Neural Filters suodattimia käyttämästä GPU:ta käsittelyyn, ja käyttää sen sijaan CPU:ta.

Poista 3D-toiminnallisuus käytöstä

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Poista 3D-toiminnallisuus käytöstä

GPUAllow3D 0

 • 24.0.1 tai uudempi

 

Poistaa kaikki 3D-toiminnot käytöstä. Voidaan käyttää tietyissä tapauksissa estämään tiedostojen kaatuminen niitä avattaessa.

Käytä macOS:n vanhaa tallennusrajapintaa

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Käytä macOS:n vanhaa tallennusrajapintaa

ForceInplaceSaveForNonAPFSOnMac 1

UseDeprecatedAppleMediaServer 1

 • 22.4 tai uudempi versio

 

Photoshop käyttää nykyisissä versioissa uusinta macOS:n tallennusrajapintaa. Kun asetus on käytössä, Photoshop käyttää vanhempia, poistettuja tallennusmenetelmiä.

Jousikuormitteisen pikanäppäimen ajoitus

Vaadittu teksti

Yhteensopivuus

# Jousikuormitteisen pikanäppäimen ajoitus

sprk 200

 • 23.0 tai uudempi versio

 

sprk (SPRing-loaded Keyboard-shortcut, jousikuormitteinen pikanäppäin) -arvo ilmaistaan millisekunneissa. Eli sprk 200 tarkoittaa, että painikkeen painaminen 200 millisekunnin ajan käynnistää jousikuormitteisen pikanäppäimen.  Jos kasvatat arvoa (esimerkiksi 1 000 ms), näppäintä on pidettävä painettuna kauemmin (yli 1 000 ms), jotta edelliseen työkaluun voi palata.

Aloita arvolla 200 ja kokeile arvoja 100 tai 300, jos et pidä arvosta 200. 100–300 sopii useimmille asiakkaille. 

 

Lisää samantyyppisiä

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi