Valinnaisia laajennuksia käytetään hallitsemaan erikoistuneita toimintoja, kuten ylivieritys, VM-puskuroinnin hallinta ja työlevyn pakkauksen estäminen.

Huomautus:

Aikaisemmissa versioissa asiakkaat pystyivät hallitsemaan erityistoimintoja asentamalla laajennuksia Mac OS -käyttöjärjestelmässä ja rekisteriavaimia Windows-käyttöjärjestelmässä. Nämä vanhat liitännäiset ja rekisteriavaimet eivät enää toimi, ja palauttavat asennettaessa seuraavan virheilmoituksen: ”Moduulin [Liitännäisen nimi] lataus epäonnistui, koska se ei toimi tämän Photoshop-version kanssa.”

Huomautus:

Milloinkaan ei ole suositeltavaa vetää liitännäisiä Photoshop in aiemman version liitännäisten kansiosta nykyisen version liitännäisten kansioon. Jos haluat lisätietoa, katso seuraava artikkeli: Photoshop in laajennusten vianmääritys.

Laajennusten käyttöönotto

 1. Luo tekstitiedosto (.txt) Windowsin Muistiolla tai Mac OS:n tekstieditorilla.

 2. Ota haluamasi asetukset käyttöön antamalla vaadittu teksti seuraavan kaavion mukaan:

  Huomautus:

  Esimerkki: Kirjoita seuraava teksti:

  # Pakota VM-puskurointi
  VMForceBuffering 1

  tekstitiedostoon. Laita kunkin asetuksen vaatima teksti uudelle riville tekstitiedostoon.

 3. Tallenna tiedosto nimellä "PSUserConfig.txt” Photoshop-versiosi asetuskansioon:

  • Windows[Asennusasema]:\Käyttäjät\[käyttäjänimi]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\
  • Mac OS: /Käyttäjät/[käyttäjänimi]/Kirjasto/Preferences/Adobe Photoshop CC 2015.5 Settings/
  Huomautus: Jotkin tiedostot ja kansiot ovat piilotettuja Windowsissa. Katso lisätietoja kohdasta Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot Windows 10 tai sitä aiemmassa käyttöjärjestelmässä.
   
  Huomautus: Käyttäjän Kirjasto-kansio on piilotettu Mac OS X 10.7 -versiossa ja sen jälkeisissä versioissa. Katso lisätietoja kohdasta Piilotettujen käyttäjäkirjastotiedostojen käyttäminen | Mac OS 10.7 ja sitä uudemmat versiot.

Laajennusten kuvaukset ja yhteensopivuus

Poista käytöstä Async IO

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Poista käytöstä Async IO
AllowAsyncIO 0
 • CC (v14.1 tai myöhempi versio)

Käyttäjäkokemuksen kitkan vähentämisen poistaminen käytöstä

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi

# Poista käyttökokemuksen kitkan vähentäminen käytöstä

ReduceUXFriction 0

 • CC 2015.5 (17.0 tai uudempi versio)

Kun ominaisuus on käytössä ja aktiivisen tekstitason sisältävää piirtoaluetta napsautetaan, teksti vahvistetaan ilman Enter- tai Esc-näppäimen painamista tai Vahvista-ruudun napsauttamista asetuspalkissa.  Lisäksi  taustatason siirtämisen yrittäminen avaa näyttöön kehotteen, jossa tarjotaan mahdollisuutta muuntaa taso Normaali-tasoksi.  Tämän vaihtoehdon poistaminen käytöstä palauttaa vanhat / oletusarvoiset toiminnot.

Työlevyn pakkaamisen poistaminen käytöstä

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Poista työlevyn pakkaus käytöstä
VMCompressPages 0

 • CC (v14.1 tai myöhempi versio)
DisableScratch
Compression.plugin

Oletusarvoisesti Photoshop pakkaa sivut ennen niiden tallentamista työmuistitiedostoon. Tämä pakkaus ei johda pienempään työmuistitiedostoon, sillä Photoshop in on varattava tilaa pakkaamattomille sivuille. Hitaille levyasemille tai SCSI-asennuksille, on levyltä tai levylle siirrettävän tiedoston koon vähentäminen kuluvaa aikaa kompensoiva tekijä kun otetaan huomioon tietojen pakkaamiseen ja purkamiseen kuluva aika. Nopeilla levyasemilla ja SCSI-asennuksissa tällä ei ole merkitystä. Poista työlevyn pakkaus käytöstä -lisäosa tuottaa parantuneen suorituskyvyn koneissa, joissa on nopeat levyasemat ja SCSI-asennukset.

Poista VM-puskurointi käytöstä

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Poista VM-puskurointi käytöstä
VMDisableBuffering 1

 • vain Mac
 • CC (v14.1 tai myöhempi versio)
DisableVMBuffering.plugin

Kun Photoshop-ohjelmaa käytetään Mac-käyttöjärjestelmässä, jossa on yli 4 Gt RAM-muistia, Photoshop kehottaa käyttöjärjestelmää ottamaan ylimääräisen RAM-muistin käyttöön puskurina työmuistitiedostoa varten työmuistitiedoston käytön nopeuttamiseksi. VM-puskuroinnin käytöstä poistaminen estää Photoshop ia käyttämästä ylimääräistä RAM-muistia.

Pakota VM-puskurointi

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Pakota VM-puskurointi
VMForceBuffering 1
 • vain Mac
 • CC (v14.1 tai myöhempi versio)
ForceVMBuffering.plugin

Kun Photoshop-ohjelmaa käytetään Mac-käyttöjärjestelmässä, jossa on alle 4 Gt RAM-muistia, Photoshop ei kehota käyttöjärjestelmää käyttämään ylimääräistä RAM-muistia puskurina työmuistitiedostoa varten. Pakota VM-puskurointi -lisäosa pakottaa Photoshop in käyttämään RAM-muistia VM-puskurointiin.

Ylivieritys aina

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Ylivieritys aina
OverscrollAlways 2
 • CC (v14.1 to 14.2.1 ainoastaan)
Overscroll Always.plugin

Ylivieritys aina -lisäosa antaa käyttäjälle mahdollisuuden jatkaa asiakirjan panorointia myös asiakirjan rajojen ulkopuolella (merkitty perusasetuksena harmaalla alueella, joka ympäröi kuvan rajoja). Oletusarvoisesti kuvia, jotka mahtuvat dokumentti-ikkunaan, ei voi vierittää yli.

Huomautus:

Photoshop in nykyisissä versioissa ylivierityksen toimintaa ohjataan asetusarvoilla:

 • Photoshop CC 2014: Valitse Asetukset > Rajapinta ja ota käyttöön Ylivieritys.
 • Photoshop CC 2015 ja myöhemmät versiot: Valitse Asetukset > Työkalut ja ota käyttöön Ylivieritys.

Muista hitaat tiedostot

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Muista hitaat tiedostot
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • CC (v14.1 tai myöhempi versio)
RememberSlowFiles.plugin

Perusasetuksena Photoshop poistaa tiedostoja äskettäiset tiedostot -listaltaan, jos vie kauemmin kuin 20 sykäystä (1/3 sekuntia) selvittää, missä tiedosto on luettelon päivityksen jälkeen, kun tiedosto on tallennettu tai avattu. Joillakin irrotettavilla laitteilla ja verkkoasemilla nämä toimenpiteet saattavat kuitenkin kestää kauemmin. Muista hitaat tiedostot -liitännäinen estää äskettäiset tiedostot -listaa unohtamasta tiedostoja, joilla listan päivitystilan ratkaiseminen kestää liian kauan (se sallii jopa 20 sekunnin aikajakson). Tiedoston tallentaminen tai avaaminen saattaa kuitenkin kestää kauemmin, jos tämä liitännäinen on asennettu.

Ota käyttöön Vanha Korjaussivellin

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
LegacyHealingBrush161 1
 • CC 2015.1 (vain 16.1.x)

Huomautus:

Photoshop CC 2015.5 -versiossa on mahdollista palata korjaussiveltimen vanhaan Photoshop CC 2014 -käyttöversioon valitsemalla Asetukset > Työkalut > Käytä korjaussiveltimelle vanhaa korjausalgoritmia.

Photoshop CC 2015:ssä otettiin käyttöön uusi reaaliaikainen korjaussivellinalgoritmi. Jotkut käyttäjät haluavat kuitenkin käyttää vanhaa korjaussiveltimen algoritmia ja/tai palautetta. CC 2015.1.x -versiossa korjaussivellintä voi ohjata kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

0 – Photoshop CC 2015:n reaaliaikainen algoritmi, jossa reaaliaikainen käyttöliittymäpalaute

1 – Photoshop CC 2014:n (ja aikaisempien versioiden) korjaussiveltimen algoritmi (eli vanha algoritmi), ei-reaaliaikaisella käyttöliittymäpalautteella

2 – Photoshop CC 2015:n reaaliaikainen algoritmi, jossa ei-reaaliaikainen käyttöliittymäpalaute

Huomautus:

Huomautus: Photoshop CC 2015.1 -versiossa otettiin käyttöön uusi Diffuusio-liukusäädin, joka antaa samanlaiset tulokset kuin vanha algoritmi. Katso lisätietoja kohdasta Korjaussivellinesimerkit.

Kytke pois elektroninen kynä

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Käytä Wintabia
UseSystemStylus 0

 • vain Windows
 • CC 2014 (v15.x tai myöhempi)

Windows 8 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmissa versioissa Photoshop CC 2014 ja sen uudemmat versiot käyttävät Photoshop in ja elektronisen kynän vuorovaikutuksen ohjaamiseen Windows Inkiä. Windows Ink tuottaa paremmat piirtotulokset ja mahdollistaa taulutietokoneen käyttämisen ilman, että ajuria on tarpeen asentaa.

Jos taulutietokone käyttää WinTab-ajuria ja siinä ei ole mahdollisuutta käyttää Windows Inkiä, tai jos tulee muita ongelmia, voit pakottaa Photoshop in käyttämään WinTabia Kytke pois elektroninen kynä -komennolla.

Katso lisätietoja: Taulutietokoneen tuki Photoshop ille

Kytke päälle reaaliaikainen kynä

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Salli RTS
uRTS 1

 • vain Windows
 • CC (v14.2.x ainoastaan)

Kun Photoshop CC:tä (v14.2.x) käytetään Windows 8.x -käyttöjärjestelmässä, Photoshop käyttää Microsoftin Wintab-tekniikkaa Photoshop in ja elektronisen kynän vuorovaikutuksen ohjaamiseen. Jos taulutietokoneessa on ongelmia WinTabia käytettäessä, voit pakottaa Photoshop in käyttämään Windows Inkiä valitsemalla Kytke päälle reaaliaikainen kynä, jolloin kynäsi suorituskyky saattaa parantua.

Katso lisätietoja: Taulutietokoneen toiminnot eivät toimi Photoshop issa (v14.2.x) | Windows.

Rajoittamaton esikatselun koko

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Rajoittamaton esikatselun koko
FullPreviewMaxSize 32767

 • CC (v14.1 tai myöhempi versio)
Unlimited Preview Size.plugin

Jos täyden koon vaihtoehto kuvien esikatseluun on valittuna tiedostotallennusten oletusarvoissa, Photoshop rajoittaa esikatselun koon 512 × 512 pikseliin. Rajoittamaton esikatselukoon lisäosa poistaa 512 × 512 pikselin rajoituksen tiedostojen esikatselusta.

Poista käytöstä muuntaminen oletusarvoisesti mittakaavassa

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Poista käytöstä muuntaminen oletusarvoisesti mittakaavassa TransformProportionalScale 0 
 • CC 2019 tai myöhempi

Muuntamisen poistaminen käytöstä oletusarvoisesti mittakaavassa palauttaa muuntamisen vanhan asetuksen mukaiseksi.

Poista käytöstä napsautuksella vahvistaminen

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Poista käytöstä napsautuksella vahvistaminen
OnCanvasClickToCommit 0
 • CC 2019 (20.0.1 tai uudempi versio

Napsautuksella vahvistamisen poistaminen käytöstä palauttaa toiminnon vanhoihin asetuksiin rajauksessa, muunnoksessa, sijoittamisessa ja tekstissä.

Poista käytöstä live-sekoitustilat

Vaadittu teksti Yhteensopivuus Vanha lisäosan nimi
# Poista käytöstä live-sekoitustilat
LiveBlendModes 0
 • CC 2019 (20.0.1 tai uudempi versio)

Live-sekoitustilojen käytöstä poistaminen poistaa käytöstä piirtotilan sekoitustilatasojen live-esikatselut.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö