Tietoja maalaustyökaluista, -esimäärityksistä ja -asetuksista

Adobe Photoshop sisältää useita työkaluja, joilla voi maalata ja muokata kuvan väriä. Sivellintyökalu ja kynätyökalu toimivat perinteisten piirtotyökalujen tavoin, eli ne lisäävät väriä sivellintä vedettäessä. Pyyhekumi-, sumennus- ja hankaustyökalu muuttavat kuvassa jo olevia värejä. Kunkin maalaustyökalun asetusriviltä voidaan valita, miten väri lisätään kuvaan ja mitä esimääritettyä siveltimen kärkeä käytetään. Katso Maalaustyökalujen valikoima.

Siveltimien ja työkalujen esimääritykset

Voit tallentaa siveltimen asetukset esimääritykseksi ja sitten valita nopeasti usein tarvitsemasi siveltimen ominaisuudet. Photoshopissa on useita valmiita siveltimien esimäärityksiä. Voit aloittaa niistä ja muokata niitä, kun haluat saada aikaan uusia tehosteita. Webistä on ladattavissa monenlaisia erikoisia siveltimien esimäärityksiä.

Esimäärityksen voi valita nopeasti asetusriviltä siveltimen esimäärityksen valitsimella, jolla voidaan tilapäisesti muokata siveltimen esimäärityksen kokoa ja kovuutta.

Tallenna työkalujen esimääritykset, kun haluat mukauttaa siveltimen kärjen ominaisuuksien lisäksi asetusriviltä valittuja asetuksia, esimerkiksi peittävyyttä, juoksutusta ja väriä. Lisätietoja työkalujen esimäärityksistä on kohdassa Työkalun esimäärityksen luominen ja käyttäminen.

Siveltimen kärjen asetukset

Asetusrivin asetukset sekä siveltimen kärjen asetukset vaikuttavat värin lisäämiseen. Voit lisätä asteittain muuttuvan värin tai pehmeäreunaisen värin sekä käyttää leveitä siveltimenvetoja, erilaista siveltimen dynamiikkaa, erilaisia sekoitustiloja sekä erimuotoisia siveltimiä. Voit lisätä pintakuvion vetämällä sivellintä ja näin jäljitellä maalaamista kankaalle tai taidepaperille. Voit myös jäljitellä maalin levittämistä retussiruiskulla. Siveltimen kärjen asetukset määritetään Sivellin-paneelista. Katso Sivellin-paneelin yleiskuvaus.

Jos käytössäsi on digitointipöytä, voit kynän paineen, kallistuskulman, kääntökulman ja säätöpyörän avulla vaikuttaa värin lisäämiseen. Digitointipöydän asetukset määritetään Sivellin-paneelista ja asetusriviltä.

Asiantuntijalta: Sivellinten perusteet

Asiantuntijalta: Sivellinten perusteet
Asiantuntija Andy Anderson näyttää, kuinka siveltimillä voi maalata, korjata ja säätää kuvaa.
Andy Anderson – InfiniteSkills

Maalaaminen sivellin- tai kynätyökalulla

Sivellin- ja kynätyökaluilla maalataan kuvaan nykyisellä piirtovärillä. Sivellintyökalulla piirretään pehmeitä väriviivoja. Kynätyökalulla piirretään teräväreunaisia viivoja.

Huomautus:

Kääntötyökalu kääntää piirtoaluetta, mikä voi helpottaa maalaamista. Katso kohta Kierrä näkymää -työkalun käyttäminen.

 1. Valitse piirtoväri. (Katso Värien valitseminen työkalupaletista.)

 2. Valitse sivellintyökalu tai kynätyökalu .
 3. Valitse sivellin siveltimen esimäärityspaneelista. (Katso Esimääritetyn siveltimen valitseminen.)

 4. Määritä tila- ja läpinäkyvyysasetukset ja muut asetukset asetusrivin avulla.

 5. Tee haluamasi seuraavista toimista:
  • Maalaa kuvaan napsauttamalla ja vetämällä hiirtä.
  • Jos haluat piirtää suoran viivan, napsauta alkupistettä. Pidä sitten vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta loppupistettä.
  • Kun käytät sivellintyökalua retussiruiskuna, voit voimistaa väriä pitämällä hiiren painiketta painettuna siirtämättä osoitinta.

Maalaustyökalun asetukset

Määritä asetusrivillä seuraavat asetukset. Asetukset vaihtelevat työkalun mukaan.

Tila

Tämä asetus valitsee menetelmän, jolla maalattava väri sekoitetaan alla oleviin pikseleihin. Käytettävissä olevat tilat vaihtelevat valitun työkalun mukaan. Maalaustilat ovat samankaltaisia kuin tasojen sekoitustilat. Katso kohta Sekoitustilat.

Peittävyys

Tämä asetus määrittää lisättävän värin läpinäkyvyyden. Kun maalaat alueelle, peittävyys ei ylitä asetettua rajaa huolimatta siitä, kuinka monta kertaa siirrät osoittimen alueen yli ennen hiiren painikkeen vapauttamista. Jos piirrät samalle alueelle uudelleen, ohjelma lisää enemmän väriä valitun peittävyyden mukaisesti. 100 prosentin peittävyys merkitsee täysin peittävää.

Juoksutus

Tämä asetus määrittää, kuinka nopeasti väriä lisätään siirrettäessä osoitin alueen yli. Kun maalaat alueelle ja pidät hiiren painiketta painettuna, värin määrä lisääntyy juoksutusnopeuden mukaan peittävyysasetuksen mukaiseen määrään. Jos esimerkiksi määrität peittävyydeksi 33 % ja juoksutukseksi 33 %, väri muuttuu 33 % siveltimen väristä aina, kun työkalu vedetään alueen yli. Värin kokonaismäärä ei ylitä 33 %:a, ellet vapauta hiiren painiketta ja piirrä alueelle uudelleen.

Huomautus:

Aseta työkalun peittävyys 10 prosentin tarkkuudella painamalla numeronäppäintä (1-näppäin asettaa peittävyydeksi 10%, 0-näppäin 100 %). Voit määrittää peittävyyden tarkasti painamalla kahta numeronäppäintä. Juoksutusta käytetään painamalla vaihtonäppäintä ja numeronäppäimiä.

Retussiruisku 

Tämä asetus simuloi retussiruiskulla maalaamista. Kun siirrät osoittimen alueen yli, maalin määrä lisääntyy niin kauan kuin pidät hiiren painiketta painettuna. Siveltimen kovuus-, peittävyys- ja juoksutusasetukset vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti ja kuinka paljon maalia lisätään. Napsauttamalla painiketta voit ottaa asetuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Automaattinen pyyhintä

(Vain kynätyökalu) Tämä asetus maalaa taustavärillä alueille, joilla on piirtoväriä. Valitse poistettava piirtoväri ja tilalle vaihdettava taustaväri. (Katso Automaattinen pyyhintä kynätyökalulla.)

Digitointipöydän painepainikkeet

Sivellin-paneelista määritetyt peittävyys- ja kokoasetukset voi korvata käyttämällä piirtimen painetta.

Osoitinoletusarvon valitseminen

Maalaustyökaluilla on kolme erilaista osoitinta: normaali osoitin (työkalupaletin kuvake), hiusristiosoitin ja osoitin, jonka koko ja muoto ovat valitun siveltimen kärjen mukaiset.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Osoittimet (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > Osoittimet (Mac OS).
 2. Valitse haluamasi osoittimet Maalaustyökalut-alueelta ja Muut osoittimet -alueelta. Näyteosoittimet muuttuvat tekemiesi valintojen mukaisesti. Jos kyseessä on siveltimen kärjen näköinen osoitin, valitse koko ja se, näkyykö osoittimessa hiusristi.
  • Normaali siveltimen kärki rajoittaa osoittimen koon siveltimen vedon alueille, joiden peittävyys on vähintään 50 %.
  • Täysikokoinen siveltimen kärki laajentaa osoittimen koko alueelle, johon siveltimen veto vaikuttaa. Jos kyseessä on pehmeä sivellin, osoitin muuttuu suuremmaksi kuin Normaali-asetusta käytettäessä ja kattaa nekin siveltimen vedon alueet, joiden peittävyys on pienempi.

Huomautus:

Osoittimia voi yhdistää valitsemalla Näytä hiusristikko siveltimen kärjessä tai Näytä hiusristikko maalaamisen aikana. Kynä- tai sivellintyökalua käytettäessä normaalista osoittimesta voi vaihtaa hiusristiosoittimeen myös painamalla Caps Lock -näppäintä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö