3D-objektien ja -animaatioiden luominen

  3D-ominaisuuksien poistaminen Photoshopista

Photoshopin 3D-ominaisuudet poistetaan tulevista päivityksistä. 3D-suunnittelun parissa työskenteleviä kannustetaan tutustumaan Adoben uuteen Substance 3D Collectioniin, joka edustaa Adoben 3D-työkalujen seuraavaa sukupolvea. Lisätietoja Photoshopin lakkautetuista 3D-ominaisuuksista on täällä: Photoshop 3D | Usein kysyttyjä kysymyksiä poistetuista 3D-ominaisuuksista.

3D-objektien luominen kaksiulotteisista kuvista

Photoshopissa voit rakentaa useita tavallisia 3D-objekteja käyttämällä lähtökohtana kaksiulotteisia tasoja. 3D-objektin luomisen jälkeen voit siirtää sitä 3D-tilassa, muuttaa muodostusasetuksia, lisätä valaistusta tai yhdistää sen muihin 3D-tasoihin.

 • Muunna kaksiulotteiset tasot 3D-postikorteiksi (tasot, joilla on 3D-ominaisuuksia). Jos aloitustaso on tekstitaso, sen läpinäkyvyys säilyy.

 • Kiedo kaksiulotteinen taso 3D-objektin, kuten kartion, kuution tai lieriön, ympärille.

 • Luo 3D-verkko kaksiulotteisen kuvan harmaasävytiedoista.

 • Käytä repoussé-metallinpakotustekniikkaa pursottamalla kaksiulotteinen objekti 3D-tilassa. Katso 3D-repoussén luominen.

 • Luo 3D-kappale moniruutuisesta tiedostosta, kuten lääketieteellisen kuvantamisen DICOM-tiedostosta. Photoshop yhdistää tiedoston yksittäiset osat 3D-objektiksi, jota voidaan käsitellä 3D-tilassa ja katsella mistä kulmasta tahansa. Voit optimoida useiden kuvassa olevien materiaalien, kuten luun ja pehmytkudoksen, näytön käyttämällä 3D-kappaleen muodostustehosteita. Katso 3D-kappaleen luominen.

Kolmiulotteisen postikortin luominen

Huomautus:

Voit lisätä 3D-postikortin olemassa olevaan 3D-näkymään ja luoda näin pinnan, joka näyttää varjoja ja heijastumia muista näkymän objekteista.

 1. Avaa kaksiulotteinen kuva ja valitse taso, jonka haluat muuntaa postikortiksi.

 2. Valitse 3D > Uusi 3D-postikortti tasosta.

  • Komento muuntaa kaksiulotteisen tason 3D-tasoksi Tasot-paneelissa. Kaksiulotteisen tason sisältöä käytetään materiaalina postikortin molemmille puolille.

  • Alkuperäinen kaksiulotteinen taso näkyy Tasot-paneelissa 3D-postikorttiobjektin Diffuusio-pintakuviona. (Katso 3D-paneelin yleiskuvaus.)

  • Alkuperäisen kaksiulotteisen kuvan mittasuhteet säilyvät 3D-tasolla.

 3. (Valinnainen) Jos haluat lisätä 3D-postikortin pintatasona 3D-näkymään, yhdistä uusi 3D-taso olemassa olevaan muita 3D-objekteja sisältävään 3D-tasoon ja tasaa se tarvittaessa. (Katso 3D-objektien yhdistäminen.)

 4. Jos haluat säilyttää uuden 3D-sisällön, vie 3D-taso 3D-tiedostomuotoon tai tallenna se PSD-muodossa. (Katso 3D-tasojen vieminen.)

Kolmiulotteisten muotojen luominen

Valitsemasi objektityypin mukaan 3D-malli voi sisältää yhden tai useita verkkoja. Pallopanoraama-asetus kuvaa panoraamakuvan 3D-pallon sisäpuolelle.

 1. Avaa kaksiulotteinen kuva ja valitse taso, jonka haluat muuntaa kolmiulotteiseksi muodoksi.

 2. Valitse 3D > Uusi muoto tasosta ja valitse valikosta muoto. Muotoihin kuuluu yksiverkkoisia objekteja, kuten donitsi, pallo tai hattu, sekä moniverkkoisia objekteja, kuten kartio, kuutio, lieriö, limonadikannu tai viinipullo.

  Huomautus:

  Voit lisätä omia mukautettuja muotoja muotovalikkoon. Muodot ovat Collada (.dae) -muotoisia 3D-mallitiedostoja. Voit lisätä muodon sijoittamalla Collada-tiedoston Photoshopin ohjelmakansiossa olevaan Esimääritykset\Verkot-kansioon.

  • Komento muuntaa kaksiulotteisen tason 3D-tasoksi Tasot-paneelissa.

  • Alkuperäinen kaksiulotteinen taso näkyy Tasot-paneelissa Diffuusio-pintakuviona. Sitä voidaan käyttää uuden 3D-objektin yhdellä tai useammalla pinnalla. Muilla pinnoilla voidaan käyttää oletusdiffuusiopintakuviota ja oletusväriasetusta. Katso 3D-paneelin yleiskuvaus.

 3. (Valinnainen) Jos käytät kaksiulotteisena syötteenä panoraamakuvaa, käytä Pallomainen panoraama -asetusta. Tämä asetus muuntaa kokonaisen 360x180-asteisen pallomaisen panoraaman 3D-tasoksi. Kun panoraama on muunnettu 3D-objektiksi, voit maalata panoraaman alueita, joihin on tyypillisesti vaikea ylettyä, kuten napa-alueita tai suoria viivoja sisältäviä alueita. Tietoa kaksiulotteisen panoraaman luomisesta kuvia yhdistämällä on kohdassa 360 asteen panoraamojen luominen.

 4. Vie 3D-taso 3D-tiedostomuotoon tai tallenna se PSD-muodossa, jotta uusi 3D-sisältö säilyy. Katso 3D-tasojen vieminen.

Kolmiulotteisen verkon luominen

Uusi verkko harmaasävykuvasta -komento muuntaa harmaasävykuvan syvyyskartaksi, joka kääntää valoisuusarvot erisyvyyksisiksi pinnoiksi. Vaaleat arvot luovat pintaan korkeampia alueita ja tummat arvot matalampia alueita. Photoshop luo sitten 3D-mallin käyttämällä syvyyskarttaa yhteen tai neljään mahdolliseen muotoon.

 1. Avaa kaksiulotteinen kuva ja valitse taso tai tasot, jotka haluat muuntaa kolmiulotteiseksi verkoksi.

 2. (Valinnainen) Muunna kuva harmaasävytilaan. Hienosäädä harmaasävymuunnosta valitsemalla Kuva > Tila > Harmaasävy tai Kuva > Säädöt > Mustavalkoinen.

  Huomautus:

  Jos käytät RGB-kuvaa syötteenä verkon luomisessa, syvyyskartan luomiseen käytetään vihreää kanavaa.

 3. (Valinnainen) Säädä harmaasävykuvaa tarvittaessa rajoittaaksesi valoisuusarvojen vaihtelualuetta.

 4. Valitse 3D > Uusi verkko harmaasävykuvasta ja valitse sitten verkkoasetus.

  Taso

  Käyttää syvyyskarttatietoja tasaiselle pinnalle.

  Kaksipuolinen taso

  Luo kaksi keskiakselia pitkin heijastettua tasoa ja käyttää syvyyskarttatietoja molemmilla.

  Lieriö

  Käyttää syvyyskarttatietoja pystysuoran akselin keskustasta ulospäin.

  Pallo

  Käyttää syvyyskarttatietoja säteittäin keskipisteestä ulospäin.

Photoshop luo uuden verkon sisältävän 3D-tason. Se luo 3D-objektille myös Diffuusio-, Peittävyys- ja Tasainen syvyyskartta -pintakuviot käyttäen alkuperäistä harmaasävy- tai väritasoa.

Voit milloin tahansa avata Tasosyvyyskartta-pintakuvion uudelleen älykkäänä objektina ja muokata sitä. Kun tallennat sen, verkko luodaan uudelleen.

Huomautus:

Peittävyys-pintakuvio ei näy Tasot-paneelissa, koska se käyttää samaa pintakuviotiedostoa kuin Diffuusio-pintakuvio (alkuperäinen kaksiulotteinen taso). Kun kaksi pintakuviota käyttää samaa tiedostoa, tiedosto näkyy Tasot-paneelissa vain kerran.

3D-animaatioiden luominen

Photoshopin Animaatio-aikajanan avulla voit luoda 3D-animaatioita, joissa 3D-malli liikkuu ja muuttaa muotoaan ajassa. Voit animoida minkä tahansa seuraavista 3D-tason ominaisuuksista:

 • 3D-objektin tai 3D-kameran sijainti. Liikuta mallia tai 3D-kameraa ajassa käyttämällä 3D-sijainti- tai 3D-kameratyökaluja. Photoshopilla voit lisätä ruutuja kameran liikkeiden tai sijainnin vaihtumisten väliin, jolloin liiketehosteista tulee tasaisia.

 • 3D-muodostusasetukset. Voit vaihtaa muodostustiloja siten, että niiden väliin lisätään siirtymiä. Vaihda esimerkiksi Kärkipisteet-tila ajassa asteittain Lankamalli-tilaksi, jotta voit simuloida mallin rakenteen luonnosta.

 • 3D-poikkileikkaus. Voit kääntää leikkaavaa tasoa siten, että poikkileikkauksen muuttuminen näkyy ajassa. Voit muuttaa poikkileikkausasetuksia ruutujen väleissä korostaaksesi mallin eri alueita animaation aikana.

Jotta animaatiosta tulee korkealaatuinen, muodosta animaation jokainen ruutu käyttämällä Lopullinen muodostus -muodostusasetusta. Katso Muodostustehosteiden muuttaminen.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi