Kuviot-paneeli

Yleistä Kuviot-paneelista

Kuviot-paneelissa voi lisätä välimerkkejä, ylä- ja alaindeksimerkkejä, valuuttasymboleita, lukuja, erikoismerkkejä ja muiden kielten kuvioita tekstiin Photoshopissa.

Avaa paneeli valitsemalla Teksti > Paneelit > Kuviot tai Ikkuna > Kuviot.

Photoshopin Kuviot-paneeli
Kuviot-paneeli

A. Viimeksi käytetyt kuviot | B. Aseta kirjasinperhe | C. Aseta kirjasintyyli | D. Aseta kirjasinluokka | E. Kuvioiden paikat | F. Pienennä näkymää | G. Zoomausliukusäädin | H. Suurenna näkymää | I. Skaalaa kuviot alas | J. Skaalaa kuviot ylös | 

Kuviot-paneelin käyttö

 • Voit lisätä kuvion aktiiviselle tekstitasolle seuraavasti:
  1. Lisää Teksti-työkalulla kohdistin siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa kuvion.
  2. Kaksoisnapsauta kuviota Kuviot-paneelissa.
 • Kuviot-paneeli tukee latinalaisia, kreikkalaisia ja kyrillisiä komentosarjoja. Heprealaisen ja arabialaisen sekä muiden monimutkaisten merkistöjen (kuten intialaisten) komentosarjojen tuki on rajallinen.
 • Kunkin kirjasimen kuviot on järjestetty luokkiin, kuten peruslatinalainen, latinalainen A, latinalainen B, numerot, valuutat ja symbolit.
 • Lisäksi kuviot on järjestetty kirjasimen tukemien OpenType-ominaisuuksien mukaan, kuten vaihtoehdot, koristeet, koristemerkit, osoittajat, nimittäjät, tyylisarjat, taulukkoluvut ja järjestysluvut.
Kuvion luokka-, komentosarja- ja OpenType-ominaisuudet Photoshopissa
Adobe Garamond Pro -kirjasimen tukemat kuvion luokka-, komentosarja- ja OpenType-ominaisuudet

A. Kirjasinluokka | B. Komentosarja | C. OpenType-ominaisuudet 

 • Kuviot-paneeli etsii automaattisesti vaihtoehdot ensimmäiselle tekstistä valitulle merkille.
 • Kuvion paikan oikeassa alakulmassa oleva musta nelikulmio osoittaa, että kyseiselle kuviolle on olemassa vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja voi tarkastella ponnahdusikkunassa napsauttamalla kuvion paikkaa pitkään tai Alt-/optionäppäin painettuna. Vaihtoehtoisen kuvion voi lisätä aktiiviselle tekstitasolle vetämällä hiiriosoittimen vaihtoehtoisen kuvion kohtaan ja vapauttamalla osoittimen.
Kuvion paikka Photoshopissa
Kuvion paikka, jonka oikeassa alakulmassa on musta nelikulmio

Kuvion vaihtoehdot Photoshopissa
Kuvion vaihtoehdot

 • Viemällä hiiren kuvion paikan päälle näet lisätiedot, kuten kuvion tunnuksen, unicode-arvon, OpenType-ominaisuuden ja unicode-nimen.
Kuvion lisätiedot Photoshopissa
Kuvion lisätiedot

 • Valintaikkunan alareunan liukusäätimestä voi pienentää tai suurentaa kuvioiden kokoa paneelissa.
 • Kirjasinvalikko on täysi kirjasinvalikko, jossa on samat kohdat kuin Merkki-paneelissa ja asetusrivillä. Kirjasinhakua ei kuitenkaan tueta.
 • Kun tekstitason tekstivalinnassa on useita kirjasimia, kirjasimen kohta Merkki-paneelissa, asetusrivillä ja Kuviot-paneelissa on tyhjä.
 • Kuviot-paneeli voi toimia ilman tekstitason alustamista.

Piirtoalueen kuviovaihtoehdot

Teksti-tasoa käyttäessäsi voit valita kuvion ja nähdä nopeasti sen vaihtoehdot piirtoalueella. Voit avata Kuviot-paneelin napsauttamalla vaihtoehtoruudukon -kuvaketta.

Piirtoalueen kuviovaihtoehdot

Voit poistaa toiminnon käytöstä tarvittaessa. Poista siinä tapauksessa valinta kohdasta Oletusarvot > Teksti > Ota käyttöön tekstitason kuviovaihtoehdot.

Asetus, jolla piirtoalueen kuviovaihtoehdot otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

Viimeksi käytetyt kuviot

Kun lisäät tiedostoon kuvioita, ne lisätään automaattisesti viimeksi käytettyjen kuvioiden palkkiin, joka sijaitsee Kuviot-paneelin yläreunassa. Viimeksi käytettyjen kuvioiden palkin ominaisuudet:

 • Palkkiin mahtuu enintään 25 merkkiä. Kun 25 merkin raja on saavutettu, uudet kuviot lisätään vasempaan reunaan ja vanhimpia kuvioita aletaan poistaa oikeasta reunasta alkaen. 
 • Palkki sisältää pysyvää sisältöä. Sisältö pysyy samana sovelluksen eri käynnistyskerroilla.
 • Palkki säilyttää kuvion kirjasimen. Tähän ei vaikuta Asetukset-palkin, Merkki-paneelin eikä Kuviot-paneelin kirjasin.
 • Palkki määrittää kuvion pistekoon, värin ja muut arvot Merkki-paneelin tai Asetukset-palkin mukaan. 

SVG-kirjasinten käyttö

Photoshop tukee nyt SVG -kirjasimia, jotka sisältävät useita värejä ja liukuvärejä samassa kuviossa. EmojiOne-SVG-kirjasin toimitetaan Photoshopin mukana. macOS-alustalla tuetaan myös Applen Color Emoji -kirjasinta.

Voit käyttää SVG-kirjasimia seuraavasti:

 1. Avaa kuviot-paneeli (Ikkuna > Kuviot).
 2. Valitse EmojiOne tai Apple Color Emoji (vain macOS) kirjasinluettelosta.
 3. Lisää SVG-kirjasinmerkki tiedoston tekstitasoon kaksoisnapsauttamalla.

Voit luoda uusia kuvioita yhdistämällä useita SVG-kirjasinmerkkejä. Voit luoda esimerkiksi eri maiden lippuja tai vaihtaa yhden henkilön oletushahmojen ihonvärin. Monet yhdistelmäkuviot purkautuvat osatekijöihinsä, kun painat askelpalautinta.

Lisätietoja on kohdassa SVG-kirjasimet.

Kuviot-paneeli, jossa näkyy EmojiOne-SVG-kirjasinmerkkejä

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi