Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat DC -ohjelmaa varten. Jos käytössäsi on Adobe Reader DC, katso aihetta Mitä Adobe Reader DC:llä voi tehdä?. Jos käytössäsi on Acrobat XI, katso Acrobat XI:n ohjetta. Jos käytössäsi on Acrobat 7, 8, 9 tai X, katso Acrobatin ohjeen edellisiä versioita.

Onko lomake täytettävä?

Kaikki lomakkeet eivät ole täytettäviä. Joskus lomakkeiden luojat eivät muunna PDF-tiedostojaan vuorovaikutteisiksi täytettäviksi lomakkeiksi. Tekijät saattavat myös tarkoituksellisesti suunnitella lomakkeita, jotka voi täyttää vain käsin tai Täytä ja allekirjoita -työkalulla. Näitä kutsutaan yksinkertaisiksi lomakkeiksi.

Vuorovaikutteiset lomakkeet Acrobat Readerissa
Vuorovaikutteinen täytettävä lomake Acrobat Reader DC:ssä: korosta kirjoituskohdat

Yksinkertainen lomake Acrobat Readerissa
Muu kuin vuorovaikutteinen yksinkertainen lomake Acrobat Reader DC:ssä: Lisää tekstiä ja muita symboleita mihin tahansa kohtaan lomaketta Täytä ja allekirjoita -työkaluilla.

Vuorovaikutteisten lomakkeiden täyttäminen

Vuorovaikutteisessa lomakkeessa on kenttiä, joita voi valita tai täyttää.

Vuorovaikutteinen lomake Acrobatissa
Vuorovaikutteinen täytettävä lomake

A. Violetti sanomapalkki ilmaisee, että lomakkeessa on täytettäviä kenttiä. B. Näyttää napsautettaessa, missä täytettävät kentät ovat. 
 1. Napsauta dokumenttia tarvittaessa hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta käsi- tai valintatyökalu.

  Osoitin muuttuu erilaiseksi kuvakkeeksi, kun siirrät sen kentän päälle. Esimerkiksi käsityökalu muuttuu I-osoittimeksi , kun lomakekenttään voi kirjoittaa tekstiä. Osa tekstikentistä on dynaamisia eli ne mukautuvat kirjoitetun tekstimäärän pituuteen automaattisesti ja voivat tarvittaessa jatkua seuraavalle sivulle.

 2. (Valinnainen) Jos haluat lomakekenttien erottuvan paremmin, napsauta dokumentin sanomarivin Korosta nykyiset kentät -painiketta . Lomakekentissä näkyy värillinen (normaalisti vaaleansininen) tausta, ja kaikki pakolliset lomakekentät on ympäröity toisen värisellä (normaalisti punaisella) ääriviivalla.

 3. Valitse napsauttamalla asetukset, kuten valintanapit. Aloita kirjoittaminen napsauttamalla tekstikenttää.
  Siirry eteenpäin sarkainnäppäimellä tai taaksepäin painamalla Vaihto+sarkainnäppäintä.
 4. Kun olet valmis, napsauta lähetyspainiketta, jotta voit lähettää tiedot palvelimeen tai luoda sähköpostiviestin tietojen lähettämistä varten. Lähetyspainike voi olla lomakkeen yläreunassa violetin värisessä sanomapalkissa tai lomakkeen sisällössä.

Lomakkeiden viimeistelyn vianselvitysvinkkejä saat aiheesta Lomakkeiden vianselvitys.

Täytä yksinkertaisia lomakkeita Täytä ja allekirjoita -työkaluilla

Yksinkertaisissa lomakkeissa ei ole vuorovaikutteisia kenttiä. Voit kuitenkin käyttää Täytä ja allekirjoita -työkaluja lisätäksesi tekstiä ja muita symboleita mihin tahansa kohtaan lomaketta. Ohjeita saat aiheesta Täytä PDF-lomake.

Yksinkertaisten lomakkeiden täyttäminen selaimessa

PDF-lomakkeita tarkastellaan usein Web-selaimessa, esimerkiksi napsauttamalla Web-sivustossa olevaa linkkiä. Jos lomakkeessa ei ole vuorovaikutteisia kenttiä, voit täyttää sen Täytä ja allekirjoita -työkalulla. Tallenna lomake tietokoneeseesi ja avaa se suoraan Acrobat DC:ssä tai Acrobat Reader DC:ssä. Ohjeita saat aiheesta Täytä PDF-lomake.

Tallenna lomake tietokoneeseesi
Tallenna lomake, avaa se Acrobat DC:ssä tai Acrobat Reader DC:ssä ja valitse sitten Työkalut > Täytä ja allekirjoita.

Lomakkeiden käsittelyasetukset

Näppäin

Tulos

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Ottaa kirjoituksen käyttöön ja siirtyy seuraavaan kenttään

Ylä-/alanuoli

Valitsee ryhmän edellisen valintanapin

Alanuoli / oikea nuoli

Valitsee seuraavan valintanapin

Esc

Hylkää lomakekentän ja poistaa sen valinnan.

Esc (paina kahdesti)

Sulkee koko näytön tilan

Enter tai Askelpalautin (yksirivinen tekstikenttä)

Ottaa kirjoituksen käyttöön ja poistaa kentän valinnan

Enter tai Askelpalautin (monirivinen tekstikenttä)

Luo kappaleen lopun samaan lomakekenttään

Enter tai Askelpalautin (valintaruutu)

Ottaa valintaruudun käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Enter (näppäimistö)

Ottaa kirjoituksen käyttöön ja poistaa nykyisen lomakekentän valinnan

(Windows) Ctrl+Sarkain Lisää sarkaimen tekstikenttään
(Mac) Alt+Sarkain Lisää sarkaimen tekstikenttään

Lomakkeiden automaattinen täyttö (vain vuorovaikutteiset lomakkeet)

Automaattinen täyttötoiminto tallentaa vuorovaikutteiseen lomakekenttään kirjoittamasi tiedot. Tämän jälkeen automaattinen täyttö ehdottaa tai jopa lisää automaattisesti vastauksia, jotka vastaavat muihin lomakenttiin kirjoittamiasi tietoja. Ehdotukset näkyvät ponnahdusvalikossa, josta voit valita parhaan vaihtoehdon. Automaattinen täyttö on normaalisti poistettu käytöstä. Sinun täytyy ottaa se käyttöön lomakkeen oletusarvoissa, jos tarvitset sitä.

Jos haluat poistaa automaattisen täytön muistista jonkin tiedon – esimerkiksi väärin kirjoitetun vastauksen, jonka huomasit ja korjasit myöhemmin – voit muokata luetteloa oletusarvoissa.

Huomautus:

Lomakkeen oletusarvot vaikuttavat siihen, miten sovellus käsittelee avoimia lomakkeita työskenneltäessä. Oletusarvot eivät tallennu PDF-lomakkeisiin.

Automaattisen täytön ottaminen käyttöön

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Oletusarvot (Mac OS).

 2. Valitse vasemmalta Lomakkeet.

 3. Valitse Automaattinen täyttö -valikosta Perus tai Lisä.

 4. Valitse Muista numeeriset tiedot, jos haluat, että lomakkeisiin kirjoitetut numerot tallentuvat automaattisen täytön muistiin.

Huomautus:

Kun valitset Automaattinen täyttö -valikosta jonkin vaihtoehdon, alla olevassa tekstialueessa näkyy kuvaus siitä, miten vaihtoehto vaikuttaa automaattisen täytön toimintaan.

Tiedon poistaminen automaattisen täytön muistista

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmalta Lomakkeet.

 3. Valitse Muokkaa kohtien luetteloa kohdasta Automaattinen täyttö.

 4. Tee Täytä kohtien luettelo automaattisesti -valintaikkunassa jompikumpi seuraavista toimista ja vahvista muutos napsauttamalla vahvistusvalintaikkunassa Kyllä:

  • Poista kaikki tiedot napsauttamalla Poista kaikki.
  • Poista osa tiedoista valitsemalla ne ja napsauttamalla Poista. (Valitse useita vierekkäisiä kohtia vaihto-napsauttamalla. Valitse muita kuin vierekkäisiä kohtia Ctrl-napsauttamalla.)

Yksinkertaisten lomakkeiden muuttaminen täytettäviksi (Acrobat Pro DC)

Voit muuttaa yksinkertaisen lomakkeen täytettäväksi käyttämällä Valmistele lomake -työkalua tai ottamalla Täytä ja allekirjoita -työkalun käyttöön. Acrobat DC- ja Acrobat Reader DC -käyttäjät voivat täyttää yksinkertaisia lomakkeita Täytä ja allekirjoita -työkalun avulla.

Vuorovaikutteinen lomake

Voit luoda vuorovaikutteisen lomakkeen Valmistele lomakkeet -työkalulla. Lisätietoja on kohdassa Lomakkeen luominen aiemmin luodusta dokumentista.

Yksinkertainen lomake

Ota Täytä ja allekirjoita -työkalut käyttöön valitsemalla Tiedosto > Tallenna muussa muodossa  > Reader-laajennettu PDF > Ota käyttöön lisää työkaluja (kuten lomakkeiden täyttö ja tallennus).

Työkalut ovat käytössä vain nykyisen lomakkeen osalta. Jos luot toisen PDF-lomakkeen, tämä tehtävä pitää suorittaa uudelleen, jotta Acrobat Reader DC -käyttäjät pystyvät käyttämään työkaluja.

Lomakkeiden tallentaminen

 • Tallenna valmis lomake valitsemalla Tiedosto > Tallenna nimellä ja anna tiedostolle uusi nimi.

 • Voit poistaa laajennetut Reader-ominaisuudet valitsemalla Tiedosto > Tallenna kopio.

 • Jos haluat sallia Reader-käyttäjien tallentaa kirjoittamansa tiedot, valitse Tiedosto > Tallenna muussa muodossa > Reader-laajennettu PDF > Ota käyttöön lisää työkaluja (kuten lomakkeiden täyttö ja tallennus).

 1. Napsauta Tulosta-painiketta tai valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse tulostin Tulosta-valintaikkunan yläosan valikosta.

 3. Valitse Tulosta-valintaikkunasta ylhäältä oikealta Kommentit ja lomakkeet -valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten OK:

  • (Vuorovaikutteinen tai yksinkertainen lomake) Jos haluat tulostaa lomakkeen ja kirjoitetut merkinnät, valitse Dokumentti. Tämä asetus tulostaa tekstinlisäystyökalulla kirjoitetun tekstin.

  • (Vuorovaikutteinen tai yksinkertainen lomake) Jos haluat tulostaa lomakkeen, kirjoitetut merkinnät ja lomakkeeseen lisätyt kommentit, valitse Dokumentti ja merkinnät. Tämä asetus tulostaa tekstinlisäystyökalulla kirjoitetun tekstin.

  • (Vain vuorovaikutteinen lomake) Jos haluat tulostaa vain kirjoitetut merkinnät ilman itse lomaketta, valitse Vain lomakekentät.

Lomakkeen tallentamattomien tietojen poistaminen

 1. Valitse Työkalut > Valmistele lomakkeet. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Lisää ja valitse sitten Tyhjennä lomake.

Lomaketietojen tuominen tai vieminen (vain Reader-sovellus, ei selain)

Joissakin työnkuluissa käyttäjät lähettävät täytettyjä lomakkeita pelkkinä datalomakkeina esimerkiksi FDF- tai XML-muodossa. Acrobat Reader DC:ssä voit tuoda tiedot tarkasteltaviksi valmiissa PDF-lomakkeessa:

 1. Valitse ikkunan oikeasta yläkulmasta Laajennettu ja sitten Tuo tiedot.

Voit vastaavasti tallentaa täytetyn PDF-lomakkeen tiedot toisenmuotoiseen datatiedostoon:

 1. Valitse ikkunan oikeasta yläkulmasta Laajennettu ja sitten Vie tiedot.

Lisätietoja on Acrobat DC:n ohjeen Lomaketiedostojen hallinta -kohdassa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö