Käyttöopas Peruuta

PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Muuta Microsoft Wordissa, Excelissä tai muussa sovelluksessa laadittu skannattu paperilomake älykkääksi PDF-lomakkeeksi.

Luo lomake alusta lähtien

Voit aloittaa tyhjällä PDF-tiedostolla, lisätä tarvittavan tekstin ja otsikot PDF-tiedostoon ja sitten lisätä lomakekentät lomakkeen viimeistelemiseksi. Lisätietoja on artikkelissa Lomakkeen luominen alusta lähtien.

Lomakkeen luominen aiemmin luodusta dokumentista

Kun muunnat olemassa olevan dokumentin PDF-lomakkeeksi, Acrobat lisää lomakkeeseen automaattisesti vuorovaikutteiset lomakekentät. Sitten voit muokata lomaketta lisäämällä siihen avattavan luettelon, luetteloruudun tai painikkeita.

 1. Valitse Acrobatin Aloitus-sivulta Näytä kaikki työkalut > Valmistele lomake.

 2. Valitse haluamasi seuraavista vaihtoehdoista:

  Valitse tiedosto

  Muuntaa sähköisen dokumentin (esimerkiksi Word-, Excel- tai PDF-tiedoston) vuorovaikutteiseksi PDF-lomakkeeksi. Valitse tiedosto ja sitten Avaa.

  Skannaa dokumentti

  Skannaa paperilomakkeen ja muuntaa sen vuorovaikutteiseksi PDF-lomakkeeksi.

  Aloita tyhjältä sivulta

  Aloita lomakkeen luonti alusta lähtien tyhjällä sivulla. Lisätietoja on artikkelissa Lomakkeen luominen alusta lähtien.

 3. Jos haluat muiden allekirjoittavan tämän lomakkeen, merkitse Tähän dokumenttiin tarvitaan allekirjoitukset -valintaruutu.

  Huomautus:

  Lomakkeen kentän automaattinen tunnistus on oletusarvoisesti PÄÄLLÄ. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, napsauta Muuta-linkkiä ja valitse asianmukaiset asetukset. Lisätietoja on kohdassa Lomakkeen asetukset.  

 4. Valitse Luo lomake.

  Acrobat luo lomakkeen ja avaa sen muokkaustilassa. Vasemmassa ruudussa näkyvät lomakekenttätyökalut, joilla voi lisätä kenttiä ja muokata lomaketta. Oikeassa ruudussa näkyy luettelo olemassa olevista lomakekentistä (jos niitä on).

  Valmistele lomake -työkalupalkki

 5. Tarkista Acrobatin luomat lomakekentät. Lisää kenttiä työkalupalkin lomakekenttätyökaluilla. Poista kenttiä, muuta niiden kokoa tai järjestä niitä uudelleen tarvittaessa. Voit lisätä mitä tahansa seuraavantyyppisiä lomakekenttiä:

  Teksti

  Lisää tekstiä PDF-dokumenttiin.

  Tekstikenttä

  Nämä antavat käyttäjän kirjoittaa tekstiä, kuten nimen, osoitteen tai puhelinnumeron.

  Kuvakenttä

  Lisää kuvakentän. Antaa käyttäjän selata ja valita kuva PDF-dokumenttiin lisäämistä varten.

  Valintaruutu

  Nämä esittävät kyllä tai ei -valintoja, jotka koskevat yksittäisiä asioita. Jos lomakkeessa on useita valintaruutuja, käyttäjä voi yleensä valita niistä niin monta kuin haluaa.

  Valintapainike

  Nämä esittävät joukon vaihtoehtoja, joista käyttäjä voi valita vain yhden. Kaikki samannimiset valintanapit toimivat yhdessä ryhmänä.

  Avattava luettelo

  Nämä antavat käyttäjän joko valita vaihtoehdon ponnahdusvalikosta tai kirjoittaa arvon. Voit määrittää lomakekentän ominaisuuden, jonka avulla käyttäjä voi antaa mukautetun arvon.

  Luetteloruutu

  Nämä luettelevat vaihtoehdot, joista käyttäjä voi valita. Voit määrittää lomakekentän ominaisuuden, joka antaa käyttäjän valita luettelosta useita vaihtoehtoja vaihto-napsauttamalla.

  Painike

  Nämä käynnistävät käyttäjän tietokoneessa toiminnon, esimerkiksi avaavat tiedoston, soittavat äänen tai lähettävät tiedot Web-palvelimeen. Painikkeita voidaan mukauttaa kuvilla, tekstillä ja visuaalisilla vaihdoksilla, jotka käynnistetään hiirellä.

  Päivämääräkenttä

  Antaa käyttäjän lisätä päivämäärä PDF-muodossa.

  Sähköisen allekirjoituksen kenttä

  Nämä antavat käyttäjän allekirjoittaa PDF-tiedoston sähköisesti käyttämällä digitaalista allekirjoitusta.

  Viivakoodi

  Nämä koodaavat valittujen kenttien sisällön ja näyttävät sen kuviona, joka voidaan tulkita dekoodausohjelmalla tai -laitteella (saatavana erikseen).

 6. Jos haluat muuttaa olemassa olevaa tekstiä tai kuvia, valitse takaisin-painike ( < ) siirtyäksesi Muokkaa-työkaluun. Kaikki teksti- ja kuvakentät tulevat muokattaviksi.

 7. Voit testata lomaketta valitsemalla vasemmalta Esikatselu-painikkeen. Esikatselun aikana näet lomakkeen samanlaisena kuin vastaanottajat ja voit tarkistaa sen. Jos esikatselet lomaketta, voit palata muokkaustilaan napsauttamalla Poistu esikatselusta -painiketta.

 8. Tallenna lomake, kun sen muutokset ovat valmiit. Lähetä tai Jaa sitten lomake haluamiesi vastaanottajien kanssa.

Jos haluat jakaa lomakkeen ja kerätä vastaukset, katso lisätietoja aiheesta PDF- tai verkkolomakkeiden jakaminen.  

Lomakkeen tietojen tallentamisen salliminen Readerin käyttäjille

Tavallisesti Acrobat Readerin ja sitä aiempien versioiden käyttäjät eivät voi tallentaa täyttämiään lomakkeita. Voit kuitenkin laajentaa PDF:n käyttöoikeuksia siten, että nämä käyttäjät voivat tallentaa lomaketiedot. Jos käytössäsi on Acrobat Pro, voit antaa Acrobat Reader -käyttäjille myös muita oikeuksia, kuten tekstin lisäämisen ei-vuorovaikutteisiin lomakkeisiin.

Huomautus:

Toisin kuin Readerin aiemmissa versiossa, Reader XI:ssä ja Readerin uudemmissa versioissa on sekä tekstin lisäystyökalu että lomaketietojen tallennusmahdollisuus. Acrobat-käyttäjät voivat kirjoittaa tekstiä ei-täytettäviin lomakkeisiin, lisätä kommentteja ja allekirjoittaa PDF-tiedostoja digitaalisesti ilman erityisoikeuksia.

 1. Avaa yksittäinen PDF-tiedosto tai esikatsele PDF-portfolioon kuuluvaa PDF-osatiedostoa.

 2. Valitse hampurilaisvalikko   (Windows) tai Tiedosto-valikko (macOS), valitse sitten  Tallenna muussa muodossa > Reader Extended PDF ja sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Ota käyttöön kommentointi ja mittaus

  (Acrobat Pro) Käyttäjät voivat lisätä kommentteja tai käsitellä objektitieto-, Mittaus- ja Geospatiaalinen-työkaluja.

  Ota käyttöön lisää työkaluja (kuten lomakkeiden täyttö ja tallennus)

  Käyttäjät voivat tallentaa vuorovaikutteisiin tai täytettäviin lomakkeisiin kirjoittamansa tiedot.

Täytettyjen lomakkeiden paikallista tallentamista koskevia huomautuksia

Acrobat Standard - ja Acrobat Pro -ohjelmissa Adobe Reader 8:n ja sitä uudempien versioiden käyttäjät voivat tallentaa PDF-lomakkeita paikallisesti. Reader Extensions -ominaisuuden käyttäjien mahdollisuutta tallentaa PDF-lomakkeita paikallisesti (jota kutsutaan nimellä laajennetut asiakirjat) on rajoitettu kahdella tavalla:

Käytössä olevien laajennettujen asiakirjojen määrä

Acrobat Standardin ja Acrobat Pron käyttäjät voivat lähettää laajennetun asiakirjan täytettäväksi rajoittamattomalle määrälle vastaanottajia. Esimerkiksi Acrobatin käyttäjä voi lähettää tyhjän lomakepohjan WWW-sivulle, jolla käyttäjät voivat täyttää ja tallentaa PDF-lomakkeita paikallisesti. Rajoittamaton määrä ihmisiä voi käyttää lomakepohjaa. Acrobatin käyttäjä voi myös kerätä  rajoittamattoman määrän vastauksia täytetystä lomakkeesta.

Laajennetun asiakirjan vastaanottajien määrä

Acrobat Standardin tai Acrobat Pron käyttäjät voivat lähettää laajennetun asiakirjan rajoittamattomalle määrälle vastaanottajia. Acrobatin käyttäjä voi lähettää rajoittamattoman määrän laajennettuja asiakirjoja rajoittamattomalle määrälle vastaanottajia ja kerätä rajoittamattoman määrän vastauksia täytetyistä lomakkeista.

JavaScriptin lisääminen lomakkeisiin

JavaScript-ohjelmointikielellä voidaan luoda vuorovaikutteisia Web-sivuja. Adobe on laajentanut JavaScript-kieltä niin, että voit helposti lisätä vuorovaikutteisuutta PDF-lomakkeisiin. JavaScript-komentosarjojen yleisimpiä käyttötapoja Acrobat -lomakkeissa ovat tietojen muotoilu, laskenta ja tarkistus sekä toimintojen luominen. Windowsissa Adobe PDF -lomakkeet voivat muodostaa suoraan yhteyden tietokantoihin ODBC:n (Open Database Connection) avulla.

Huomautus:

Jos luot dynaamisia lomakkeita, muista, että Acrobat Reader ei tue kaikkia mukautettuja JavaScripteja. Lomake ei välttämättä toimi oikein Acrobat Readerissa, ellei PDF:ään lisätä ylimääräisiä käyttöoikeuksia.

Lisäresurssit

Jos tarvitset lisätietoja Acrobat JavaScriptistä, katso seuraavia resursseja:

Lomakkeiden jakaminen (lähettäminen) vastaanottajille

PDF- tai verkkolomakkeiden jakaminen

Kun olet luonut lomakkeen, valitse menetelmä sen lähettämiseksi vastaanottajille.

 1. Valitse vasemman ruudun oikeasta alakulmasta Lähetä .

 2. Näyttöön voi tulla joukko ilmoituksia sen mukaan, millaisia ehtoja Acrobat löytää lomakkeesta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita tarvittaessa ja tallenna lomake.

 3. Valitse jakelu- ja kokoamismenetelmä:

  Sähköposti

  Kerää vastauksia sähköpostiohjelmasi Saapuneet-kansioon.

  Sisäinen palvelin

  Jakele ja kerää vastauksia sisäiseen palvelimeen, kuten SharePointiin tai verkkokansioon. Lisätietoja on kohdassa Palvelimen määrittäminen.

 4. Valitse Jatka ja noudata näyttöön tulevia lomakkeen jakeluohjeita.

 5. Jos päätit kerätä vastaukset saapuvan sähköpostin laatikkoosi, tee yksi seuraavista:
  • Anna sähköpostiosoitteet puolipisteellä eroteltuina tai valitse sähköpostiosoitteet osoitekirjastasi napsauttamalla Vastaanottaja-painiketta.
  • Muokkaa oletusviestiä.
  • Valitse Kerää vastaanottajien nimet ja sähköpostiosoitteet seurannan optimoimiseksi -asetus. Järjestelmä kehottaa vastaanottajia antamaan nimensä ja sähköpostiosoitteensa lähettäessään lomakkeen. Tämä takaa, että Trackerissa näkyy täsmälleen, kuka ei ole vastannut ja kuka on vastannut ja milloin.
  • Älä valitse asetusta, jos haluat vastaanottaa nimettömiä vastauksia tai et välitä näin tarkasta seurannasta.
  Huomautus:

  Jos et tiedä vastaanottajien sähköpostiosoitteita, kirjoita oma sähköpostiosoitteesi. Järjestelmä lähettää sinulle linkin lomakkeeseen, ja voit lähettää sen vastaanottajille sähköpostitse.

Jos haluat seurata jaellun lomakkeen tilaa, valitse Seuraa oikean ruudun oikeasta alakulmasta. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Lomakkeiden seurannasta.

Adobe Acrobat Sign -lomakkeiden jakeleminen

Kun olet luonut Acrobat Sign -lomakkeen, voit lähettää sen Acrobat Sign -palvelun kautta vastaanottajille täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi.

 1. Valitse yleispalkista Allekirjoita > Pyydä sähköisiä allekirjoituksia.

 2. Kirjoita Allekirjoita-valintaikkunaan niiden sähköpostiosoitteet, joiden haluat allekirjoittavan asiakirjan. Lisää halutessasi viesti. Valitse Määritä minne allekirjoitetaan.

 3. Valitse Lähetä.

  Saat Acrobat Signista sähköpostin, jossa ilmoitetaan, että dokumentit on lähetetty allekirjoitettavaksi ensimmäiselle käyttäjälle. Ensimmäinen käyttäjä saa myös sähköpostiviestin, jossa häntä pyydetään allekirjoittamaan dokumentti. Kun käyttäjä lisää allekirjoituksensa Allekirjoitus-kenttään ja napsauttaa sitten Allekirjoita napsauttamalla -painiketta, dokumentti lähetetään seuraavalle käyttäjälle allekirjoitettavaksi ja niin edelleen.

  Jokainen saa kopion allekirjoitetusta dokumentista, ja tiedosto tallennetaan turvallisesti Adoben pilveen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa