Käyttöopas Peruuta

PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta
Huomautus:

Adobe testaa Acrobat:ssä uutta Fill & Sign -toimintoa. Jos tässä dokumentissa kuvatut ohjeet ja käyttöliittymä eivät vastaa käyttämääsi Acrobatin versiota uusimpaan versioon päivittämisen jälkeen, perehdy artikkeliin Täytä ja allekirjoita PDF-lomakkeita | Uusi toiminto.

Fill & Sign -työkalun avulla voit helposti täyttää, allekirjoittaa ja lähettää lomakkeita tai dokumentteja sähköisessä muodossa. Tässä dokumentissa kerrotaan, miten voit täyttää, allekirjoittaa ja lähettää lomakkeita tietokoneelta Acrobatin tai Readerin avulla.

PDF-lomakkeen täyttäminen

 1. Avaa PDF-dokumentti tai -lomake Acrobatissa tai Acrobat Readerissa.

 2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa Fill & Sign -vaihtoehtoa tai työkalurivillä Allekirjoita-kuvaketta.

  Täytä ja allekirjoita -työkalu

 3. Valitse Täytä ja allekirjoita. Työkalut ja toiminnot näytetään työkalurivillä. Käytä niitä lomakkeen täyttämiseen.

  Täytä ja allekirjoita -työkalupalkki

  A. Lomakkeen täyttämiseen liittyvät merkinnät B. Valitse väri C. Allekirjoita lomake D. Pyydä allekirjoituksia 

 4. Vie hiiri lomakekentän päälle ja jos näet sinisen ruudun, jatka tästä vaiheesta (siirry muussa tapauksessa seuraavaan vaiheeseen):

  • Jos näet sinisen ruudun, kun viet hiiren lomakekentän päälle, se tarkoittaa, että lomake on täytettävissä tai että se on vuorovaikutteinen – siinä on kenttiä, joita ei voi valita tai täyttää. Napsauta mitä tahansa sinisen ruudun kohtaa, niin kohdistin siirretään automaattisesti oikeaan paikkaan. Kirjoita teksti, jonka haluat täyttävän kentän.
  • Valitse vastaavasti valintaruudulle tai valintanapille haluamasi vaihtoehto napsauttamalla kenttää.
  Siirrä hiiri kentän päälle, niin tunnistettu lomakekenttä tulee näyttöön
  Siirrä hiirtä, niin tunnistettu tekstikenttä tulee näyttöön

  Valintaruutukenttä tunnistettu automaattisesti
  Valintaruutukenttä tunnistettu automaattisesti

 5. Vie hiiri lomakekentän päälle, ja jos et näe sinistä ruutua, kyseessä on jäsentämätön lomake. Voit täyttää tai lisätä tekstiä manuaalisesti.

  • Valitse työkaluriviltä Lisää  Teksti .   Napsauta sitä kohtaa dokumentista, johon haluat lisätä tekstin, ja ala sitten kirjoittaa.
  Täytä tai lisää tekstiä

  • Tee haluamasi muutokset kenttätyökalurivin avulla:
   • Jos haluat muuttaa kentän kokoa, käytä kirjasinkoon muuttamispainikkeita työkalurivillä – ensimmäistä kahta painiketta vasemmalla.
   • Jos haluat siirtää kenttää, siirrä osoitin lähemmäs kentän reunaa, kunnes näet vetämiskahvan, ja pidä sitten kenttää painettuna ja siirrä sitä tarpeen mukaan.
   • Jos haluat poistaa kentän tai kirjoitetun tekstin, napsauta roskakoripainiketta.
   • Voit muuttaa normaalin tekstikentän yhdistelmäkentäksi tai toisin päin käyttämällä yhdistelmäpainiketta – toista painiketta oikealta.
   • Jos haluat käyttää merkintöjä tai symboleita, napsauta Asetukset-valikkoa  ja valitse merkintä.
  • Yhdistelmäkentillä voit täyttää tai lisätä tekstiä rivillä oleviin jatkuviin ruutuihin. Yhdistelmäkenttä levittää käyttäjän syöttämän tekstin tasaisesti tekstikentän leveydelle alla esitetyllä tavalla. Jos kirjoittamisen aikana merkit eivät sovi johonkin laatikkoon, voit säätää välejä kahvoilla alla olevan kuvan osoittamaan tapaan.
  Yhdistelmäkenttä ja normaali tekstikenttä

  • Täytä valintaruudut ja valintanapit Rasti-, Valintamerkki- ja Piste-toiminnoilla. Käytä Ympyrä-toimintoa, jos haluat ympyröidä tekstiä, tai Viiva-toimintoa, jos haluat yliviivata tekstiä. Valitse merkintä työkaluriviltä napsauttamalla sitä ja napsauta sitä kohtaa lomakkeessa, johon haluat sijoittaa merkinnän. (Kukin napsautus sijoittaa valitun merkinnän vastaavaan paikkaan lomakkeessa.)
  Merkintätyökalut

  Huomautus:

  Muuta sijoittamasi merkinnän kokoa siten, että se sopii dokumentissa olevaan valintaruutuun tai valintanappiin. Seuraavat lisäämäsi merkinnät ovat samankokoisia ja sopivat muihin ruutu- ja ympyräkenttiin.

Lomakkeen allekirjoittaminen tai varustaminen nimimerkillä

Jos haluat allekirjoittaa PDF-lomakkeen, voit kirjoittaa, piirtää tai lisätä kuvan omasta käsin tehdystä allekirjoituksestasi tai nimikirjaimistasi.

 1. Avaa PDF-dokumentti tai -lomake Acrobatilla tai Readerilla ja napsauta sitten oikeassa ruudussa Fill & Sign.

 2. Napsauta Fill & Sign -työkalurivillä Allekirjoita-kuvaketta ja valitse, haluatko lisätä allekirjoituksesi vai vain nimikirjaimet.

  Lisää allekirjoitus tai nimikirjaimet

  Jos olet jo lisännyt allekirjoituksia tai nimikirjaimia, ne näytetään vaihtoehtoina, joista voit valita.

 3. Jos olet jo lisännyt allekirjoituksesi tai nimikirjaimesi, voit valita ne Allekirjoita-valinnoista ja napsauttaa sitä kohtaa PDF-tiedostossa, johon haluat lisätä allekirjoituksesi. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

  Jos allekirjoitat ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee Allekirjoitus tai nimikirjaimet -paneeli. Alla on esimerkki Allekirjoitus-paneelista.

  Kirjoita, piirrä tai tuo allekirjoituskuva
  Voit kirjoittaa, piirtää tai tuoda allekirjoituskuvan. Lisätyt allekirjoitukset ja nimikirjaimet tallennetaan myöhempää käyttöä varten.

  • Kirjoita - Kirjoita nimesi kenttään. Voit valita pienestä joukosta allekirjoitustyylejä; napsauta Vaihda tyyli, jos haluat tarkastella toista tyyliä.
  • Piirrä - Piirrä allekirjoituksesi kenttään.
  • Kuva - Selaa allekirjoituksen kuvia ja valitse oma allekirjoituksesi.
  • Tallenna allekirjoitus - Kun tämä valintaruutu on valittuna ja olet kirjautuneena Acrobat Readeriin tai Acrobatiin, lisätty allekirjoitus tallennetaan turvallisesti Adobe Document Cloudiin uudelleenkäyttöä varten.

  Valitse Käytä ja napsauta sitten sitä paikkaa PDF-tiedostossa, johon haluat sijoittaa allekirjoituksen tai nimikirjaimet.

 4. Jos haluat siirtää sijoitettua allekirjoitusta tai nimikirjaimiasi, korosta kenttä napsauttamalla sitä ja käytä sitten nuolipainikkeita. Jos haluat muuttaa kentän kokoa tai poistaa kentän, käytä kenttätyökalurivin vaihtoehtoja.

Huomautus:

Jos haluat käyttää kuvaa allekirjoituksena:

 • Kirjoita allekirjoituksesi mustalla musteella puhtaalle ja tyhjälle valkoiselle paperiarkille. Kirjoita keskelle paperia, jotta et valokuvaa tai skannaa reunoja mukaan.
 • Valokuvaa tai skannaa allekirjoitus. Jos otat kuvan allekirjoituksestasi, varmista, että sivun valaistus on hyvä ja että allekirjoitus ei jää varjoon.
 • Siirrä tai skannaa valokuva tietokoneeseen. Acrobat/Reader hyväksyy JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- ja BMP-tiedostoja. Kuvaa ei tarvitse rajata. Acrobat/Reader tuo pelkästään allekirjoituksen, jos valokuva tai skannaustulos on kohtuullisen puhdas.

Lomakkeen lähettäminen muille

Kun olet saanut lomakkeen valmiiksi, voit jakaa sen muiden kanssa.

 1. Avaa PDF-dokumentti tai -lomake Acrobatilla tai Readerilla ja napsauta sitten oikeassa ruudussa Fill & Sign.

 2. Valitse Täytä ja allekirjoita -työkaluriviltä Pyydä allekirjoituksia.

  Napsauta Fill & Sign -työkalurivillä Seuraava.

 3. Lähetä lomake jollakin seuraavista tavoista:

Lähetä täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen muokkaamattomissa olevan kopion linkki. Kopio on Adobe Acrobat Signin sertifioima. Vastaanottajat eivät pysty muokkaamaan kopiota helposti, ja muutokset mitätöivät sertifioinnin.

 1. Valitse Hanki linkki ja sitten Luo linkki.

  Luo tiedostosi linkki sen jakamiseksi muiden kanssa

 2. Kaikki, joilla on linkki, voivat tarkastella dokumenttia, mutta he eivät voi tehdä muutoksia siihen. Jaa linkki jollakin seuraavista tavoista:

  • Valitse Kopioi linkki ja jaa linkki muiden kanssa sähköpostiviestissä.
  • Valitse Liitä linkki sähköpostiviestiin. Oletussähköpostiosoite tulee näkyviin. Aiherivi on täytetyn lomakkeen nimi, ja sähköpostiviestin tekstiosa sisältää täytetyn lomakkeesi linkin. Muokkaa sähköpostiviestin aihetta ja tekstiosaa tarpeen mukaan. Lisää vastaanottajien sähköpostiosoitteet Vastaanottaja-kenttään ja valitse Lähetä.
  Kopioi linkki tai liitä sähköpostiviestiin

Lähetä valmiin dokumentin vain luku -muotoinen kopio sähköpostitse. Vastaanottajat voivat tarkastella dokumenttia, mutta he eivät voi tehdä muutoksia siihen.

 1. Valitse Lähetä kopio.

  Lähetä kopio täytetystä ja allekirjoitetusta lomakkeesta

 2. Anna sen käyttäjän sähköpostiosoite, jolle haluat lähettää dokumentin. Voit myös käyttää Osoitekirja-linkkiä sähköpostiosoitteiden valitsemiseen.

 3. Aihe- ja Viesti-kentät ovat samanlaisia kuin lähetettävissä sähköpostiviesteissä ja näkyvät vastaanottajille samaan tapaan. Anna haluamasi tiedot. Napsauta Lähetä.

 1. Valitse Pyydä allekirjoituksia ja sitten Aloita käyttö.

  Lähetä dokumentti hankkiaksesi siihen allekirjoituksia muilta

 2. Acrobat Sign -ikkuna tulee näyttöön. Nimi- ja Viesti-kentät ovat samanlaisia kuin lähetettävissä sähköpostiviesteissä ja näkyvät vastaanottajille samaan tapaan. Anna haluamasi tiedot ja tee jokin seuraavista:

  • (Valinnainen) Jos haluat tutustua lisätoimintoihin, kuten allekirjoittajan todennukseen tai muistutuksiin, valitse Lisää vaihtoehtoja.
  • Jos haluat lisätä lomakekenttiä ja määrittää, minne allekirjoitetaan, valitse Määritä, minne allekirjoitetaan.

  Anna pyydetyt tiedot. Lisätietoja on artikkelissa Dokumenttien lähettäminen allekirjoitettavaksi.

  Lisää allekirjoittajia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi