Puuttuuko tulostuspainike?

Jos Tulosta- ja Peruuta-painikkeita ei näy, näytölle on otettu käyttöön pieni tarkkuusasetus. Readeria ei ole suunniteltu pienitarkkuuksisia näyttöjä varten (pienin suositeltava tarkkuus on 1024 x 768). Voit kuitenkin kiertää tämän rajoituksen. Voit tulostaa dokumentin seuraavasti:

 • Paina Enter- tai rivinvaihtonäppäintä.
 • Jos valintaikkunaan oikealle ilmestyy vierityspalkki, vedä liukusäädintä alas, niin painikkeet tulevat näkyviin.

Huomautus:

(Windows) Joissakin näytöissä Windowsin tehtäväpalkki peittää tulostuspainikkeen. Voit piilottaa tehtäväpalkin niin, että se näkyy vain, kun viet hiiren kohdistimen näytön alareunaan. Napsauta tehtäväpalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunasta Piilota tehtäväpalkki automaattisesti ja valitse sitten OK.

Piilota tehtäväpalkki tehtäväpalkin ominaisuuksissa, jotta voit valita tulostuspainikkeen.
Piilota tehtäväpalkki tehtäväpalkin ominaisuuksissa, jotta voit valita tulostuspainikkeen.

Perehdy myös aiheeseen liittyvään, rekisterin korjaamista käsittelevään artikkeliin: HiDPI, Retina-näytön tuki

PDF-tiedoston tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta tai napsauta -kuvaketta työkalurivillä.

 2. Valitse tulostin ja tulostettavien kopioiden määrä.

 3. (Valinnainen) Avaa Tulostimen ominaisuudet valitsemalla Ominaisuudet. Lisätietoja on tulostimen ohjeissa.

 4. Valitse haluamasi vaihtoehto kohdasta Tulostettavat sivut.

  • Kaikki – tulostaa PDF-tiedoston kaikki sivut.
  • Nykyinen sivu – tulostaa PDF-tiedoston nykyisen sivun.
  • Sivut tulostaa määritetyt sivut. Voit määrittää yksittäisiä sivunumeroita, sivunumeroalueen tai niiden yhdistelmän. Esimerkki: 1, 6-18, 33, 98.
  • Lisää vaihtoehtoja - voit määrittää lisäasetuksia, esimerkiksi parilliset tai parittomat sivut ja käänteiset sivut.
  Tulostettavat sivut
 5. Määritä muut asetukset tarpeen mukaan.

  • Sivun koko ja käsittely
  • Suunta
  • Kommentit ja lomakkeet

  Huomautus:

  Kun muutat asetuksia, näyttöön tulee tulostuksen esikatselu. Voit esikatsella muita sivuja napsauttamalla alareunassa olevia nuolipainikkeita.

 6. Jos haluat muuttaa paperin kokoa, lähdettä tai suuntaa, valitse Arkin määrittely.

 7. Valitse Tulosta.

Yleiset tulostustehtävät

Tulostaminen molemmille puolille

Print_double-sided

Voit tulostaa kaksipuolisena, jos tulostimesi tukee sitä.  

Huomaa: Tulostusta arkin molemmille puolille kutsutaan myös kaksipuoliseksi tulostukseksi.

Asetukset määräytyvät tulostinohjaimen mukaan, eivät Adobe Acrobat DC:ssä tai Adobe Reader DC:ssä. Tarkista tulostimen ohjeista, mitä ominaisuuksia tulostin tukee.


 • Ota Tulosta-valintaikkunassa käyttöön Tulosta sivun molemmille puolille ja valitse käännettävä reuna.

Huomautus:

On mahdollista, että tulostin tukee kaksipuolista tulostusta, vaikka tämä valinta ei näy tulostuksen valintaikkunassa. Avaa tässä tapauksessa suoraan tulostimen asetukset ja määritä kaksipuolinen tulostus niiden avulla.

Yleiset tulostustehtävät

Lisätietoja on artikkelissa Kaksipuolinen tulostus.

Mustavalkotulostus

Print_color-in-shades-of-grey

Voit tulostaa värillisen PDF:n harmaasävyisenä (tätä kutsutaan myös yhdistelmäharmaaksi).


 • Ota Tulosta-valintaikkunassa käyttöön Harmaasävytulostus.
Mustavalkotulostus

Tulostaminen eri koossa

Resize_pages

Voit pienentää tai suurentaa tulostettavia sivuja. Voit automaattisesti skaalata sivun sopivaksi tai muuttaa skaalausprosenttia manuaalisesti..


 • Valitse Tulosta-valintaikkunasta Koko ja määritä skaalausasetukset.
print_resize

Suurten dokumenttien tulostaminen

Print_posters-as-banners

Voit tulostaa suuren dokumentin, kuten julisteen, jakamalla sivun useiksi arkeiksi (eli ”osittamalla” sen). Ositusasetus laskee, kuinka monta arkkia tarvitaan. Voit säätää alkuperäisen kuvan tai julisteen kokoa paperin mukaan ja määrittää, miten paljon ruudut menevät limittäin. Tämän jälkeen voit yhdistellä ruudut.


 • Valitse Tulosta-valintaikkunasta Juliste ja määritä ositusasetukset.
Suurten dokumenttien tulostaminen

Useiden sivujen tulostaminen arkille

Print_multiple-pages-per-sheet

Voit tulostaa yhdelle arkille useita PDF-tiedoston sivuja. Useiden sivujen tulostamista arkille kutsutaan myös n-up-tulostukseksi (esimeriksi 2-up tai 6-up). Voit määrittää, järjestetäänkö sivut arkille vaakasuunnassa vai pystysuoriksi sarakkeiksi.


 • Valitse Tulosta-valintaikkunassa Useita ja määritä sivut, jotka tulostetaan yhdelle arkille, sekä muut siihen liittyvät asetukset.
Useiden sivujen tulostaminen arkille

Kirjasen tulostaminen

Print_a-booklet

Voit tulostaa useita sivuja sisältävän dokumentin kirjaseksi. Sivut asetellaan niin, että kullakin arkilla on kaksi sivua. Kun kaksipuoliset sivut lajitellaan, taitetaan ja nidotaan, tuloksena on kirja, jonka sivut ovat oikeassa järjestyksessä.


 • Valitse Tulosta-valintaikkunasta Kirjanen ja määritä kirjasen asetukset.
Kirjasen tulostaminen

Kommenttien tulostaminen

Print_comments

Voit tulostaa kommentit joko paikoillaan (tarralappujen tavoin), luettelona tai yhteenvetona.

Tee Kommentit ja lomakkeet -alueessa jokin seuraavista:


 • Valitse asetus avattavasta luettelosta.
 • Valitse Kommenttien yhteenveto.
Kommenttien tulostaminen

Sivun osan tulostaminen

Print_a-portion-of-a-page

Voit tulostaa PDF-tiedoston sivun osan. Valitse tulostettava sivun osa käyttämällä Tilannekuva-työkalua. Alue voi sisältää tekstiä, kuvia tai molempia. Voit tulostaa valitun alueen täysikokoisena tai muuttaa sen kokoa paperille sopivaksi.


 1. Valitse Muokkaa > Ota tilannekuva.
 2. Valitse sivun osa piirtämällä suorakulmio.
 3. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 4. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Valittu grafiikka.
Sivun osan tulostaminen

Miksi en voi tulostaa dokumenttiani?

Aloita näistä vianmääritysvihjeistä

Tulostusongelmiin voi olla erilaisia syitä. Apua ongelman tunnistamiseen on tässä hyödyllisessä TechNote-artikkelissa: PDF-tulostuksen vianmääritys | Acrobat, Reader

Jos PDF on suojattu salasanalla, ja tulostamista ei sallita

Jos saat salasanalla suojatun PDF-tiedoston, anna oikea salasana, niin voit tulostaa dokumentin. Joissakin suojatuissa dokumenteissa on rajoituksia, jotka estävät dokumentin sisällön tulostamisen, muokkaamisen tai kopioinnin. Jos dokumentissa on tulostusrajoituksia, ota yhteys PDF:n tekijään.

(Vain Windows) Suojattu tila haittaa tulostamista

Oletusarvoinen Suojattu tila parantaa merkittävästi Acrobat Reader DC:n tietoturvaa. Jos epäilet, että suojattu tila häiritsee tulostamista, poista se tilapäisesti käytöstä. Napsauta dokumenttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Dokumentin ominaisuudet. Tarkista, onko suojattu tila käytössä, valitsemalla Lisäasetukset.

Voit poistaa Acrobatin suojatun tilan käytöstä valitsemalla Muokkaa > Oletusarvot ja valitsemalla sitten vasemmalta Suojaus (parannettu). Kumoa Ota suojattu tila käyttöön käynnistyksen yhteydessä -valinta. Sulje Reader, käynnistä se uudelleen ja yritä sitten tulostaa dokumentti uudelleen.

Huomautus:

Jotta suojaus olisi paras mahdollinen, valitse Ota suojattu tila käyttöön käynnistyksen yhteydessä -asetus uudelleen tulostuksen jälkeen.

Värien päällepainatuksen simulointi

Päällepainatuksen simulointi jäljittelee sitä, miltä värillisen kuvamateriaalin sekoitus ja päällepainatus näyttää tulostettuna offsetpainossa. Voit jäljitellä päällepainatuksen vaikutuksia värillisellä työpöytätulostimella valitsemalla Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunasta Simuloi päälletulostus. Päällepainatuksen simulointi muuntaa spottivärit prosessiväreiksi tulostusta varten. Jos aiot käyttää tiedostoa lopullisena tulosteena, älä valitse Simuloi päälletulostus -asetusta.

Huomautus:

Väritulostimien tulostusjäljen laatu vaihtelee merkittävästi. Tästä syystä palveluntarjoajan toimittamat vedokset ovat paras tapa lopullisen tulostusasun varmistamiseen.

Kolme limittyvää ympyrää ilman päällepainatusta (vasemmalla) verrattuna kolmeen limittyvään ympyrään, jossa käytetään päällepainatusta (oikealla)
Kolme limittyvää ympyrää ilman päällepainatusta (vasemmalla) verrattuna kolmeen limittyvään ympyrään, jossa käytetään päällepainatusta (oikealla).

Mitä teen, jos Acrobat Reader DC pyytää tallentamaan tiedoston dokumenttia tulostettaessa?

Jos Acrobat Reader DC pyytää tallentamaan tiedoston, kun valitset Tulosta, napsauta Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunaa ja poista Tulosta tiedostoon -asetus käytöstä.

Huomautus:  

 • Varmista, että olet valinnut fyysisen tulostimen etkä Adobe PDF/XPS/Send note -tulostinta tai muuta virtuaalitulostinta.
 • Tulosta tiedostoon -valinta oli saatavilla tulostuksen valintaikkunassa Acrobat 10.X -versioihin asti.

Kuinka voin tulostaa PDF-dokumentin kommentit?

PDF-dokumenteissa voi olla tiettyjä merkintöjä (esimerkiksi ponnahdusviestejä), jotka eivät tulostu oletusarvoisesti, ellet halua niiden tulostuvan.

Tämä on suunniteltu tarkoituksella, jotta tällaiset merkinnät eivät peitä niiden takana olevaa sisältöä.

Joissakin tapauksissa saatat kuitenkin haluta tulostaa ne. Jos haluat tulostaa ponnahdusviestit ja muut merkinnät:

 1. Siirry valikkoon Muokkaa > Oletusarvot.
 2. Valitse Kommentointi luettelosta Luokat.
 3. Ota käyttöön asetus Tulosta huomautukset ja ponnahdusviestit.

Acrobat Reader DC kaatuu tulostettaessa / Acrobat Reader DC ei tulosta, kun Tulosta-painiketta on painettu

Tämä voi johtua Adobe Acrobat DC -asennustiedoston vioittumisesta. Aloita ongelman ratkaisu varmistamalla, että käytät Adobe Reader DC / Acrobat DC -sovelluksen uusinta versiota.

Jos ongelma ilmenee uusimman version kanssa:

 1. Poista Acrobat Reader DC -asennus käyttämällä Acrobat Cleaner -apuohjelmaa.
 2. Asenna Acrobat Reader DC uudelleen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö