Szöveg hozzáadása

Szöveg hozzáadása

A szöveg hozzáadását beírással, beszúrással vagy más fájlban található szöveg importálásával végezheti el. Általában szokványos szövegszerkesztési technikákat használhatja az InCopy programban. Kattintson a Szöveg eszközre , majd használja a következőkben leírt technikákat. Ezek a módszerek ugyanúgy működnek a Hasáb, Szövegegység és Elrendezés nézetekben, függetlenül attól, hogy a tartalom az Adobe InDesign® programhoz van-e csatolva.

Beírás

Kattintson arra a beszúrási pontra, ahová a szöveget hozzá kívánja adni, majd kezdjen írni.

Kijelölés

Húzza a mutatót, kattintson duplán vagy háromszor az egyes karakterek, szavak, sorok vagy bekezdések kijelöléséhez (a Beállítások lap beállításaitól függően). Másik lehetőségként kattintson bárhová a tartalomban és kattintson a Szerkesztés menü Mindent kijelöl elemére.

Beillesztés

Másoljon vagy vágjon ki szöveget, kattintson a kívánt helyre, majd kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés parancsára. Ha el kívánja távolítani a beillesztett szöveg formázását, kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés formázás nélkül parancsára. Ha szükség szerint kívánja hozzáadni vagy eltávolítani a térközt, jelölje be a Térköz automatikus igazítása szavak kivágásakor és beillesztésekor jelölőnégyzetet a Beállítások párbeszédpanel Szöveg részén.

Kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés rácsformázás nélkül parancsára, ha úgy szeretne szöveget beilleszteni a keretrácsba, hogy megmarad az eredeti szöveg betűtípusa, betűmérete és karaktertérköz-beállítása.

Törlés

Jelölje ki a törölni kívánt szöveget, és kattintson a Szerkesztés menü Törlés parancsára.

Más szöveges dokumentumokból közvetlenül is importálhatja szöveget.

Fájlok importálása

A szöveget importálhatja más InCopy szövegekből, a Microsoft® Word és a Microsoft Excel szoftverekből, illetve bármely olyan alkalmazásból, amely képes Rich Text formátumú (RTF) vagy csak szöveg formátumú szöveg exportálására. Az összes importálható fájlformátum szerepel az InCopy Elhelyezés párbeszédpanelen (a Windows® Fájltípus legördülő menüjén és a Mac OS jobb oldali listamezőjén).

Dokumentum formázása és stílusai

A fájlokat formázással vagy anélkül importálhatja. Ha formázással importálja a fájlokat, az InCopy importálja a szövegfájlok legtöbb karakter- és bekezdésformázási jellemzőit, de figyelmen kívül hagyja a legtöbb tördelési adatot, például az oldaltöréseket, margókat és az oszlopok beállításait (amelyet az InDesign programban állíthat be). Az InCopy általában importálja a szövegszerkesztőben definiált összes formázási információt; kivételt képeznek ez alól az InCopy alkalmazásban nem elérhető funkciók.

Ha az InCopy importálási szűrővel rendelkezik egy alkalmazáshoz, akkor meghatározhatja az importálni kívánt stílusokat és a névütközés esetén használandó formázást.

Megjegyzés:

Az InDesign vezérli a csatolt InCopy szövegekben lévő stílusokat. Ha InCopy szöveget helyez az InDesign programba, az InCopy-dokumentumban lévő importált stílusokat az InDesign felülírja a stílusnevek ütközése esetén.

Fájlok mentése importáláshoz

Ha a szövegszerkesztő alkalmazásban többféle fájlformátumba mentheti a fájlokat, próbálja a legtöbb formázást megőrző formátumot használni – akár az alkalmazás natív fájlformátumát, akár egy átviteli formátumot, például Rich Text formátumot (RTF).

Importálhatja a Microsoft Word legfrissebb verzióiban létrehozott fájlokat. Ha más szövegszerkesztő alkalmazásból vagy a Windows Word 95 vagy korábbi verziókból (például a Word 6 alkalmazásból) helyez el fájlt, nyissa meg a fájlt az eredeti alkalmazásban és mentsen egy kompatibilis Word-formátumba vagy RTF formátumba, amely a legtöbb formázást őrzi meg.

Szöveg elhelyezése (importálása)

Nagy mennyiségű szöveg esetében az Elhelyezés parancs a tartalom importálásának leghasznosabb módja. Az InCopy számos szövegszerkesztő, táblázatkezelő és szövegfájlformátumot támogat. Az eredeti formázás megőrzésének foka a fájltípus importálási szűrőjétől és a fájl elhelyezésekor kiválasztott beállításoktól függ. Word-, szöveg- és RTF-fájlokat is közvetlenül is megnyithat az InCopy programban.

 1. Váltson a Szöveg eszközre  , és kattintson oda, ahol a szöveget meg kívánja jeleníteni.
 2. Kattintson a Fájl menü Elhelyezés parancsára.
 3. Az Elhelyezés párbeszédpanelen jelölje be az Importálási beállítások megjelenítése lehetőséget, ha meg szeretné jeleníteni az éppen elhelyezett fájltípus importálási beállításait tartalmazó párbeszédpanelt.
 4. Válassza ki az elhelyezni kívánt szövegfájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra. (Ha a Shift billentyűt nyomva tartja, miközben a Megnyitás gombra kattint, akkor is megjelenik az Importálási beállítások párbeszédpanel, ha nem jelölte ki az Importálási beállítások megjelenítése lehetőséget.)
 5. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Ha egy párbeszédpanelen megjelennek az éppen elhelyezett fájl típusának importálási beállításai, jelölje ki a kívánt beállításokat és kattintson az OK gombra.

  • Ha az importált dokumentum a rendszeren nem elérhető betűtípusokat tartalmaz, megnyílik egy párbeszédpanel, amely értesíti a betűtípus helyettesítéséről. Ha más helyettesítő betűtípust kíván megadni, kattintson a Betűtípus keresése gombra, és válasszon másikat.

Megjegyzés:

Ha a dokumentumba importált szöveg rózsaszínű, zöld vagy más színű kiemelést tartalmaz, érdemes bizonyos kompozíciós beállításokat engedélyezni. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelen a Kompozíció szakaszt, és ellenőrizze, hogy a Kiemelés csoportban mely beállítások vannak megadva. Ha például az elhelyezni kívánt szöveg olyan betűtípusokkal van formázva, amelyek az InCopy programban nem érhetők el, a szöveg rózsaszínnel ki van emelve.

Importálási beállítások

Ha Word, Excel és címkézett szövegfájlokat importál, meghatározhatja a fájlok importálásának módját.

Microsoft Word és RTF formátumú fájlokhoz használható importálási beállítások

Ha Word vagy RTF formátumú fájlok elhelyezésekor az Importálási beállítások megjelenítése lehetőséget választja, az alábbi beállítások állnak rendelkezésére:

Tartalomjegyzék-szöveg

A tartalomjegyzéket a szövegegység szövegének részeként importálja. A bejegyzések importálása „csak szöveg” formátumban történik.

Tárgymutató szövege

A tárgymutatót a szövegegység szövegének részeként importálja. A bejegyzések importálása „csak szöveg” formátumban történik.

Lábjegyzetek

E beállítás hatására a program importálja a Word lábjegyzeteit. A lábjegyzetek és a hivatkozások megőrződnek, de számozásuk a céldokumentum lábjegyzet-beállításainak megfelelően módosul. Ha a Word lábjegyzetek importálása nem megfelelő, akkor próbálja a Word dokumentumot RTF formátumban menteni, majd az RTF fájlt importálni.

Végjegyzetek

A program a végjegyzeteket a szöveg részeként importálja, és a szövegegység végén helyezi el.

Nyomdai idézőjelek használata

E beállítás hatására a program egyenes idézőjelek (" ") és aposztrófok (') helyett íves idézőjeleket („ ”) és aposztrófokat (’) használ az importált szövegben.

Stílus és formázás eltávolítása a szövegből és a táblázatokból

A program a beállítás hatására eltávolítja a formázási jellemzőket, például a betűtípust, a betűszínt és betűstílust az importált szövegből (beleértve a táblázatokban lévő szöveget is). Ha ez a beállítás meg van adva, bekezdésstílusokat és szövegközi grafikákat a program nem importál.

Helyi felülírások megőrzése

Ha úgy dönt, hogy a szövegből és a táblázatokból eltávolítja a stílusokat és a formázási jellemzőket, a Helyi felülírások megőrzése jelölőnégyzet bejelölésével megőrizheti a bekezdések egy-egy részletére alkalmazott karakterformázást, például a félkövér vagy a dőlt szedést. Ha az összes formázást el szeretné távolítani, törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Táblázatok konvertálása erre

Ha úgy dönt, hogy a szövegből és a táblázatokból eltávolítja a stílusokat és a formázási jellemzőket, a táblázatokat egyszerű, formázatlan táblázatokká, vagy formázatlan, tabulátorral tagolt szöveggé alakíthatja.

Amennyiben formázatlan szöveget és formázott táblázatokat szeretne importálni, a szöveget formázás nélkül importálja, majd illessze be a táblázatokat a Word programból az InCopy programba .

Szöveg és táblázatok stílusának és formázásának megőrzése

Ezt a beállítást választva a program a Word-dokumentumok formázási jellemzőit megőrzi az InDesign- vagy az InCopy-dokumentumokban. A Formázás csoport más beállításainak definiálásával meghatározhatja, hogy a program hogyan őrizze meg a stílusokat és a formázási jellemzőket.

Kézi oldaltörések

Meghatározza, hogy a Word-fájl oldaltöréseit az InDesign vagy az InCopy hogyan formázza. Ha a Word-dokumentumban alkalmazott oldaltöréseket meg szeretné őrizni, válassza az Oldaltörések megtartása lehetőséget, ellenkező esetben válassza a Konvertálás hasábtörésekké vagy a Sortörés nélkül lehetőséget.

Beágyazott grafikák importálása

A Word-dokumentum beágyazott grafikái megőrződnek az InCopy programban.

Nem használt stílusok importálása

Ha megadja ezt a beállítást, a program a Word-dokumentumok összes stílusát importálja, azokat is, amelyek egyébként nincsenek a szövegre alkalmazva.

Felsorolás és számozás átalakítása a szöveghez

Ezt a beállítást megadva a program a felsorolásjeleket és a számozást tényleges karakterekként importálja, megőrizve a bekezdés megjelenését. A számozott listákban azonban a számok nem frissülnek automatikusan, ha a listaelemek megváltoznak.

Változások követése

Ezt a lehetőséget választva a Word-dokumentumból a Változások követése jelölők megjelennek az InCopy-dokumentumban. Az InDesign alkalmazásban a változtatások követése a Szövegegység-szerkesztőben jeleníthető meg.

Stílusok automatikus importálása

Ezt a beállítást megadva a program a Word-dokumentumok stílusait az InDesign- vagy az InCopy-dokumentumba importálja. Ha egy sárga figyelmeztető háromszög jelenik meg a Stílusnév-ütközések mellett, akkor egy vagy több bekezdés- vagy karakterstílus a Word-dokumentumból ugyanazt a nevet használja, mint egy InCopy-stílus.

Annak meghatározásához, hogy ezeket a stílusnévütközéseket a program hogyan oldja fel, válasszon egy lehetőséget az Ütköző bekezdésstílusok és az Ütköző karakterstílusok menüből. Az InCopy stílusdefiníció használata parancs választása azt okozza, hogy az importált stílusú szöveg az InCopy-stíluson alapulva formázva lesz. Az InCopy stílus újradefiniálása parancs választása azt okozza, hogy az importált stílusú szöveg a Word-stíluson alapulva lesz formázva, és a meglévő InCopy-szöveg Word-stlíussal lesz formázva. Az Automatikus átnevezés lehetőséget választva a program átnevezi az importált Word-stílusokat. Például ha az InCopy és Word is Alcím stílussal rendelkezik, az importált Word-stílus át lesz nevezve „Subheading_wrd_1”-re, amikor az Automatikus átnevezés van kiválasztva.

Megjegyzés:

Az InCopy a bekezdés- és karakterstílusokat konvertálja, de a felsorolásos és számozott listastílusokat nem.  

Stílusimportálás testreszabása

A Stílusleképezés párbeszédablak segítségével válassza ki melyik InCopy-stílust kell használni minden egyes Word-stílushoz az importált dokumentumban.

Készlet mentése

Erre a gombra kattintva a program későbbi használatra menti a Microsoft Word importálási beállításokat. Adja meg a kívánt importálási beállításokat, kattintson a Készlet mentése gombra, írja be a készlet nevét, és kattintson az OK gombra. Amikor a következő alkalommal egy Word-stílust importál, a létrehozott készletet a Készlet listából választhatja ki. A Beállítás alapértelmezettként gombra kattintva a kijelölt készleteket a jövőben importálandó Word-dokumentumokhoz alapértelmezett beállításokként definiálhatja.

Szövegfájl-importálási beállítások

Ha szövegfájlok elhelyezésekor megadja az Importálási beállítások megjelenítése beállítást, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Karakterkészlet

Megadja a szövegfájl létrehozásához használt számítógépes nyelvi karakterkészletet (például ANSI, Unicode UTF8 vagy Windows CE). Az alapértelmezett érték az InDesign vagy az InCopy alapértelmezett nyelvének és platformjának megfelelő karakterkészlet.

Meghatározza a számítógépes nyelv karakterkészletét, mint az ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS, vagy Chinese Big 5, ami a szövegfájl készítésekor használva volt. Az alapértelmezett érték az InDesign vagy az InCopy alapértelmezett nyelvének és platformjának megfelelő karakterkészlet.

Platform

Megadja, hogy a fájl a Windows vagy a Mac OS operációs rendszerben készült-e.

Szótár beállítása a következőre

Megadja az importált szöveghez használandó szótárt.

Felesleges kocsivissza karakterek

Megadja, hogy a program hány további kocsivissza karaktert importáljon. Válassza az Eltávolítás minden sor végéről vagy az Eltávolítás a bekezdések közül lehetőséget.

Csere

A megadott számú szóközt tabulátorjelekre cseréli.

Nyomdai idézőjelek használata

E beállítás hatására a program egyenes idézőjelek (" ") és aposztrófok (') helyett íves idézőjeleket („ ”) és aposztrófokat (’) használ az importált szövegben.

Microsoft Excel importálási beállítások

Microsoft Excel-fájlok importálásakor az alábbi lehetőségek közül választhat:

Lap

Megadja az importálni kívánt munkalap nevét.

Megtekint

Megadja, hogy a program importálja-e az esetleges tárolt egyéni vagy személyes nézeteket, vagy hagyja figyelmen kívül ezeket.

Cellatartomány

Kettősponttal tagolt formátumban megadja az importálandó cellatartományt (például A1:G15). Ha a munkalap megnevezett tartományokat tartalmaz, ezek a nevek megjelennek a Cellatartomány menüben.

A nézetben nem mentett rejtett cellák importálása

Ezt a beállítást megadva a program importálja az Excel-táblázatban lévő esetleges rejtett cellákat is.

Táblázat

Megadja, hogy a táblázatinformációk hogyan jelenjenek meg a dokumentumban.

Formázott táblázat

Az InCopy megkísérli megőrizni azt a formázást, ami az Excelben használva volt, bár a szöveg formázását minden cellában nem lehet megőrizni. Ha a táblázat csatolt, nem pedig beágyazott, a hivatkozás frissítése felülír a táblázaton minden, a táblázatra az InCopy programban alkalmazott formázást.

Formázatlan táblázat

A program formázás nélkül importálja a táblázatot a táblázatkezelőből. Ha ez a beállítás aktív, táblázatstílust alkalmazhat az importált táblázatra. Ha bekezdés- és karakterstílusokkal formázza a szöveget, akkor a formázás akkor is érintetlenül marad, ha frissíti a táblázatkezelőre való hivatkozást.

Formázatlan, tabulátorokkal tagolt szöveg

Ezt a lehetőséget választva a program a táblázatot tabulátorokkal tagolt szövegként importálja, amelyet aztán az InDesign vagy az InCopy alkalmazásban táblázattá konvertálhat.

Csak egyszer formázva

Ezt a lehetőséget választva az InDesign az első importáláskor megőrzi az Excelben alkalmazott formázásokat. Ha a táblázatkezelő nem beágyazott, hanem csatolt, akkor a csatolás frissítésekor a táblázatkezelőben végrehajtott formátummódosításokat a program figyelmen kívül hagyja a csatolt táblázatban. Ez a lehetőség az InCopy alkalmazásban nem használható.

Táblázatstílus

Ezt a lehetőséget választva a program a megadott táblázatstílust alkalmazza az importált dokumentumra. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a Formázatlan táblázat lehetőséget választotta.

Cellaigazítás

Megadja az importált dokumentum cellaigazítási beállítását.

Beágyazott grafikákkal együtt

Az Excel dokumentum beágyazott grafikái megőrződnek az InCopy programban.

Tizedesjegyek száma

Megadja, hogy a táblázatban lévő számok hány tizedesjegyet tartalmazzanak.

Nyomdai idézőjelek használata

E beállítás hatására a program egyenes idézőjelek (" ") és aposztrófok (') helyett íves idézőjeleket („ ”) és aposztrófokat (’) használ az importált szövegben.

Címkézett szöveg importálási beállításai

Importálhat (vagy exportálhat) egy szövegfájlt, amely képes kihasználni az InCopy formázási lehetőségeit a címkézett szöveg formátum használatával. A címkézett szövegfájlok olyan szövegfájlok, melyek leírják az InCopy programban alkalmazandó formázást. A megfelelően címkézett szöveg leír szinte bármit, ami megjelenik az InCopy előzményében, beleértve az összes bekezdésszintű és karakterszintű jellemzőket és speciális karaktereket.

A címkék meghatározásáról információért lásd a Címkézett szövegű PDF ismertetést a www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_hu weblapon (PDF).

Címkézett szöveg importálásakor, és az Elhelyezés párbeszédpanelen lévő Importálási beállítások megjelenítése beállítás megadásakor az alábbi lehetőségek közül választhat.

Nyomdai idézőjelek használata

E beállítás hatására a program egyenes idézőjelek (" ") és aposztrófok (') helyett íves idézőjeleket („ ”) és aposztrófokat (’) használ az importált szövegben.

Szövegformázás eltávolítása

A program a beállítás hatására eltávolítja a formázási jellemzőket, például a betűtípust, a betűszínt és betűstílust az importált szövegből.

Szövegstílus-ütközések feloldása a következővel

Ezt a lehetőséget választva megadhatja, hogy a program milyen karakter- és bekezdésstílust alkalmazzon, ha a címkézett szöveg formátumú fájl és az InDesign-dokumentum valamelyik stílusa ütközik egymással. Ha azt szeretné, hogy az InDesign-dokumentumban meglévő stílus érvényesüljön, válassza a Kiadvány definíciója lehetőséget. Ha a címkézett szöveg stílusát szeretné alkalmazni, válassza a Címkéket tartalmazó fájl definíciója lehetőséget.

Elhelyezés előtt a problémás címkék megjelenítése

Ezt a lehetőséget választva a program megjeleníti a fel nem ismert címkék listáját. A lista megjelenésekor választhat az importálás megszakítása és folytatása között. Folytatás esetén nem biztos, hogy a fájl a várt módon fog megjelenni.

Buzzword dokumentumok importálása

A Buzzword egy olyan internetalapú szövegszerkesztő, amelyben a felhasználók webkiszolgálón hozhatnak létre és tárolhatnak szövegfájlokat. Az InCopy CS5 alkalmazásban importálhat szöveget Buzzword dokumentumból, és exportálhat is bele.

Buzzword dokumentum importálásakor egy URL alapú hivatkozás jön létre, amely a kiszolgálón a Buzzword dokumentumra mutat. Amikor a Buzzword dokumentum az InCopy programon kívül lesz frissítve, a Hivatkozások panel használatával frissíthető az importált verzió az InCopy szoftverben. Ezzel azonban eltávolítja azokat a változtatásokat a Buzzword-szövegből, melyeket az InCopy programban végzett.

Megjegyzés:

Az Acrobat.com Buzzword alkalmazás csak angol, francia és német nyelven érhető el.

 1. Válassza a Fájl > Elhelyezés Buzzwordből parancsot.

 2. Ha még nincs bejelentkezve a CS Live szolgáltatásba, kattintson a Bejelentkezés gombra, adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

  Bejelentkezett állapotban a Buzzword dokumentumok elhelyezése párbeszédpanel kilistázza az importálható Buzzword dokumentumokat.

 3. Jelölje ki az importálni kívánt egy vagy több dokumentumot, vagy másolja be a Buzzword dokumentum URL-jét az „URL beillesztése” mezőbe.

 4. Válassza ki bármelyiket az alábbi beállítások közül, majd kattintson az OK gombra.

  Importálási beállítások megjelenítése

  Kiválasztása esetén a fájl elhelyezése előtt megjelenik a Buzzword importálási beállítások párbeszédpanel.

  Kijelölt elem lecserélése

  Kijelölése esetén a dokumentum kijelölt objektumot fogja felváltani az új objektum.

  Dokumentumhivatkozás

  Kiválasztása esetén az elhelyezett szöveg hivatkozni fog a Buzzword dokumentumra. Ha hivatkozás áll fenn, akkor a Buzzword dokumentum frissülésekor a Hivatkozások panel jelzi, hogy a fájl megváltozott. A hivatkozás frissítésekor a szöveg is frissítve lesz az InCopy programban. Az InCopy programban végzett formázási változtatások elvesznek.

  Rácsformázás alkalmazása

  Formázza újra az importált szöveget a rácsattribútumoknak megfelelően.

 5. Ha az Importálási beállítások megjelenítése be van kapcsolva, akkor megadhatja a beállításokat a Buzzword importálási beállítások párbeszédpanelen.

  Ez a párbeszédpanel az RTF importálási beállítások párbeszédpanellel majdnem megegyező beállításokat tartalmaz. Lásd: Microsoft Word és RTF fájlok importálási beállításai. A Buzzword még nem tartalmaz stílusbeállításokat, ezért itt a stílusbeállítások nincsenek érvényben.

 6. A szövegel feltöltött kurzorral, kattintásával vagy elhúzásával hozzon létre egy szövegkeretet.

Ázsiai nyelvű szöveg beírása szövegközi bemenet használatával

 1. Kattintson a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Speciális szöveg parancsára (Windows) vagy az InCopy menü Beállítások almenüjének Speciális szöveg parancsára (Mac OS).
 2. Jelölje be a Szövegközi bemenet használata nem latin szövegek esetén jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.

2 bájtos és 4 bájtos karakterek beviteléhez használhatja a rendszer írásjegybevivő eszközét, ha ilyen rendelkezésre áll. Ez a módszer ázsiai karakterek bevitelekor rendkívül hasznos.

Ázsiai szövegek közvetlenül a szövegkeretbe történő beviteléhez használjon speciális beviteli programot.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?