הפעלת Windows במצב אבחון

 1. התחבר למערכת עם חשבון מנהל מערכת.
 2. השבת פריטי אתחול והפעל מחדש את Windows:
  1. לחץ על התחל > הפעלה.
  2. הקלד msconfig בתיבת הטקסט Open (פתיחה) ואז הקש Enter.
  3. בכרטיסייה General (כללי) לחץ על Diagnostic Startup (אתחול אבחוני).
  4. בכרטיסייה Services (שירותים) בחר כל אחד מהשירותים שנדרשים למוצר שלך.   חשוב: אם אתה פותר בעיות הקשורות למוצר CS3 כלשהו, הפוך את FLEXnet Licensing Service (שירות הרישוי של FlexNET) לזמין. FlexNET Licensing Service נדרש עבור כל מוצרי CS3 ואם הוא אינו זמין לא ניתן להפעיל את המוצר.

    

  5. לחץ על OK (אישור) ובחר Restart (הפעלה מחדש) בתיבת הדו-שיח System Configuration (תצורת מערכת).   הערה: בעת האתחול, תראה הודעה כי כלי תצורת המערכת שינה את אופן האתחול של מערכת Windows. לחץ על OK (אישור), וכשיופיע System Configuration Utility (כלי תצורת המערכת), לחץ על Cancel (ביטול).   אם ברצונך לפתור בעיות בווידאו, המשך בשלבים 3 -5:


 3. הקש על F8 לפני הפעלת Windows, כשתופיע הודעה בנוסח For Advanced Startup Options (עבור אפשרויות אתחול מתקדמות)
 4. בחר VGA Mode (מצב VGA) מתוך רשימת אפשרויות האתחול.
 5. בתיבת הדו-שיח Desktop (שולחן עבודה), לחץ על OK (אישור) כדי להפעיל את Windows.

הפעל מחדש במצב רגיל

 1. בחר התחל > הפעלה, הקלד msconfig, ולחץ על אישור.
 2. בחר Normal Startup (אתחול רגיל) בכרטיסייה General (כללי), לחץ על OK (אישור) והפעל מחדש את המחשב.

הדגמת Adobe Captivate להלן ממחישה כיצד להפעיל את Windows במצב אבחון. לקבלת מידע נוסף על צפייה בהדגמה זו ראה צפייה בהדגמות Adobe Captivate במסמכים של מאגר המידע (kb403894).