למד כיצד להשתמש בעיצוב HTML ב-Dreamweaver לעיצוב פסקאות, לשינוי צבע הטקסט, ליישור ולהכנסה של טקסט ולהחלת סגנונות גופנים.

על אף ש-CSS היא השיטה המועדפת לעיצוב טקסט, Dreamweaver עדיין מאפשר לעצב טקסט ב-HTML.

עיצוב פסקאות

השתמש בתפריט הנפתח Format שבמפקח מאפייני ה-HTML או בתפריט המשנה Edit ‏> Paragraph Format כדי להחיל את תגי הפסקה והכותרת הרגילים.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בפסקה או בחר בחלק מהטקסט בפסקה.
 2. באמצעות תפריט המשנה Edit ‏> Paragraph Format או התפריט הנפתח Format שבמפקח המאפיינים, בחר אפשרות:

  • בחר בעיצוב לפסקה (לדוגמה, Heading 1, ‏Heading 2, ‏Preformatted Text וכן הלאה). תג HTML המשויך לסגנון שנבחר (לדוגמה, h1 לסגנון Heading 1, ‏h2 לסגנון Heading 2, ‏pre לסגנון Preformatted text וכן הלאה) יחול על הפסקה במלואה.

  • בחר None כדי להסיר עיצוב מפסקה.

   בעת החלת תג כותרת על פסקה, Dreamweaver מוסיף באופן אוטומטי את שורת הטקסט הבאה כפסקה רגילה. לשינוי הגדרה זו, בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh); לאחר מכן, בקטגוריה General, תחת Editing Options, ודא שהאפשרות Switch To Plain Paragraph After Heading לא נבחרה.

שינוי צבע של טקסט

ניתן לשנות את צבע ברירת המחדל של כל הטקסט בדף או את הצבע של טקסט שנבחר בדף.

הגדרת צבעי טקסט של ברירת מחדל לדף

בחר File ‏> Page Properties ‏> Appearance (HTML)‎ ולאחר מכן בחר צבעים עבור האפשרויות Text Color, ‏Link Color, ‏Visited Links ו-Active Links.

הערה:

צבע הקישור הפעיל הוא הצבע שהקישור מקבל עם הלחיצה עליו. ייתכן שיהיו דפדפנים שלא ישתמשו בצבע שתציין.

יישור טקסט

ניתן ליישר טקסט ב-HTML עם תפריט המשנה Format ‏> Align. הפקודה Format ‏> Align ‏> Center מאפשרת למרכז כל רכיב בדף.

יישור טקסט בעמוד

 1. בחר בטקסט שברצונך ליישר או פשוט הכנס את המצביע בתחילת הטקסט.
 2. בחר Format ‏> Align ובחר בפקודת יישור.

מרכוז רכיבי עמוד

 1. בחר ברכיב (תמונה, תוסף, טבלה או רכיב אחר בעמוד) שברצונך למרכז.
 2. בחר Format ‏> Align ‏> Center.

  הערה:

  ניתן ליישר ולמרכז קטעי טקסט שלמים; לא ניתן ליישר או למרכז חלק מכותרת או מפסקה.

הזחת טקסט

שימוש בפקודה Indent מחיל תג HTML ‏blockquote על פסקת טקסט, ויוצר הזחת טקסט בשני צדי הדף.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בקוד שברצונך להזיח.
 2. בחר Format ‏> Indent או Outdent, או לחלופין בחר List ‏> Indent או Outdent מהתפריט תלוי-ההקשר.

  הערה:

  ניתן להחיל מספר הזחות על פסקה אחת. בכל פעם שתבחר בפקודה זו, הטקסט יקבל הזחה נוספת בשני צדי המסמך.

החלת סגנונות גופן

ניתן להשתמש ב-HTML כדי להחיל עיצוב טקסט על אות אחת או על פסקאות וקטעי טקסט שלמים באתר. השתמש בתפריט Format כדי להגדיר או לשנות את מאפייני הגופן של הטקסט שנבחר. ניתן להגדיר את סוג הגופן, את הסגנון שלו (למשל מודגש או נטוי) ואת גודלו.

 1. בחר בטקסט. אם לא תבחר בטקסט כלשהו, האפשרות תחול על הטקסט שתקליד מיד לאחר מכן.
 2. בחר מבין האפשרויות הבאות:
  • לשינוי הגופן, בחר בשילוב גופנים מתוך תפריט המשנה Format ‏> Font. בחר Default כדי להסיר גופנים שהחלת קודם לכן. האפשרות Default מחילה את גופן ברירת המחדל על הטקסט שנבחר (גופן ברירת המחדל של הדפדפן או הגופן שהוקצה לתג זה בגיליון סגנונות CSS).

  • לשינוי סגנון הגופן, בחר בסגנון גופן (Bold, ‏Italic, ‏Underline וכן הלאה) מתוך תפריט המשנה Format ‏> Style.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת