גלה כיצד להשתמש בדוגם הצבע כדי לבחור צבעים עבור אתר Dreamweaver.

צבעים מתאימים לאינטרנט

בשפת HTML, צבעים מיוצגים בערכים הקסדצימליים (לדוגמה, ‎#FF0000) או כשמות צבע (red). צבע מתאים לאינטרנט הוא צבע שמופיע באופן זהה ב-Safari וב-Microsoft Internet Explorer במערכות Windows ו-Macintosh במצב של 256 צבעים. הדעה המקובלת היא שישנם 216 צבעים משותפים ושכל ערך הקסדצימלי המשלב את הצמדים 00, 33, 66, 99, CC או FF (ערכי RGB של 0, 51, 102, 153, 204 ו-255, בהתאמה), מייצג צבע מתאים לאינטרנט.

עם זאת, בדיקות מגלות כי ישנם רק 212 צבעים מתאימים לאינטרנט, ולא כל 216 הצבעים, מכיוון שהדפדפן Internet Explorer במערכת Windows לא מעבד כראוי את הצבעים #0033FF ‏(‎0, 51,255‏), #3300FF ‏(51,0,255), ‏#00FF33 ‏(0,255,51) ו-#33FF00 ‏(51,255,0).

כאשר הדפדפנים הופיעו לראשונה, רוב המחשבים הציגו רק 256 צבעים (8 סיביות לערוץ, או bpc). כיום, רוב המחשבים מציגים אלפים או מיליונים של צבעים (16 ו-32 סיביות לערוץ), לכן יש חשיבות פחותה לשימוש בלוח צבעים מתאים לדפדפנים, כאשר אתה מפתח את האתר שלך למשתמשים של מערכות מחשב עדכניות.

סיבה אחת לשימוש בלוח צבעים מתאים לאינטרנט היא אם אתה מפתח אתר להתקני אינטרנט חלופיים, כגון מחשבי כף יד או טלפונים סלולריים. רבים מהמכשירים האלה מציעים תצוגות שחור-לבן (1-bpc) או 256 צבעים (8-bpc).

לוחות הצבעים Color Cubes (ברירת המחדל) ו-Continuous Tone ב-Dreamweaver משתמשים בלוחות צבעים בטוחים לאינטרנט של 216‏ צבעים; בחירה בצבע מתוך לוחות אלה תציג את הערך ההקסדצימלי של הצבע.

כדי לבחור בצבע שנמצא מחוץ לטווח המתאים לאינטרנט, פתח את דוגם הצבע של המערכת בלחיצה על הלחצן Color Wheel בפינה הימנית העליונה של דוגם הצבע של Dreamweaver. דוגם הצבע של המערכת אינו מוגבל לצבעים מתאימים לאינטרנט.

גרסאות UNIX של דפדפנים משתמשות בלוח צבעים שונה מזה של גרסאות Windows ו-Macintosh. אם אתה מפתח לדפדפני UNIX בלבד (או אם קהל היעד שלך הוא משתמשי Windows או Macintosh בעלי צגים של 24-bpc ומשתמשי UNIX בעלי צגים של 8-bpc), שקול להשתמש בערכים הקסדצימליים המשלבים את הצמדים 00, 40, 80, BF או FF, המפיקים צבעים מתאימים לאינטרנט במערכת SunOS.

שימוש בדוגם הצבע

ב-Dreamweaver, תיבות דו-שיח רבות, וכן מפקח המאפיינים של רכיבי עמוד רבים, מכילים תיבת צבע, הפותחת דוגם צבע. השתמש בדוגם הצבע כדי לבחור בצבע לרכיב דף. ניתן גם להגדיר את צבע הטקסט של ברירת המחדל לרכיבי הדף שלך.

 1. לחץ על תיבת צבע בתיבת דו-שיח כלשהי או ב-Property inspector.

  דוגם הצבע מופיע.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • השתמש בטפטפת כדי לבחור בדוגמית צבע מתוך לוח הצבעים. כל הצבעים בלוחות הצבעים Color Cubes (ברירת המחדל) ו-Continuous Tone הם מתאימים לאינטרנט; לוחות צבעים אחרים לא מתאימים לאינטרנט.

  • השתמש בטפטפת כדי לדגום צבע מכל מקום במסך – גם מחוץ לחלונות של Dreamweaver. כדי לדגום צבע משולחן העבודה או מיישום אחר, הקש והחזק את לחצן העכבר; הדבר מאפשר לטפטפת לשמור על המיקוד ולבחור בצבע מחוץ ל-Dreamweaver. אם תלחץ על שולחן העבודה או על יישום אחר, Dreamweaver ידגום את הצבע במיקום הלחיצה. עם זאת, אם תעבור ליישום אחר, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על חלון של Dreamweaver כדי להמשיך בעבודה ב-Dreamweaver.

  • כדי לבחור באחד מהמודלים השונים של צבע, לחץ על Hex או RGBa או HSLa בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח של דוגם הצבע.

  • כדי לנקות את הצבע הנוכחי מבלי לבחור בצבע אחר, לחץ על הלחצן Default Color .