סרגלי ניווט

השתמש בנושא זה כדי ללמוד כיצד ליצור סרגלי ניווט ב-Dreamweaver CS5 ואילך באמצעות רכיב Widget מסוג שורת תפריטים של Spry.

הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות סרגלי ניווט

תכונת סרגל הניווט הושמטה מ-Dreamweaver CS5.

Adobe ממליצה להשתמש ברכיב widget מסוג שורת תפריט של Spry אם ברצונך ליצור סרגל ניווט.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון