מדריך למשתמש ביטול

Enterprise in VIP: Renewals and Compliance

 1. Adobe Enterprise & Teams: Administration guide
 2. Plan your deployment
  1. Basic concepts
   1. Licensing
   2. Identity
   3. User management
   4. App deployment
   5. Admin Console overview
   6. Admin roles
   7. Global administration
  2. Deployment Guides
   1. Named User deployment guide
   2. SDL deployment guide
   3. Deploy Adobe Acrobat 
  3. Deploy Creative Cloud for education
   1. Deployment guide
   2. Approve Adobe apps in Google Admin Console
   3. Enable Adobe Express in Google Classroom
   4. Integration with Canvas LMS
   5. Integration with Blackboard Learn
   6. Configuring SSO for District Portals and LMSs
   7. Deploy Adobe Express through Google App Licensing
   8. Add users through Roster Sync
   9. Kivuto FAQ
   10. Primary and Secondary institution eligibility guidelines
 3. Set up your organization
  1. Identity types | Overview
  2. Set up identity | Overview
  3. Set up organization with Enterprise ID
  4. Setup Azure AD federation and sync
   1. Set up SSO with Microsoft via Azure OIDC
   2. Add Azure Sync to your directory
   3. Role sync for Education
   4. Azure Connector FAQ
  5. Set up Google Federation and sync
   1. Set up SSO with Google Federation
   2. Add Google Sync to your directory
   3. Google federation FAQ
  6. Set up organization with Microsoft ADFS
  7. Set up organization for District Portals and LMS
  8. Set up organization with other Identity providers
   1. Create a directory
   2. Verify ownership of a domain
   3. Add domains to directories
  9. SSO common questions and troubleshooting
   1. SSO Common questions
   2. SSO Troubleshooting
   3. Education common questions
 4. Manage your organization setup
  1. Manage existing domains and directories
  2. Enable automatic account creation
  3. Set up organization via directory trust
  4. Migrate to a new authentication provider 
  5. Asset settings
  6. Authentication settings
  7. Privacy and security contacts
  8. Console settings
  9. Manage encryption  
 5. Manage users
  1. Overview
  2. Administrative roles
  3. User management techniques
   1. Manage users individually   
   2. Manage multiple users (Bulk CSV)
   3. User Sync tool (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Change user's identity type
  5. Manage user groups
  6. Manage directory users
  7. Manage developers
  8. Migrate existing users to the Adobe Admin Console
  9. Migrate user management to the Adobe Admin Console
 6. Manage products and entitlements
  1. Manage products and product profiles
   1. Manage products
   2. Manage product profiles for enterprise users
   3. Manage automatic assignment rules
   4. Review product requests
   5. Manage self-service policies
   6. Manage app integrations
   7. Manage product permissions in the Admin Console  
   8. Enable/disable services for a product profile
   9. Single App | Creative Cloud for enterprise
   10. Optional services
  2. Manage Shared Device licenses
   1. What's new
   2. Deployment guide
   3. Create packages
   4. Recover licenses
   5. Manage profiles
   6. Licensing toolkit
   7. Shared Device Licensing FAQ
 7. Manage storage and assets
  1. Storage
   1. Manage enterprise storage
   2. Adobe Creative Cloud: Update to storage
   3. Manage Adobe storage
  2. Asset migration
   1. Automated Asset Migration
   2. Automated Asset Migration FAQ  
   3. Manage transferred assets
  3. Reclaim assets from a user
  4. Student asset migration | EDU only
   1. Automatic student asset migration
   2. Migrate your assets
 8. Manage services
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock credit packs for teams
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Use Adobe Stock for enterprise
   4. Adobe Stock License Approval
  2. Custom fonts
  3. Adobe Asset Link
   1. Overview
   2. Create user group
   3. Configure Adobe Experience Manager Assets
   4. Configure and install Adobe Asset Link
   5. Manage assets
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Set up Adobe Acrobat Sign for enterprise or teams
   2. Adobe Acrobat Sign - Team feature Administrator
   3. Manage Adobe Acrobat Sign on the Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise - free membership
   1. Overview
 9. Get started with global administration
  1. Adopt global administration
  2. Select your organization
  3. Manage organization hierarchy
  4. Manage product profiles
  5. Manage user groups
  6. Manage administrators
  7. Update organization policies
  8. Manage policy templates
  9. Allocate products to child organizations
  10. Execute pending jobs
  11. Export or import organization structure
  12. Explore insights
 10. Deploy apps and updates
  1. Overview
   1. Deploy and deliver apps and updates
   2. Plan to deploy
   3. Prepare to deploy
  2. Create packages
   1. Package apps via the Admin Console
   2. Create Named User Licensing Packages
   3. Adobe templates for packages
   4. Manage packages
   5. Manage device licenses
   6. Serial number licensing
  3. Customize packages
   1. Customize the Creative Cloud desktop app
   2. Include extensions in your package
  4. Deploy Packages 
   1. Deploy packages
   2. Deploy Adobe packages using Microsoft Intune
   3. Deploy Adobe packages with SCCM
   4. Deploy Adobe packages with ARD
   5. Install products in the Exceptions folder
   6. Uninstall Creative Cloud products
   7. Use Adobe provisioning toolkit enterprise edition
   8. Adobe Creative Cloud licensing identifiers
  5. Manage updates
   1. Change management for Adobe enterprise and teams customers
   2. Deploy updates
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST Overview
   2. Set up the internal update server
   3. Maintain the internal update server
   4. Common use cases of AUSST   
   5. Troubleshoot the internal update server
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Use Adobe Remote Update Manager
   2. Resolve RUM errors
  8. Troubleshoot
   1. Troubleshoot Creative Cloud apps installation and uninstallation errors
   2. Query client machines to check if a package is deployed
   3. Creative Cloud package "Installation Failed" error message
  9. Create packages using Creative Cloud Packager (CC 2018 or earlier apps)
   1. About Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager release notes
   3. Application packaging
   4. Create packages using Creative Cloud Packager
   5. Create named license packages
   6. Create packages with device licenses
   7. Create a license package
   8. Create packages with serial number licenses
   9. Packager automation
   10. Package non-Creative Cloud products
   11. Edit and save configurations
   12. Set locale at system level
 11. Manage your account
  1. Manage your Teams account
   1. Overview
   2. Update payment details
   3. Manage invoices
   4. Change contract owner
   5. Change reseller
  2. Assign licenses to a Teams user
  3. Add products and licenses
  4. Renewals
   1. Teams membership: Renewals
   2. Enterprise in VIP: Renewals and compliance
  5. Automated expiration stages for ETLA contracts
  6. Switching contract types within an existing Adobe Admin Console
  7. Purchase Request compliance
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select help
 12. Reports & logs
  1. Audit Log
  2. Assignment reports
  3. Content Logs
 13. Get help
  1. Contact Adobe Customer Care
  2. Support options for teams accounts
  3. Support options for enterprise accounts
  4. Support options for Experience Cloud

 

 To view the renewal details of your plan, navigate to Account > Account in the Admin Console.

Renewal Window

As an Adobe enterprise in VIP customer, your licenses for each product are up for renewal every year. Adobe provides you a renewal window prior and after your anniversary date to renew your product licenses anytime during this renewal window.

When your renewal window opens, the following message is displayed at the top of the Overview and Products tabs in the Admin Console prompting you to renew your licenses.

"Your anniversary date is <anniversary date and time>. Contact your account manager at <reseller> to renew your subscription or make other changes."

Throughout the renewal window, messages are displayed in the Admin Console depending on if you have not renewed your licenses or if you have renewed your licenses partially.

After Renewal window closes

Any licenses that are not renewed during the renewal window, expire. In this scenario, you must contact your reseller to purchase a new subscription.

If you place the renewal order anytime in your renewal window, you receive an order confirmation email.

License renewal status: Summary numbers

Anytime in the renewal window, you can view the status of your licenses in the Products tab of the Admin Console. The license status that is displayed depends on the purchases that you have made and the period in your renewal window when you are viewing this status.

License renewal status: Summary numbers

Total licenses:

The number of licenses that you have purchased.

Used licenses:

The number of licenses currently in use for a specific product.

Need renewal:

Shown only during your renewal window, this number indicates the number of assigned licenses that haven't yet been renewed. If these licenses are not renewed in the renewal window, the users using these licenses lose access. This number is not shown during renewal window if you renew all or more licenses than you are currently using.

Need Payment:

The number of licenses for which you placed a purchase request by using the Add Licenses or Add Products workflow in the Overview tab and for which payment is pending. This status is displayed anytime you have unpaid licenses that you added during your term.

No Access:

If you have a shortfall of licenses for which you have not made the payment in the renewal window, the excess users lose access to the products to which they were assigned.

The following sections in this document explain the different scenarios depending on how you manage your licenses during your renewal window. The sections also detail the steps that you can take to renew your licenses; or manage your licenses, in case you renew your licenses partially.

Scenario 1: Complete renewal

If you renew all or more licenses than you are currently using, the following message is displayed at the top of the Overview and Products tabs in the Admin Console:

"Thanks for renewing your subscription. You can add additional licenses by placing an order with you account manager at <reseller>."

The summary numbers reflect your new license count.

Scenario 2: Partial renewal

Status before anniversary date

If you renew some of your licenses and your anniversary date has not yet passed, the following message is displayed at the top of the Overview and Products tabs in the Admin Console:

"Your renewal only covers a partial number of your current licenses. Place an order with your account manager at <reseller> before <anniversary date and time> to renew remaining licenses or make other changes."

Status after anniversary date

If you have renewed some of your licenses and your anniversary date has passed, the following message is displayed at the top of the Overview and Products tabs in the Admin Console:

"Your renewal only covers a partial number of your current licenses. Place additional renewal orders with your account manager <reseller> by <anniversary date and time> to avoid service interruption."

The Product page for the product that you have made a partial renewal also displays the license renewal status.

In this case, you see the shortfall represented by Need Renewal status:

Needs renewal: Before anniversary

After the anniversary date has passed, if the number of licenses consumed is more than the number of licenses available, the excess licenses must be renewed.

You can choose to take one of the following actions after partially renewing your licenses:

 • Place an order for the remaining licenses.
 • Unassign users from that product to accommodate the shortfall of licenses.

 If you do not take either of these steps before the end of the grace period mentioned in the notification on Admin Console, then the excess licenses are automatically unassigned.

The users who are unassigned from the product, are the users that have been most recently assigned to this product. To view the list of users that will be unassigned click Need Renewal in the upper left corner of the All Users tab.

Users need renewal

Unassign users from the products

You can unassign users from a product in the Users tab for that product. See how to remove users and user groups from a product.

If you unassign a user who is not part of the Users Need Renewal list, the first user in that list is removed from the list. This continues as you keep unassigning users from this product.

After you have managed the license shortfall, the assigned licenses must be the same as the available licenses.

The Need Renewal indicator is no longer displayed as you have no license shortfall.

הערה:

If there are users on the Users Need Renewal list that you want to unassign, you do not need to take any action. These users are automatically removed when the grace period is over.

Scenario 3: Did not renew

If you do not renew any licenses for a product anytime during your renewal window, you see the following message after your renewal window closes:

"Your VIP subscription expired on <anniversary date and time>. Contact your account manager at <reseller> to purchase a new subscription or make other changes."

In this case, you can no longer simply renew. Purchase a new subscription and assign users afresh.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט