ציור בקווים ובצורות

ציור קווים פשוטים וצורות פשוטות

 1. היעזר בכלים הבאים בארגז הכלים:
  • כדי לצייר קו או צורה, בחר בכלי קו , בכלי אליפסה , בכלי מלבן , או בכלי מצולע . ‏(לחץ והחזק את הכלי מלבן כדי לבחור בכלי אליפסה או מצולע).

  • כדי לצייר מסגרת גרפית מציינת מיקום, בחר בכלי מסגרת אליפטית , בכלי מסגרת מלבנית , או בכלי מסגרת מצולעת .

 2. גרור את הכלי שבחרת בחלון המסמך ליצירת נתיב או מסגרת.
  • בזמן הגרירה, הקש Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS).

  • להגבלת קו לזוויות של 45°, או לשמירה על אותו יחס בין הרוחב והגובה של נתיב או של מסגרת, הקש Shift תוך כדי הגרירה.

  • ליצירת צורות מרובות ברשת, הקש על מקשי החצים תוך החזקת לחצן העכבר לחוץ. ראה ‏‫ציור מספר אובייקטים כרשת‬.

  • לשינוי מספר הצלעות של מצולע כלשהו, התחל לגרור, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה. הקש על מקשי החצים שמאלה וימינה כדי לשנות את הזחת הכוכב. הקש על מקש הרווח שוב כדי לחזור למצב רשת.

גרירה ליצירת עיגול רגיל

הערה:

בתוצאה המוצגת לעיל נראית תיבה תוחמת המקיפה את הנתיב. אם הכלי בחירה  היה הכלי הפעיל האחרון, תיבה תוחמת זו תופיע. אם הכלי בחירה ישירה היה הכלי הפעיל האחרון, יופיע במקום זאת הנתיב ועליו נקודות עיגון.

ציור מספר אובייקטים כרשת

בעת שימוש בכלים ליצירת מסגרות כגון הכלי Rectangle או הכלי Type, ניתן ליצור רשת של מסגרות בעלות רווחים שווים בעזרת מקשי העזר.

 1. בחר כלי שמאפשר ציור מסגרת.

 2. התחל לגרור. תוך כדי לחיצה על לחצן העכבר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על המקשים חץ שמאלה וחץ ימינה כדי לשנות את מספר העמודות. הקש על המקשים חץ למעלה וחץ למטה כדי לשנות את מספר השורות.

  • הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) והקש על מקשי החצים כדי לשנות את הריווח בין המסגרות.

 3. שחרר את לחצן העכבר.

אם ברצונך להשתמש במקשי החצים כדי לשנות את מספר הפאות והקודקודים בכוכב במהלך שימוש בכלי Polygon, הקש על מקש הרווח תוך לחיצה על לחצן העכבר.

ציור צורה מציינת מיקום

צורה מציינת מיקום היא אליפסה, מלבן או מצולע המופיעים בחלון המסמך ובתוכם X, המציין שהוא מיועד להחלפה בטקסט או בתמונה בשלב מאוחר יותר.

 1. בארגז הכלים, בחר בכלי מסגרת אליפטית  , בכלי מסגרת מלבנית  או בכלי מסגרת מצולעת  .
 2. גרור את הכלי שבחרת בחלון המסמך ליצירת נתיב או מסגרת. הקש Shift תוך כדי הגרירה כדי להגביל את הרוחב והגובה של המסגרת.
הערה:

ניתן לשנות את כמות החיתוך, את נקודת ההתייחסות ואפשרויות אחרות למסגרת מציינת המיקום בעזרת האפשרות Object ‏> Fitting ‏> Frame Fitting Options.

ציון הגדרות מצולע

 1. אם ברצונך שהגדרות המצולע יחולו על צורות קיימות, בחר את המצולעים.
 2. לחץ פעמיים על הכלי Polygon  , ציין את ההגדרות הבאות ולחץ על OK:
  • באפשרות Number of Sides, הקלד ערך למספר הצלעות הרצוי במצולע.

  • באפשרות Star Inset, הקלד ערך באחוזים לציון אורך חודי הכוכב. קצות החודים נוגעים בקצה החיצוני של התיבה התוחמת של המצולע, והאחוזים קובעים את עומק השיקוע בין החודים. ככל שהאחוזים גבוהים יותר, החודים יהיו ארוכים ודקים יותר.

שינוי אוטומטי של צורת נתיב

ניתן להמיר כל נתיב לצורה מוגדרת מראש. לדוגמה, ניתן להמיר מלבן למשולש. הגדרות הקו של הנתיב המקורי נשארות ללא שינוי בנתיב החדש. אם הנתיב החדש הוא מצולע, צורתו מבוססת על האפשרויות בתיבת הדו-שיח Polygon Settings. אם לנתיב החדש יש אפקט פינה, גודל הרדיוס שלו מבוסס על ההגדרה בתיבת הדו-שיח Corner Options.

 1. בחר את הנתיב.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Object ‏> Convert Shape ‏> [new shape].

  • בחלונית Pathfinder ‏(Window ‏> Object & Layout ‏> Pathfinder), לחץ על אחד מלחצני הצורה באזור Convert Shape.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט