סקירת ארגז הכלים

כלים אחדים בארגז הכלים נועדו לבחירה, לעריכה וליצירה של רכיבי עמוד. כלים אחרים נועדו לבחירת טקסט, צורות, קווים, ומעברי צבע. ניתן לשנות את הפריסה הכללית של ארגז הכלים כדי להתאים אותו לפריסת החלון והחלונית המועדפת עליך. כברירת מחדל, ארגז הכלים מוצג כטור כלים אנכי אחד. ניתן גם להציגו כשני טורים אנכיים או כשורה אופקית אחת. עם זאת, לא ניתן לסדר מחדש את מיקומי הכלים בארגז הכלים. ניתן לגרור את החלק העליון של ארגז הכלים כדי להזיזו.

לבחירת כלי בארגז הכלים של ברירת המחדל, לחץ עליו. ארגז הכלים כולל גם מספר כלים מוסתרים הקשורים לכלים הגלויים. כלים מוסתרים מצוינים על-ידי חצים המוצגים מימין לסמלי הכלים. בחר כלי מוסתר על-ידי לחיצה ממושכת על הכלי הנוכחי בארגז הכלים ולאחר מכן בחירה בכלי הרצוי.

שם הכלי וקיצור המקשים מוצגים כאשר משהים את המצביע מעל הכלי—טקסט זה נקרא תיאורי כלים. ניתן לבטל את תיאורי הכלים על-ידי בחירה באפשרות None בתפריט Tool Tips בהעדפות Interface.

הערה:

פתח את החלונית Tool Hints (בחר Window‏ ‏> Utilities‏ ‏> Tool Hints) כדי לראות אילו מקשי קיצור ומקשי עזר פועלים עם הכלי שנבחר.

רשימת הכלים
רשימת הכלים בארגז הכלים

הערה:

הכלים Content Collector ו-Content Placer אינם זמינים ב-CS5.5 או בגרסאות קודמות.

הצגת ארגז הכלים

 1. בחר Window ‏> Tools.

הצגת אפשרויות כלים

 1. לחץ פעמיים על כלי בארגז הכלים.

  פעולות אלה פועלות בחלק מהכלים בלבד, כגון הכלים Eyedropper‏, Pencil ו-Polygon.

הצגה ובחירה של כלים מוסתרים

 1. בארגז הכלים, מקם את המצביע מעל כלי הכולל כלים מוסתרים והחזק את לחצן העכבר לחוץ.

 2. כשהכלים המוסתרים מופיעים, בחר כלי.

תפריט כלים מוסתרים
תפריט כלים מוסתרים

בחירת כלים באופן זמני

 1. כאשר הכלי נבחר, הקש על קיצור המקש של כלי אחר.

 2. בעת הקשה על קיצור המקש, בצע פעולה.

 3. שחרר את קיצור המקש כדי לחזור לכלי הקודם.

לדוגמה, אם הכלי Gap נבחר, הקש על מקש V כדי להשתמש באופן זמני בכלי Selection. כאשר תשחרר את מקש V, הכלי Gap ייבחר.

הצגת עצות כלים

החלונית Tool Hints מתארת כיצד מקשי העזר פועלים עם הכלי שנבחר.

 1. בחר Window >‏ Utilities >‏ Tool Hints כדי להציג את החלונית Tool Hints.

 2. בחר כלים מארגז הכלים כדי להציג תיאור של כלי זה ואת מקשי העזר וקיצורי המקשים שלו.

שינוי פריסת ארגז הכלים

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Interface ‏(Windows) או InDesign ‏> Preferences ‏> Interface (‏Mac OS).

 2. בחר אפשרות פריסה מתפריט Floating Tools Panel ולחץ על OK.

ניתן גם ללחוץ על סמל החץ הכפול בראש ארגז הכלים כדי לשנות את פריסת ארגז הכלים.

סקירה על כלים

Type tools

צור או עצב טקסט בגושים או בנתיבים סטנדרטיים או מותאמים אישית. (ראה יצירת מסגרות טקסט).

Drawing tools

צייר ועצב אובייקטים פשוטים ומורכבים, כולל מלבנים, אליפסות, מצולעים וצורות חופשיות. (ראה ציור).

Selection tools

בחר (הפעל) אובייקטים, נקודות, או קווים. ראה בחירת אובייקטים).

Transform tools

שנה צורה, שנה כיוון ושנה גודל של אובייקטים. ‏(ראה שינוי צורה של אובייקטים).

Navigation tools

מאפשרים לנוע במסמך, לשלוט בתצוגה של מסמך, ולמדוד מרחקים במסמך. ‏(ראה התקרבות והתרחקות וסרגלים ויחידות מידה).

The Scissors tool

מפצל נתיבים ומסגרות. (ראה פיצול נתיב).הכלי Selection מאפשר לבחור אובייקטים שלמים.הכלי Direct Selection מאפשר לבחור נקודות לאורך נתיב או תוכן בתוך מסגרת.הכלי Page מאפשר לך ליצור גדלי עמודים מרובים בתוך מסמך.הכלי Gap מאפשר לך להתאים את הרווח בין אובייקטים.הכלי Pen מאפשר לצייר נתיבים ישרים ומעוקלים.הכלי Add Anchor Point מאפשר להוסיף נקודות עיגון לנתיב.הכלי Delete Anchor Point מאפשר להסיר נקודות עיגון מנתיב.הכלי Convert Direction Point מאפשר להמיר נקודות פינה ונקודות החלקה.הכלי Type מאפשר ליצור מסגרות טקסט ולבחור טקסט.כלי Vertical Type מאפשרים ליצור מסגרות טקסט ולבחור טקסט.הכלי Type on a Path מאפשר ליצור ולערוך טקסט על נתיבים.הכלי Pencil מאפשר לצייר נתיב ביד חופשית.הכלי Smooth מאפשר להסיר זוויות מיותרות מנתיב.הכלי Erase מאפשר למחוק נקודות מנתיב.הכלי Line מאפשר לשרטט מקטע קו.הכלי Rectangle Frame מאפשר ליצור מציין מיקום ריבועי או מלבני.הכלי Ellipse Frame מאפשר ליצור מציין מיקום מעגלי או אליפטי.הכלי Polygon Frame מאפשר ליצור מציין מיקום בעל צורה מרובת צלעות.הכלי Rectangle מאפשר ליצור ריבוע או מלבן.הכלי Ellipse מאפשר ליצור עיגול או אליפסה.הכלי Polygon מאפשר ליצור צורה מרובת צלעות.הכלי Free Transform מאפשר לסובב, לשנות גודל או להטות אובייקט.הכלי Rotate מאפשר לסובב אובייקטים סביב נקודה קבועה.הכלי Scale מאפשר לשנות את גודלם של אובייקטים סביב נקודה קבועה.הכלי Shear מאפשר להטות אובייקטים סביב נקודה קבועה.הכלי Eyedropper מאפשר לדגום תכונות של צבע או טקסט מאובייקטים ולהחיל אותן על אובייקטים אחרים.הכלי Measure מודד את המרחק בין שתי נקודות.הכלי Gradient Swatch מאפשר להתאים את נקודות ההתחלה והסיום ואת הזוויות של מעברי צבע בתוך אובייקטים.הכלי Gradient Feather של מעבר צבע מאפשר לעמעם אובייקט לתוך הרקע.הכלי Scissors גוזר נתיבים בנקודות מסוימות.הכלי Hand מזיז את תצוגת העמוד בתוך חלון המסמך.הכלי Zoom מגדיל או מקטין את התצוגה בחלון המסמך.הכלי Note מאפשר להוסיף הערות